วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (25 Jul 2014)

วันที่ 25 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 7 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.3)

Recapitulate : IVL ช่วง 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา ต่างชาติเจ้าใหญ่ อย่าง State Street และ HSBC เข้ามาเก็บหุ้น 55 ล้านหุ้น และ 7 ล้านหุ้น ; GLAND นายชาตรี โสภณพนิช เข้ามาซื้อ 156 ล้านหุ้น ;
SCSMG  บริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด ที่ทำ tender offer ก็เก็บหุ้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ ;
VGI  ช่วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา กองทุนทั้งกรงศรีและ กสิกร ขาย แต่ ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ เข้ามาเก็บเพิ่ม , STANLY : SOMERS ขายหุ้นออกไป แต่มีกองทุน อเบอร์ดีนทะยอยซื้อ


* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
UWC14-Mar-1418-Jul-14
GLAND1-Apr-1422-Jul-14
SCSMG4-Apr-1415-Jul-14
IVL9-May-1421-Jul-14
VGI27-May-1415-Jul-14
STANLY3-Jun-1415-Jul-14
DRACO18-Jun-1423-Jul-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SCSMGบริษัท เอกทรัพย์ศิริ จำกัด207,363,3286,324.58207,363,328
SCSMGนางฑาภา ชัยกิตติศิลป์-1,121,340-34.200
SCSMGน.ส.อัชพิมพ์ อรุณลักษณ์-1,284,045-39.160
SCSMGนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา-1,286,662-39.240
SCSMGบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)-2,200,000-67.100
SCSMGCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-3,462,954-105.620
SCSMGบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,985,015-152.040
SCSMGGEARWAY HOLDINGS LIMITED-31,036,637-946.620
SCSMGธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-135,660,824-4,137.660
VGIนายคีรี กาญจนพาสน์18,594,229243.5818,594,229
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,903,395169.03103,440,418
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์9,630,000126.1562,712,000
VGIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,680,10035.1169,565,058
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND468,0006.1344,191,752
VGIนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย100,0001.3119,748,012
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,952-0.0377,116,591
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล-1,271,500-16.6617,841,194
VGIน.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์-2,000,000-26.2028,301,560
VGIAIA Company Limited-TIGER-2,500,000-32.7525,500,004
VGIกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-3,409,200-44.6618,978,900
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-17,203,980-225.370
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)-30,483,500-399.33384,377,496
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 657,809148.012,576,280
STANLYBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH405,00091.132,460,500
STANLYDBS BANK A/C SG0900110824344,10077.42894,100
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ307,70069.231,017,600
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว137,80031.011,265,100
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ44,50010.01485,500
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,0005.852,576,280
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท25,1005.651,099,500
STANLYJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND12,1002.72533,300
STANLYนายวิชัย มิตรสันติสุข-3,000-0.68730,000
STANLYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-103,166-23.211,000,934
STANLYNORBAX INC.,21-445,600-100.260
STANLYSOMERS (U.K.) LIMITED-1,957,900-440.530
UWCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 115,7900.282,471,197
UWCบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-3,798,500-9.344,980,000
GLANDนายชาตรี โสภณพนิช156,000,000530.40156,000,000
GLANDบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด81,467,198276.991,876,551,761
GLANDบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด41,873,210142.371,015,202,661
GLANDนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ29,171,65299.18238,462,967
GLANDบริษัท เคอาร์แอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัด13,446,21545.72349,601,602
GLANDบริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด10,036,74634.12260,955,397
GLANDน.ส.รมณี บุญดีเจริญ7,351,65225.00215,142,967
GLANDนายเจตรมงคล บุญดีเจริญ7,351,65225.00215,142,967
GLANDKIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED6,585,60022.39170,909,924
GLANDบริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,040,90817.14131,063,628
GLANDบริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด4,117,18714.00107,046,882
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,231,771-4.1936,164,451
GLANDบริษัท เบ็ล พาร์ค เรสซิเด้นซ์ จำกัด-33,748,207-114.74247,546,609
GLANDบริษัท เค กรุ๊ป จำกัด-47,192,200-160.450
GLANDบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด-88,848,600-302.090
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED54,985,7971,580.8454,985,797
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,950,3921,407.32211,688,706
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD7,973,700229.2445,263,907
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-6,271,500-180.3176,264,500
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร-20,690,000-594.8435,126,800
IVLGIC PRIVATE LIMITED - C-29,323,210-843.040
DRACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 495,2002.1721,927,000
DRACOนายสุธี โค้วเจริญ51,2000.221,151,200

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (17 Jul 2014)

วันที่ 17 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.3)

Recapitulate : THREL ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ ขวัญใจชาวVI เก็บเพิ่ม 14 ล้านหุ้น กองทุนบัวหลวงขาย; THRE เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ขาย

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
THRE14-Mar-1414-Jul-14
THREL14-Mar-1414-Jul-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
THRECHASE NOMINEES LIMITED4,206,60015.1421,795,800
THREนายสุชาย ศรีปรัชญาอนันต์400,0001.4418,070,200
THREGIC PRIVATE LIMITED - H-81,400-0.2925,024,666
THREGIC PRIVATE LIMITED - C-3,059,900-11.0259,585,799
THREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -20,664,338-74.39556,274,060
THREนายวัชระ แก้วสว่าง-30,000,000-108.000
THRELนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์14,292,700222.9720,110,000
THRELบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,300,00098.286,300,000
THRELน.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ4,220,00065.834,220,000
THRELCHASE NOMINEES LIMITED 503,527,80055.033,527,800
THRELพ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ3,319,90051.793,319,900
THRELนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ3,293,00051.373,293,000
THRELนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล3,000,00346.803,000,003
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,178,47218.389,327,968
THRELนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล612,8009.566,892,800
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-142,300-2.223,139,500
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-550,700-8.596,587,300
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-791,300-12.3415,452,600
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-1,929,700-30.1010,430,400
THRELกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด-3,575,900-55.784,222,500
THRELนายชวาล โสภณพนิช-5,720,000-89.230
THRELTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-8,581,800-133.8820,068,200

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (15 Jul 2014)

วันที่  15 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.3)

Recapitulate : BLAND เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง กับ เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงศ์ ช่วงปีที่ผ่านมาลุยเก็บหุ้น 220 ล้านหุ้น และ 142 ล้านหุ้น ; BGH ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผ่านมา 3 เดือน ลดพอร์ทไป 90 ล้านหุ้น ; KYE หมอแพะ บำรุง ศรีงาน ลดพอร์ทไปบางส่วน 60K ;  เสี่ยยักษ์ ช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 3.3% ใน VTE และขาย TRUE  ; โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ สวนลดพอร์ท ทั้ง PFและ BLAND

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
BLAND12-Jul-1310-Jul-14
KYE7-Aug-133-Jul-14
M-AAA28-Feb-1424-Jun-14
PF14-Mar-143-Jul-14
TRUE18-Mar-144-Jul-14
AQ20-Mar-144-Jul-14
BGH28-Mar-144-Jul-14
EARTH31-May-147-Jul-14
VTE10-Jun-148-Jul-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BLANDนายวันชัย พันธุ์วิเชียร465,000,000920.70465,000,000
BLANDนายวัชระ แก้วสว่าง220,000,000435.60220,000,000
BLANDSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED209,057,900413.93209,057,900
BLANDนายวิชัย วชิรพงศ์142,002,000281.16142,002,000
BLANDน.ส.สรนา เยาวพงศ์ศิริ131,196,641259.77131,196,641
BLANDนายอานนท์ชัย วีระประวัติ120,000,000237.60120,000,000
BLANDนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์117,891,472233.43117,891,472
BLANDน.ส.กันธิมา พรศรีนิยม114,000,000225.72114,000,000
BLANDนายวิทูร สุริยวนากุล103,708,000205.34103,708,000
BLANDนายอนันต์ กาญจนพาสน์36,525,10072.324,203,166,760
BLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,494,61472.26513,084,165
BLANDนายชัญญะ มหาดำรงค์กุล3,000,0005.94390,745,680
BLANDนางวราณี เสรีวิวัฒนา-18,000,000-35.64134,087,700
BLANDน.ส.อัชรา วรศักดิ์นุกูล-100,000,000-198.00539,643,267
BLANDCACEIS BANK LUXEMBOURG-104,992,370-207.880
BLANDนายสมชาย กีรติยาพงษ์-110,000,000-217.800
BLANDนายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ-115,157,500-228.010
BLANDUNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED-120,000,000-237.600
BLANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-137,140,200-271.54170,385,500
BLANDEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-154,019,903-304.960
BLANDUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-291,597,070-577.360
BGHนายอติคุณ ทองแตง125,000,0002,012.50250,000,000
BGHนายอัฐ ทองแตง125,000,0002,012.50243,572,000
BGHนายอิทธิ ทองแตง116,305,0001,872.51242,305,000
BGHน.ส.วิอร ทองแตง111,647,3001,797.52236,647,300
BGHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD34,011,010547.58378,445,860
BGHTHE BANK OF NEW YORK MELLON32,244,400519.13142,068,400
BGHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED16,165,308260.26129,458,948
BGHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED4,307,88369.36124,584,983
BGHน.ส.นภมาศ ลัดพลี1,433,00023.07170,248,000
BGHนายปรเมษฐ์ ลัดพลี-300,000-4.8387,364,350
BGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,080,362-49.59380,292,878
BGHบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)-4,000,000-64.40957,138,630
BGHธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)-10,000,000-161.00342,071,560
BGHนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ-89,825,100-1,446.183,127,930,240
BGHนายวิชัย ทองแตง-510,140,000-8,213.251,039,776,550
KYEนายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์121,70033.71121,700
KYEนายทิวา จิรพัฒนกุล19,0005.26145,000
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,014-3.88186,920
KYEนายบำรุง ศรีงาน-62,900-17.42413,300
KYEนางอุมาพร เมอะประโคน-148,400-41.110
M-AAAบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)130,8001.579,383,100
M-AAAสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 36,5000.445,022,200
PFบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน)100,000,000129.00100000000
PFน.ส.วิภา สุทธิยุทธ์32,100,02041.4175716020
PFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,905,0002.4659658656
PFEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-702,600-0.9147004700
PFนางสุมาลี อ่องจริต-10,000,000-12.90218481874
PFนายพละชัย กัมปนาทโกศล-29,000,000-37.41
PFนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-37,234,100-48.03
PFบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)-87,641,500-113.06
PFHOTEL MANAGEMENT AND LEISURE LIMITED-114,000,000-147.06
TRUEUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account312,343,411#N/A#N/A483,060,028
TRUEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 259,527,908#N/A#N/A891,584,938
TRUEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD134,133,456#N/A#N/A134,133,456
TRUEนายศิริศักดิ์ สนโสภณ101,000,000#N/A#N/A101,000,000
TRUESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED72,749,063#N/A#N/A72,749,063
TRUEนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-6,893,300#N/A#N/A82,006,600
TRUEบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด-18,000,000#N/A#N/A4,946,648,537
TRUEบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด-136,405,100#N/A#N/A0
TRUEUBS AG HONG KONG BRANCH-160,000,000#N/A#N/A313,293,569
TRUECORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED-CLIENT-180,914,400#N/A#N/A
TRUEนายวิชัย วชิรพงศ์-203,132,500#N/A#N/A
TRUECREDIT SUISSE INTERNATIONAL-349,999,951#N/A#N/A
AQบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 299,610,971140.82411,251,073
AQนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ112,430,50052.84112,430,500
AQนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา42,000,00019.7442,000,000
AQนายสุรชัย ศรีสันติสุข38,000,00017.8638,000,000
AQนายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ17,200,0008.0870,095,296
AQนางขันทอง อุดมมหันติสุข4,000,0001.8879,000,000
AQนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์3,000,0001.4141,900,000
AQนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-10,000,000-4.70168,000,000
AQนางสุมาลี อ่องจริต-23,600,000-11.09130,882,788
AQนางยุพา ธนากรโยธิน-38,000,000-17.860
AQนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-45,000,500-21.150
AQนายตรีขนิษฐ์ มากรักษา-50,000,000-23.500
AQนายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์-50,000,000-23.500
AQนางฐิติมา จันต้น-130,000,000-61.100
AQนายภมร พลเทพ-180,000,000-84.600
AQนายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ-200,000,000-94.000
AQนายทวีป เรืองหร่าย-200,000,000-94.000
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม450,0002.5774,466,300
EARTHCREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH10,000,00057.0040,000,000
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,616,6009.2124,119,955
EARTHนายวิชาญ แซ่ลี1,200,0006.8419,299,000
EARTHนายเกษมสัณห์ คุณชยางกูร-40,000-0.2344,735,160
EARTHนายกฤษกร เตชะวิบูลย์-2,200,000-12.5462,713,000
EARTHนายเมธา รังสิยาวรานนท์-6,409,300-36.5328,112,026
EARTHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-41,318,600-235.520
EARTHนายพิรุฬห์ พิหเคนทร์-50,000,000-285.00265,038,202
VTEนายวิชัย วชิรพงศ์10,500,00035.7010,500,000
VTEนางเกษมศรี วรรณโรจน์7,900,00026.8610,200,000
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,624,90015.727,939,194
VTEนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์4,381,70014.904,381,700
VTEน.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้3,800,00012.9211,328,600
VTEนางเกษมศรี วรรณโรจน์3,200,00010.8810,200,000
VTEนายสินโชค พิริโยทัยสกุล2,926,0009.952,926,000
VTEน.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์2,700,0009.182,700,000
VTEนายธนทรัพย์ ดวงแสงทอง1,620,0005.514,377,300
VTEนางขันทอง อุดมมหันติสุข1,300,0004.423,300,000
VTEนางพัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา600,0002.043,600,000
VTEนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร150,0000.512,407,400
VTEนายสมชาย จงวัฒน์ผล52,0000.186,012,019
VTEนายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ30,0000.109,180,900
VTEนายณัช หวังมหาพร-42,200-0.142,350,000
VTEนายกนก จันทนโรจน์-450,000-1.532,800,000
VTEนายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร-593,600-2.021,800,000
VTEนายวรจักร บัณฑุวงศ์-1,400,000-4.762,100,000
VTEน.ส.ดวงตะวัน ทั่งศรี-1,602,200-5.450
VTETHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-1,637,500-5.570
VTEนายสมชาย สิริสถาวร-1,790,000-6.0910,362,950
VTEน.ส.สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง-2,000,000-6.800
VTEนายธวัฒน์ชัย อริยรัตนหิรัญ-2,146,000-7.300
VTEน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-2,615,100-8.890
VTEนายปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์-4,098,800-13.940
VTEน.ส.รัชนี บัณฑรวรรณ-5,000,000-17.000
VTEนายสุพจน์ วรรณโรจน์-5,673,900-19.298,432,877

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (4 Jul 2014)

วันที่  6 Jul 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 11 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.2)

Recapitulate : CGD เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ขายหุ้นหลุดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ บี เตชะอุบล หนึ่งในตระกูลผู้ถือหุ้นใหญ่สุด ขายหุ้นออกไป , PTL ได้ HSBC เข้ามาซื้อหุ้นต่อจาก กลุ่ม SOMERS

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
PTL6-Aug-132-Jul-14
OCEAN21-Mar-142-Jul-14
ECF12-Mar-1423-Jun-14
CGD28-Mar-142-Jul-14
URBNPF27-Feb-1429-May-14
AJP10-Apr-142-Jul-14
EMC7-May-1430-Jun-14
GFM7-May-1427-Jun-14
SALEE7-May-1420-Jun-14
SCBLIF12-May-1420-Jun-14
NWR31-May-1425-Jun-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
PTLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT28,000,000322.00
PTLน.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์6,550,00075.33
PTLนายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์2,524,30029.03
PTLนายไพศาล ชาติพิทักษ์1,950,00022.43
PTLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD326,0003.75
PTLPOLYPLEX (ASIA) PTE LTD.850.00
PTLPOLYPLEX CORPORATION LTD.600.00
PTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,272,800-26.14
PTLนายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์-2,300,000-26.45
PTLนางยุวเรศ ชูสกุล-7,335,000-84.35
PTLSOMERS (U.K.) LIMITED-24,000,000-276.00
OCEANนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์7,700,00012.71
OCEANนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์6,120,00010.10
OCEANนายสันติ งามอรุณโชติ4,800,0007.92
OCEANน.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล3,000,0004.95
OCEANนางพิชญา บุญประสม พูลลาภ3,000,0004.95
OCEANนายเทียนชัย กีรสว่างพร2,327,5003.84
OCEANนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี2,205,0003.64
OCEANนายทวนทอง อรุณประสบสุข200,0000.33
OCEANน.ส.ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์-500,000-0.83
OCEANนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-2,300,000-3.80
OCEANนายทองชัย องค์วิวัฒน์-2,500,000-4.13
OCEANนางสุนีย์ ฤชุเศรษฐ์-3,000,000-4.95
OCEANนางเกศยา คุ้มเมธา-4,260,100-7.03
OCEANนายสันติ งานอรุณโชติ-4,800,000-7.92
OCEANน.ส.พลอยปภัส สิทธิรุจิโรจน์-5,691,700-9.39
OCEANนางขันทอง อุดมมหันติสุข-5,700,000-9.41
OCEANนายชัยรัตน์ วิไลเลิศโภคา-14,215,500-23.46
ECFนายศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา3,622,00010.07
ECFนายวิทัต สังวรโยธิน3,000,0008.34
ECFนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย400,0001.11
ECFน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-160,000-0.44
ECFนางเกล็ดดาว บุบผา-950,200-2.64
ECFนายสงวน ธีรเวชญาณ-1,382,400-3.84
ECFนางวาสนา วิริยาทรพันธุ์-1,700,000-4.73
ECFนายคนึงนิจ จินดา-3,143,200-8.74
ECFนายประสิทธิ์ พานิช-3,153,700-8.77
ECFนางกนกรัตน์ ห่างภัย-5,003,000-13.91
ECFนายธำรงค์ สุขสวัสดิ์-6,018,100-16.73
CGDนางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์83,000,000113.71
CGDบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด65,928,70090.32
CGDMR.JASDEEP SINGH BHULLAR60,047,29882.26
CGDนายวิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล52,000,00071.24
CGDนายธำรง เอี่ยมผ่องใส48,500,00066.45
CGDนายณัฐสันต์ ชุนหชัย43,863,10060.09
CGDนายรัฐเขตร์ ไทยปรีชา43,811,50060.02
CGDนายอำนาจ เจิมประไพ40,000,00054.80
CGDนางกาญจนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย36,919,90050.58
CGDนายเฟิม หงสนันทน์36,855,00050.49
CGDABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD32,000,00043.84
CGDนายสมชาย เวชากร25,099,00034.39
CGDนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-1,500,000-2.06
CGDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,689,997-2.32
CGDนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล-41,000,000-56.17
CGDบริษัทเอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จก.(มหาชน)-41,428,700-56.76
CGDนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์-47,870,000-65.58
CGDนายวัชระ แก้วสว่าง-50,000,000-68.50
CGDนายอรรถพล สวนใจเย็น-53,900,000-73.84
CGDบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-57,691,278-79.04
CGDนายบี เตชะอุบล-139,000,028-190.43
URBNPFน.ส.โอภาพรรณ หวังมนตรี8,103,60030.47
URBNPFนายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์42,1000.16
URBNPFMR.ALEXANDER ECK-102,000-0.38
URBNPFนางปัทมา เล้าวงษ์-998,200-3.75
URBNPFบริษัทเออร์บานา เอสเตท จำกัด -8,103,600-30.47
AJPนางภักษญา สิงห์ทอง8,100,00053.06
AJPบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก7,484,70049.02
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,081,80026.74
AJPนายเอนก มะสมโพธิ์1,312,3008.60
AJPน.ส.สุชาดา ฉายสิทธิ์1,035,0006.78
AJPน.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์503,7003.30
AJPนายศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ400,0002.62
AJPนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร199,5001.31
AJPน.ส.กัณฐิยา พรฉัตรโชคชัย146,6000.96
AJPนายสมิง รอดรัตษะ40,0000.26
AJPนายพนม ควรสถาพร-100,000-0.66
AJPนางจารุวรรณ จงพิพัฒนสุข-159,600-1.05
AJPนางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์-513,700-3.36
AJPนายทองเปลว ศิริพรพิทักษ์-1,071,800-7.02
AJPนายนันชัยย์ กลิ่นหอมโสภณ-1,100,000-7.21
AJPนายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล-1,200,000-7.86
AJPนายบุญจันทร์ อัครวงศ์พิพัฒน์-1,338,800-8.77
AJPนายประสิทธิ์ มากุลสวัสดิ์อุดม-1,918,300-12.56
AJPนายชยากร ดีมั่นคงวณิช-2,000,000-13.10
AJPนายพรหมกรรณ ศรีณรงค์-2,000,000-13.10
AJPน.ส.ภัฑริกา คงบุญ-2,750,000-18.01
AJPนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ-11,600,000-75.98
EMCบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)120,000,00084.00
EMCนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง112,365,00078.66
EMCน.ส.พรรณี อัคราช100,000,00070.00
EMCนายชนะชัย ลีนะบรรจง90,000,00063.00
EMCนายจิรวุฒิ คุวานันท์85,030,03659.52
EMCนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์59,104,00041.37
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,451,65026.92
EMCนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล37,995,60026.60
EMCนายสินโชค พิริโยทัยสกุล35,018,40024.51
EMCนายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์24,043,00016.83
EMCนายน้ำ ชลสายพันธ์20,600,10014.42
EMCน.ส.นาตยา อรรคนันท์15,500,00010.85
EMCนายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์15,000,00010.50
EMCนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์14,000,0009.80
EMCนายสมชาย อัคคนีวาณิชย์13,000,0009.10
EMCน.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์12,000,0008.40
EMCนายชูชาติ ทองเจือพงษ์12,000,0008.40
EMCMITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO.,LTD.10,000,0007.00
EMCนายสุรชัย ศรีสันติสุข7,235,0005.06
EMCนายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์5,420,0003.79
EMCนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ5,000,0003.50
EMCน.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ2,354,3001.65
EMCนางชฎารัตน์ อินทรสุขุม2,300,0001.61
EMCนางวรรณา อัคคนีวาณิชย์1,000,0000.70
EMCนายเอกภพ รักตพงศ์ไพศาล-6,000,000-4.20
EMCนายไชยา สกุลชัยวาณิชย์-6,049,100-4.23
EMCนายเฉลิมชัย ปัญญาศรีวณิช-6,252,700-4.38
EMCนายธานินทร์ ลีนะบรรจง-6,400,800-4.48
EMCนางโสภา พฤกษ์ดำรงชัย-6,703,989-4.69
EMCนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี-6,765,400-4.74
EMCนายสุรศักดิ์ เทวอักษร-10,000,000-7.00
EMCนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-10,000,000-7.00
EMCMR.HSING-CHUNG YEN-10,442,000-7.31
EMCน.ส.อลีนา อริยะทรัพย์-14,104,500-9.87
NWRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,052,50018.52
NWRนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง-265,000-0.61
NWRนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง-6,785,700-15.61
NWRนายสุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์-10,542,857-24.25

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...