วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (23 May 2014)

ช่วงปฏิวัติว่างๆ ทดลองเขียนโปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.1)
IDEA
- การเข้าซื้อหลักทรัพย์ ของกองทุนขนาดใหญ่ทั้งไทยและเทศ เป็น Demand สำคัญตัวหนึ่งของหุ้น
- การซื้อหรือขายหุ้น ของผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นเครื่องบ่งชี้ตัวหนึ่ง ที่สะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายนั้นที่มีต่อหุ้น
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

Recapitulate : NDVR ลดพอร์ท , AP มีกองทุนกสิกรไทย ระยะยาวปันผล KDLTF ซื้อ ตระกูล จุฬางกูร ขาย , ส่วน PSL มีกองทุนกสิกร โกรทหุ้นระยะยาวปันผล KGLTF ซื้อ

วันที่ 23 May 2014 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 หลักทรัพย์

หุ้นครั้งก่อน*ปรับปรุง*
M-II2-Dec-137-May-14
QHPF5-Mar-1419-May-14
MNIT26-Feb-147-May-14
AP14-Mar-1412-May-14
PSL28-Mar-1416-May-14
BLA31-Mar-1416-May-14

หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)
APNORTRUST NOMINEES LTD.48,079,400250.01
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY16,469,90085.64
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล15,700,02081.64
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED8,080,96042.02
APกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล6,222,90032.36
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,069,00010.76
APCHASE NOMINEES LIMITED 50-897,100-4.66
APEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD-993,500-5.17
APTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-7,666,160-39.86
APนายทวีฉัตร จุฬางกูร-8,436,300-43.87
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-18,290,400-95.11
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-19,180,480-99.74
APนายณัฐพล จุฬางกูร-35,927,700-186.82
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ507,80038.97
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว157,80012.11
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ32,2002.47
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงทศพล-257,700-19.78
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-2,370,863-181.96
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี16,300,179163.00
M-IIบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)7,500,00075.00
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล5,000,00050.00
M-IIนายชีระ ภาณุพงศ์3,000,00030.00
M-IIดร.ปราณี เผอิญโชค3,000,00030.00
M-IIนายยุพ นานา2,500,00025.00
M-IIบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)1,546,39115.46
M-IIน.ส.จริมา นภาพร-2,000,000-20.00
M-IIบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,000,000-20.00
MNITนายชาติ วานิชสวัสดิ์2,749,5009.73
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา530,0001.88
MNITบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-5,200,000-18.41
PSLกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล5,271,200141.00
PSLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY183,3004.90
PSLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD177,1004.74
PSLกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร80,8002.16
PSLกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-69,700-1.86
PSLMR.SALIL SEVANTILAL SHAH-253,400-6.78
PSLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-672,000-17.98
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-1,847,088-49.41
QHPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-2,315,800-20.73

Fullscreen capture 5242014 122002 AM

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ1 ปี 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 (V Q1/57 -5)

*สรุปหุ้นเด่นเน้นถูก ประจำ Q1/2556
TCAP ทุนธนชาติ สถาบันการเงิน หุ้นสุดถูกจน ดร.นิเวศน์ซื้อ ราคายังไม่ไปไหน
SCP ทักษิณคอนกรีต ทำเสาเข็ม หุ้นราคาถูก แผนปรับโครงสร้างหนี้จบแล้ว
SCSMG ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย กำไรเติบโต โดดเด่น แต่มี Tender ที่ราคา 27.60
AIT แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บริษัททำ IT Solution กำไรเติบโตต่อเนื่อง


ผลประกอบการ ย้อนหลัง 12 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2557 แล้ว  514 บริษัท
ราคา* คือราคาปิดหุ้น วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
PE  คือ ราคา*ต่อ ผลกำไร(ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด
PB*  คือ ราคา*ต่อ มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
QoQ คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q1/57 เทียบกับ Q4/56
YoY คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q1/57 เทียบกับ Q1/56
Q1/57 คือ ผลประกอบการประจำไตรมาส 1 มกราคม 2557 - 31 มีนาคม 2557 (บาท/หุ้น) ไม่เกี่ยวกับรอบบัญชีของแต่ละบริษัท
D/E*
คือ มูลค่าหนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
ROA* คือ อัตราส่วนระหว่างผลกำไร 4 ไตรมาสล่าสุด ต่อสินทรัพย์รวมหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
CASH คือปริมาณเงินสดต่อหุ้น [บาท/หุ้น] ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

วันที่ประกาศชื่อหุ้นราคา*P/EP/B*QoQYoYD/E*CASHROAQ1/57Q4/56Q3/56Q2/56Q1/56Q4/55Q3/55Q2/55Q1/55Q4/54Q3/54Q2/54
18-Apr-14TCAP33.504.701.03-13.98%-32.25%12.1414.871.681.101.281.383.381.621.111.031.420.990.781.111.31
15-May-14SCP8.205.792.123.93%13.36%0.470.4224.920.370.360.480.210.330.190.220.160.160.040.070.07
16-Apr-14TISCO39.257.801.3716.19%-18.97%14.471.411.131.171.001.411.451.441.241.191.151.050.841.121.08
9-May-14SVI4.245.802.26-74.49%14.62%0.530.3825.500.110.440.090.080.100.100.250.070.13-0.870.090.11
21-Apr-14KTB18.307.591.24-17.20%-2.36%11.203.631.340.590.720.640.460.610.060.640.530.460.060.390.38
15-May-14TOPP122.007.690.832.24%-11.51%0.185.269.193.203.134.614.923.623.393.194.733.372.193.273.95
14-May-14ASK17.609.421.60-4.56%2.27%6.480.612.270.450.470.470.470.440.420.400.320.280.230.270.24
12-May-14HFT3.867.101.37-3.70%77.68%0.200.5816.100.130.140.130.140.070.030.070.050.090.060.030.05
12-May-14PS22.408.172.00-52.93%37.71%1.250.4710.840.481.020.610.630.350.570.450.450.280.160.340.44
15-May-14LTX61.254.070.70116.64%534.38%0.871.799.182.461.143.008.450.393.630.75-0.29-1.56-3.823.483.20
6-May-14KGI2.848.661.1126.39%-43.34%0.620.497.940.090.070.090.090.150.070.060.050.050.060.100.05
14-May-14AI11.905.182.45-84.35%30.92%0.160.4040.590.231.480.310.280.18-0.020.160.060.180.02-0.02-0.03
12-May-14NC17.507.040.7425.23%4.96%0.830.085.790.590.470.520.890.570.870.580.800.950.510.620.68
15-May-14SSSC47.756.581.2534.02%-22.64%0.863.2410.241.541.152.581.991.991.271.671.992.340.151.391.69
14-May-14AP5.207.251.07-72.16%16.62%1.470.315.980.090.330.140.160.080.320.150.200.150.120.210.16
14-May-14RML1.656.102.5675.28%155.42%4.890.167.130.100.060.050.060.040.060.070.03-0.02-0.10-0.01-0.01
18-Apr-14KKP41.008.701.08-31.98%-39.75%6.671.471.620.831.231.181.471.381.271.100.970.690.811.040.83
15-May-14LALIN3.867.470.7439.55%6.98%0.610.096.170.150.110.120.130.140.140.080.050.050.040.140.12
28-Apr-14SCSMG27.257.362.1564.33%134.61%2.221.359.081.230.750.731.000.520.440.070.330.48-2.330.340.35
9-May-14SAT16.007.591.40-58.85%-29.33%1.042.539.050.400.960.400.350.560.450.610.380.49-0.230.480.21
18-Apr-14AEONTS92.259.222.59-5.53%11.12%5.819.744.132.432.572.742.272.181.951.471.151.380.81-2.081.02
12-May-14KTC38.758.221.6355.34%-15.84%7.476.302.341.380.891.201.261.640.750.510.33-0.60-6.870.160.20
15-May-14NPK19.707.750.78100.05%35.74%1.010.065.010.870.440.780.450.640.781.550.701.851.161.451.95
15-May-14IRC14.808.531.19-19.61%-42.55%0.550.908.980.360.440.550.380.620.490.430.210.29-0.420.090.12
15-May-14SIRI1.806.071.02-21.47%n/a2.540.224.750.090.110.050.05-0.010.190.040.050.040.110.040.03
8-May-14IFS2.328.481.1399.34%10.38%2.790.653.510.080.040.080.070.070.060.060.060.060.020.040.04
14-May-14PRIN1.358.680.4326.98%-4.07%1.360.272.090.040.030.050.040.040.070.060.060.110.100.000.04
9-May-14QH3.168.671.68-13.14%7.04%1.410.188.040.070.080.100.120.060.080.110.040.030.010.030.04
8-May-14AIT29.509.832.5423.75%34.84%0.900.8713.560.970.780.520.730.720.530.430.380.450.630.620.41
15-May-14TCCC27.256.792.1222.14%35.83%0.488.3021.050.590.481.511.430.430.400.731.040.330.220.530.76
17-Apr-14SCB166.0011.212.2911.72%0.09%9.2210.532.003.873.463.753.733.862.882.952.973.051.992.462.40
9-May-14ARROW6.309.462.0211.87%11.22%0.170.0618.220.180.160.180.150.160.100.140.100.120.060.070.00
12-May-14PTT303.0010.061.3578.33%-23.98%1.2755.215.939.615.3910.814.3012.647.9512.622.9813.095.837.5211.39
15-May-14MK3.427.300.56-61.51%-36.16%0.280.235.950.050.140.150.130.080.100.050.100.050.030.050.13
15-May-14TMD17.309.391.46-0.89%-2.62%0.120.7013.880.490.490.440.420.500.330.610.510.630.210.310.33
14-May-14UEC3.7010.001.30-8.64%15.84%0.181.0711.050.100.110.090.070.090.170.110.070.090.100.080.07
18-Apr-14THANI3.788.061.8938.74%0.63%7.470.112.770.120.090.130.120.120.100.100.060.050.010.040.03
14-May-14AKR1.123.171.17n/an/a0.640.1522.470.000.36-0.010.000.020.070.020.00-0.010.01-0.02-0.03
14-May-14PPP4.689.762.263.91%50.68%1.960.077.810.130.120.110.110.090.090.060.040.070.030.070.00
12-May-14TWS32.009.561.15-12.78%129.58%0.139.7510.590.991.130.790.440.430.660.801.110.9813.640.000.00
12-May-14TWP49.005.871.1232.33%19.58%0.391.0313.732.361.791.992.201.981.510.970.83-0.22-0.010.831.00
12-May-14SAMART20.6013.663.4210.63%14.07%1.941.678.520.400.360.390.350.350.280.280.230.270.150.260.26
9-May-14CCP4.545.402.13-74.69%62.94%1.150.2118.360.130.530.100.080.080.100.200.060.070.020.020.01
12-May-14DCON12.1010.562.62-8.98%48.47%0.360.1918.220.300.330.280.240.200.210.180.170.150.050.110.13
12-May-14ALUCON166.0010.301.9157.57%8.75%0.621.6011.404.833.064.233.994.443.953.584.072.301.643.492.58
14-May-14ILINK14.509.721.48-34.38%114.71%0.721.128.860.390.600.320.190.180.300.240.200.170.110.260.19
28-Apr-14DELTA57.0012.702.8427.66%15.05%0.4611.9915.311.120.881.321.170.970.651.540.720.570.520.600.73
8-May-14CSC52.508.981.224.90%-31.68%0.289.4110.621.401.331.062.052.051.321.651.371.230.510.991.18
12-May-14EGCO131.509.631.16390.10%12.52%1.0113.276.014.720.964.493.494.191.793.943.733.210.902.933.32
12-May-14TWFP31.009.882.14-11.31%12.31%0.190.5118.250.770.870.740.750.690.550.610.580.620.620.550.55
14-May-14IRCP4.207.240.92-67.72%-62.39%1.191.585.810.070.210.200.100.180.19-0.040.060.110.080.090.09
15-May-14ML1.028.330.598.19%-40.95%0.920.043.690.030.020.040.040.040.060.030.050.030.020.040.03
9-May-14PAP4.308.961.2625.90%-45.92%0.540.459.170.160.130.170.020.300.150.100.080.070.010.070.16
14-May-14UOBKH3.547.680.69-18.71%-78.42%0.630.315.480.060.080.120.200.300.110.070.080.080.030.100.07
12-May-14LH9.6514.942.88-9.16%-0.08%1.160.128.920.140.160.180.160.140.150.150.110.150.160.090.10
14-May-14TKS7.858.671.56342.94%47.62%0.680.3710.700.370.080.280.170.250.150.210.170.190.110.260.22
12-May-14TPAC6.0510.521.86-7.45%-24.89%0.780.239.910.120.130.170.150.160.130.110.110.140.060.030.04
14-May-14UTP3.509.631.2850.03%35.13%0.230.4310.870.110.070.100.080.080.000.060.060.01-0.020.010.02
14-May-14SENA2.547.150.76-73.52%-32.52%1.340.524.520.050.170.080.050.070.130.080.130.070.080.200.25
14-May-14JCT73.259.721.2087.02%29.75%0.174.5510.622.301.232.491.521.781.292.232.151.232.021.301.43
15-May-14SPALI18.9010.292.28-57.84%57.30%1.090.4610.610.431.020.200.180.270.940.330.180.150.200.380.49
6-May-14GCAP2.4810.451.8236.01%41.25%2.440.055.070.080.060.040.060.060.040.040.040.040.000.000.00
14-May-14HANA35.007.471.70159.07%1001.96%0.215.2018.721.980.760.691.260.180.280.800.640.340.070.600.77
15-May-14SEAFCO4.329.921.536.27%-46.84%0.920.078.030.090.080.140.120.170.170.130.090.14-0.260.010.01
30-Apr-14SCC416.0013.753.272.12%-4.72%1.4314.539.766.986.848.168.277.335.765.353.574.982.676.156.25
30-Apr-14GLOW75.0015.612.7045.73%-7.47%1.653.336.551.581.081.310.831.701.081.290.371.060.450.680.61
14-May-14AMATA14.608.571.87479.06%231.20%1.181.0610.030.410.070.590.640.120.580.360.180.190.450.130.16
30-Apr-14ASP3.349.161.59-31.98%-75.76%0.730.409.990.050.070.140.120.190.080.090.030.090.050.050.05
12-May-14JMART13.2013.593.14-31.05%9.53%1.430.479.530.200.290.250.230.190.350.190.160.120.140.120.09
14-May-14PM9.1512.883.6213.61%4.04%0.470.0919.120.220.190.180.130.210.200.170.130.180.160.110.09
18-Apr-14KBANK193.0010.702.3425.32%18.14%9.6016.972.064.993.984.484.594.223.213.853.913.761.273.243.06
14-May-14ECL0.9812.340.8669.64%10.23%1.760.012.520.020.010.020.020.020.010.020.020.020.010.010.01
15-May-14KCAR10.3011.851.59-14.08%-52.37%1.110.416.360.200.240.220.210.430.330.400.410.430.270.340.37
15-May-14TTTM130.007.570.53-76.95%-84.58%0.1248.236.280.873.806.446.055.672.7314.875.174.880.114.883.86
8-May-14SMIT4.8410.731.342.05%-31.94%0.180.0210.630.100.100.120.130.150.110.180.120.170.090.110.12
14-May-14HEMRAJ3.447.452.47-53.74%15.57%1.280.4914.510.110.230.060.060.090.070.060.010.090.040.020.00
14-May-14THIP121.508.131.16-40.14%53.03%0.2729.8611.253.155.264.911.642.063.183.721.702.781.401.901.45
9-May-14BCP29.7510.201.18126.86%-28.95%1.074.745.591.130.500.990.301.600.830.78-0.281.770.410.442.19
7-May-142S2.3410.311.02309.93%0.27%0.770.295.570.110.030.070.030.110.060.030.030.050.020.030.05
15-May-14PR45.7513.882.22-29.22%18.27%0.060.9415.080.701.000.970.630.600.860.720.710.700.950.710.58
7-May-14MSC4.248.741.09-62.46%-58.65%1.010.446.230.060.160.180.090.140.110.320.080.10-0.180.180.16
28-Apr-14PTTEP153.5012.611.7367.42%-38.62%0.9219.487.163.131.874.492.695.103.474.411.954.613.821.882.81
14-May-14BWG3.8016.011.965.77%46.92%0.500.338.180.070.060.050.050.050.030.010.030.030.020.050.03
7-May-14PTTGC69.0011.311.37-15.16%-47.86%0.804.126.721.401.652.130.932.682.302.860.192.190.470.000.00
9-May-14TMT10.2012.572.0382.22%-39.32%1.740.445.910.310.170.190.150.510.310.280.210.23-0.290.120.13
15-May-14TNDT12.1012.402.76-15.28%95.66%0.140.2619.580.230.280.260.200.120.220.240.200.100.260.210.14
15-May-14UNIQ6.758.372.02-40.20%51.83%3.840.464.980.160.260.250.130.100.170.220.060.04-0.150.050.03
14-May-14PHOL3.9611.491.7247.77%-26.81%0.660.349.040.090.060.100.100.120.110.060.070.10-0.010.070.06
9-May-14LPN16.9010.752.59-36.70%-2.62%0.810.8113.310.240.380.420.540.240.840.370.300.200.040.590.39
9-May-14SMK484.0011.902.974.28%-21.88%2.7716.696.6310.039.628.9812.0612.845.737.549.908.18-3.436.4012.22
14-May-14TOG4.8411.241.3881.21%295.29%0.210.1210.100.140.080.120.100.040.13-0.020.070.16-0.22-0.010.05
12-May-14WINNER2.9412.582.12-36.30%122.64%0.670.4410.110.050.070.040.070.020.080.040.050.060.050.000.00
12-May-14PPS1.1411.062.56-58.45%215.81%0.250.0718.540.020.050.020.010.010.000.010.010.010.000.010.01
14-May-14BKI349.0013.361.22121.94%61.02%1.346.803.928.253.727.236.925.123.880.772.441.14-19.097.277.72
30-Apr-14JAS8.1518.895.1112.55%9.82%0.740.4215.510.120.110.110.100.110.080.090.070.070.050.040.03
14-May-14SPG18.5010.201.62-8.81%-16.11%0.110.4314.360.380.420.580.440.450.330.450.460.50-0.090.270.47
15-May-14GFPT13.309.292.26-8.21%227.52%0.760.2513.870.340.370.480.240.100.08-0.02-0.01-0.010.170.300.29
15-May-14CPL25.509.770.68301.75%23.83%0.282.935.410.590.150.731.140.480.300.890.080.34-0.100.891.48
6-May-14KCE35.7514.644.8916.65%61.64%1.780.7312.030.800.690.600.360.500.390.440.140.33-0.180.100.05
7-May-14CSR57.5016.420.7738.80%-26.58%0.172.824.020.970.701.020.811.320.700.810.561.060.250.640.55
7-May-14CSL10.1013.839.0521.71%-19.35%1.510.4726.030.200.160.180.190.250.150.170.150.180.090.130.17
12-May-14GFM11.9011.321.32-5.28%182.37%0.073.5210.940.350.370.110.220.120.290.110.290.330.430.410.31
14-May-14PT7.2511.132.61-44.26%-59.77%2.660.226.400.110.190.160.190.270.240.150.080.050.020.160.08
14-May-14OCC17.7011.791.46-19.70%-34.40%0.431.368.610.360.450.390.300.550.480.400.390.490.440.390.40
14-May-14MODERN9.2015.542.48-25.62%30.02%0.500.4210.660.140.180.140.130.100.180.140.130.100.120.070.19
15-May-14SMPC49.7513.504.5777.69%143.35%1.790.4512.131.330.751.010.590.550.651.270.751.090.640.000.00
18-Apr-14BFIT5.059.540.5343.01%12.72%1.930.001.900.140.100.160.130.130.130.110.120.12-0.772.200.23
9-May-14UIC2.4411.491.63158.94%-21.05%0.870.877.590.080.030.070.040.100.040.060.040.100.010.030.07
15-May-14SCBLIF1100.0014.636.3725.86%22.02%11.2586.183.5622.0917.5518.2417.2918.1014.2812.2711.2613.7710.609.728.30
14-May-14PYLON5.458.622.477.95%63.00%0.570.4018.200.160.140.170.160.100.12-0.050.000.150.040.070.07
14-May-14SITHAI2.1012.061.31-39.55%-12.68%1.220.164.900.040.060.030.040.040.060.050.040.040.030.020.03
12-May-14MACO9.6515.924.29-11.65%24.43%0.210.8922.270.150.170.150.150.120.130.120.110.100.070.090.09
15-May-14PL4.4410.690.95-12.19%-31.92%4.760.141.540.090.110.100.110.140.120.130.140.150.030.150.14
9-May-14MINT24.6023.943.92-8.76%0.78%1.230.847.350.350.390.180.110.350.300.150.090.320.120.330.07
15-May-14BSM1.7410.241.99-64.11%-22.74%1.050.269.510.030.070.040.030.030.020.040.000.02-0.040.030.00
1-May-14SNC17.9012.302.52148.38%-2.78%0.811.2911.310.540.220.210.490.550.370.280.580.470.080.390.73
12-May-14STEC18.0015.733.62-37.76%3.04%2.221.537.150.270.440.250.180.260.190.200.170.200.160.180.14
1-May-14Q-CON9.3515.101.88-16.94%25.09%0.210.2110.310.170.210.150.100.140.110.340.210.33-0.100.170.07
14-May-14TTW9.9516.623.62121.52%-17.91%1.230.549.770.180.080.210.130.220.140.160.140.170.130.140.14
15-May-14STPI20.3015.325.09-18.89%16.63%0.840.2418.050.340.410.250.330.290.260.270.120.09-0.010.020.03
9-May-14EASTW10.7013.512.2578.30%0.39%0.700.159.810.220.130.210.240.220.140.180.230.190.160.150.15
18-Apr-14BBL185.509.881.2016.64%-0.54%7.7728.051.384.704.034.695.374.724.334.094.654.243.103.963.88
14-May-14SRICHA33.5011.274.32-53.84%-5.88%0.232.9831.220.420.901.140.510.440.680.630.901.140.000.890.83
15-May-14LEE2.8010.471.01-45.53%60.69%0.130.898.540.040.070.100.070.020.040.070.090.100.100.100.07
15-May-14MBK14.6010.941.77-26.49%-86.53%1.380.976.780.170.230.610.331.240.280.190.290.350.200.180.23
14-May-14NSI60.506.330.72-92.93%-87.78%1.5311.644.480.507.111.870.074.122.511.163.84-3.291.801.712.10
14-May-14LANNA13.8011.891.8861.92%20.82%0.721.579.190.410.250.180.320.340.270.300.660.520.350.510.57
15-May-14ASIMAR1.928.541.32n/an/a0.510.1610.290.000.080.070.070.020.010.090.040.080.020.080.02
12-May-14IHL6.5014.242.5925.78%-8.71%1.070.178.800.140.110.090.130.150.100.150.150.200.030.110.07
9-May-14AF15.3011.741.73-74.14%-73.85%7.132.191.810.110.430.300.460.430.420.280.230.170.290.470.26
15-May-14CK16.809.351.68-12.58%-92.80%3.282.374.190.220.250.570.763.070.150.050.080.07-0.170.420.59
12-May-14SAMTEL15.2011.653.067.47%-19.38%3.030.916.520.340.320.360.280.420.310.380.370.240.250.430.41
15-May-14RATCH52.2511.851.40564.04%9.69%0.615.137.371.630.251.461.071.490.591.382.271.080.360.851.30
7-May-14L&E6.2012.462.34-44.16%24.77%1.590.087.260.090.160.190.060.070.120.100.010.070.040.110.04
9-May-14SIM3.3417.774.6629.42%11.01%1.280.0911.490.040.030.050.060.040.020.010.010.01-0.010.000.01
14-May-14SC3.0612.021.08-72.53%-60.54%1.560.223.500.020.090.070.080.060.160.040.050.050.030.080.10
8-May-14SF5.3513.311.1628.61%13.18%0.870.024.690.110.090.090.110.100.030.100.100.830.200.170.09
14-May-14BECL33.5011.691.13196.30%-79.08%0.961.094.930.900.301.150.514.320.410.611.370.530.220.580.33
15-May-14TIP40.0011.552.6357.30%-22.36%15.317.981.401.330.851.000.281.720.530.12-0.230.46-1.340.400.53
12-May-14QLT12.4012.553.3551.50%67.46%0.190.4022.340.310.210.230.240.190.270.300.160.230.360.220.18
7-May-14BAFS30.5014.873.2716.14%-3.04%0.622.2513.570.490.420.790.350.500.400.400.290.48-0.010.340.32
30-Apr-14MBKET20.9011.822.63-53.44%-76.94%2.080.537.210.220.480.450.610.970.350.330.300.310.190.300.32
15-May-14PREB6.507.441.81397.28%17.26%2.861.426.310.180.040.220.440.160.110.180.170.140.060.070.14
14-May-14TK9.1515.421.1641.28%-64.85%1.590.202.910.140.100.140.210.410.400.400.350.270.250.360.34
14-May-14EASON3.3011.161.54-40.64%-48.82%0.250.3611.080.040.070.080.100.090.120.090.100.080.000.070.07
14-May-14NTV27.7517.823.4734.78%12.05%0.320.2214.770.460.340.440.310.410.320.560.280.380.210.380.20
15-May-14TCJ11.8013.130.8493.86%-16.40%0.722.163.720.210.110.370.200.260.160.300.200.30-0.060.230.16
12-May-14NYT17.8027.683.027.34%21.05%0.132.399.690.180.160.160.140.140.380.150.120.120.000.000.00
15-May-14CPN44.5031.475.52-2.27%3.28%1.110.398.330.380.390.330.320.370.250.630.260.240.150.090.08
6-May-14SCG4.9016.301.92-18.29%-31.76%1.520.074.690.060.080.090.070.090.070.100.060.060.030.080.08
15-May-14PATO12.2011.923.30-26.58%61.36%0.270.5221.850.160.210.350.310.100.140.100.020.340.080.270.54
12-May-14SORKON75.0018.852.9822.38%19.12%1.141.127.391.251.030.880.821.051.081.080.751.140.370.650.66
12-May-14PG11.4014.340.736.76%-28.51%0.231.244.140.200.190.130.280.280.230.200.360.410.310.200.30
9-May-14MATCH3.1818.811.2054.43%10.25%0.080.225.900.050.030.040.060.040.030.030.030.04-0.01-0.010.02
15-May-14TVO22.4012.822.6916.38%691.75%0.590.1413.240.640.550.270.280.080.290.850.680.370.060.060.29
29-Apr-14CNS2.4818.160.9950.76%-63.86%0.840.292.960.030.020.040.060.070.030.030.020.020.010.040.02
12-May-14PJW3.2214.331.9117.87%-41.45%1.180.096.120.050.040.040.080.090.090.100.080.090.000.060.07
15-May-14CTW9.1512.520.83-64.18%-11.95%0.403.364.740.090.260.210.170.110.230.450.590.06-0.140.090.25
18-Apr-14BAY37.7517.322.154.00%-19.26%9.914.651.140.540.520.620.500.670.620.620.610.560.080.490.49
12-May-14BJCHI39.7511.532.90-33.75%-37.97%0.107.3022.810.530.791.280.850.850.741.050.350.350.000.000.00
15-May-14PB43.5019.964.80-13.94%18.72%0.302.4718.470.520.600.600.460.430.540.510.460.390.600.500.39
15-May-14SALEE8.0513.903.6413.75%7.97%0.840.2214.190.160.140.150.130.150.070.150.160.140.000.070.08
15-May-14CHO1.8818.282.7485.77%877.60%1.050.017.330.050.030.020.010.000.000.010.000.020.010.000.00
14-May-14HTECH2.2211.770.982.59%-5.37%0.390.385.990.050.040.050.050.05-0.010.070.140.140.070.080.09
15-May-14WG123.0010.451.51-17.78%12.07%0.1415.1612.672.673.253.482.382.382.662.842.362.601.772.562.55
16-Apr-14LHBANK1.5021.051.270.98%8.16%8.930.140.610.020.020.010.020.020.020.010.010.010.010.010.01
29-Apr-14TPC30.5011.351.63-41.74%-43.51%0.471.899.760.380.651.040.630.670.941.220.780.860.070.620.88
14-May-14AYUD31.0011.871.5656.86%29.63%0.896.756.961.110.700.610.190.850.710.690.37-0.36-3.000.480.35
14-May-14SVOA1.1614.070.47-3.61%-12.66%1.770.281.210.020.020.010.030.020.030.030.030.020.040.070.05
15-May-14TRU5.5011.720.8964.62%-70.07%0.150.616.570.110.060.150.150.360.350.310.220.25-0.110.190.15
9-May-14SINGER18.8015.193.54137.09%15.13%1.270.7510.260.380.160.300.390.330.160.210.250.210.160.120.16
15-May-14SPI22.308.820.64-11.49%-39.69%0.140.146.340.410.470.730.920.680.530.560.800.790.300.460.72
12-May-14INTUCH76.7517.1310.3310.00%-4.92%0.570.8838.491.191.081.061.151.261.031.081.081.102.740.790.83
9-May-14BLA76.7520.434.1821.14%18.88%6.741.102.640.900.750.911.200.760.590.700.000.750.060.881.07
15-May-14BEC52.0019.4111.78-17.54%-16.84%0.341.2645.360.570.700.700.710.690.580.630.620.550.340.490.51
28-Apr-14HMPRO8.3525.816.30-21.73%4.95%1.830.088.630.080.100.080.080.070.090.060.060.060.060.050.05
29-Apr-14DCC53.0017.418.2937.13%-13.59%0.900.4125.120.870.630.720.821.010.720.650.790.910.620.710.83
14-May-14TRC3.0016.182.12-48.88%251.57%0.710.247.630.040.080.040.020.010.020.100.070.090.090.050.02
30-Apr-14BIGC180.0021.7314.40-52.33%-10.08%5.838.709.711.523.191.671.901.692.271.251.682.152.910.981.32
7-May-14SEAOIL7.9017.003.0216.86%23.61%0.100.5616.090.090.080.140.160.070.100.100.080.070.060.000.00
15-May-14CPR2.7614.911.11-31.76%-55.50%0.160.446.400.030.040.070.040.070.090.080.070.090.060.070.04
6-May-14MOONG4.7211.121.37-65.62%-46.31%0.760.037.030.080.230.020.100.150.110.130.060.120.130.140.12
15-May-14TTCL39.0029.254.4462.32%76.75%1.614.265.830.380.230.280.440.210.370.270.140.200.250.150.13
8-May-14GC4.2813.712.14141.10%-28.13%2.210.244.870.100.040.080.090.130.080.090.080.130.060.080.08
9-May-14FPI9.8518.584.3155.96%-10.68%1.630.168.810.120.080.170.160.140.140.190.100.110.000.090.07
14-May-14SAM1.4118.620.70227.72%-57.11%0.830.072.050.040.010.020.010.090.060.050.020.03-0.030.000.00
15-May-14AHC23.5018.013.13-0.08%12.83%0.161.7714.990.300.300.410.290.270.260.360.330.190.190.280.12
14-May-14UKEM1.1813.281.34304.69%-10.96%1.640.463.820.030.010.030.010.040.010.040.020.080.020.030.10
8-May-14SHANG50.0011.600.96-46.99%-94.14%0.0815.467.640.711.352.180.0712.180.62-0.21-0.090.45-1.20-0.36-0.31
6-May-14THREL13.8021.547.5953.34%74.35%0.650.1021.300.180.120.210.120.110.040.110.090.180.080.000.00
15-May-14KWC210.0020.912.60-21.26%-33.28%0.092.0711.392.352.992.332.383.533.902.711.962.051.752.592.66
15-May-14EPCO3.4015.382.71198.83%16.33%1.440.047.230.090.030.040.070.080.060.000.010.030.030.020.03
15-May-14GLOBAL12.5039.883.1739.23%-22.32%0.560.065.100.090.060.080.090.110.070.060.060.050.060.050.05
14-May-14PRANDA6.9014.511.04-89.89%n/a0.710.704.180.020.240.170.04-0.050.360.310.090.340.400.260.00
14-May-14CMR180.0016.893.935.56%117.87%0.764.8913.182.842.693.931.201.301.841.410.711.210.781.170.65
8-May-14BOL1.7514.834.65-56.22%20.21%0.520.0520.700.020.050.020.020.020.040.020.030.020.050.020.03
15-May-14AQUA0.9213.443.12-85.47%-19.54%0.160.1120.020.010.050.010.010.010.010.01-0.010.000.000.000.00
12-May-14GYT410.0010.780.85-76.76%-67.64%0.25145.076.283.0913.298.2013.449.5431.94134.74-5.34-40.84-52.4716.627.86
15-May-14SPC41.0014.491.36-13.70%-40.90%0.684.915.600.540.630.441.220.910.560.870.910.670.990.450.87
15-May-14UBIS5.1014.393.28-37.71%-34.68%0.510.0515.110.050.080.110.110.080.090.080.080.080.080.080.08
15-May-14UP40.0013.061.6648.95%24.16%0.274.5610.030.650.440.431.550.520.710.801.680.51-0.290.501.54
12-May-14AUCT4.5823.416.4833.68%452.62%0.790.7315.480.080.060.030.020.020.000.010.010.020.010.000.00
12-May-14STA13.1012.300.84-5.59%-52.72%1.211.483.090.310.330.180.240.660.500.62-0.340.31-0.71-0.050.56
12-May-14OFM48.5034.7810.338.83%36.32%1.592.4511.450.440.400.310.240.320.730.050.030.090.010.050.03
15-May-14SUC37.7513.340.6593.24%-39.16%0.1418.624.290.460.241.320.800.760.870.990.931.310.72-0.541.26
9-May-14MC16.9017.803.85-1.79%14.34%0.260.3317.120.260.260.220.200.230.220.18-0.170.170.160.000.00
14-May-14FORTH5.0524.413.123.78%-66.23%1.740.214.670.030.030.080.070.090.010.070.03-0.01-0.030.260.09
15-May-14FVC1.4920.381.46-60.50%113.63%0.350.115.310.010.020.010.030.000.030.010.020.020.010.000.00
6-May-14TSC13.8016.432.1042.71%-54.78%0.500.968.530.170.120.250.310.370.330.250.190.15-0.060.290.16
14-May-14MFEC7.1516.192.49-36.59%-51.37%1.040.437.560.080.130.070.160.160.180.120.080.030.130.140.14
6-May-14ADVANC238.0019.7515.487.54%-4.46%1.443.8632.103.192.972.813.093.342.832.962.933.001.232.082.06
9-May-14THCOM40.5037.112.8639.06%20.76%0.761.964.380.360.260.290.170.300.11-0.100.100.04-0.290.01-0.02
12-May-14DRT5.9515.002.7161.78%-22.85%0.840.069.800.110.070.080.130.150.100.110.130.180.080.110.12
15-May-14UPF56.7519.301.1767.67%-2.53%0.356.194.481.040.620.480.811.061.791.370.831.271.180.691.06
14-May-14MCOT26.7513.622.33-40.23%-47.26%0.403.8612.180.290.480.550.650.550.700.700.650.52-0.210.520.73
28-Apr-14TGCI2.9822.971.6664.99%48.30%0.200.036.050.040.030.030.030.030.020.070.060.030.010.020.05
15-May-14TUF69.5025.502.8616.47%40.79%2.131.413.590.830.710.870.310.590.531.410.871.281.331.361.08
15-May-14AH14.509.650.9212636.20%-45.17%1.360.744.050.470.000.450.580.861.160.520.870.29-2.060.420.16
6-May-14SPVI1.4329.442.08-11.76%159.37%0.590.124.430.010.010.010.010.000.040.030.020.020.000.000.00
15-May-14S&J18.2011.790.95-43.19%35.20%0.770.204.550.170.290.820.270.120.430.580.330.290.090.810.54
9-May-14VGI11.1033.2522.65-39.22%-78.76%0.540.1044.270.060.090.100.090.260.080.070.05-0.120.020.030.02
15-May-14DEMCO9.0012.301.99-59.73%194.98%0.880.538.630.100.260.310.060.040.100.150.210.110.050.080.01
12-May-14SPCG22.2027.667.0936.00%183.59%5.420.343.990.320.240.120.130.110.010.020.010.010.000.00-0.02
14-May-14AMARIN15.2012.551.48-96.31%-91.12%0.231.879.580.020.570.280.340.240.780.410.350.210.490.290.25
12-May-14CHG11.5028.254.7915.06%36.95%0.130.4514.950.110.100.120.080.080.130.070.050.050.040.000.00
14-May-14AOT193.0025.962.89-2.08%-18.05%0.624.816.862.592.640.002.213.162.401.080.492.100.880.11-0.02
22-Apr-14SCCC392.0016.454.69153.10%56.21%0.7413.7916.398.273.275.277.025.303.293.443.525.561.103.774.59
12-May-14APCO15.9033.007.8712.24%159.96%0.131.5121.080.140.130.110.110.050.090.070.050.060.070.070.06
14-May-14CPF26.0024.893.3816.82%99.72%3.352.513.120.260.230.340.210.130.030.310.521.560.310.660.63
14-May-14WHA27.5018.386.08-97.54%-73.98%1.660.3512.430.031.400.030.020.130.030.020.010.180.020.370.01
14-May-14BEAUTY19.3027.475.77-0.35%-1.11%0.130.6418.520.180.180.160.180.180.170.130.160.130.080.120.00
9-May-14CSS2.7222.181.85-30.40%-54.86%1.000.314.170.030.040.030.020.060.080.060.060.030.010.000.00
14-May-14TF168.0018.703.07-21.57%0.23%0.188.3613.902.062.622.451.852.052.282.241.921.762.161.481.27
9-May-14BH112.0032.048.501.97%4.20%0.808.0414.760.880.860.960.790.840.551.620.690.800.510.620.47
15-May-14BGH15.5037.597.9446.45%6.52%1.060.2610.230.130.090.100.090.130.090.130.080.210.060.080.09
14-May-14SWC6.8010.471.87535.15%-43.28%0.410.7712.630.180.030.190.260.310.050.080.230.290.120.130.14
12-May-14PTG3.4419.591.80293.68%-15.28%0.870.314.910.060.020.020.080.070.070.000.060.080.030.000.00
9-May-14M54.5024.423.94-13.84%-3.65%0.200.9613.470.520.600.580.530.540.490.560.590.610.450.000.00
15-May-14TMILL3.1017.001.55-5.52%-48.51%0.640.165.550.040.040.060.040.070.080.050.130.05-0.080.060.00
14-May-14DSGT8.9515.173.47125.43%22.37%1.850.358.040.270.120.070.130.220.180.100.240.19-0.130.070.12
14-May-14SOLAR5.2521.051.7245.59%5.47%0.450.375.650.080.060.020.100.080.220.060.040.03-0.060.080.00
15-May-14CENTEL30.5035.054.1072.87%-22.67%1.670.554.380.370.220.140.140.480.550.080.120.420.060.020.03
14-May-14GUNKUL12.4019.822.8751.19%-69.46%0.470.349.880.310.210.080.021.030.150.260.170.600.01-0.040.08
12-May-14EUREKA3.0815.382.29-90.32%-94.39%0.440.2610.380.000.050.080.070.090.04-0.010.010.080.010.000.00
14-May-14JUBILE24.8022.186.90-17.11%-14.76%0.520.2920.420.260.320.280.260.310.280.200.230.240.170.190.18
8-May-14ROBINS50.2528.294.94-4.12%-2.30%0.571.6911.120.490.510.380.400.500.580.340.430.510.280.340.35
14-May-14CNT4.8613.922.27-39.73%-63.32%1.570.106.340.050.090.090.120.150.190.110.070.090.040.050.03
14-May-14VIBHA13.5027.694.5513.21%75.80%0.710.209.620.120.110.190.070.070.090.110.060.040.000.060.03
12-May-14AKP2.0018.852.10-31.92%6.34%0.390.308.040.030.040.020.010.030.040.030.030.030.030.060.00
14-May-14TICON14.9010.451.57-84.16%-43.60%2.040.384.930.160.990.090.180.280.990.080.090.26-0.110.320.16
15-May-14HTC13.0016.711.73153.21%-63.77%1.170.144.780.080.030.330.340.220.130.080.150.230.100.020.04
15-May-14TPIPL11.5017.760.40n/a455.76%0.430.421.590.27-0.040.250.170.050.010.09-0.140.17-0.163.680.82
9-May-14NOK16.6015.012.28-71.87%-90.16%0.380.9011.020.070.230.390.420.670.280.340.180.010.080.000.00
15-May-14LOXLEY3.7825.331.56111.65%-72.90%1.470.362.500.050.020.030.050.180.080.060.030.08-0.020.040.05
15-May-14TCOAT19.4013.280.47-67.23%-76.05%0.420.932.480.110.330.520.500.450.500.410.270.610.380.180.26
14-May-14FE228.0020.271.92-95.04%-90.07%0.3833.026.860.265.222.862.912.615.804.732.852.155.773.822.71
18-Apr-14CIMBT1.9325.151.86-16.77%40.78%11.810.160.580.020.030.020.010.010.010.050.000.020.020.020.01
9-May-14TNL27.7516.201.06-7.06%-3.21%0.180.785.550.430.460.150.680.440.520.510.610.770.500.640.65
15-May-14SKR59.2537.624.408.86%27.75%0.500.307.780.410.370.510.290.320.260.410.250.300.260.400.24
12-May-14AAV3.8023.491.42-37.54%-65.02%1.020.403.000.030.050.030.050.080.080.020.030.070.000.020.03
15-May-14NCH1.2715.650.66-82.89%-59.30%0.940.032.160.010.030.020.030.010.040.030.04-0.020.110.010.03
9-May-14MAJOR17.6017.532.6927.64%-53.42%1.300.566.670.160.120.230.500.340.190.220.250.260.090.240.33
12-May-14KAMART4.9619.735.0522.03%-1.99%0.460.1117.470.060.050.080.060.070.090.070.070.090.050.090.04
9-May-14UVAN10.2018.573.040.18%-72.87%0.120.8814.600.090.090.210.160.320.240.310.240.240.380.370.44
12-May-14OISHI92.0035.525.06-62.89%34.81%1.320.656.140.621.670.210.090.460.35-0.051.871.320.231.400.89
12-May-14ERW3.7011.571.82-95.15%-97.92%1.620.335.990.000.030.000.300.060.02-0.020.000.04-0.04-0.030.24
12-May-14SFP220.006.651.72-67.10%n/a0.440.6617.877.5923.06-0.933.37-1.17-0.44-6.263.915.263.462.013.66
7-May-14CPALL42.7538.19-4.7632.45%-15.08%-2.762.747.070.300.230.300.290.350.310.320.290.310.180.240.24
14-May-14GLAND3.2239.942.51-57.45%-36.50%1.280.072.750.010.030.020.020.020.020.00-0.01-0.010.000.010.00
14-May-14ANAN2.107.631.19-88.94%2164.98%1.120.697.350.030.30-0.03-0.030.000.01-0.010.00-0.08-0.03-0.010.00
12-May-14SVH230.0021.564.1949.86%21.99%0.374.8814.183.462.312.742.162.842.402.792.252.551.482.361.81
15-May-14AFC7.4016.400.35-35.72%n/a0.202.501.800.100.160.010.19-0.100.190.14-0.11-0.39-0.420.180.20
12-May-14SABINA23.4064.565.52-0.39%36.20%0.560.135.490.100.100.090.080.070.010.070.070.11-0.050.080.08
15-May-14M-CHAI185.0018.613.45-51.74%54.24%0.895.049.820.751.565.182.440.492.890.884.141.202.941.082.47
15-May-14EARTH5.9518.524.0722.41%-43.04%2.130.087.040.070.060.090.100.120.110.110.120.090.040.040.03
9-May-14NMG1.3022.711.30-53.34%-84.59%0.410.444.040.000.010.020.020.020.020.020.010.010.010.010.01
12-May-14TRT5.1010.951.35-98.15%-94.12%1.191.825.620.010.37-0.020.100.12-0.020.070.18-0.120.140.270.15
12-May-14BANPU30.5019.561.34179.03%94.68%2.235.672.120.700.250.370.240.360.590.881.061.081.371.631.22
14-May-14TASCO50.7511.461.51n/a-38.04%2.503.253.771.66-0.331.891.212.682.760.620.790.043.310.720.15
12-May-14ECF2.2021.683.32242.15%113.00%2.170.014.830.040.010.040.010.020.010.030.020.000.150.000.00
15-May-14MEGA23.5037.775.51-68.88%-61.47%0.771.788.240.070.210.180.170.170.170.150.180.180.000.000.00
8-May-14MFC35.2519.173.1375.60%-76.63%0.211.4513.460.310.170.341.011.310.850.260.250.270.650.300.33
9-May-14BSBM1.0815.080.63-58.61%-53.53%0.210.213.460.020.040.02-0.010.04-0.010.000.000.000.000.000.03
15-May-14P-FCB15.2014.611.06-80.14%-83.94%0.402.425.220.050.250.350.390.310.510.460.350.260.210.250.43
14-May-14AIE4.0018.802.5846.09%87.05%0.150.0611.890.080.050.050.040.04-0.07-0.010.020.020.000.000.00
9-May-14VIH3.8428.812.65n/a62.25%0.420.276.480.050.000.050.040.03-0.030.020.020.010.000.000.00
8-May-14SYMC16.9020.683.99-51.88%-7.81%0.770.0410.870.160.340.140.170.180.150.210.210.210.160.190.19
9-May-14MALEE39.2519.085.17242.08%1.26%1.550.4910.610.610.180.600.660.610.911.261.231.280.770.380.28
8-May-14SAMCO2.5821.560.69n/a-70.69%0.460.162.200.020.000.070.030.080.020.060.01-0.01-0.050.020.01
14-May-14TKT2.1017.930.94-13.79%-61.48%1.530.172.070.040.05-0.010.040.110.060.110.110.130.02-0.05-0.05
14-May-14RS8.1524.104.95n/an/a0.900.6010.800.000.100.130.120.070.060.080.100.060.040.050.06
15-May-14BCH7.1532.654.714.63%-21.74%1.270.396.370.060.050.070.040.070.090.100.090.090.060.080.07
15-May-14EA12.2070.5910.44377.74%452.48%1.630.425.630.120.030.010.020.020.010.000.010.010.000.000.00
12-May-14SAUCE25.7519.763.69-23.85%-22.37%0.101.5116.990.300.390.330.280.390.320.380.400.490.420.340.27
17-Apr-14TMB2.2818.031.61-10.97%-11.81%11.380.380.720.040.040.040.010.04-0.050.030.030.020.020.020.03
15-May-14PRG125.5025.611.21n/an/a0.332.433.55-0.032.420.242.27-0.031.98-0.321.930.131.42-0.040.19
15-May-14RAM1956.0030.004.6293.27%-29.78%0.4912.5210.3119.9710.3315.3119.6128.432.9058.7917.9715.2419.1921.0418.20
30-Apr-14DTAC121.0026.428.7677.95%9.14%2.212.3110.331.400.781.161.241.281.091.221.191.271.011.301.28
12-May-14SUSCO2.9427.671.21-38.98%-72.83%1.170.302.000.020.030.020.030.080.790.040.030.060.040.040.02
29-Apr-14TBSP195.0036.963.0219.53%-55.85%0.216.076.751.331.111.521.313.021.692.372.171.754.031.961.16
8-May-14UPOIC9.5521.192.81272.40%-68.61%0.360.539.730.110.030.140.180.340.200.190.310.310.220.270.47
9-May-14OCEAN1.3934.223.2717.24%67.26%0.630.145.870.010.010.020.010.010.010.010.010.010.000.000.00
15-May-14BJC44.0030.735.82-12.96%-22.40%1.861.126.620.320.370.340.400.420.380.390.350.410.340.350.31
14-May-14TPCORP11.8024.450.63n/a15.02%0.161.462.210.29-0.050.210.030.25-0.050.360.110.25-0.060.130.18
14-May-14WACOAL48.7522.891.17106.59%1.55%0.200.884.240.650.320.450.710.640.650.711.200.920.500.851.04
9-May-14ICC40.0020.050.768.45%-57.14%0.170.593.250.270.250.031.440.630.730.631.460.520.560.271.07
7-May-14ARIP1.0221.122.05-90.09%-91.30%0.320.127.350.000.020.010.020.020.020.000.010.03-0.020.020.01
15-May-14CRANE4.8613.762.38n/a519.46%1.620.016.600.27-0.010.040.060.040.090.110.040.100.030.07-0.01
9-May-14QTC3.7212.431.56n/an/a0.550.598.13-0.030.240.030.060.040.450.110.030.010.290.100.00
14-May-14ESTAR0.6814.780.80-83.36%n/a0.350.034.020.010.040.000.00-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01
9-May-14SYNEX2.8415.711.06n/a-68.20%1.260.122.990.05-0.020.110.050.160.100.170.100.110.100.110.14
15-May-14AQ0.3232.730.53n/a-93.00%0.180.051.370.000.000.000.000.02-0.010.000.00-0.010.05-0.01-0.02
15-May-14CHARAN48.0015.550.53326.12%n/a0.472.012.321.620.380.950.14-1.172.41-1.201.861.97-9.501.911.19
15-May-14CM4.0812.611.17n/a-48.39%0.100.468.480.04-0.010.100.200.070.040.150.200.070.040.090.06
7-May-14MAKRO32.7534.4814.48-2.67%25.83%2.311.0412.690.260.270.210.200.210.240.160.160.180.140.140.12
12-May-14CHOW1.9815.151.2360.16%-1.68%1.430.053.360.050.030.08-0.020.05-0.02-0.030.070.010.180.050.00
14-May-14MAX0.62n/a19.94n/an/a0.290.00-12.590.00-0.010.000.000.00-0.04-0.030.000.000.020.000.00
15-May-14ITD3.5423.861.61-65.53%-54.44%4.610.331.200.030.090.000.020.070.080.00-0.02-0.04-0.06-0.16-0.08
12-May-14NOBLE10.7022.111.1519.99%-46.99%3.066.241.280.250.21-0.010.030.480.510.080.030.090.060.210.33
14-May-14EVER1.64n/a2.49-97.21%n/a1.250.22-0.010.000.000.000.000.000.00-0.010.000.00-0.010.000.08
25-Apr-14PSL26.7571.151.78100.60%-49.51%0.632.831.530.130.070.020.160.27-0.050.210.01-0.040.010.190.39
15-May-14GL4.9831.882.31-18.42%-88.13%1.460.312.940.010.010.040.090.090.100.100.090.050.000.060.07
12-May-14UAC8.1040.484.68-43.75%-56.40%0.690.186.840.030.050.080.050.060.030.050.060.070.000.030.05
7-May-14MONO7.3028.073.30-32.64%-76.03%0.090.6310.850.030.050.070.110.130.110.110.110.110.070.000.00
15-May-14SNP145.5023.826.48-32.04%-19.82%0.545.5817.611.111.642.251.111.391.962.331.211.721.641.600.52
14-May-14NEW44.7533.691.48n/a180.98%0.411.563.110.37-0.220.530.650.13-0.470.480.75-0.330.12-0.190.20
14-May-14AJP7.1558.4810.22168.30%41.95%0.070.1716.350.040.010.040.030.030.030.030.030.030.030.000.00
15-May-14TCMC2.3848.720.96n/a-38.90%0.470.561.340.02-0.01-0.020.060.030.670.090.040.11-0.560.050.00
9-May-14EE1.11186.701.99-36.94%303.70%0.000.051.060.000.000.000.000.000.020.000.000.000.000.000.00
15-May-14OHTL750.0035.4912.32-32.81%-22.51%1.1618.0116.116.499.662.382.608.388.771.64-0.5810.51-0.170.310.26
15-May-14SUPER8.30n/a14.11n/an/a0.030.29-4.340.00-0.01-0.010.000.07-0.010.010.000.040.00-0.02-0.03
15-May-14SSF10.6044.281.8111.52%n/a0.481.002.770.110.10-0.010.03-0.150.200.300.270.320.340.470.19
12-May-14PE0.8839.171.44-32.33%-79.04%2.550.041.040.000.010.000.010.020.010.010.020.020.010.010.02
12-May-14RCI3.2633.072.57n/a-82.68%1.070.153.760.010.000.070.020.080.06-0.02-0.07-0.03-0.12-0.11-0.09
8-May-14SE-ED4.3431.591.8753.07%-61.72%1.680.412.210.030.020.030.060.080.090.100.190.130.110.150.22
14-May-14PRINC3.12353.541.52-94.21%n/a0.060.070.410.000.03-0.01-0.02-0.01-0.02-0.02-0.02-0.01-0.02-0.02-0.03
12-May-14TIC23.9013.331.07-15.98%-46.23%5.325.221.270.830.990.56-0.591.55-0.65-0.470.72-1.32-3.480.730.64
15-May-14HOTPOT2.8034.202.78n/an/a1.490.143.26-0.01-0.010.060.050.01-0.020.010.050.030.000.010.00
14-May-14CSP2.7619.371.73n/a-7.00%2.040.082.930.17-0.010.01-0.030.180.080.060.010.06-0.070.070.08
7-May-14NINE3.4247.351.10-41.78%-83.18%0.441.801.610.010.020.020.020.060.030.020.060.050.010.020.02
14-May-14POST7.4549.824.62n/an/a1.530.153.67-0.050.070.080.060.060.140.070.030.01-0.080.080.06
14-May-14TWZ0.3510.731.07-4.48%-24.26%2.890.092.560.000.000.030.000.00-0.010.000.000.000.000.000.00
14-May-14FSS2.926.460.69n/an/a1.052.225.23-0.02-0.060.330.200.380.110.090.120.07-0.080.090.09
14-May-14CKP12.1053.601.15490.29%31.69%0.991.631.080.110.020.17-0.070.080.080.09-0.100.03-0.020.000.00
9-May-14SGP16.0010.271.97n/an/a2.721.845.16-0.181.110.78-0.150.000.360.21-0.490.81-0.200.010.94
15-May-14TLUXE2.6232.520.85n/an/a0.310.541.99-0.010.020.050.020.010.080.130.100.070.080.160.11
15-May-14LIVE0.3150.273.24n/an/a0.210.045.300.000.000.000.000.000.010.000.000.000.00-0.01-0.01
12-May-14FANCY2.187.340.79n/an/a0.030.0810.460.17-0.010.17-0.03-0.07-0.04-0.090.01-0.02-0.020.020.00
30-Apr-14ZMICO1.3639.030.75n/an/a0.100.411.750.000.000.020.020.060.040.030.000.010.010.010.00
12-May-14INET3.46398.471.76-82.14%-32.22%0.720.050.260.000.020.00-0.010.010.07-0.01-0.03-0.04-0.18-0.150.03
14-May-14SYNTEC1.4516.560.94n/an/a1.120.572.660.03-0.020.050.02-0.010.01-0.02-0.04-0.030.000.030.00
15-May-14NKI62.0010.880.8640.70%-73.53%2.0418.382.600.920.661.762.363.484.12-2.332.07-2.59-11.872.381.20
15-May-14AMC2.3424.160.64n/a-77.64%0.800.111.460.07-0.030.030.030.320.130.060.050.10-0.030.040.08
14-May-14WORK25.0028.854.37n/an/a0.501.1210.120.000.100.430.330.130.210.530.540.300.110.380.57
8-May-14NBC3.6060.611.33-64.56%-86.73%0.132.051.950.010.020.020.020.040.010.020.040.020.010.050.05
12-May-14JMT13.5063.076.5841.18%-39.54%0.490.077.020.060.040.050.070.090.100.090.100.070.060.060.00
14-May-14TVD3.7035.882.37n/a39.66%0.750.273.780.05-0.020.020.050.040.000.040.060.000.000.030.03
12-May-14UV7.4555.942.08-95.13%n/a1.240.261.660.000.080.11-0.06-0.040.000.010.090.02-0.020.010.01
15-May-14DTCI15.6015.600.53n/an/a0.123.363.04-0.210.420.010.790.010.150.060.700.380.400.061.38
15-May-14IFEC2.907712.601.89n/an/a0.240.700.02-0.010.00-0.020.030.020.030.030.020.100.020.020.02
15-May-14EIC3.86n/a2.65n/an/a0.050.15-2.07-0.01-0.02-0.020.02-0.010.000.000.01-0.030.000.010.01
15-May-14DTC52.50373.341.08101.79%-54.88%0.798.380.160.760.37-0.48-0.511.681.88-0.39-0.781.05-0.75-0.16-0.59
12-May-14TEAM1.4938.951.20-80.60%n/a0.530.172.010.010.04-0.010.00-0.020.000.020.020.010.020.020.01
12-May-14IVL25.50102.022.33n/a-24.95%2.380.850.680.08-0.100.230.040.100.030.330.280.35-0.300.860.49
14-May-14CHOTI230.00143.241.38-49.15%-31.05%0.439.510.672.805.501.84-8.534.062.4610.614.8210.5511.978.9410.06
14-May-14PLE1.6912.580.80n/an/a3.620.371.380.10-0.040.040.04-0.020.040.20-0.06-0.22-0.26-0.110.03
15-May-14TPP17.0063.290.81n/a-59.80%0.151.021.110.21-0.140.23-0.030.510.290.59-0.020.340.22-0.45-0.25
15-May-14PPM6.4539.861.83n/a-51.94%1.270.112.030.08-0.050.050.080.170.080.100.100.100.000.020.10
12-May-14VNT10.50200.630.77n/a-29.94%0.351.280.280.08-0.010.04-0.060.120.040.500.440.430.160.700.66
7-May-14FMT19.0017.580.788.28%119.86%1.723.191.630.680.63-0.510.280.31-0.020.120.35-0.74-1.01-0.090.72
15-May-14TIPCO7.45111.401.53n/a-58.25%1.190.080.630.12-0.040.05-0.070.290.200.090.100.070.400.090.11
15-May-14APURE1.3324.871.43n/an/a0.540.103.730.000.010.020.02-0.03-0.020.030.030.040.020.010.01
15-May-14TNPC13.2020.661.00n/an/a0.901.022.55-0.150.150.310.332.090.600.690.300.50-2.64-0.250.03
12-May-14TVI8.0075.641.3213.11%-84.53%3.641.570.370.100.09-0.090.010.650.280.190.170.430.110.09-0.02
14-May-14TPA6.6529.671.33n/a-37.12%0.621.112.750.09-0.080.080.140.140.110.190.270.290.120.160.07
12-May-14AGE2.1447.342.40n/a-50.55%2.030.131.670.02-0.010.010.020.050.050.04-0.05-0.060.040.040.05
15-May-14CGD1.16n/a10.09n/an/a1.080.03-5.440.000.00-0.010.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12-May-14ROH28.00n/a3.01-86.02%-95.06%0.300.22-2.830.010.07-0.16-0.260.200.12-0.25-0.43-0.02-0.81-0.50-0.61
14-May-14TCC1.23n/a1.7527.76%n/a0.130.14-0.480.010.010.01-0.03-0.030.010.01-0.030.020.040.010.01
15-May-14SPPT2.38110.701.02n/an/a0.420.280.65-0.020.010.020.010.030.020.550.540.37-0.950.050.01
14-May-14TGPRO0.4798.812.35n/a-92.59%0.750.011.360.000.000.000.010.010.000.000.010.010.000.000.15
15-May-14N-PARK0.0565.462.01n/an/a0.260.012.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15-May-14TFD6.3071.904.46n/an/a3.721.171.31-0.050.19-0.03-0.030.000.410.020.020.030.030.100.01
15-May-14IEC0.0325.702.90-94.70%n/a0.650.006.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12-May-14TNITY6.2017.360.79178.65%-79.03%1.380.351.910.110.040.38-0.180.540.230.190.120.130.210.170.13
15-May-14SAWANG18.90n/a0.84n/an/a0.122.67-0.29-0.190.150.07-0.10-0.140.120.240.090.010.250.300.30
14-May-14TMI1.502239.932.97n/an/a0.930.030.07-0.010.000.000.010.020.010.010.020.040.010.010.01
15-May-14CGS1.1652.390.89n/an/a0.410.411.21-0.01-0.010.000.040.100.050.020.010.040.000.030.03
14-May-14YUASA6.9565.072.12n/an/a1.621.011.24-0.080.050.090.04-0.04-0.140.160.230.250.550.030.06
12-May-14LRH29.5032.690.46-61.32%58.37%0.602.220.870.631.63-0.74-0.620.400.99-0.76-0.340.35-3.36-0.991.19
8-May-14WIN0.74n/a2.22n/an/a1.360.01-2.240.00-0.01-0.010.000.000.050.000.000.010.00-0.01-0.01
15-May-14A5.35172.761.83n/a404.15%2.150.110.340.02-0.010.010.010.000.020.020.040.020.000.010.02
14-May-14THANA1.8018.971.11n/an/a2.080.031.90-0.030.020.020.080.020.03-0.030.01-0.07-0.07-0.030.07
15-May-14AJD2.6043.824.23n/an/a2.330.022.90-0.030.030.030.030.03-0.03-0.010.050.050.000.000.00
15-May-14TH1.83n/a2.04n/an/a0.420.01-3.070.00-0.030.000.000.000.000.000.010.000.000.000.00
15-May-14UMI7.80185.723.81n/a0.27%1.540.060.810.05-0.060.020.040.050.050.640.040.050.030.040.02
12-May-14SSC80.00n/a2.53n/an/a0.510.70-2.95-0.45-0.66-0.320.02-0.27-0.52-0.451.871.36-1.010.390.38
9-May-14TOP51.2512.211.15n/a-41.91%1.207.504.291.24-0.013.73-0.772.140.944.94-3.383.540.911.231.59
14-May-14KC0.79364.780.50n/an/a0.840.040.07-0.020.010.010.00-0.010.000.050.00-0.01-0.030.01-0.02
15-May-14SIMAT4.82n/a2.66n/an/a0.890.18-0.67-0.050.000.010.010.090.120.040.040.050.120.04-0.03
15-May-14TSTE10.3037.500.99213.50%6.53%0.490.481.770.250.080.04-0.090.23-0.460.090.630.540.060.290.27
15-May-14MATI7.4518.250.80n/an/a0.300.433.36-0.270.330.170.18-0.090.150.040.200.180.100.100.18
7-May-14CPI2.5242.900.89-60.09%n/a0.980.131.050.020.050.02-0.02-0.03-0.15-0.050.100.150.020.080.12
15-May-14BAT-3K67.008.010.85-6.80%n/a1.559.604.182.062.214.010.08-0.330.92-6.30-2.86-5.241.53-0.906.45
15-May-14PF0.8966.200.60n/a-6.21%2.550.210.250.01-0.010.010.000.010.000.010.020.010.000.030.03
14-May-14RASA3.06n/a2.29n/an/a0.670.03-0.63-0.04-0.010.020.020.01-0.010.040.010.040.060.160.03
15-May-14BMCL0.89n/a2.10n/an/a1.330.11-2.860.00-0.01-0.01-0.01-0.010.00-0.02-0.01-0.01-0.02-0.01-0.01
7-May-14BROCK1.30n/a1.09n/an/a0.030.02-1.260.00-0.020.000.000.000.020.010.000.000.000.000.01
7-May-14BKD2.40111.732.95n/a2.22%0.240.002.130.02-0.040.010.030.020.060.070.010.09-0.010.000.00
12-May-14DNA1.3973.921.95n/an/a0.860.111.42-0.020.000.010.030.020.010.010.020.020.000.010.00
15-May-14SST16.20n/a7.42n/an/a5.900.44-3.17-0.11-0.01-0.26-0.10-0.10-0.560.06-0.05-0.250.950.050.75
14-May-14NWR1.81270.711.20n/a-81.86%1.970.150.150.01-0.030.000.030.030.160.070.020.030.010.09-0.04
14-May-14TC3.3626.310.67176.07%n/a0.570.241.630.120.040.10-0.13-0.090.000.110.100.080.080.120.10
6-May-14IRPC3.6473.150.99-56.20%124.51%1.150.250.630.020.040.05-0.060.010.000.10-0.200.05-0.11-0.030.15
15-May-14TTL120.0091.421.03n/an/a0.030.871.09-1.43-1.110.003.861.131.3037.2615.43-3.47-17.991.241.38
7-May-14IT2.64330.970.89n/an/a0.470.670.18-0.02-0.010.010.03-0.060.000.060.090.100.070.210.19
9-May-14GRAND1.6114.121.941627.64%14689.77%2.410.084.020.170.01-0.02-0.040.00-0.07-0.03-0.02-0.03-0.050.27-0.04
14-May-14CCET2.5827.900.66n/a-30.54%2.900.860.610.05-0.060.050.060.070.040.100.100.06-0.040.060.05
14-May-14KDH80.75n/a2.86n/an/a0.2415.03-8.90-0.11-1.12-1.01-0.88-0.100.520.22-0.060.001.940.22-0.06
14-May-14CHUO17.704.601.48n/an/a4.1618.146.25-0.172.98-0.661.70-2.361.54-1.59-0.66-1.24-0.940.620.24
14-May-14TTI25.7540.710.76n/an/a1.361.970.79-0.610.940.55-0.24-0.72-0.55-0.41-0.54-0.38-1.87-0.251.40
12-May-14BROOK2.02n/a1.89n/a-82.40%0.110.25-7.990.08-0.03-0.06-0.090.440.050.140.080.070.01-0.03-0.04
14-May-14NNCL2.1213.001.18n/an/a0.650.035.51-0.01-0.08-0.010.250.020.080.040.05-0.030.050.000.00
14-May-14PRECHA1.26n/a0.69n/an/a0.390.17-0.62-0.02-0.010.000.010.010.03-0.01-0.010.010.180.02-0.01
15-May-14VNG4.00n/a0.87-15.81%n/a1.180.41-0.040.050.060.01-0.13-0.09-0.090.070.170.060.110.140.08
9-May-14LST3.9028.141.36n/a-88.94%0.870.292.590.02-0.120.120.120.190.090.050.050.140.120.010.10
14-May-14TFI1.24n/a1.89n/an/a1.320.01-5.38-0.02-0.03-0.01-0.02-0.03-0.03-0.01-0.010.02-0.02-0.010.03
15-May-14SMM1.48n/a0.85n/an/a1.200.03-0.43-0.04-0.030.010.040.040.02-0.020.070.060.000.010.00
8-May-14GOLD7.05n/a1.88n/an/a1.140.10-2.280.03-0.12-0.04-0.05-0.05-0.19-0.08-0.02-0.09-0.080.00-0.01
14-May-14ABC4.96n/a4.50n/an/a0.930.14-0.110.25-0.14-0.110.000.00-0.34-0.04-0.050.00-0.010.010.00
28-Apr-14WIIK1.86128.461.27n/an/a1.150.280.46-0.040.05-0.010.01-0.06-0.01-0.010.02-0.03-0.04-0.07-0.04
12-May-14RPC1.54n/a1.80n/an/a1.600.33-1.81-0.020.000.00-0.02-0.02-0.02-0.04-0.03-0.010.03-0.040.03
14-May-14FNS3.1045.050.53n/an/a0.250.530.95-0.100.270.01-0.120.130.130.04-0.15-0.15-0.22-0.01-0.21
15-May-14METCO214.0015.440.88-63.45%n/a0.5028.363.783.609.850.000.40-20.84-7.36-8.18-1.61-1.70-5.430.340.51
12-May-14AS6.10163.391.95n/a-78.05%0.500.730.800.04-0.170.050.120.170.240.220.290.240.240.220.27
15-May-14OGC32.00n/a0.48n/an/a1.4211.79-1.60-1.260.68-0.56-1.46-0.64-1.150.62-2.940.030.860.270.70
12-May-14INOX1.30n/a1.21n/a-20.83%0.440.07-2.900.01-0.01-0.02-0.030.020.000.000.03-0.03-0.03-0.050.00
15-May-14ADAM1.70n/a75.36n/an/a7.880.03-12.130.00-0.020.01-0.02-0.03-0.110.01-0.04-0.04-0.03-0.030.01
9-May-14DIMET1.01n/a1.63n/an/a1.320.01-3.54-0.03-0.010.02-0.03-0.01-0.03-0.01-0.04-0.010.00-0.01-0.04
15-May-14MBAX3.4648.281.46102.15%-1.97%2.430.020.880.130.070.04-0.170.140.090.170.130.12-0.11-0.080.02
14-May-14GENCO0.90n/a0.74n/an/a0.070.17-1.13-0.02-0.010.020.000.010.010.000.000.020.010.010.00
15-May-14SPORT3.14n/a1.57n/an/a2.380.16-0.98-0.080.09-0.110.030.030.000.030.09-0.020.040.010.03
15-May-14VTE2.42n/a0.70n/an/a0.410.16-2.61-0.03-0.04-0.03-0.030.000.020.02-0.010.010.000.020.02
14-May-14TTA20.70168.261.44-26.78%n/a0.686.880.510.140.190.00-0.21-0.20-0.11-1.16-1.82-0.16-0.43-0.140.23
14-May-14HYDRO2.34n/a1.73n/an/a1.270.23-2.590.00-0.060.02-0.040.030.060.110.050.060.060.040.06
15-May-14E0.89n/a1.17n/an/a0.360.05-8.91-0.03-0.01-0.01-0.030.000.040.02-0.01-0.020.00-0.010.01
12-May-14STAR1.96n/a0.91n/a-24.50%1.130.00-1.470.00-0.080.000.000.00-0.08-0.05-0.07-0.04-0.08-0.040.00
15-May-14CI1.864.851.00n/an/a1.530.658.17-0.03-0.060.52-0.050.000.030.040.060.030.07-0.03-0.05
15-May-14SMT7.30n/a1.61n/a-92.18%0.840.10-3.870.06-0.230.04-0.190.720.031.32-0.250.66-4.130.050.15
14-May-14AEC1.25n/a1.36n/an/a0.240.22-7.36-0.04-0.03-0.010.000.010.000.000.000.00-0.010.000.00
15-May-14NEP1.03n/a1.66n/an/a0.170.04-5.76-0.02-0.04-0.020.04-0.020.000.180.07-0.01-0.010.010.01
15-May-14CFRESH8.90n/a3.57n/an/a2.120.41-5.420.24-0.18-0.23-0.25-0.050.250.490.280.130.280.180.03
15-May-14CWT1.40n/a0.72n/an/a0.990.01-2.86-0.02-0.050.00-0.040.030.000.150.050.04-0.030.050.03
14-May-14TMC3.72n/a1.63n/an/a0.870.99-2.68-0.08-0.04-0.020.030.060.090.170.190.020.00-0.010.01
14-May-14WAVE58.00n/a4.06n/an/a0.142.56-4.11-0.051.68-2.530.230.86-0.30-0.430.62-0.03-0.09-0.270.19
15-May-14TRUE6.75n/a-17.05n/an/a-30.151.01-2.440.27-0.04-0.29-0.22-0.08-0.20-0.13-0.15-0.030.02-0.10-0.09
14-May-14BGT0.87270.800.73n/an/a0.640.110.16-0.030.010.010.010.020.040.010.020.030.070.040.04
14-May-14MTI111.5010.871.8280.65%-2.15%3.567.183.674.882.700.002.684.99-14.60-0.010.95-11.64-4.160.911.57
15-May-14MJD2.16n/a0.79n/an/a5.070.25-0.600.07-0.03-0.06-0.08-0.02-0.020.02-0.06-0.060.02-0.010.02
14-May-14AJ9.55n/a1.12n/an/a1.220.03-1.99-0.05-0.260.06-0.130.090.150.29-0.060.100.080.240.75
15-May-14APCS2.38n/a0.90n/an/a0.610.17-2.82-0.06-0.030.00-0.030.010.070.080.080.08-0.020.090.08
12-May-14MLINK2.80n/a7.02n/an/a4.760.12-2.14-0.11-0.040.080.030.040.800.051.28-3.53-0.43-0.12-0.58
8-May-14INSURE62.75n/a4.09n/an/a8.1728.21-2.41-0.38-1.28-0.88-0.852.60-1.02-2.02-0.34-2.95-6.60-0.261.41
15-May-14UT11.8039.680.66n/an/a0.320.201.270.000.030.040.230.06-0.95-0.91-1.241.05-2.980.681.81
15-May-14PAF1.223.1726.86-93.74%n/a21.060.3638.400.030.48-0.120.000.000.00-0.14-0.13-1.11-0.34-0.210.24
15-May-14SLC0.44n/a2.24n/an/a0.150.08-32.54-0.03-0.02-0.01-0.02-0.02-0.02-0.01-0.01-0.01-0.01-0.02-0.02
9-May-14SANKO1.21n/a1.89n/an/a1.420.09-5.36-0.01-0.02-0.04-0.010.000.000.030.030.030.010.000.00
15-May-14BTNC14.80n/a0.43n/an/a0.981.48-1.54-1.221.25-0.75-0.34-0.170.610.640.04-0.640.340.69-0.08
15-May-14MANRIN22.90n/a1.21n/an/a1.330.39-6.04-0.63-0.77-0.77-0.500.33-0.21-0.03-0.17-0.40-0.06-0.24-0.61
15-May-14CYBER0.88n/a1.54n/an/a0.140.06-9.24-0.01-0.02-0.01-0.01-0.01-0.04-0.02-0.02-0.02-0.09-0.05-0.04
15-May-14JUTHA3.96n/a1.12n/an/a2.950.09-0.89-0.13-0.09-0.070.17-0.230.010.17-0.290.09-0.21-0.10-0.13
9-May-14DRACO3.4425.290.64n/an/a0.220.502.070.00-0.05-0.030.21-0.020.60-0.19-0.35-0.18-0.040.060.11
14-May-14FOCUS1.85n/a1.46n/an/a3.040.05-4.31-0.02-0.230.010.020.030.040.150.200.130.090.030.02
15-May-14NIPPON1.47n/a1.00n/an/a0.120.11-10.25-0.06-0.06-0.03-0.020.01-0.050.060.000.520.040.000.01
14-May-14F&D31.00n/a0.85n/an/a0.360.55-0.06-0.49-1.540.831.170.350.131.230.950.750.700.56-0.33
15-May-14RICH0.71n/a2.28n/an/a5.820.00-15.25-0.05-0.06-0.11-0.10-0.08-0.10-0.10-0.07-0.11-0.24-0.05-0.09
12-May-14GBX0.84n/a0.67n/an/a0.540.46-2.02-0.02-0.060.010.030.060.010.010.000.000.010.000.02
15-May-14ACD1.39n/a1.48n/an/a0.070.08-27.21-0.05-0.05-0.03-0.15-0.02-0.38-0.03-0.02-0.03-0.04-0.04-0.02
12-May-14KASET1.97n/a1.78n/an/a1.800.05-7.14-0.06-0.09-0.04-0.04-0.05-0.14-0.19-0.17-0.08-0.01-0.01-0.02
8-May-14CMO1.81n/a0.93n/an/a1.520.15-0.07-0.150.15-0.010.010.030.10-0.010.010.35-0.08-0.14-0.02
15-May-14UWC2.04n/a1.25n/an/a0.740.16-6.51-0.02-0.200.010.020.010.010.030.020.000.020.010.04
14-May-14KKC2.34n/a0.93n/an/a2.500.12-1.96-0.020.03-0.02-0.170.160.060.060.030.07-0.06-0.090.05
15-May-14COLOR1.12n/a0.73n/an/a2.780.11-2.150.01-0.09-0.01-0.04-0.01-0.040.010.010.020.000.020.03
14-May-14ACAP6.05n/a1.02n/an/a0.083.84-12.86-0.15-0.28-0.10-0.29-0.19-0.03-0.18-0.18-0.122.170.30-0.24
15-May-14WAT0.05n/a0.54n/an/a0.380.03-7.670.000.000.000.000.00-0.010.000.000.000.000.000.00
15-May-14TSF0.56n/a3.51n/an/a0.230.04-70.08-0.04-0.03-0.04-0.030.00-0.010.000.00-0.010.000.000.00
12-May-14TRUBB1.89n/a0.93n/a42.70%3.980.19-2.000.09-0.01-0.12-0.150.06-0.15-0.18-0.04-0.04-0.08-0.130.02
12-May-14ROCK26.25n/a1.32n/an/a0.990.70-1.86-0.66-2.421.281.07-0.340.81-0.110.033.72-3.03-0.400.53
15-May-14VARO6.80n/a0.63n/an/a0.770.01-6.19-0.03-0.30-0.35-0.490.18-0.09-0.21-0.15-0.230.170.050.14
8-May-14ASIAN3.20n/a0.60-36.48%n/a2.410.30-1.950.070.11-0.23-0.30-0.14-0.050.050.030.050.000.220.25
30-Apr-14JTS1.51n/a0.86n/an/a0.610.34-1.64-0.06-0.010.010.010.01-0.270.020.02-0.020.030.04-0.09
9-May-14SIS4.127.951.0531.32%-17.36%2.680.213.600.120.090.130.180.14-1.38-0.56-0.250.08-0.370.230.29
6-May-14MPIC2.84n/a-43.00n/a-93.64%-25.910.06-23.850.00-0.09-0.23-0.070.00-0.41-0.05-0.040.020.020.010.03
15-May-14GRAMMY16.00n/a3.41n/an/a2.212.60-19.28-1.24-0.87-0.45-0.34-0.35-0.870.010.080.230.040.290.40
14-May-14PDI15.90n/a1.15n/a539.80%0.783.01-6.040.97-1.83-0.16-0.470.15-1.15-0.70-0.56-0.21-0.70-0.10-0.12
15-May-14PERM0.97n/a0.57-65.90%-32.52%1.760.03-0.100.030.080.06-0.170.040.060.020.000.01-0.010.010.02
12-May-14AMANAH0.71n/a0.54n/an/a1.490.04-3.91-0.07-0.07-0.010.020.000.010.020.01-0.02-0.010.010.00
15-May-14TSI8.007.342.28n/an/a39.670.830.77-0.030.110.220.800.411.17-3.00-1.56-0.83-4.55-0.020.26
15-May-14SIAM2.10n/a0.53n/a-97.26%0.210.59-9.880.00-0.28-0.04-0.160.11-0.020.040.040.140.080.330.23
14-May-14CPH6.45n/a0.32n/an/a0.740.89-4.73-0.760.51-0.63-0.80-0.68-0.680.08-0.06-0.47-0.170.14-0.12
9-May-14ESSO5.95n/a0.91n/an/a2.280.29-2.42-0.20-0.530.48-0.260.21-0.490.71-1.440.72-0.62-0.200.18
14-May-14PACE1.80n/a1.75n/an/a3.910.51-7.73-0.03-0.01-0.31-0.04-0.03-0.030.000.000.03-0.010.000.00
15-May-14PAE0.80n/a21.08n/an/a19.230.01-44.46-0.03-0.05-0.14-0.120.01-0.04-0.15-0.010.000.010.010.01
14-May-14TYCN2.90n/a0.32n/a265.25%0.640.28-5.970.09-0.54-0.15-0.300.03-0.11-0.06-0.45-0.05-0.120.050.20
15-May-14TIES0.99n/a2.19n/an/a6.280.01-13.12-0.32-0.050.01-0.070.010.010.020.020.020.010.000.00
14-May-14RCL6.20n/a0.55n/an/a1.142.12-7.31-0.19-1.13-0.27-0.16-0.43-1.48-0.260.01-0.60-0.470.97-0.58
28-Apr-14TSTH0.75205.121.14643.04%n/a1.330.060.240.000.000.01-0.01-0.42-0.06-0.04-0.02-0.08-0.11-0.050.00
12-May-14THRE3.08n/a4.7697.66%-25.33%8.930.15-12.690.060.03-0.920.020.070.04-0.03-0.77-0.48-0.590.020.03
15-May-14KTP1.58n/a1.24n/an/a7.040.13-6.83-0.13-0.31-0.12-0.14-0.07-0.10-0.13-0.11-0.11-0.09-0.06-0.16
15-May-14BTC0.84n/a5.57n/an/a2.880.02-61.82-0.020.11-0.03-0.42-0.01-0.01-0.01-0.010.22-0.16-0.07-0.07
14-May-14UMS5.85n/a2.95n/an/a5.131.05-18.21-0.26-0.260.00-1.69-0.150.02-0.96-0.55-0.34-0.04-0.100.06
15-May-14THAI13.10n/a0.50n/an/a4.405.39-7.49-1.21-2.61-2.84-3.873.791.080.80-0.701.67-2.471.12-3.61
15-May-14SSI0.34n/a1.12n/an/a6.990.01-9.81-0.04-0.09-0.09-0.01-0.02-0.10-0.15-0.16-0.090.09-0.09-0.03
15-May-14EMC0.54n/a2.70n/a-93.66%13.460.03-40.840.00-0.15-1.01-0.030.01-0.010.010.010.01-0.020.010.00

ไตรมาสก่อน Q4/2013 : http://i.thammada.com/2014/01/q4-2556.html

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...