วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 พ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 12 พ.ค. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,086.27 -14.21 -1.29 1,099.10 1,086.27 5,246,319 34,470.34
SET100 1,668.28 -25.70 -1.52 1,690.94 1,668.28 2,550,129 27,187.55
SET50 765.27 -12.22 -1.57 776.06 765.27 991,353 20,876.57
mai 290.75 -1.59 -0.54 294.25 290.75 261,386 1,091.23

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 พ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,146.62 6.23 2,938.31 8.52 -791.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,992.88 14.48 4,319.39 12.53 673.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,997.94 17.40 6,964.88 20.21 -966.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,332.90 61.89 20,247.75 58.74 1,085.15 -

ณ วันที่ 12/05/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15,058 22,757 -7,699
ต่างชาติ 1,286 4,339 -3,053
ในประเทศ 32,402 21,650 +10,752

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 พ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 11 พ.ค. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,100.48 +14.92 +1.37 1,102.44 1,091.19 6,013,218 46,588.75
SET100 1,693.98 +24.69 +1.48 1,697.51 1,678.75 3,176,059 36,815.83
SET50 777.49 +11.53 +1.51 779.28 770.39 1,674,090 29,087.72
mai 292.34 +2.93 +1.01 292.70 289.50 260,557 736.12

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 พ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,858.17 14.72 3,008.28 6.46 3,849.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,446.81 11.69 5,508.03 11.82 -61.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,809.13 21.05 7,457.90 16.01 2,351.23 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,474.63 52.53 30,614.53 65.71 -6,139.90 -

ณ วันที่ 11/05/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,648 12,970 -1,322
ต่างชาติ 2,782 1,386 +1,396
ในประเทศ 22,907 22,981 -74

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 พ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 พ.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,085.56 +13.09 +1.22 1,085.56 1,070.88 7,823,142 37,797.71
SET100 1,669.29 +21.94 +1.33 1,669.29 1,643.63 2,514,838 25,670.84
SET50 765.96 +10.81 +1.43 765.96 753.42 863,241 18,480.95
mai 289.41 +2.36 +0.82 290.54 287.49 180,597 337.03

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 พ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,810.00 10.08 3,185.87 8.43 624.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,960.10 10.48 4,940.33 13.07 -980.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,766.60 15.26 3,957.41 10.47 1,809.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,261.01 64.19 25,714.09 68.03 -1,453.08 -

ณ วันที่ 10/05/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 13,452 14,503 -1,051
ต่างชาติ 1,192 1,650 -458
ในประเทศ 23,500 21,991 +1,509

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...