วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

TFEX Set50 Index Future Long/Short 1 Dec 2011

S50Z11 สัญญาณร้าย : -1/-10 แนะนำ ปิดสถานะ Long S50Z11 เปิดสถานะ Short S50Z11 ครับ

ครบหนึ่งเดือนแล้วครับสำหรับ TFEX Technical Indicator ของ พี่เจด ติดตามติชมได้ทาง twitter ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 34,400 บาท
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 6-5 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 30 Nov 2011 693.6

30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 11302011 105310 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 995.33 +7.27 +0.74 997.71 988.99 3,608,307 23,364.24
SET50 697.33 +5.54 +0.80 699.21 692.10 916,265 16,191.87
SET100 1,513.68 +11.99 +0.80 1,517.70 1,502.79 1,848,358 19,120.09
SETHD 1,000.00 +10.30 +1.04 1,000.00 990.93 167,239 5,444.80
mai 261.81 +0.64 +0.25 262.80 261.47 93,287 201.11

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,741.36 7.45 1,554.23 6.65 187.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,229.42 13.82 3,016.42 12.91 213.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,663.48 37.08 7,878.38 33.72 785.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,729.99 41.64 10,915.22 46.72 -1,185.23 -

ณ วันที่ 30/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,245 7,061 +184
ต่างชาติ 3,867 1,382 +2,485
ในประเทศ 7,380 10,049 -2,669

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

TFEX Set50 Index Future Long/Short 30 Nov 2011

S50Z11 สัญญาณดี : +1/+10 แนะนำ ปิดสถานะ Short S50Z11 เปิดสถานะ Long S50Z11 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 26,000 บาท
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 5-4 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 29 Nov 2011 686.8

17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 11292011 61958 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 29 พ.ย. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 988.06 +3.88 +0.39 994.18 981.49 3,537,089 20,587.38
SET50 691.79 +2.38 +0.35 697.15 686.72 671,530 14,394.39
SET100 1,501.69 +6.00 +0.40 1,512.72 1,490.65 1,506,974 16,715.72
SETHD 989.70 +1.18 +0.12 998.97 986.35 147,822 4,982.90
mai 261.17 -0.78 -0.30 262.71 260.88 143,906 295.30

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,506.07 12.17 1,207.70 5.87 1,298.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,410.93 16.57 3,381.23 16.42 29.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,993.93 24.26 4,465.37 21.69 528.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,676.44 47.00 11,533.08 56.02 -1,856.63 -

ณ วันที่ 29/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,793 6,566 +227
ต่างชาติ 3,495 956 +2,539
ในประเทศ 9,002 11,768 -2,766

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

TFEX Set50 Index Future Long/Short 29 Nov 2011

S50Z11 สัญญาณร้าย : -4/-10 แนะนำ ถือสถานะ Short S50Z11 ต่อครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 29,800 บาท
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 5-4 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 28 Nov 2011 683.0

17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 11282011 62134 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 984.18 +17.00 +1.76 984.49 974.77 2,412,465 18,964.64
SET50 689.41 +13.81 +2.04 689.54 681.85 524,892 14,316.94
SET100 1,495.69 +29.56 +2.02 1,496.13 1,479.69 1,317,997 16,520.84
SETHD 988.52 +15.85 +1.63 990.82 980.75 167,614 5,901.78
mai 261.95 +2.77 +1.07 262.32 260.43 111,291 274.39

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,192.69 6.29 806.28 4.25 386.41 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,858.52 20.35 3,567.74 18.81 290.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,148.00 21.87 4,917.24 25.93 -769.24 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,765.42 51.49 9,673.38 51.01 92.04 -

ณ วันที่ 28/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,055 5,769 +286
ต่างชาติ 1,084 2,251 -1,167
ในประเทศ 9,826 8,945 +881

AYUD : ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

AYUD : บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้องอโนมา 2 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพ

วาระสำคัญ :
- คืนใบอนุญาติประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและเปลี่ยนสถานะบริษัทเป็นบริษัทที่ถือหุ้นบริษัทประกันอื่นๆ
- เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด และแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมเรื่องที่มีการดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น

ข่าวดี : +1/+10 (ราคาปิดวันนี้ 17.5)

-- การควบรวมบริษัทที่เสร็จไปทำให้มีใบอนุญาติประกันวินาศภัย 2 ใบ การคืนใบอนุญาติฯ และดำเนินงานโดยบริษัทย่อยอย่างเดียวน่าจะส่งผลดีต่อด้านต้นทุนด้วยเล็กน้อย


ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


หนังสือเชิญ


DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017

Q-CON : รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 15 Nov 2554

Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   15 พฤศจิกายน 2554

แจ้งขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาที่จังหวัดสระบุรี
ของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวดี : +3/+10 (ราคาปิดวันนี้ 5.35)
--  Q-CON ลงทุนซื้อที่ดินและเตรียมทำการขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมวลเบาที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท
โดยใช้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งการเลือกวิธีการกู้เงินได้เพราะหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ในระดับต่ำแม้หลังลงทุนแล้ว จะทำให้กำไรต่อหุ้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


รายละเอียด


ตามที่บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
จังหวัดสระบุรี มูลค่ารวม 750 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการอิฐมวลเบาที่เพิ่มขึ้น

การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

    ตามที่บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON)
ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) มูลค่ารวม 44 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ตั้งของโครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของ
Q-CONตามที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นั้น
บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของรายการและรายละเอียดของรายการ ปรากฎตามสารสนเทศข้อ 3
โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
1.    วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
      11 พฤศจิกายน 2554
2.    คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
      ผู้ซื้อ:    บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (Q-CON)
      ผู้ขาย:    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
3.    ลักษณะของรายการและรายละเอียดของรายการ
Q-CON ซื้อที่ดินที่ประกาศขายเป็นการทั่วไปในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคจาก SCB  โฉนดเลขที่ 34203 เลขที่ดิน
97 หน้าสำรวจ 2726 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รวมเนื้อที่ 24 ไร่ 2 งาน 94.4 ตารางวา
ในราคาไร่ละประมาณ 1.8 ล้านบาท รวมเป็นราคาซื้อ 44 ล้านบาท  ซึ่งเป็นราคาตามที่
SCBประกาศขายเป็นการทั่วไป เพื่อเป็นที่ตั้งของโครงการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบาของ Q-CON
โดยจะชำระเงินค่าที่ดินดังกล่าวด้วยเช็คเงินสด

ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการทำรายการกับ SCB
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือกลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน Q-CON

4.    มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดของรายการ
มูลค่ารวมของรายการเท่ากับ 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ Q-CON ณ
วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ Q-CON (เกิน 464,700 บาท แต่ไม่เกิน 46,470,000 บาท) Q-CON
จึงต้องมีมติคณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
5.1    โครงสร้างการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
        - กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน Q-CON โดยการถือหุ้น       สามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) (SCC) ร้อยละ 31.94 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วและ SCC ถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง) ร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว และเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือหุ้นสามัญใน Q-CON ร้อยละ 67.62 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
ทำให้กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ Q-CON คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
-  กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCB โดยถือหุ้นสามัญร้อยละ 23.69 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหนังสือแจ้ง

DSC_0011

DSC_0012

DSC_0013
DSC_0014

IT : ปันผล 0.18 บาทต่อหุ้น 23 Nov 2011

IT : บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
วันปิดสมุดทะเบียน     23 พ.ย. 2554
วันจ่ายปันผล     30 พ.ย. 2554 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น)     0.18
รอบผลประกอบการ     01 ก.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2554

ได้รับเครดิตภาษี

(1) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้
(1.1) อัตรา ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จำนวน 0.18 บาท ต่อหุ้น
(1.2) อัตรา ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(1.3) อัตรา ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(1.4) อัตรา ร้อยละ  ของกำไรสุทธิ จำนวน - บาท ต่อหุ้น

(2) กรณีผู้ได้รับเงินปันผล ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจาก
(2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(2.3) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน จำนวน - บาท ต่อหุ้น
(2.4) กำไรที่รับรู้ทางบัญขีโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) จำนวน - บาท ต่อหุ้น

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

KMC : รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 31 Oct 2011

KMC : บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 31 Oct 2011
แจ้งการขายเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท ราฟเฟิลส์ ฯ

1.    วันที่ทำรายการ คือ เดือนพฤศจิกายน 2554
2.    คู่สัญญา  คือ นายถนอม  บิณศิรวานิช  ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ กรรมการแต่อย่างใด
3.    รายละเอียดของสินทรัพย์
3.1    เงินลงทุนกลุ่ม ก. ในบริษัท แรฟเฟิลส์ วิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,235,000 หุ้น
หมายเลข  3315001 - 4550000 มีขนาดรายการ  20.62
3.2    เงินลงทุนกลุ่ม ก. ในบริษัท แรฟเฟิลส์ พร็อพเพอร์ตี้ส์  (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 608,000 หุ้น
หมายเลข 1632001-2240000  มีขนาดรายการ 10.15
3.3    เงินลงทุนกลุ่ม ก. ในบริษัท แรฟเฟิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 190 หุ้น หมายเลข 51
- 240   มีขนาดรายการ 0.00003
4.    มูลค่าที่ขายได้คือ 100,200,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านสองแสนบาทถ้วน)
5.    เงินที่ได้จากการขายใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และชำระหนี้
6.    ประโยชน์ที่เกิดแก่บริษัทจดทะเบียน คือ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ
และได้รับส่วนลดในการชำระหนี้

ข่าวดี : +1/+10 (ราคาปิดวันนี้ 0.38)
--  KMC ขายการลงทุนที่ผิดพลาดทิ้งไปได้บ้าง ดีกว่าปล่อยให้ด้อยค่าและบันทึกผลขาดทุนไปเรื่อยๆ โครงการวิลล่า 6 ดาว ที่อ่าวมุมใน จ.ภูเก็ต ผ่านมา กว่า 2 ปี ก็ยังไม่คืบหน้าใดใด การตัดจบขาดทุนไป 70.22 ล้าน แต่ได้เงินกลับมา100.20 ล้านบาท (คิดว่าจะขายสำเร็จ) ถือว่าช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงการเพิ่มทุนในระยะสั้นไปได้


ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


หนังสือแจ้ง
DSC_0007

DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010

CNT : คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หุ้นละ 4.00 บาท

CNT : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท​โกล​เบ๊กซ์ คอร์ปอ​เรชั่น จำกัด ​และ Victor Investment Holdings Pte.Ltd ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) โดยออกคำเสนอซื้อในวันที่ 22 Nov 2011 เพื่อเสนอซื้อหุ้นสามัญ อีก 48.02 % ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาท โดยรับซื้อตั้งแต่วันที่ 23 Nov 2011 - 29 Dec 2011

ความเห็น : คิดว่าโกลเบ๊กซ์ น่าจะไม่ถอน หลักทรัพย์ออกจากตลาดในทันที ด้วยราคาในเสนอหุ้นละ 4 บาท ยังตัดสินใจถือต่อครับ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

DSC_0002

DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006

LIVE : เลื่อนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

LIVE : บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 จากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ถือหุ้นมาไม่ถึง 1 ใน 3 และ เชิญ ประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่เดิม คือ ห้องเธียเตอร์ บี ชั้น 5 อาคารไออีซี บางกะปี กรุงเทพฯ

วาระสำคัญ :
- เพิ่มทุนบริษัทอีก โดยออกหุ้นสามัญเสนอขายกับผู้ถือหุ้นเดิมให้จองซื้อ ตามอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม จองซื้อได้ 2 หุ้นใหม่ (1:2) ราคาหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 383,977,851.90 บาท
- เพิ่มหุ้นสำหรับเพื่อรอรับการปรับสิทธิการแปลง LIVE-W1 อีก 221,977,812 หุ้น

ข่าวร้าย : -10/10 (ราคาปิดวันนี้ 0.13)
--  LIVE เพิ่มทุนอีกแล้ว สำหรับบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่อง เพิ่มทุน แตกพาร์ ลดทุน ลดพาร์ เปลี่ยนชื่อและก็เพิ่มทุนอีก แต่ไม่มีปันผล การสูบเอาเงินจากนักลงทุนเพิ่ม เข้าไปอีก 8 เท่าของส่วนผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน ต้องถือเป็นการเพิ่มทุนอย่างบ้าคลั่ง  แนะนำ ""ไม่เพิ่มทุน"" นะครับ เพราะ 384 ล้านที่เพิ่มไป ถ้าธุรกิจยังเหมือนเดิม แค่ 2 ปี ก็ต้องเพิ่มทุนอีกแล้วครับ


ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


หนังสือเชิญประชุม
DSC_0001

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...