วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 974.75 +1.57 +0.16 981.83 969.85 2,453,767 18,754.71
SET50 691.97 -0.02 -0.00 698.67 688.56 602,150 14,558.14
SET100 1,493.52 +0.52 +0.03 1,507.28 1,486.05 1,395,617 16,714.76
SETHD 970.19 -0.71 -0.07 979.00 966.26 91,354 4,075.13
mai 242.44 -0.35 -0.14 245.12 242.44 64,929 144.99

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 974.47 5.20 1,721.23 9.18 -746.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,060.65 10.99 2,681.44 14.30 -620.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,973.34 31.85 4,847.32 25.85 1,126.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,746.25 51.97 9,504.73 50.68 241.53 -


ณ วันที่ 31/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,677 6,235 +442
ต่างชาติ 2,709 1,665 +1,044
ในประเทศ 12,138 13,624 -1,486

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...