วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 03 พ.ย. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 957.56 -8.24 -0.85 957.56 945.40 2,302,280 21,974.52
SET50 676.69 -6.92 -1.01 676.69 666.79 574,197 17,121.73
SET100 1,462.84 -14.09 -0.95 1,462.84 1,442.04 1,316,027 19,661.84
SETHD 953.71 -8.27 -0.86 953.71 941.68 120,497 4,866.44
mai 242.05 -2.22 -0.91 244.53 241.63 134,579 341.98

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 873.03 3.97 1,403.89 6.39 -530.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,598.73 20.93 4,898.89 22.29 -300.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,234.45 19.27 4,880.66 22.21 -646.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,268.31 55.83 10,791.08 49.11 1,477.23 -

ณ วันที่ 03/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,275 8,927 +348
ต่างชาติ 2,007 2,012 -5
ในประเทศ 16,188 16,531 -343

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...