วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 เม.ย. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,092.31 -9.04 -0.82 1,106.07 1,092.31 6,125,269 34,530.30
SET100 1,680.21 -15.69 -0.93 1,703.84 1,680.21 2,825,493 27,847.82
SET50 769.91 -7.72 -0.99 781.22 769.91 890,114 17,380.24
mai 294.41 -1.16 -0.39 298.18 293.94 209,697 570.42

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,684.21 4.88 3,672.80 10.64 -1,988.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,094.52 8.96 3,401.83 9.85 -307.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,185.34 20.81 4,934.79 14.29 2,250.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,566.23 65.35 22,520.88 65.22 45.35 -


ณ วันที่ 28/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,581 14,175 -2,594
ต่างชาติ 3,138 4,068 -930
ในประเทศ 27,594 24,070 +3,524

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 27 เม.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,101.35 +4.40 +0.40 1,107.90 1,097.52 4,591,081 32,742.78
SET100 1,695.90 +7.23 +0.43 1,707.23 1,689.27 2,268,372 27,184.11
SET50 777.63 +2.91 +0.38 783.18 774.41 870,999 18,682.72
mai 295.57 +2.86 +0.98 296.92 294.81 302,763 1,117.63

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,363.79 7.22 3,586.40 10.95 -1,222.61 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,218.99 9.83 3,021.70 9.23 197.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,336.44 19.35 4,398.49 13.43 1,937.96 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,823.55 63.60 21,736.20 66.38 -912.64 -

ณ วันที่ 27/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,897 10,725 -2,828
ต่างชาติ 1,221 2,912 -1,691
ในประเทศ 19,616 15,097 +4,519

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 26 เม.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,096.95 -8.48 -0.77 1,101.04 1,091.29 3,987,587 28,394.64
SET100 1,688.67 -14.51 -0.85 1,695.62 1,678.98 2,210,706 23,828.17
SET50 774.72 -7.51 -0.96 778.30 770.27 872,700 17,910.74
mai 292.71 -0.61 -0.21 294.99 292.26 466,068 1,053.01

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,342.57 4.73 2,584.14 9.10 -1,241.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,674.09 12.94 4,053.40 14.28 -379.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,052.85 17.80 4,299.33 15.14 753.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,325.13 64.54 17,457.78 61.48 867.35 -

ณ วันที่ 26/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,007 11,415 -1,408
ต่างชาติ 1,078 1,512 -434
ในประเทศ 20,296 18,454 +1,842

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...