วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 01 พ.ย. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 956.59 -18.16 -1.86 978.64 955.13 2,579,120 22,750.93
SET50 676.74 -15.23 -2.20 694.38 675.34 762,312 17,998.92
SET100 1,462.17 -31.35 -2.10 1,499.18 1,459.10 1,535,307 20,480.38
SETHD 953.16 -17.03 -1.76 976.21 951.63 121,526 5,862.92
mai 241.06 -1.38 -0.57 243.37 240.36 78,185 148.33

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 595.26 2.62 3,008.76 13.22 -2,413.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,150.00 13.85 3,112.50 13.68 37.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,452.52 28.36 4,889.15 21.49 1,563.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,553.14 55.18 11,740.51 51.60 812.63 -

ณ วันที่ 01/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,729 7,007 -278
ต่างชาติ 1,944 3,030 -1,086
ในประเทศ 14,630 13,266 +1,364

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...