วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (27 Aug 2014)

27 สิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 25 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
MALEE : กองทุนเปิด ยูโอบี ซื้อ ล้านหุ้น
ADVANC : สำนักงานประกันสังคม ซื้อเพิ่ม 400000 หุ้น
KCE: กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล และ กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ เก็บเพิ่ม กว่า 6 ล้านหุ้น
SIM : กองทุนเปิดบัวหลวงซื้อ กว่า 100 ล้านหุ้น
CSL กองทุนเปิด กรุงศรี ขาย กว่า 2 ล้านหุ้น
BKD : สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อ 1.8 ล้านหุ้น
KIAT : อนุรักษ์ บุญแสวง ซื้อ 1.1 ล้านหุ้น
OTO : กองทุนกสิกร และบัวหลวง ขายรวมกว่า 3 ล้านหุ้น
SAMTEL : กองทุนเปิด บัวหลวง ขาย
MACO : สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล พีรนาถ โชควัฒนา ณภัทร ปัญจคุณาธร ขาย

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
SNC24-Feb-1418-Aug-14
MONO7-Mar-1422-Aug-14
MAKRO11-Mar-1421-Aug-14
KIAT14-Mar-1422-Aug-14
MACO13-Mar-1419-Aug-14
SIRI18-Mar-1419-Aug-14
SIM21-Mar-1421-Aug-14
SAMTEL21-Mar-1421-Aug-14
KCE2-Apr-1421-Aug-14
CSL4-Apr-1422-Aug-14
SIRIP27-Mar-1413-Aug-14
ADVANC2-Apr-1418-Aug-14
OTO9-Apr-1421-Aug-14
GC18-Apr-1421-Aug-14
AIT23-Apr-1422-Aug-14
CPNRF18-Apr-1413-Aug-14
MALEE8-May-1422-Aug-14
PT8-May-1420-Aug-14
TGROWTH8-May-1413-Aug-14
CPNCG8-May-1413-Aug-14
POPF8-May-1413-Aug-14
CRYSTAL8-May-1413-Aug-14
TNPF29-May-1420-Aug-14
IVL21-Jul-1418-Aug-14
BKD28-Jul-1420-Aug-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 118,045,9003,735.5018,045,900
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK MELLON17,066,8003,532.8339,940,300
ADVANCTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED16,746,0423,466.4342,596,730
ADVANCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED4,308,112891.7850,852,638
ADVANCNORBAX INC.,133,580,498741.1620,066,638
ADVANCCHASE NOMINEES LIMITED 15595,178123.2026,308,489
ADVANCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)400,00082.8026,570,900
ADVANCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2,038,728-422.0250,122,604
ADVANCLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-2,222,500-460.0678,659,800
ADVANCGIC PRIVATE LIMITED - C-4,656,200-963.8317,461,500
ADVANCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-6,796,413-1,406.8616,301,058
ADVANCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,623,883-5,511.14152,130,471
ADVANCBNY MELLON NOMINEES LIMITED-26,662,200-5,519.080
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,984,92854.59213,673,634
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,031,00028.3556,016,797
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD831,20022.8646,095,107
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร347,0009.5435,473,800
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-31,700-0.8776,232,800
KCESOMERS (U.K.) LIMITED7,284,600280.467,284,600
KCEกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล3,947,200151.973,947,200
KCEHSBC BANK PLC-SAUDI ARABIA MONETARY AGENCY SEC ACCOUNT A3,586,600138.086,419,800
KCECHASE NOMINEES LIMITED3,423,900131.823,423,900
KCEกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์3,077,000118.463,077,000
KCESTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,769,52368.136,036,023
KCEนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร1,230,00047.3614,450,000
KCETHE BANK OF NEW YORK MELLON825,00031.763,863,800
KCEนายเกรียงไกร ประสงค์สุกาญจน์391,10015.064,232,700
KCEนายนท เกริกฤทธิ์วณิช30,0001.167,761,487
KCEน.ส.ธัญญา เทียนศิริยกานนท์-33,700-1.305,754,700
KCEนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์-338,000-13.013,478,600
KCESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-763,300-29.399,386,850
KCECLEARSTREAM NOMINEES LTD-766,520-29.518,089,599
KCEน.ส.ประภากร มานะศิลป์-1,724,900-66.4110,995,100
KCERAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-3,029,200-116.620
KCEนายอมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา-3,600,000-138.600
KCEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,059,189-156.2829,578,449
KCEนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-5,693,200-219.190
KCEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-9,332,300-359.2916,511,300
SIRIบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)204,674,400421.63204,674,400
SIRIนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง80,000,000164.80150,000,000
SIRIบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)69,799,900143.7969,799,900
SIRISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED67,080,218138.19173,294,214
SIRIนางจิดาภา กันตสุสิระ64,925,000133.7564,925,000
SIRIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,189,88999.27570,294,158
SIRIHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD40,266,90082.95199,103,549
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 4724,000,00049.44265,272,000
SIRIบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,000,00041.20649,061,530
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR14,000,40028.84190,000,000
SIRIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD8,337,50017.1861,087,200
SIRITHE BANK OF NEW YORK MELLON6,970,30014.3654,815,800
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 424,361,5008.98165,338,400
SIRICHASE NOMINEES LIMITED 50940,0001.94180,518,500
SIRIนายดิเรก วินิชบุตร-1,000,000-2.0649,000,011
SIRIUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-5,000,000-10.3050,000,000
SIRIน.ส.ชญาภา จูตระกูล-6,700,000-13.80185,414,640
SIRIUBS AG SINGAPORE BRANCH-10,172,900-20.96132,905,372
SIRIนายชัชชัย กีรติวรสกุล-20,265,000-41.7555,300,000
SIRIนายคีรี กาญจนพาสน์-34,000,000-70.0458,000,000
SIRITHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-55,715,027-114.7761,754,573
SIRIN.C.B.TRUST LIMITED-AEGON CUSTODY B.V.-80,900,000-166.650
SIRIนายเอี่ยม อิ่มอำนวยทรัพย์-100,000,000-206.000
SIRIบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)-249,674,400-514.330
SIMบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)560,527,7002,118.793,081,067,100
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ38,857,200146.8838,857,200
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล38,197,700144.3938,197,700
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ36,571,400138.2436,571,400
SIMนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์34,400,000130.0334,400,000
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน23,640,00089.3623,640,000
SIMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,032,4007.6836,096,800
SIMน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-1,152,800-4.3622,847,200
SIMนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี-23,950,000-90.530
SIMนายทวีฉัตร จุฬางกูร-24,692,200-93.340
SIMบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด-36,811,500-139.150
SIMบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)-67,793,200-256.260
SIMAXIATA GROUP BERHAD-1,053,000,000-3,980.340
SAMTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,887,00035.2914,010,424
SAMTELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED377,6007.064,188,800
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-180,000-3.374,703,400
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-913,900-17.0912,940,400
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,144,400-21.405,781,600
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-3,207,300-59.980
SAMTELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-4,786,800-89.513,587,900
AITนายฮารกิชิน ทันวานี3,000,00096.003,000,000
AITนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล2,150,00068.802,150,000
AITนายวิโรจน์ พิริยะธรรมวงศ์1,105,00035.361,105,000
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 685,67621.948,305,879
AITนายธวัช ตันติเมธ30,0000.962,458,300
AITน.ส.จันทณา กระแสร์แสน20,0000.642,060,000
AITนายฐิติกร สพโชคชัย-1,708-0.051,150,000
AITนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-23,300-0.751,530,032
AITน.ส.พิมผกา สพโชคชัย-31,100-1.001,053,700
AITน.ส.ปานทิพย์ เล็กมณี-310,000-9.922,690,000
AITน.ส.เสาวลักษณ์ อุ่นทรพันธุ์-1,054,804-33.750
AITนายโชดิวัต ดั่นธนสาร-2,500,000-80.006,967,000
AITนายสมศักดิ์ เหล่าวรวิทย์-4,448,700-142.360
CSLนายธนาวุธ ศรีบุญเรือง300,0003.004,200,000
CSLนายสุโรจน์ ตรีโลจน์วงศ์100,0001.003,300,000
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ-135,500-1.365,061,400
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-653,100-6.534,163,500
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-663,400-6.6313,359,300
CSLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,289,500-12.9026,054,300
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,695,000-16.9516,846,100
MONOนายทวีฉัตร จุฬางกูร30,892,700129.1352,692,900
MONOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,260,00042.8910,260,000
MONOนางลลนา ธาราสุข-8,267,300-34.560
MALEEกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว1,042,80043.801,042,800
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 917,39838.5312,629,893
MALEEนายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ654,90027.511,676,300
MALEESTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY499,80020.992,059,000
MALEEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD438,00018.406,242,053
MALEETHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT141,0005.921,341,000
MALEEนายวิทยา นราธัศจรรย์100,0004.201,050,000
MALEEนายทรงพล เตชะกรินทร์-64,400-2.704,385,600
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ-407,000-17.0921,878,600
MALEENORTRUST NOMINEES LTD.-742,500-31.190
MALEEนายมนต์ชัย ลีศิริกุล-1,000,000-42.000
MALEEนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์-1,350,000-56.700
MACOบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)74,900,0001,303.2674,900,000
MACOนายนเรศ งามอภิชน24,200,000421.0824,200,000
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร24,050,000418.4724,050,000
MACOนายพงศธร ศิริธรรม3,096,70053.883,096,700
MACOนายณัฐพล พิทยานนท์2,247,00039.102,247,000
MACOนายนาวิน พฤกษาวรกุล1,360,50023.673,151,216
MACOนายพานิช มณีรัตนะพร1,274,00022.175,603,694
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 993,61517.292,762,468
MACOน.ส.ภัทรา มณีรัตนะพร63,0001.104,083,552
MACOบริษัท หลานปู่ จำกัด-289,000-5.032,044,252
MACOบริษัท พีรธร จำกัด-300,000-5.221,528,402
MACOคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1,100,000-19.142,900,000
MACOน.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์-1,536,000-26.730
MACOนายสุธี ลัคนสุทิน-1,600,000-27.840
MACOนายรุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล-1,697,625-29.540
MACOนายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ-1,805,774-31.420
MACOนางนงนุช ภัทรากุลพิเชฐ-1,824,873-31.750
MACOนายณัฐชาต คำศิริตระกูล-1,913,724-33.300
MACOนางสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์-2,111,035-36.731,807,877
MACOนายชัยณรงค์ เกรียงโกมล-2,170,600-37.770
MACOนายยุตินัย ติรกานันท์-2,174,300-37.832,451,132
MACOน.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร-2,538,800-44.187,436,026
MACOนางจินดา มีประเสริฐสกุล-2,579,136-44.880
MACOนายสมศักดิ์ ติรกานันท์-3,072,219-53.460
MACOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-3,348,500-58.260
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-3,702,230-64.424,658,312
MACOนางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์-4,260,000-74.122,488,982
MACOน.ส.นุชวารี อัชนะพรกุล-4,423,219-76.960
MACOน.ส.ญาณิศา ตัณศลารักษ์-9,291,588-161.679,965,965
MACOนายแทนพงศ์ ตัณศลารักษ์-9,291,597-161.679,965,956
MACOนายวิชิต ดิลกวิลาศ-9,768,570-169.972,986,825
MACOนายนพดล ตัณศลารักษ์-11,824,061-205.7410,343,059
MACOบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด-15,089,928-262.5615,000,000
MACOนายพิเชษฐ มณีรัตนะพร-23,032,946-400.7715,301,622
SNCนายวันชัย ชัยสวัสดิ์2,474,10043.052,474,100
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย2,180,00037.932,180,000
SNCนายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ1,620,00028.191,620,000
SNCนายสกล งามเลิศชัย250,0004.352,349,000
SNCASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED-347,500-6.0545,816,400
SNCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,227,480-21.366,140,454
SNCCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT-1,468,600-25.550
SNCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,242,900-56.4312,409,600
SNCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4,000,000-69.6018,000,000
BKDนายพิชัย โอทยากุล8,150,00027.7112,800,000
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1,771,3006.0210,000,000
BKDนายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ725,4002.4712,808,800
BKDนายบุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ40,0000.149,190,000
BKDนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-80,000-0.2712,645,500
BKDนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-449,000-1.534,051,000
BKDนางภัคจิรา วิทยา-3,389,100-11.5238,863,400
BKDนางวัชราวัลย์ กาญจน์สิริ-4,815,700-16.370
BKDนายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์-5,500,000-18.7014,100,000
KIATนายอนุรักษ์ บุญแสวง1,146,0008.191,146,000
KIATนายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์6,0000.0411,016,200
KIATนายเชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ-160,000-1.141,490,000
KIATนายวิโชติ อัลภาชน์-190,000-1.362,615,000
KIATน.ส.จันทนา วานิชวิสุทธิกุล-462,900-3.311,466,100
PTนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์1,425,00011.611,425,000
PTนายณัฐพล จุนเจือจาน726,4005.92726,400
PTนางสมจิตร ดิษฐ์คล้าย468,9003.821,179,400
PTนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล370,0003.021,650,000
PTนายพิทักษ์ ทางรัตนสุวรรณ250,0002.041,000,000
PTนายอนันต์ รัตนติกานนท์250,0002.043,022,000
PTCHASE NOMINEES LIMITED 1190,0001.551,337,400
PTนายประดิษฐ ว่องพรรณงาม51,4000.421,090,000
PTนางสมสวาท สุดสาคร41,1000.33967,600
PTนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา9,0000.072,808,900
PTนายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง-100,000-0.821,800,000
PTนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม-159,500-1.303,590,500
PTน.ส.วิภาวี พงศ์พิโรดม-285,000-2.321,130,000
PTนายเจษฎา สารสินพิทักษ์-350,000-2.851,000,000
PTนายวิทิต พงศ์พิโรดม-700,000-5.715,500,000
GCนายมณฑล เครือสุวรรณ์-5,000,000-21.300
TNPFนายเดชพงศ์ กาญจนลักษณ์2,000,00018.304,718,000
TNPFบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)-196,600-1.80890,400
TNPFนางดวงใจ จิตตาลาน-390,100-3.571,409,900
TNPFนางวีณา เชิดบุญญชาติ-2,000,000-18.3033,443,507
TGROWTHบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,999,900104.009,999,900
TGROWTHDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE (DCS) A/C KUMPULAN SENTIASA CEMERLANG SDN BHD-58,000-0.604,212,000
TGROWTHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -1,723,000-17.9238,548,600
TGROWTHนายสุขุม นวพันธ์-10,000,000-104.000
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2กรณี)35,174,300351.7435,174,300
SIRIPนางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์102,2001.0216,752,200
SIRIPนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-150,400-1.502,349,600
SIRIPนางเสาวณี เนียมสอน-1,000,000-10.000
SIRIPนายสมชาย ชินธรรมมิตร์-1,000,000-10.000
SIRIPนายอภิชาต มิคี วัลยะเสวี-1,000,000-10.000
SIRIPน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์-1,010,000-10.100
SIRIPสำนักงานประกันสังคม -35,000,000-350.000
POPFมหาวิทยาลัยมหิดล 1,035,70013.053,638,800
POPFนายชาญชัย วงศ์ประเสริฐผล-95,500-1.202,050,000
POPFนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-3,000,000-37.803,000,000
OTOนายสันติ ศิริสุวัฒน์2,204,10016.752,204,100
OTOนายธวัชชัย ตันติพจน์1,702,20012.941,702,200
OTOกองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-812,200-6.170
OTOกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-829,037-6.300
OTOกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว-1,568,928-11.920
OTOนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-2,388,777-18.150
OTOบจ. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง-3,465,168-26.340
CRYSTALกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-378,600-3.7910,597,600
CPNRFบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 135,593,6642,305.09590,521,686
CPNRFARUNEE CHAN72,080,2001,225.3672,080,200
CPNRFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 53,157,800903.6853,157,800
CPNRFHSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 49,265,765837.5249,265,765
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD42,334,737719.6942,334,737
CPNRFเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์35,538,401604.1535,538,401
CPNRFTHE BANK OF NEWYORK (NOMINEES) LIMITED35,074,386596.2635,074,386
CPNRFธนาคารออมสิน 33,333,333566.6788,004,833
CPNRFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,162,252342.7620,162,252
CPNRFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,000,000306.0018,000,000
CPNRFวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 14,971,538254.5214,971,538
CPNRFAIA Company Limited-APEX 13,524,921229.9213,524,921
CPNRFวรรธนะ เจริญนวรัตน์11,785,579200.3511,785,579
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - C 10,793,866183.5041,886,358
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 3 9,517,200161.7927,617,800
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,760,320114.9325,408,320
CPNRFCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG6,676,100113.4925,600,000
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - H 4,367,98574.2616,904,725
CPNRFAIA COMPANY LIMITED- AIA D-PLUS 4,314,10073.3416,509,181
CPNRFพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว12,199,051207.3815,892,351
CPNRFนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์-8,716,500-148.180
CPNRFบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10,000,000-170.000
CPNRFAIA COMPANY LIMITED - APEX -10,002,900-170.050
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.-12,704,378-215.970
CPNRFNORBAX INC.,13 -16,004,009-272.070
CPNRFHSBC BANK PLC - CLIENTS GENERAL A/C -24,256,226-412.360
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-24,729,391-420.400
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-25,451,450-432.670
CPNRFMRS.ARUNEE CHAN-57,573,156-978.740
CPNCGบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,770,00041.473,770,000
CPNCGบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)198,6002.1815,182,000
CPNCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -70,000-0.7713,548,562
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-377,900-4.1616,390,380
CPNCGกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-3,693,300-40.630


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (20 Aug 2014)

20 สิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 8 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
SCC : สำนักงานประกันสังคม และกองทุนบัวหลวง ซื้อหุ้นเพิ่มอีก
MODERN : กองทุน LTF กรุงศรีลดพอร์ท 9.2 แสนหุ้น
SKR : โรงพยาบาลวิภาวดี เพิ่มพอร์ทอีก 4 ล้านหุ้น เป็น 9.6 ล้านหุ้น
TFD : เสี่ยอ้วน ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ลดพอร์ทไป 3 ล้านหุ้น

* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*
ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
LHPF5-Mar-1414-Aug-14
TPIPL19-Mar-1415-Aug-14
SKR28-Mar-1415-Aug-14
PAE3-Apr-1415-Aug-14
SCC4-Apr-1414-Aug-14
MODERN29-Apr-1414-Aug-14
TFD14-May-1415-Aug-14
UOB8TF23-May-1415-Aug-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
MODERNNORTRUST NOMINEES LTD.25,669,300254.1325,669,300
MODERNนายวศิน ดำรงสกุลวงษ์4,850,00048.024,850,000
MODERNนายกิตติ ธนนิธาพร4,444,38044.004,444,380
MODERNนายเกรียงไกร ธนนิธาพร4,444,37044.004,444,370
MODERNนายเจริญ อุษณาจิตต์4,000,00039.6013,542,000
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,488,00014.7312,513,700
MODERNนางฉันทนา อุษณาจิตต์1,000,0009.909,866,000
MODERNนายโกศล ธนนิธาพร1,000,0009.9012,044,370
MODERNนายไกรวรรณ ธนนิธาพร1,000,0009.905,093,370
MODERNนายยงยุทธ์ วรดิษฐกิตติกุล492,5004.887,550,100
MODERNนางมยุรา จินตรัศมี251,0002.487,251,000
MODERNน.ส.แสนดี อุษณาจิตต์42,0000.424,662,000
MODERNนายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์1,6000.024,010,900
MODERNนายธนรรถ บุษยโภคะ-100,000-0.997,200,000
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง-450,000-4.466,470,000
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-927,500-9.186,238,800
MODERNนายชัยยศ พาพร-3,640,000-36.044,310,000
MODERNTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-4,000,000-39.6036,174,300
MODERNนายสมศักดิ์ วาริการ-4,045,000-40.050
MODERNนายพอ พาพร-4,310,000-42.6738,218,935
MODERNนางจินตนา ธนนิธาพร-9,000,000-89.1012,543,860
MODERNRBC INVESTOR SERVICES TRUST-27,658,700-273.820
PAEนายกลวัชร ตั้งจารุ50,000,00043.5050,000,000
PAEนายสุเทพ ศิริจันทโรภาส50,000,00043.5050,000,000
PAEนายจิรสิทธ วุฒิไกร35,000,00030.4535,000,000
PAEนางอัญชลี ปลื้มปัญญา30,000,00026.1030,000,000
PAEนายพิชัย กัญจนาภรณ์27,000,00023.4927,000,000
PAEน.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์23,830,00020.7323,830,000
PAECITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-120,000,00017.4020,000,000
PAEน.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล20,000,00017.4020,000,000
PAEนายอานนท์ชัย วีระประวัติ20,000,00017.4020,000,000
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,767,70015.4689,737,900
PAEนายไบรอัน โฆสิตคุณ16,508,00014.3616,508,000
PAEนางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร16,000,00013.9216,000,000
PAEนายสุทัศน์ ตรีโลจน์วงศ์11,000,0009.5711,000,000
PAEนายอำนวย ศิริสร้อยเงิน10,500,0009.1410,500,000
PAEนางดวงใจ ไตรบัญญัติกุล3,300,0002.8724,887,000
PAEนายบรรเจิด เตชะอินทราวงศ์1,000,0000.8713,000,000
PAEนายธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์420,0000.3714,450,800
PAEนายเกษมศักดิ์ สุคนธมาน210,0000.1821,210,000
PAEนางอโนทัย ทรงไท-101,400-0.0915,015,000
PAEนายวิบูลย์ ธนะพาสุข-313,000-0.2719,349,700
PAEนายวรพล ทังสมบัติ-500,000-0.4427,515,000
PAEนายสมมาตร เผ่าจินดา-865,000-0.7511,055,000
PAEนายอัชดา เกษรศุกร์-1,500,000-1.3129,500,000
PAEนายนพดล ดาวแสงสว่าง-9,056,200-7.880
PAETHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-9,616,720-8.370
PAEนายวรพล ศิริโชติบัณฑิต-10,000,000-8.700
PAEนายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี-11,005,700-9.570
PAEนายสิทธิชัย ลิมป์โสวรรณ-16,080,000-13.990
PAECITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER & CO LTD-CLIENT'S A/C-20,000,000-17.400
PAEนายสนทรรศน์ ลาภพณิชพูลผล-30,294,100-26.360
PAEนายรัตนพล วงศ์นภาจันทร์-32,274,000-28.0818,093,199
SCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED22,370,9359,887.9546,045,831
SCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,506,0631,991.6819,701,655
SCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,370,7531,047.8710,619,205
SCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,835,104811.12110,325,472
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH1,249,000552.0616,738,600
SCCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว391,800173.186,532,400
SCCสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)50,00022.1020,077,600
SCCบริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด40,40017.8615,105,600
SCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-255,400-112.8925,415,236
SCCNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-4,894,078-2,163.1812,876,222
SCCGIC PRIVATE LIMITED - C-6,439,400-2,846.210
SCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-19,996,044-8,838.2521,702,058
SKRบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)4,000,000317.009,800,000
SKRน.ส.ดาวฉาย จันทร์เพ็ญ953,00075.53953,000
SKRนายณัฎฐวัฒน์ จรูญศรี550,00043.59550,000
SKRนายนพดล เขมะโยธิน500,00039.634,500,000
SKRนางสกาวรัตน์ จรูญศรี198,80015.753,729,800
SKRน.ส.นิลเนตร มหัทธนารักษ์162,60012.894,252,100
SKRนายปริยะ ชุณหสวัสดิกุล58,7004.651,075,700
SKRนายสุริยันต์ โคจรโรจน์56,0004.441,181,000
SKRนางธัญธร อรัญญาเกษมสุข10,0000.79675,000
SKRนายดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์10,0000.79520,000
SKRนางปริญดา วงษ์สกุล4,0000.32958,800
SKRนายธีรพจน์ จรูญศรี-5,500-0.443,080,550
SKRนางณัฏฐญา นากะพันธ์-13,000-1.03942,100
SKRนางขวัญเรือน เทียนทอง-25,300-2.01859,600
SKRนายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม-71,200-5.641,861,600
SKRนางอัญชลี พิณรัตน์-460,000-36.464,400,000
SKRน.ส.กชพร ไชยมงคลพร-763,500-60.511,147,900
SKRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -955,700-75.740
SKRนายประชุม มาลีนนท์-1,000,000-79.250
SKRน.ส.ฉันทะนี วิชระโภชน์-1,210,000-95.890
SKRน.ส.รัตนา มาลีนนท์-1,400,000-110.950
TFDน.ส.คันธากร สมิตานนท์11,704,10077.8311,704,100
TFDนางขันทอง อุดมมหันติสุข5,600,20037.245,600,200
TFDนายเสธวัต วัฒนนามกุล218,5001.458,339,400
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 174,2001.168,335,446
TFDนายนพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์4,5000.037,161,574
TFDนายเสถียร พรยืนยง-1,100,000-7.327,148,393
TFDนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล-2,490,000-16.5614,050,000
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-3,040,000-20.2246,520,000
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล-17,310,700-115.1224,407,259
TPIPLนายประทีป ตั้งมติธรรม12,540,100193.1212,540,100
TPIPLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,197,000187.8352,478,740
TPIPLนายนเรศ งามอภิชน4,900,00075.4615,000,000
TPIPLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED554,2988.5416,058,069
TPIPLTHE BANK OF NEW YORK MELLON-411,100-6.3315,145,400
TPIPLนายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย-600,000-9.2411,300,000
TPIPLนายฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์-1,498,300-23.0717,000,000
TPIPLนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม-10,555,000-162.550
TPIPLนายทยุติ ศรียุกต์สิริ-16,532,589-254.600


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (19 Aug 2014)

19 สิงหาคม 2557 มีการ Update การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว 11 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.4)

Recapitulate :
SAWAD ศรีสวัสดิ์  3 เดือนที่ผ่านมา Big name อย่าง เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซื้อ 27.4 ล้านหุ้น เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง เก็บ 5.1 ล้านหุ้น ภรรยาเสี่ยจึง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล ซื้อ 20.5 ล้านหุ้น และ HSBC 50 ล้านหุ้น
PTTEP ต่างชาติทยอยเก็บ STATE STREET EU เก็บมากสุดกว่า 8 พันล้านบาท
KYE หมอแพะ บำรุง ศรีงาน ขายเพิ่มอีก 1.8 แสนหุ้น
TRUEIF บริษัท ทรูเองก็ทะยอยขายออกมา
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530


หุ้นครั้งก่อนปรับปรุง
QHOP29-Nov-134-Aug-14
PTTEP17-Feb-148-Aug-14
TPC4-Apr-1414-Aug-14
JMT21-Apr-148-Aug-14
SAWAD2-May-1413-Aug-14
TRUEIF8-May-1413-Aug-14
UNIPF8-May-147-Aug-14
DCC15-May-148-Aug-14
TIW10-Jun-147-Aug-14
KYE3-Jul-148-Aug-14
THRE14-Jul-1414-Aug-14


หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
SAWADTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH50,000,0001,060.0050000000
SAWADนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล20,500,000434.6020500000
SAWADนายวรภัทร เศรษฐสมภพ20,165,400427.5120165400
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด15,000,000318.0015000000
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล12,400,000262.8812400000
SAWADน.ส.ธนวดี ตั้งสิทธิโชค10,600,000224.7210600000
SAWADนายทนง พิทยะ7,500,000159.007500000
SAWADSOMERS (U.K.) LIMITED7,135,000151.267135000
SAWADน.ส.วรพร กิตติคุณ6,995,300148.306995300
SAWADนายวิโรจน์ เศรษฐสมภพ6,238,400132.256238400
SAWADนายพิชิต ชินวิทยากุล5,800,000122.965800000
SAWADนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ5,700,000120.845700000
SAWADนายณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์5,530,000117.245530000
SAWADนายวัชระ แก้วสว่าง5,100,000108.125100000
SAWADนางนัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์-2,700,000-57.248550000
SAWADนายวีรศักดิ์ คุนผลิน-4,200,000-89.0410800000
SAWADนายสุทธิศักดิ์ ชัยประดิษฐ-4,500,000-95.4010500000
SAWADTEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.-10,000,000-212.000
SAWADNTASIAN DISCOVERY MASTER FUND-11,000,000-233.200
SAWADนายมงคล สุนทรสุข-37,500,000-795.000
SAWADน.ส.ธิดา แก้วบุตตา-50,000,000-1,060.00371911900
PTTEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,689,7838,179.88194787889
PTTEPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED34,073,1175,724.28114754195
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 4720,420,5093,430.6520420509
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,132,7001,030.2945265143
PTTEPCHASE NOMINEES LIMITED 421,503,000252.5055568865
PTTEPTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED126,59521.2755434100
PTTEPGIC PRIVATE LIMITED - C-1,814,300-304.8022090093
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-8,483,200-1,425.1823749200
PTTEPBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-14,352,000-2,411.1438729145
PTTEPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND-19,716,224-3,312.3321525423
PTTEPHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-21,090,341-3,543.1852493496
PTTEPSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-43,275,823-7,270.3442565363
DCCCHASE NOMINEES LIMITED 502,765,700164.562765700
DCCCHASE NOMINEES LIMITED2,318,400137.946723900
DCCน.ส.สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์-1,000-0.062040300
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์-25,000-1.494075000
DCCนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-35,500-2.1135169610
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี-37,000-2.202268000
DCCน.ส.บุญเส็ง โคดสถาน-142,000-8.452089000
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -252,700-15.046961933
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-661,900-39.3813488172
DCCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-1,807,000-107.523387466
DCCนายนครินทร์ แสงศาสตรา-2,325,000-138.340
THREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -33,903,366-114.59522370694
KYEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -420-0.11186500
KYEนายบำรุง ศรีงาน-181,700-46.70231600
JMTนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล3,371,60061.363371600
JMTน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล2,545,20046.322545200
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร1,675,00030.491675000
JMTนายธวัช เพชรโลหะกุล348,0006.331911300
JMTนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร300,5005.473600000
JMTน.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์-38,000-0.691902000
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -292,200-5.322368734
JMTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1,555,500-28.310
JMTนายพาวิน คุปต์นิรัติศัยกุล-2,545,200-46.320
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,4004.79179320
TIWนายเดิมชัย จรัสโพธิรัตนกุล34,4003.8934400
TIWนางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์1,5000.1753500
TIWนายวิชัย โชคภัทรมนตรี3010.0331601
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD93,893,100938.93270680400
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED93,258,200932.5893258200
TRUEIFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON79,474,600794.7579474600
TRUEIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS65,000,000650.0065000000
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT46,081,700460.8246081700
TRUEIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,400,000424.0042400000
TRUEIFJP MORGAN SECURITIES PLC31,575,900315.7631575900
TRUEIFธนาคาร ออมสิน30,000,000300.0030000000
TRUEIFบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2,000,000-20.0048000000
TRUEIFบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-44,289,900-442.901890465100
TRUEIFGOLDEN ADVANCED LIMITED. -293,088,700-2,930.890
TRUEIFBEYOND ADVANCE LIMITED. -350,000,000-3,500.000
UNIPFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)-613,600-6.011260100
QHOPน.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด1,000,0004.901000000
QHOPนายสานิตพงศ์ เฟื่องอารมณ์2,1000.011009300
QHOPตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -84,000-0.411815000
QHOPนายอนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ-536,100-2.631002000
QHOPบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)-973,800-4.770


Fullscreen capture 19-Aug-14 11833 AM

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ2 ปี 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (V Q2/57 -1)

*สรุปหุ้นเด่นเน้นถูก ประจำ Q2/2557
TCAP ทุนธนชาติ สถาบันการเงิน หุ้นสุดถูกจน ดร.นิเวศน์ซื้อ ราคายังไม่ไปไหน ขึ้นจาก Q1 นิดเดียว
LALIN ลลิน หุ้นอสังหา หุ้นราคาถูก และเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง จากเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ลงทุนไป ก่อสร้างได้รวดเร็วลดการใช้แรงงาน
RML ไรมอนด์แลนด์ เติบโต เห็นน้ำเห็นเนื้อจากโครงการใหญ่ ที่เริ่มรับรู้รายได้ต่อเนื่องจริงๆซักที
ASK เอเซียเสริมกิจ บริษัทสินเชื่อรถยนต์เพื่อการค้า(ไม่เน้น Pick up ) จากไต้หวัน กำไรเติบโตต่อเนื่องมาแรง


Recap : LALIN ทำกำไรสูงสุดใหม่ เติบโต 10% QoQ  25% YoY
RML รับรู้รายได้โครงการใหญ่ The River ต่อเนื่องหลังจากล่าช้ามาเป็นปี Backlog ขนาดยักษ์ ที่จะทยอยรับรู้รายได้ต่อไป
Recap : AIT กำไรยังโตแรงต่อเนื่อง เร่งส่งมอบงานได้ตามกำหนด และจะประกาศปันผลครึ่งปีแรก 0.9 บาท XD วันที่ 21 นี้ จะแจ้งตลาดพรุ่งนี้
TK กำไรลด 95% QoQ และลดลง 96% YoY จากหนี้เสียที่พุ่งสูง และ ยอดสินเชื่อลดการขายมอเตอร์ไซค์ในประเทศชะลอลง QoQ 19 % โดยQ2 ไม่ถึง 500000 คัน และเป็นการลดลง 14 เดือนติดต่อกัน
TICON ต้นทุนการเงินจากการกู้ยืมจำนวนมาก กดดันกำไรไตรมาสที่ไม่มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ลดลงจนเกือบขาดทุน
NOK นกแอร์ และ ไทยแอร์เอเซีย AAV พลิกขาดทุน จากการเดินทางทางอากาศลดลง 13 %
HANA กำไรจากเฉพาะการดำเนินงานดีขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีรายรับพิเศษจึงติดลบไป 57% Qoq และ 32%Yoy
PTT กำไรเริ่มกลับมาเติบโต +11% QoQ +148% YoY
ASK กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์โตอีก +8% QoQ +5% YoY

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2557 แล้ว  531 บริษัท
ราคา* คือราคาปิดหุ้น วันที่ 14 สิงหาคม 2557
PE  คือ ราคา*ต่อ ผลกำไร(ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด
PB*  คือ ราคา*ต่อ มูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
QoQ คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q2/57 เทียบกับ Q1/57
YoY คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน Q2/57 เทียบกับ Q2/56
Q2/57 คือ ผลประกอบการประจำไตรมาส 1 เมษายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557 (บาท/หุ้น) ไม่เกี่ยวกับรอบบัญชีของแต่ละบริษัท
D/E*
คือ มูลค่าหนี้สินรวม ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ROA* คือ อัตราส่วนระหว่างผลกำไร 4 ไตรมาสล่าสุด ต่อสินทรัพย์รวมหักค่าความนิยม ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
CASH คือปริมาณเงินสดต่อหุ้นต่อราคาหุ้น [%] ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557


วันที่ประกาศชื่อหุ้นราคา*P/EP/B*QoQYoYD/E*CASHROAQ2/57Q1/57Q4/56Q3/56Q2/56Q1/56Q4/55Q3/55Q2/55Q1/55Q4/54Q3/54Q2/54
18-Jul-14TCAP34.757.281.03-6.65%-69.71%11.4131.591.141.021.101.281.383.381.621.111.031.420.990.781.111.31
14-Aug-14TOPP124.007.880.8250.10%-2.32%0.193.848.814.803.203.134.614.923.623.393.194.733.372.193.273.95
14-Aug-14LALIN4.628.390.869.57%25.33%0.601.666.440.170.150.110.120.130.140.140.080.050.050.040.140.12
11-Jul-14TISCO42.008.701.406.11%-14.44%12.753.231.171.241.171.001.411.451.441.241.191.151.050.841.121.08
14-Aug-14RML2.066.292.7619.24%89.72%3.724.429.300.120.100.060.050.060.040.060.070.03-0.02-0.10-0.01-0.01
13-Aug-14SCP10.907.342.55-25.66%33.43%0.435.2124.320.280.370.360.480.210.330.190.220.160.160.040.070.07
13-Aug-14PTT332.009.101.4110.89%147.90%1.1620.647.1610.669.615.3910.814.3012.647.9512.622.9813.095.837.5211.39
14-Aug-14TCB24.105.030.6351.57%139.36%0.377.939.191.180.781.771.060.490.78-0.050.990.621.190.360.620.81
13-Aug-14ASK20.1010.851.798.06%4.65%6.292.102.260.480.440.470.460.460.430.410.390.310.270.230.260.23
13-Aug-14BCP30.508.631.16-19.44%209.24%1.1810.716.160.911.130.500.990.301.600.830.78-0.281.770.410.442.19
14-Aug-14ASIA86.005.480.4695.94%4.82%0.633.755.112.801.438.652.822.671.462.001.311.600.84-1.100.800.72
13-Aug-14HEMRAJ3.907.672.60-2.38%81.91%1.147.1115.850.100.110.230.060.060.090.070.060.010.090.040.020.00
14-Aug-14LHK3.349.261.012.90%-24.78%0.585.006.870.080.080.090.110.110.150.100.090.080.070.030.080.07
21-Jul-14KTB23.109.281.50-9.27%17.15%10.7513.401.370.540.590.720.640.460.610.060.640.530.460.060.390.38
13-Aug-14CSC52.009.901.173.81%-29.07%0.2922.729.151.451.401.331.062.052.051.321.651.371.230.510.991.18
7-Aug-14AIT33.759.242.6843.10%89.09%1.067.8114.051.380.970.780.520.730.720.530.430.380.450.630.620.41
17-Jul-14BBL200.0011.021.240.71%-11.91%7.4711.341.334.734.704.034.695.374.724.334.094.654.243.103.963.88
8-Aug-14SVI4.305.662.15-0.66%34.74%0.522.1225.020.110.110.440.090.080.100.100.250.070.13-0.870.090.11
13-Aug-14HFT3.707.551.25-31.25%-37.64%0.2215.1813.620.090.130.140.130.140.070.030.070.050.090.060.030.05
13-Aug-14TCCC29.758.022.6491.92%-21.16%0.9724.3116.671.130.590.481.511.430.430.400.731.040.330.220.530.76
14-Aug-14NSI74.005.130.94881.88%6784.95%1.7718.786.594.940.507.111.870.074.122.511.163.84-3.291.801.712.10
8-Aug-14PAP5.509.391.54-24.48%644.26%0.679.699.860.120.160.130.170.020.300.150.100.080.070.010.070.16
5-Aug-14TPAC6.0010.921.877.58%-15.14%0.934.808.870.130.120.130.170.150.160.130.110.110.140.060.030.04
13-Aug-14TWP61.758.251.34-43.34%-39.18%0.311.3612.371.342.361.791.992.201.981.510.970.83-0.22-0.010.831.00
31-Jul-14SCSMG30.008.041.96-15.82%2.73%1.944.198.301.031.230.750.731.000.520.440.070.330.48-2.330.340.35
17-Jul-14SCB187.0012.132.4412.14%16.45%8.595.022.094.343.873.463.753.723.862.882.952.973.051.992.462.40
13-Aug-14SSSC47.757.261.20-15.11%-34.18%0.714.929.711.311.541.152.581.991.991.271.671.992.340.151.391.69
13-Aug-14THIP139.008.361.305.27%102.02%0.3222.1511.803.313.155.264.911.642.063.183.721.702.781.401.901.45
13-Aug-14MODERN9.458.672.36363.97%372.34%0.484.6518.470.630.140.180.140.130.100.180.140.130.100.120.070.19
21-Jul-14KKP41.0010.371.05-14.14%-51.40%6.633.361.320.720.831.221.181.471.381.271.100.970.690.811.040.83
6-Aug-14PTTGC66.7510.231.30-3.34%45.87%0.722.997.371.351.401.652.130.932.682.302.860.192.190.470.000.00
13-Aug-14QH4.0611.582.0854.93%-11.65%1.524.767.140.110.070.080.100.120.060.080.110.040.030.010.030.04
18-Jul-14THANI3.9010.842.29-16.62%-15.59%7.161.602.590.080.100.070.110.100.100.080.080.040.040.010.030.02
8-Aug-14HANA36.508.521.63-56.84%-32.19%0.2120.2015.790.851.980.760.691.260.180.280.800.640.340.070.600.77
8-Aug-14TWFP32.5010.672.13-15.48%-12.22%0.171.0717.130.650.770.870.740.750.690.550.610.580.620.620.550.55
17-Jul-14JAS6.5014.234.113.95%23.76%0.744.9016.620.120.120.110.110.100.110.080.090.070.070.050.040.03
8-Aug-14SAMART23.3014.913.482.13%15.37%1.595.349.020.410.400.360.390.350.350.280.280.230.270.150.260.26
17-Jul-14KBANK228.0012.432.36-1.74%6.85%8.207.372.064.904.993.984.484.594.223.213.853.913.761.273.243.06
14-Aug-14ALUCON190.0010.922.079.24%32.15%0.592.9411.925.284.833.064.233.994.443.953.584.072.301.643.492.58
14-Aug-14SENA3.026.780.89203.46%180.46%1.3019.025.690.140.050.170.080.050.070.130.080.130.070.080.200.25
14-Aug-14IRC15.008.771.25-0.22%-6.49%0.564.519.150.360.360.440.550.380.620.490.430.210.29-0.420.090.12
8-Aug-14EGCO161.0010.831.36-0.57%34.63%0.997.946.344.694.720.964.493.494.191.793.943.733.210.902.933.32
30-Jul-14DELTA63.2514.023.216.59%2.02%0.4617.8315.671.201.120.881.321.170.970.651.540.720.570.520.600.73
13-Aug-14AP7.309.041.47174.05%57.41%1.524.486.460.250.090.330.140.160.080.320.150.200.150.120.210.16
14-Aug-14SIRI2.006.741.08-35.23%3.19%2.6912.964.370.060.090.110.050.05-0.010.190.040.050.040.110.040.03
7-Aug-14IFS2.9010.821.36-13.46%-7.59%2.3519.873.750.070.080.040.080.070.070.060.060.060.060.020.040.04
30-Jul-14SCC442.0015.193.331.81%-14.03%1.424.009.077.116.986.848.168.277.335.765.353.574.982.676.156.25
13-Aug-14OCC17.2011.131.37-3.03%14.73%0.384.368.950.350.360.450.390.300.550.480.400.390.490.440.390.40
7-Aug-14SMIT4.6611.181.28-7.82%-26.87%0.141.699.990.090.100.100.120.130.150.110.180.120.170.090.110.12
14-Aug-14MK4.229.860.6875.63%-30.89%0.252.155.520.090.050.140.150.130.080.100.050.100.050.030.050.13
8-Aug-14PS34.5011.712.9575.66%32.75%1.281.4711.060.840.481.020.610.630.350.570.450.450.280.160.340.44
13-Aug-14PPP6.1513.112.79-19.26%-9.10%1.851.787.470.100.130.120.110.110.090.090.060.040.070.030.070.00
24-Jul-14PTTEP170.5012.121.7246.25%70.55%0.7915.407.914.583.131.874.492.695.103.474.411.954.613.821.882.81
14-Aug-14SCBLIF1124.0013.765.557.65%37.51%10.179.013.6123.7822.0917.5518.2417.2918.1014.2812.2711.2613.7710.609.728.30
14-Aug-14LH9.7515.453.0139.72%20.31%1.191.488.880.180.130.140.170.150.130.140.140.100.140.150.080.10
13-Aug-14TNDT13.3012.752.8814.10%33.25%0.164.1619.510.270.230.280.260.200.120.220.240.200.100.260.210.14
14-Aug-14NPK21.808.410.84-42.88%11.48%0.970.325.080.500.870.440.780.450.640.781.550.701.851.161.451.95
8-Aug-14UEC3.9810.321.35-20.07%24.12%0.1724.8711.170.080.100.110.090.070.090.170.110.070.090.100.080.07
30-Jul-14GLOW91.0015.453.1121.63%130.38%1.534.537.961.921.581.081.310.831.701.081.290.371.060.450.680.61
14-Aug-14PR45.0012.642.1126.85%42.19%0.060.4015.770.890.701.000.970.630.600.860.720.710.700.950.710.58
14-Aug-14TMD18.6010.531.51-29.71%-18.26%0.122.2812.810.340.490.490.440.420.500.330.610.510.630.210.310.33
13-Aug-14ARROW8.2512.402.50-18.77%-0.52%0.153.2917.590.150.180.160.180.150.160.100.140.100.120.060.070.00
14-Aug-14TVO22.6010.912.52-5.54%114.94%0.460.5615.850.610.640.550.270.280.080.290.850.680.370.060.060.29
13-Aug-14MSC4.628.941.27113.00%34.48%1.164.756.580.120.060.160.180.090.140.110.320.080.10-0.180.180.16
14-Aug-14BSM1.9810.242.1198.96%85.36%1.1018.849.820.050.030.070.040.030.030.020.040.000.02-0.040.030.00
14-Aug-14WG141.0011.961.68-10.33%0.75%0.187.1711.912.392.673.253.482.382.382.662.842.362.601.772.562.55
13-Aug-14BECL37.7511.711.57-4.03%71.09%1.7610.094.870.870.900.301.150.514.320.410.611.370.530.220.580.33
13-Aug-14KTC60.0011.352.3932.66%45.52%6.575.092.781.831.380.891.201.261.640.750.510.33-0.60-6.870.160.20
14-Aug-14SPI25.7510.420.72110.47%-6.18%0.150.595.970.870.410.470.730.920.680.530.560.800.790.300.460.72
14-Aug-14ML1.2811.580.8038.88%-2.34%0.952.273.550.030.020.020.030.030.040.050.020.050.030.020.040.03
13-Aug-14ECL1.2314.551.050.82%25.84%1.690.512.690.030.020.010.020.020.020.010.020.020.020.010.010.01
8-Aug-14JMART12.9016.793.666.82%-4.75%1.290.849.520.170.160.240.200.180.150.280.150.130.100.110.100.07
7-Aug-14DCON15.9014.253.22-28.68%-12.32%0.401.3416.140.210.300.330.280.240.200.210.180.170.150.050.110.13
13-Aug-14SITHAI2.5013.501.5125.80%29.45%1.164.385.190.050.040.060.030.040.040.060.050.040.040.030.020.03
5-Aug-14KCE40.0013.754.388.99%142.52%1.361.4613.470.860.790.680.590.350.490.380.430.140.32-0.180.090.05
14-Aug-14JCT101.0011.881.587.70%63.58%0.165.3311.462.482.301.232.491.521.781.292.232.151.232.021.301.43
14-Aug-14LTX71.508.940.79-43.05%-83.41%0.841.804.821.402.461.143.008.450.393.630.75-0.29-1.56-3.823.483.20
7-Aug-14CSR56.0015.560.76-6.31%12.01%0.174.894.150.910.970.701.020.811.320.700.810.561.060.250.640.55
8-Aug-14TMT10.8013.172.03-49.97%6.09%1.565.326.020.150.310.170.190.150.510.310.280.210.23-0.290.120.13
6-Aug-14SMK486.0011.742.7127.36%5.94%2.643.936.3512.7810.039.628.9812.0612.845.737.549.908.18-3.436.4012.22
7-Aug-14PT8.6512.633.02104.96%18.11%2.542.046.770.220.110.190.160.190.270.240.150.080.050.020.160.08
15-Aug-14EASON3.2813.321.506.41%-51.29%0.2211.319.190.050.040.070.080.100.090.120.090.100.080.000.070.07
14-Aug-14RATCH57.0012.351.35-21.86%18.98%0.589.966.911.271.630.251.461.071.490.591.382.271.080.360.851.30
30-Jul-14ASP3.8610.451.80166.54%4.34%0.668.6410.370.120.050.070.140.120.190.080.090.030.090.050.050.05
14-Aug-14TIP43.7510.622.63-29.72%230.96%13.3814.371.720.941.330.851.000.281.720.530.12-0.230.46-1.340.400.53
18-Jul-14BFIT6.7513.080.70-18.42%-10.29%1.870.001.870.120.140.100.160.130.130.130.110.120.12-0.772.200.23
14-Aug-142S3.5013.261.45-41.37%142.13%0.876.385.840.060.110.030.070.030.110.060.030.030.050.020.030.05
14-Aug-14SMPC59.0012.924.8310.75%147.87%1.230.9316.781.471.330.751.010.590.550.651.270.751.090.640.000.00
7-Aug-14SAMTEL17.8013.473.36-11.34%6.19%2.463.607.200.300.340.320.360.280.420.310.380.370.240.250.430.41
13-Aug-14EASTW11.3014.502.28-0.32%-5.29%0.651.369.520.220.220.130.210.240.220.140.180.230.190.160.150.15
14-Aug-14STPI19.3014.014.4514.02%16.16%0.811.8717.530.380.340.410.250.330.290.260.270.120.09-0.010.020.03
1-Aug-14SNC16.7013.502.23-49.33%-44.55%0.808.869.150.270.540.220.210.490.550.370.280.580.470.080.390.73
13-Aug-14TF168.5017.652.9617.33%30.64%0.206.8513.972.412.062.622.451.852.052.282.241.921.762.161.481.27
8-Aug-14GFPT15.609.902.5413.43%59.31%0.751.2914.670.380.340.370.480.240.100.08-0.02-0.01-0.010.170.300.29
15-Aug-14GEL0.7612.610.94-23.69%28.69%0.1526.736.480.010.020.010.020.010.020.030.010.000.00-0.01-0.02-0.03
8-Aug-14SAT18.208.841.54-24.04%-13.69%1.0013.668.710.300.400.960.400.350.560.450.610.380.49-0.230.480.21
13-Aug-14PM10.4014.773.78-44.61%-5.15%0.450.8817.620.120.220.190.180.130.210.200.170.130.180.160.110.09
15-Aug-14PATO12.7012.393.29100.90%0.51%0.261.5821.070.310.160.210.350.310.100.140.100.020.340.080.270.54
13-Aug-14INTUCH70.7515.9810.95-8.43%-4.67%0.851.2936.981.091.191.081.061.151.261.031.081.081.102.740.790.83
14-Aug-14SEAFCO6.2012.572.30148.46%79.96%0.892.029.660.210.080.080.130.110.160.160.120.080.13-0.240.010.01
8-Aug-14AYUD41.5013.651.95-44.10%223.41%0.756.078.170.621.110.700.610.190.850.710.690.37-0.36-3.000.480.35
13-Aug-14L&E7.1013.882.68-10.85%21.78%1.591.127.470.080.090.160.190.060.070.120.100.010.070.040.110.04
14-Aug-14SAM1.6014.920.7814.99%297.63%0.814.802.890.040.040.010.020.010.090.060.050.020.03-0.030.000.00
13-Aug-14BJCHI36.7511.052.5837.78%-14.54%0.1015.0621.310.720.530.791.280.850.850.741.050.350.350.000.000.00
13-Aug-14KCAR12.2013.571.8217.57%14.31%1.082.336.450.240.200.240.220.210.430.330.400.410.430.270.340.37
8-Aug-14NC19.7010.680.82-57.96%-72.01%0.760.304.350.250.590.470.520.890.570.870.580.800.950.510.620.68
13-Aug-14QLT12.0013.052.97-46.33%-29.04%0.165.3619.620.170.310.210.230.240.190.270.300.160.230.360.220.18
4-Aug-14ADVANC208.0017.6113.28-10.60%-7.82%1.793.8127.002.853.192.972.813.093.342.832.962.933.001.232.082.06
7-Aug-14BOL1.6913.964.8519.13%13.24%0.814.0919.220.030.020.050.020.020.020.040.020.030.020.050.020.03
14-Aug-14UNIQ10.1012.803.02-29.85%-13.77%4.697.674.150.110.160.260.250.130.100.170.220.060.04-0.150.050.03
13-Aug-14CPL29.2510.350.77128.48%18.89%0.508.514.941.350.590.150.731.140.480.300.890.080.34-0.100.891.48
7-Aug-14BEC46.7518.2812.902.61%-17.10%0.804.6439.270.590.570.700.700.710.690.580.630.620.550.340.490.51
13-Aug-14SPALI25.5012.952.92-28.51%75.19%1.090.6510.800.310.431.020.200.180.270.940.330.180.150.200.380.49
14-Aug-14SRICHA35.5010.444.35128.54%85.52%0.1911.0435.150.950.410.901.140.510.440.670.620.901.140.000.890.82
31-Jul-14MBKET22.7015.022.4059.70%-41.79%1.683.435.960.360.220.480.450.610.970.350.330.300.310.190.300.32
21-Jul-14BAY50.0022.232.755.94%13.88%9.578.821.170.570.540.520.620.500.670.620.620.610.560.080.490.49
8-Aug-14CCP6.959.113.32-44.89%-8.92%1.012.0718.080.070.120.480.090.070.070.090.190.060.060.020.010.01
8-Aug-14GCAP3.8614.742.681.39%43.21%2.262.255.570.080.080.060.040.060.060.040.040.040.040.000.000.00
7-Aug-14CSL10.7015.1111.09-14.66%-11.50%2.125.7423.520.170.200.160.180.190.250.150.170.150.180.090.130.17
8-Aug-14TWS33.5010.481.15-70.88%-34.55%0.1625.999.440.290.991.130.790.440.430.660.801.110.9813.640.000.00
13-Aug-14MFEC7.9014.862.64216.19%55.36%1.032.168.740.250.080.130.070.160.160.180.120.080.030.130.140.14
14-Aug-14TMW28.759.060.78199.11%-57.08%0.3028.936.660.420.141.591.020.980.302.021.549.27-0.30-0.480.820.03
14-Aug-14UBIS5.2013.703.25158.63%22.94%0.550.8315.280.130.050.080.110.110.080.090.080.080.080.080.080.08
8-Aug-14SINGER17.7016.243.11-34.93%-37.26%1.264.438.500.250.380.160.300.390.330.160.210.250.210.160.120.16
13-Aug-14LANNA13.7013.301.77-54.16%-40.99%0.7510.417.640.190.410.250.180.320.340.270.300.660.520.350.510.57
8-Aug-14LPN22.5017.613.644.63%-54.15%1.065.5710.020.250.240.380.420.540.240.840.370.300.200.040.590.39
13-Aug-14TKS11.1012.372.18-32.36%48.78%0.592.4511.120.230.340.080.260.150.230.130.190.150.170.100.240.20
14-Aug-14S&J17.4011.480.9145.94%-10.47%0.771.124.470.240.170.290.820.270.120.430.580.330.290.090.810.54
14-Aug-14KWC162.0016.261.94-2.35%-3.47%0.111.0110.802.302.352.992.332.383.533.902.711.962.051.752.592.66
14-Aug-14STA13.8014.460.86-58.55%-45.94%1.0911.472.860.130.310.330.180.240.660.500.62-0.340.31-0.71-0.050.56
14-Aug-14ILINK15.5019.393.04-24.31%56.68%0.903.578.250.150.200.300.160.090.090.150.120.100.080.060.130.10
14-Aug-14CPR2.5813.531.0368.96%12.42%0.1619.266.560.050.030.040.070.040.070.090.080.070.090.060.070.04
14-Aug-14PYLON7.8011.903.3526.32%19.80%0.714.8316.470.190.150.140.170.160.090.12-0.050.000.150.040.070.07
1-Aug-14TGCI3.2220.791.7642.49%74.01%0.211.067.010.060.040.030.030.030.030.020.070.060.030.010.020.05
13-Aug-14UP42.5015.801.7282.00%-24.00%0.2513.708.721.180.650.440.431.550.520.710.801.680.51-0.290.501.54
13-Aug-14PG11.5016.140.72-3.33%-29.83%0.2213.023.660.190.200.190.130.280.280.230.200.360.410.310.200.30
14-Aug-14SC3.8414.441.34266.91%15.00%1.674.593.480.090.020.090.070.080.060.160.040.050.050.030.080.10
14-Aug-14SPC41.2515.341.33102.39%-10.64%0.6112.735.381.090.540.620.441.220.910.560.870.900.660.990.450.87
14-Aug-14PB47.2521.594.93-8.93%1.83%0.256.1918.240.470.520.600.600.460.430.540.510.460.390.600.500.39
13-Aug-14STEC24.1019.654.61-2.94%45.17%2.065.437.670.260.270.440.250.180.260.190.200.170.200.160.180.14
14-Aug-14TTTM126.0010.880.51-46.66%-92.28%0.1145.014.250.470.873.806.446.055.672.7314.875.174.880.114.883.86
14-Aug-14TCJ13.1014.050.9211.25%16.73%0.7613.073.710.240.210.110.370.200.260.160.300.200.30-0.060.230.16
13-Aug-14SORKON89.0021.543.37-22.60%18.73%1.092.097.490.971.251.030.880.821.051.081.080.751.140.370.650.66
14-Jul-14LHBANK1.6523.671.4235.46%4.21%8.647.410.620.020.020.020.010.020.020.020.010.010.010.010.010.01
7-Aug-14UIC5.1518.463.2630.20%187.29%0.9211.649.200.100.080.030.070.040.100.040.060.040.100.010.030.07
13-Aug-14UKEM1.5514.371.72-0.71%153.57%1.5522.614.690.030.030.010.030.010.040.010.040.020.080.020.020.10
14-Aug-14EARTH6.9020.234.4874.93%19.03%2.395.586.540.120.070.060.090.100.120.110.110.120.090.040.040.03
14-Aug-14BWG4.4619.572.28-18.89%6.56%0.5010.577.770.050.060.060.050.050.040.030.010.020.030.020.050.03
13-Aug-14AOT214.0020.113.31-32.89%-21.35%0.631.5610.111.742.592.643.682.213.162.401.080.492.100.880.11-0.02
14-Aug-14MBK16.0012.641.8459.58%-20.61%1.283.946.390.270.170.230.610.331.240.280.190.290.350.200.180.23
14-Aug-14AI11.605.633.76-81.07%-84.34%0.372.8648.660.040.231.480.310.280.18-0.020.160.060.180.02-0.02-0.03
14-Aug-14WINNER2.8214.102.12-12.81%-46.30%0.7418.318.620.040.050.070.040.070.020.080.040.050.060.050.000.00
14-Aug-14TUF67.5018.052.6960.26%323.89%2.081.294.831.330.830.710.870.310.590.531.410.871.281.331.361.08
8-Aug-14BLAND2.1420.800.92-35.93%7.35%0.152.633.850.020.030.020.030.020.040.030.020.010.00-0.010.040.00
21-Jul-14SCCC440.0018.964.81-22.60%-8.79%0.693.3915.046.408.273.275.277.025.303.293.443.525.561.103.774.59
13-Aug-14MCOT25.5016.412.16-17.67%-63.39%0.749.097.570.240.290.480.550.650.550.700.700.650.52-0.210.520.73
7-Aug-14SF6.8017.811.6321.48%25.44%0.830.335.020.120.100.080.080.100.090.020.090.090.740.180.150.08
8-Aug-14LEE2.9612.261.0613.68%-38.45%0.1331.657.640.040.040.070.100.070.020.040.070.090.100.100.100.07
14-Aug-14MC20.5021.324.65-15.94%5.98%0.241.6917.600.220.260.260.220.200.230.220.18-0.170.170.160.000.00
8-Aug-14GYT414.0012.620.85166.69%-38.72%0.2634.325.358.233.0913.298.2013.449.5431.94134.74-5.34-40.84-52.4716.627.86
14-Aug-14TTW12.4018.844.805.98%45.51%1.293.6811.110.190.180.080.210.130.220.140.160.140.170.130.140.14
30-Jul-14CNS2.4218.870.9679.12%-14.92%0.915.982.660.050.030.020.040.060.070.030.030.020.020.010.040.02
6-Aug-14SCG5.0018.342.03-25.74%-37.62%1.680.434.130.050.060.080.090.070.090.070.100.060.060.030.080.08
14-Aug-14AH15.0012.140.93-33.99%-46.16%1.323.613.300.310.470.000.450.580.861.160.520.870.29-2.060.420.16
13-Aug-14UTP5.5515.571.95-33.70%-8.92%0.222.3510.300.070.110.070.100.080.080.000.060.060.01-0.020.010.02
14-Aug-14HTECH2.8613.861.2540.72%37.93%0.3512.766.660.060.050.040.050.050.05-0.010.070.140.140.070.080.09
13-Aug-14FPI11.0018.924.2969.96%32.61%1.361.259.590.210.120.080.170.160.140.140.190.100.110.000.090.07
5-Aug-14GC4.3815.052.17-26.20%-22.97%2.623.643.980.070.100.040.080.090.130.080.090.080.130.060.080.08
13-Aug-14PPS1.3213.032.84-34.24%-11.79%0.266.2417.320.010.020.050.020.010.010.000.010.010.010.000.010.01
13-Aug-14PHOL4.0216.702.02-42.87%-53.31%0.583.817.680.040.070.050.080.090.100.090.050.060.08-0.010.060.05
14-Aug-14CPN47.0031.205.577.68%29.01%1.051.028.690.410.380.390.330.320.370.250.630.260.240.150.090.08
4-Aug-14STANLY228.0013.431.58-49.11%-47.78%0.1417.4710.302.675.244.374.695.116.345.774.794.285.45-4.795.793.03
30-Jul-14SEAOIL8.3522.463.4639.87%-19.68%0.455.0810.610.110.080.070.120.140.060.090.090.070.060.050.000.00
14-Aug-14HTC12.6017.101.66277.36%-12.21%1.184.104.450.300.080.030.330.340.220.130.080.150.230.100.020.04
13-Aug-14CMR208.0018.634.49-39.87%42.24%0.762.8013.701.712.842.693.931.201.301.841.410.711.210.781.170.65
7-Aug-14SIM3.6218.534.6947.47%13.20%1.422.4010.470.070.040.030.050.060.040.020.010.010.01-0.010.000.01
14-Aug-14TCOAT20.4016.800.49131.29%-49.48%0.3812.782.120.250.110.330.520.500.450.500.410.270.610.380.180.26
14-Aug-14PRAKIT14.0015.100.88284.86%-51.87%0.424.634.090.210.050.270.390.430.340.560.510.380.290.230.280.48
13-Aug-14TRC4.0017.382.7453.71%224.03%0.736.989.120.070.040.080.040.020.010.020.100.070.090.090.050.02
14-Aug-14UVAN10.9014.073.16353.36%138.30%0.166.9419.300.390.090.090.210.160.320.240.310.240.240.380.370.44
13-Aug-14TOG5.8512.991.60-18.66%20.72%0.223.4510.130.110.140.080.120.100.040.13-0.020.070.16-0.22-0.010.05
8-Aug-14MOONG4.8810.921.3952.84%23.20%0.601.037.930.120.080.230.020.100.150.110.130.060.120.130.140.12
14-Aug-14SVH286.0025.034.90-15.67%35.24%0.371.0914.332.923.462.312.742.162.842.402.792.252.551.482.361.81
14-Aug-14SUC43.0014.470.74103.19%17.70%0.1344.894.540.940.460.241.320.800.760.870.990.931.310.72-0.541.26
14-Aug-14PL4.5013.430.95-62.57%-69.89%4.852.021.200.030.090.110.100.110.140.120.130.140.150.030.150.14
13-Aug-14BKI353.0020.081.61-34.35%-21.76%1.163.223.733.875.892.655.174.943.662.770.551.740.81-13.635.195.51
8-Aug-14KYE256.0011.771.281263.67%-16.65%0.4012.017.826.230.467.137.947.4813.847.633.6713.945.427.4811.976.75
5-Aug-14NYT16.3025.572.91-20.59%-3.87%0.175.039.710.140.180.160.160.140.140.380.150.120.120.000.000.00
22-Jul-14DCC59.7519.848.15-9.81%-4.17%0.640.8125.010.780.870.630.720.821.010.720.650.790.910.620.710.83
14-Aug-14DRT6.2017.082.68-13.70%-25.34%0.720.779.150.100.110.070.080.130.150.100.110.130.180.080.110.12
13-Aug-14GFM14.8015.411.59-62.59%-40.94%0.0928.529.470.130.350.370.110.220.120.290.110.290.330.430.410.31
14-Aug-14PJW3.7220.962.15-29.20%-55.76%1.292.204.460.040.050.040.040.080.090.090.100.080.090.000.060.07
13-Aug-14NTV34.5022.634.57-40.84%-10.69%0.431.2414.140.270.460.340.440.310.410.320.560.280.380.210.380.20
7-Aug-14KIAT7.0017.462.4418.78%-41.67%0.673.878.360.110.090.050.150.190.150.100.160.150.220.250.220.21
7-Aug-14BAFS36.0017.673.67-30.21%-4.03%0.567.2113.270.340.490.420.790.350.500.400.400.290.48-0.010.340.32
13-Aug-14AHC30.2524.033.85-19.92%-15.99%0.198.2013.450.240.300.300.410.290.270.260.360.330.190.190.280.12
13-Aug-14TNL27.5016.031.0260.13%0.35%0.181.765.440.680.430.460.150.680.440.520.510.610.770.500.640.65
13-Aug-14UPF56.5021.531.14-52.49%-39.07%0.3012.414.050.491.040.620.480.811.061.791.370.831.271.180.691.06
13-Aug-14JUBILE33.5027.438.6937.67%39.90%0.500.4221.140.360.260.320.280.260.310.280.200.230.240.170.190.18
14-Aug-14SWC7.4012.591.9410.74%-23.84%0.357.7511.420.200.180.030.190.260.310.050.080.230.290.120.130.14
13-Aug-14PTG3.8821.851.9728.20%2.49%0.848.064.890.080.060.020.020.080.070.070.000.060.080.030.000.00
8-Aug-14MAJOR20.4020.213.13218.35%1.29%1.211.727.010.500.160.120.230.500.340.190.220.250.260.090.240.33
13-Aug-14IRCP5.9513.952.58454.51%265.44%1.149.768.640.190.030.110.100.050.090.09-0.020.030.050.040.050.05
13-Aug-14AKP3.0021.903.0633.31%363.64%0.3212.7510.570.040.030.040.020.010.030.040.030.030.030.030.060.00
30-Jul-14HMPRO10.3035.668.029.24%8.57%1.820.357.970.070.070.080.070.070.060.080.060.050.060.060.050.04
8-Aug-14CSS4.4626.703.15133.81%199.19%1.123.655.570.070.030.040.030.020.060.080.060.060.030.010.000.00
13-Aug-14KAMART5.8522.675.5613.44%27.98%0.342.2318.320.070.060.050.080.050.060.080.070.060.080.050.090.03
7-Aug-14UPOIC10.9013.042.97436.74%214.82%0.354.8416.890.560.110.030.140.180.340.200.190.310.310.220.270.47
14-Aug-14DEMCO11.5015.152.48-18.72%47.55%0.754.779.370.080.100.260.310.060.040.100.150.210.110.050.080.01
14-Aug-14NOBLE10.2014.391.072.86%648.96%2.9223.091.890.260.250.21-0.010.030.480.510.080.030.090.060.210.33
13-Aug-14AMATA16.3015.511.99n/an/a1.108.886.13-0.010.410.070.590.640.120.580.360.180.190.450.130.16
13-Aug-14CPF29.0022.463.7473.00%116.79%3.527.963.690.460.260.230.340.210.130.030.310.521.560.310.660.63
8-Aug-14Q-CON9.9517.402.04-71.50%-49.23%0.285.269.140.050.170.210.150.100.140.110.340.210.33-0.100.170.07
14-Aug-14TC3.768.120.7476.95%n/a0.777.485.120.210.120.040.10-0.13-0.090.000.110.100.080.080.120.10
13-Aug-14PRIN1.5914.030.50n/an/a1.4619.721.440.000.040.030.050.040.040.070.060.060.110.100.000.04
13-Aug-14WACOAL48.0021.081.1231.28%20.79%0.221.204.380.860.650.320.450.710.640.650.711.200.920.500.851.04
14-Aug-14CSP3.4211.962.09-33.24%n/a1.973.445.860.110.17-0.010.01-0.030.180.080.060.010.06-0.070.070.08
18-Jul-14THREL16.4024.628.37-19.02%20.66%0.590.2021.390.150.180.120.210.120.110.040.110.090.180.080.000.00
5-Aug-14TSC16.0025.302.52-37.93%-66.74%0.629.066.140.100.170.120.250.310.370.330.250.190.15-0.060.290.16
14-Aug-14NCH1.3917.160.72412.32%-0.40%0.991.432.100.030.010.030.020.030.010.040.030.04-0.020.110.010.03
7-Aug-14SYMC16.8020.433.814.51%3.33%0.920.669.710.170.160.340.140.170.180.150.210.210.210.160.190.19
7-Aug-14MALEE35.0017.674.53-4.70%-11.50%1.560.4710.030.580.610.180.600.660.610.911.261.231.280.770.380.28
14-Aug-14SALEE8.1019.034.11-60.34%-51.99%0.792.4612.060.050.130.120.120.110.120.060.120.140.120.000.060.07
13-Aug-14BANPU32.7520.731.42-62.13%8.38%2.1720.872.160.260.700.250.370.240.360.590.881.061.081.371.631.22
13-Aug-14SAUCE26.2520.613.60-15.85%-10.61%0.127.4715.640.250.300.390.330.280.390.320.380.400.490.420.340.27
14-Aug-14CTW9.8016.350.88-63.39%-79.32%0.4045.103.850.030.090.260.210.170.110.230.450.590.06-0.140.090.25
13-Aug-14TRU5.7019.371.08-65.12%-75.79%0.1610.264.820.030.090.050.120.130.300.290.260.180.21-0.090.160.12
7-Aug-14TOP52.508.761.15-17.38%n/a1.2328.505.871.031.24-0.013.73-0.772.140.944.94-3.383.540.911.231.59
8-Aug-14MINT32.7530.484.90-56.57%43.69%1.314.116.970.150.350.390.180.110.350.300.150.090.320.120.330.07
14-Aug-14SPG33.0019.202.80-9.60%-21.75%0.101.9513.280.340.380.420.580.440.450.330.450.460.50-0.090.270.47
14-Aug-14BEAUTY24.3033.566.9114.89%11.57%0.141.8818.080.210.180.180.160.180.180.170.130.160.130.080.120.00
14-Aug-14DSGT8.4521.114.18-63.06%-22.88%1.691.487.370.070.190.080.050.090.160.130.070.170.13-0.090.050.09
13-Aug-14ECF2.7623.103.91-40.02%222.12%2.082.375.480.030.040.010.040.010.020.010.030.020.000.150.000.00
13-Aug-14SPCG26.7526.038.5242.21%253.54%4.820.555.630.420.290.210.100.120.100.010.010.010.010.000.00-0.02
23-Jul-14BIGC237.0027.3317.2350.41%20.39%5.032.5710.452.291.523.191.671.901.692.271.251.682.152.910.981.32
13-Aug-14BH133.5037.379.61-0.52%9.78%0.766.4214.630.870.880.860.960.790.840.551.620.690.800.510.620.47
14-Aug-14TMILL3.5220.971.73-20.00%-32.33%0.584.895.220.030.040.040.060.040.070.080.050.130.05-0.080.060.00
4-Aug-14MACO17.3030.907.87-31.66%-31.55%0.263.6820.300.100.150.170.150.150.120.130.120.110.100.070.090.09
7-Aug-14ROBINS58.0032.765.44-18.28%-1.51%0.491.8511.120.400.490.510.380.400.500.580.340.430.510.280.340.35
8-Aug-14ICC40.0022.170.75362.42%-13.24%0.164.902.931.250.270.250.031.440.630.730.631.460.520.560.271.07
7-Aug-14TNITY7.6510.220.9789.28%n/a0.995.984.760.220.110.040.38-0.180.540.230.190.120.130.210.170.13
14-Aug-14SUSCO2.9625.981.1975.05%27.01%1.1512.802.130.040.020.030.020.030.080.790.040.030.060.040.040.02
14-Aug-14TTCL32.5031.033.29-57.99%-64.37%1.3812.044.450.160.380.230.280.440.210.370.270.140.200.250.150.13
15-Jul-14TMB2.9216.252.0160.77%923.82%11.2310.881.010.060.040.040.040.010.04-0.050.030.030.020.020.020.03
13-Aug-14CHG14.8034.255.94-4.74%30.62%0.182.8514.730.110.110.100.120.080.080.130.070.050.050.040.000.00
8-Aug-14M63.5029.614.42-13.97%-16.35%0.151.4512.940.440.520.600.580.530.540.490.560.590.610.450.000.00
18-Jul-14DTAC103.0022.466.85-10.69%0.49%2.004.3110.171.251.400.781.161.241.281.091.221.191.271.011.301.28
13-Aug-14FVC1.7426.291.70118.43%-25.89%0.349.364.800.020.010.020.010.030.000.030.010.020.020.010.000.00
17-Jul-14CIMBT2.1829.252.06-58.18%-20.08%10.876.610.590.010.020.030.020.010.010.010.050.000.020.020.020.01
14-Aug-14OCEAN1.2526.532.8729.39%116.41%0.474.407.370.010.010.010.020.010.010.010.010.010.010.000.000.00
13-Aug-14M-CHAI210.0019.733.86315.94%28.75%0.911.6410.263.140.751.565.182.440.492.890.884.141.202.941.082.47
14-Aug-14LOXLEY4.2833.781.71-45.86%-45.90%1.308.642.200.030.050.020.030.050.180.080.060.030.08-0.020.040.05
8-Aug-14THCOM37.5027.332.6724.77%161.43%0.765.625.540.450.360.260.290.170.300.11-0.100.100.04-0.290.01-0.02
7-Aug-14CHOW3.0214.861.8312.75%n/a1.182.635.640.050.050.030.08-0.020.05-0.02-0.030.070.010.180.050.00
6-Aug-14CPALL46.0042.78-5.01-16.77%-15.01%-2.793.606.530.250.300.230.300.290.350.310.320.290.310.180.240.24
14-Aug-14CHO3.6630.434.95-36.98%142.14%0.870.898.700.030.050.030.020.010.000.000.010.000.020.010.000.00
7-Aug-14AUCT7.0027.268.99-8.65%379.91%0.868.4817.700.080.080.060.030.020.020.000.010.010.020.010.000.00
14-Aug-14VIBHA17.2033.125.45-20.66%47.86%0.671.529.850.100.120.110.190.070.070.090.110.060.040.000.060.03
14-Aug-14SVOA1.6425.810.66-62.16%-70.12%1.4315.081.060.010.020.020.010.030.020.030.030.030.020.040.070.05
14-Aug-14BGH18.4043.578.81-27.68%11.42%0.981.3010.210.100.130.090.100.090.130.090.130.080.210.060.080.09
13-Aug-14SE-ED4.6225.091.97263.11%79.06%1.648.842.960.110.030.020.030.060.080.090.100.190.130.110.150.22
29-Jul-14TBSP210.0026.323.69201.42%205.76%0.385.5510.184.021.331.111.521.313.021.692.372.171.754.031.961.16
13-Aug-14GUNKUL18.0031.465.18-49.23%637.35%0.792.669.220.120.230.160.060.020.770.120.190.120.450.01-0.030.06
14-Aug-14CK27.2522.712.78-14.50%-74.99%3.427.302.770.180.220.250.550.742.990.150.050.070.06-0.170.410.58
14-Aug-14EPCO6.9026.003.9230.01%72.40%1.151.146.990.110.090.030.040.070.070.060.000.010.030.030.020.03
29-Jul-14TPC30.2514.681.71-99.95%-99.97%0.586.007.350.000.380.651.040.630.670.941.220.780.860.070.620.88
8-Aug-14CNT5.7523.632.62-76.83%-89.55%1.788.103.980.010.050.090.090.120.150.190.110.070.090.040.050.03
14-Aug-14GLOBAL13.4053.732.99-25.99%-25.77%0.490.523.730.060.080.050.060.070.100.060.050.050.050.050.040.04
7-Aug-14TK9.9025.441.24-94.76%-96.46%1.592.541.880.010.140.100.140.210.410.400.400.350.270.250.360.34
13-Aug-14OFM52.2537.5510.17-44.95%-1.16%1.334.4711.640.240.440.400.310.240.320.730.050.030.090.010.050.03
8-Aug-14BTS9.5546.641.9757.48%-93.99%0.287.043.280.050.030.040.080.910.030.090.060.030.030.030.110.01
8-Aug-14BLA88.2532.724.45-84.60%-88.38%7.181.691.660.140.900.750.911.200.760.590.700.000.750.060.881.07
30-Jul-14PDG5.0023.714.580.00%-3.45%0.931.8010.040.060.060.050.050.060.070.080.080.080.080.000.000.00
14-Aug-14PREB9.7022.302.57-99.84%-99.93%2.716.613.110.000.180.040.220.440.160.110.180.170.140.060.070.14
6-Aug-14MAKRO40.0041.2716.36-17.23%9.64%2.001.1913.200.220.260.270.210.200.210.240.160.160.180.140.140.12
13-Aug-14IHL7.0521.422.67-99.93%-99.93%1.013.406.210.000.140.110.090.130.150.100.150.150.200.030.110.07
13-Aug-14ICHI25.5034.4115.27100.87%15.35%2.430.4112.930.310.160.140.140.270.140.130.130.130.130.000.000.00
15-Aug-14AQUA1.6423.452.7351.40%17.11%0.0822.3810.750.010.010.050.010.010.010.010.01-0.010.000.000.000.00
14-Aug-14RAM2024.0032.304.49-14.60%-13.03%0.550.608.9417.0519.9710.3315.3119.6128.432.9058.7917.9715.2419.1921.0418.20
14-Aug-14CM4.1620.051.18130.33%-58.99%0.107.555.380.080.04-0.010.100.200.070.040.150.200.070.040.090.06
13-Aug-14FE188.0021.531.5851.91%-86.49%0.3210.635.570.390.265.222.862.912.615.804.732.852.155.773.822.71
14-Aug-14SNP28.2524.585.99-32.81%-32.47%0.432.9217.080.150.220.330.450.220.280.390.470.240.340.330.320.10
13-Aug-14BJC54.0043.606.89-36.50%-48.21%1.761.795.720.210.320.370.340.400.420.380.390.350.410.340.350.31
13-Aug-14CRANE5.3016.542.48-81.97%-11.00%1.080.327.210.050.25-0.010.030.050.040.080.100.030.090.030.07-0.01
14-Aug-14BCH9.5543.296.07-20.72%3.82%1.121.786.620.040.060.050.070.040.070.090.100.090.090.060.080.07
4-Aug-14VGI13.4041.9921.5733.42%-16.42%0.450.3335.420.070.060.090.100.090.260.080.070.05-0.120.020.030.02
14-Aug-14SOLAR7.2038.232.30-58.37%-64.18%0.465.164.110.030.080.060.020.100.080.220.060.040.03-0.060.080.00
13-Aug-14TPCORP11.9019.060.62-42.69%547.91%0.179.022.780.170.29-0.050.210.030.25-0.050.360.110.25-0.060.130.18
14-Aug-14AKR1.624.441.69n/an/a0.668.2222.990.010.000.36-0.010.000.020.070.020.00-0.010.01-0.02-0.03
14-Aug-14KTIS10.6026.0712.59-1.48%84.73%6.680.836.290.150.150.050.050.080.140.110.110.110.110.000.000.00
14-Aug-14NKI63.0011.490.90152.01%-1.47%1.7222.572.892.250.890.631.712.283.373.99-2.262.00-2.51-11.482.301.16
13-Aug-14SHANG51.7512.781.00n/an/a0.0728.307.34-0.200.711.352.180.0712.180.62-0.21-0.090.45-1.20-0.36-0.31
14-Aug-14TASCO59.7518.581.84-99.33%-99.08%2.834.172.580.011.66-0.331.881.212.672.750.620.790.043.300.720.15
8-Aug-14BSBM1.2715.100.74-71.81%n/a0.0320.194.720.000.020.040.02-0.010.04-0.010.000.000.000.000.000.03
13-Aug-14MEGA20.9034.734.82128.17%-12.08%0.838.767.570.150.070.210.180.170.170.170.150.180.180.000.000.00
7-Aug-14SAMCO2.8023.080.7542.61%5.32%0.493.122.180.030.020.000.070.030.080.020.060.01-0.01-0.050.020.01
13-Aug-14GLAND3.4236.442.74186.52%102.49%1.282.673.300.030.010.030.020.020.020.020.00-0.01-0.010.000.010.00
14-Aug-14RS8.2029.015.27n/a-34.52%0.852.589.840.070.000.090.120.110.070.060.080.090.060.040.040.06
14-Aug-14TPIPL16.3024.140.57-27.54%16.72%0.482.981.590.200.27-0.040.250.170.050.010.09-0.140.17-0.163.680.82
13-Aug-14TIC26.0010.051.10-75.82%n/a5.1117.151.790.200.830.990.56-0.591.55-0.65-0.470.72-1.32-3.480.730.64
8-Aug-14MATCH2.7627.871.15n/an/a0.086.333.810.000.040.030.030.050.040.030.030.020.04-0.01-0.010.02
14-Aug-14FORTH6.7040.814.07-20.64%-64.64%1.622.763.810.020.030.030.080.070.090.010.070.03-0.01-0.030.260.09
5-Aug-14SPVI1.5636.462.31-67.53%-57.97%0.5412.084.100.000.010.010.010.010.000.040.030.020.020.000.000.00
13-Aug-14SKR80.5054.275.80-52.30%-32.12%0.530.236.980.190.410.370.510.290.320.260.410.250.300.260.400.24
13-Aug-14CENTEL37.7549.584.86-91.70%-77.92%1.501.013.920.030.370.220.140.140.480.550.080.120.420.060.020.03
30-Jul-14ZMICO1.4429.170.80n/a62.43%0.0726.322.550.040.000.000.020.020.060.040.030.000.010.010.010.00
13-Aug-14TVI10.4018.231.66373.76%4995.74%3.5511.742.010.470.100.09-0.090.010.650.280.190.170.430.110.09-0.02
13-Aug-14NMG1.5142.041.50-52.45%-92.86%0.4822.482.410.000.000.010.020.020.020.020.020.010.010.010.010.01
13-Aug-14APCO31.0074.0223.9035.54%83.34%0.383.9923.440.140.100.090.080.080.040.070.050.040.050.050.050.05
14-Aug-14PRG14.5027.881.37n/a13.26%0.311.413.750.260.000.240.020.230.000.20-0.030.190.010.140.000.02
13-Aug-14SYNEX2.9618.351.09-45.10%-41.50%1.458.132.420.030.05-0.020.110.050.160.100.170.100.110.100.110.14
13-Aug-14SABINA23.1062.995.32-10.82%5.24%0.500.405.640.090.100.100.090.080.070.010.070.070.11-0.050.080.08
14-Aug-14ANAN2.947.361.64188.46%n/a1.1610.9910.320.100.030.30-0.03-0.030.000.01-0.010.00-0.08-0.03-0.010.00
13-Aug-14TKT2.4629.411.08-96.00%-95.37%1.430.611.510.000.040.05-0.010.040.110.060.110.110.130.02-0.05-0.05
7-Aug-14TICON17.5016.432.12-96.30%-96.79%2.121.664.140.000.130.850.080.150.240.840.070.070.22-0.090.280.14
14-Aug-14OISHI96.2532.685.12-28.90%414.84%1.280.416.870.440.621.670.210.090.460.35-0.051.871.320.231.400.89
8-Aug-14JMT17.4073.488.2661.38%34.16%0.620.496.940.090.060.040.050.070.090.100.090.100.070.060.060.00
14-Aug-14MBAX3.8411.341.53-27.17%n/a2.361.374.010.100.130.070.04-0.170.140.090.170.130.12-0.11-0.080.02
14-Aug-14MDX11.0015.143.05-41.63%-10.57%0.3324.9115.100.200.340.34-0.140.220.03-0.010.170.770.040.200.100.00
14-Aug-14GL6.0584.602.91-35.47%-92.36%1.516.751.370.010.010.010.040.080.080.100.100.080.050.000.060.07
14-Aug-14CHARAN59.5016.730.64-62.27%336.28%0.422.712.700.611.620.380.950.14-1.172.41-1.201.861.97-9.501.911.19
14-Aug-14TPP17.8023.260.85126.79%n/a0.189.223.110.470.21-0.140.23-0.030.510.290.59-0.020.340.22-0.45-0.25
14-Aug-14MCS5.158.891.09n/an/a0.2146.2910.15-0.050.080.430.12-0.030.270.030.130.030.14-0.010.270.28
14-Aug-14PRANDA6.6516.421.00n/an/a0.7313.253.51-0.030.020.240.170.04-0.050.360.310.090.340.400.260.00
13-Aug-14SYNTEC2.2419.391.4247.97%154.70%1.1419.913.430.050.03-0.020.050.02-0.010.01-0.02-0.04-0.030.000.030.00
6-Aug-14MONO8.5555.614.00-91.56%-97.61%0.877.783.840.000.030.050.070.110.130.110.110.110.110.070.000.00
14-Aug-14TWZ0.5222.402.88519.72%524.76%2.604.093.560.010.000.000.010.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14-Aug-14BAT-3K69.255.960.8661.97%4113.18%1.419.115.993.342.062.214.010.08-0.330.92-6.30-2.86-5.241.53-0.906.45
13-Aug-14WHA36.0025.168.31-11.79%26.10%1.770.2211.910.030.031.340.030.020.130.030.020.010.170.020.350.01
13-Aug-14UAC9.0555.875.15-71.79%-82.68%0.875.034.940.010.030.050.080.050.060.030.050.060.070.000.030.05
14-Aug-14ITD5.1536.722.31-67.75%-43.98%4.826.121.080.010.030.090.000.020.070.080.00-0.02-0.04-0.06-0.16-0.08
13-Aug-14VIH8.0549.675.3731.09%79.61%0.393.197.790.060.050.000.050.040.03-0.030.020.020.010.000.000.00
7-Aug-14VNT10.6040.580.7784.08%n/a0.3113.221.450.150.08-0.010.04-0.060.120.040.500.440.430.160.700.66
14-Aug-14EA25.2594.8919.54-11.20%575.08%1.432.298.480.110.120.030.010.020.020.010.000.010.010.000.000.00
7-Aug-14NBC3.6682.121.35-39.94%-81.72%0.1241.801.470.000.010.020.020.020.040.010.020.040.020.010.050.05
14-Aug-14AJP6.7574.369.14-93.22%-92.40%0.093.4711.300.000.040.010.040.030.030.030.030.030.030.030.000.00
14-Aug-14WORK30.7554.575.56n/a-85.31%0.722.915.930.050.000.100.420.320.120.200.510.520.290.110.360.55
13-Aug-14CKP16.7050.951.56-71.07%n/a0.948.261.580.030.110.020.17-0.070.080.080.09-0.100.03-0.020.000.00
14-Aug-14ASIMAR1.7913.681.23n/an/a0.566.995.76-0.020.000.080.070.070.020.010.090.040.080.020.080.02
7-Aug-14UV9.1032.712.512212.17%n/a1.232.383.440.090.000.080.11-0.06-0.040.000.010.090.02-0.020.010.01
6-Aug-14AGE2.5479.562.96-65.96%-56.49%1.693.241.380.010.020.000.010.020.040.040.04-0.04-0.050.040.030.05
13-Aug-14RCI2.8031.822.19-28.66%-52.12%1.084.943.310.010.010.000.070.020.080.06-0.02-0.07-0.03-0.12-0.11-0.09
14-Aug-14SSF9.7028.391.6217.52%324.69%0.525.583.750.130.110.10-0.010.03-0.150.200.300.270.320.340.470.19
15-Aug-14ESTAR0.9817.801.14-37.20%n/a0.373.374.700.000.010.040.000.00-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01
5-Aug-14IVL26.7552.092.42302.42%592.41%2.362.751.380.310.08-0.100.230.040.100.030.330.280.35-0.300.860.49
14-Aug-14OHTL760.0046.5511.28n/an/a0.992.9412.20-2.216.499.662.382.608.388.771.64-0.5810.51-0.170.310.26
13-Aug-14SFP272.008.952.02-91.00%-79.71%0.211.1918.610.687.5923.06-0.933.37-1.17-0.44-6.263.915.263.462.013.66
14-Aug-14EE1.11158.981.98-99.36%n/a0.001.611.240.000.000.000.000.000.000.020.000.000.000.000.000.00
14-Aug-14TVD4.6868.202.93-75.81%-72.39%0.8624.492.310.010.05-0.020.020.050.040.000.040.060.000.000.030.03
14-Aug-14APURE1.6723.251.80n/a84.67%0.626.134.780.040.000.010.020.02-0.03-0.020.030.030.040.020.010.01
14-Aug-14AMC2.8634.460.76-79.71%-49.01%0.744.441.270.010.07-0.030.030.030.320.130.060.050.10-0.030.040.08
14-Aug-14INET3.7094.021.88374.17%n/a0.881.571.060.020.000.020.00-0.010.010.07-0.01-0.03-0.04-0.18-0.150.03
25-Jul-14PSL25.25148.401.71n/an/a0.696.800.68-0.050.130.070.020.160.27-0.050.210.01-0.040.010.190.39
13-Aug-14TPA6.8036.281.3321.26%-25.96%0.6214.002.260.100.09-0.080.080.140.140.110.190.270.290.120.160.07
14-Aug-14PPM7.3069.372.03-67.72%-68.26%1.224.081.310.030.08-0.050.050.080.170.080.100.100.100.000.020.10
15-Aug-14A5.50361.261.87n/an/a2.459.120.150.000.02-0.010.010.010.000.020.020.040.020.000.010.02
13-Aug-14ABC18.2015.2014.78384.00%n/a0.701.6657.031.200.25-0.14-0.11-0.36-0.36-0.34-0.04-0.050.00-0.010.010.00
14-Aug-14AIE4.0625.652.50n/an/a0.383.157.06-0.010.080.050.050.040.04-0.07-0.010.020.020.000.000.00
8-Aug-14SGP14.509.051.70n/an/a2.4417.935.47-0.10-0.181.110.78-0.150.000.360.21-0.490.81-0.200.010.94
14-Aug-14VNG6.2528.591.3485.84%n/a1.182.752.160.100.050.060.01-0.13-0.09-0.090.070.170.060.110.140.08
5-Aug-14IRPC3.3829.340.94-48.15%n/a1.5323.371.260.010.020.040.05-0.060.010.000.10-0.200.05-0.11-0.030.15
14-Aug-14TSTE12.9016.691.2162.71%n/a0.463.994.970.410.250.080.04-0.090.23-0.460.090.630.540.060.290.27
14-Aug-14TNPC11.9031.911.35n/a-69.75%1.195.031.930.09-0.140.140.280.301.900.550.630.270.46-2.40-0.220.03
13-Aug-14NEW60.0074.101.96-65.75%-80.26%0.381.411.910.130.37-0.220.530.650.13-0.470.480.75-0.330.12-0.190.20
13-Aug-14QTC3.7416.911.59n/an/a0.423.836.63-0.02-0.030.240.030.060.040.450.110.030.010.290.100.00
14-Aug-14SUPER7.85n/a14.06n/an/a0.251.03-3.65-0.010.00-0.01-0.010.000.05-0.010.010.000.030.00-0.01-0.02
14-Aug-14AJD7.75155.777.81n/a-33.36%1.122.472.370.02-0.030.030.030.030.03-0.03-0.010.050.050.000.000.00
14-Aug-14EVER1.25297.612.02547.56%n/a0.850.730.370.000.000.000.000.000.000.00-0.010.000.00-0.010.000.07
14-Aug-14IFEC5.95n/a3.45n/a-96.38%0.2912.12-1.020.00-0.010.00-0.020.020.020.020.030.020.100.020.020.01
14-Aug-14TCMC2.28148.550.917.71%-60.27%0.8613.730.330.020.02-0.01-0.020.060.030.670.090.040.11-0.560.050.00
14-Aug-14UMI7.30133.593.539.23%32.78%1.470.711.070.050.05-0.060.020.040.050.050.640.040.050.030.040.02
8-Aug-14AAV4.6064.951.70n/an/a1.047.421.29-0.040.030.050.030.050.080.080.020.030.070.000.020.03
5-Aug-14PRINC3.32116.951.6179.08%n/a0.051.771.310.000.000.03-0.01-0.02-0.01-0.02-0.02-0.02-0.01-0.02-0.02-0.03
14-Aug-14TLUXE2.8058.910.91n/an/a0.2311.721.26-0.02-0.010.020.050.020.010.080.130.100.070.080.160.11
13-Aug-14TEAM1.5929.281.27115.01%4122.18%0.5610.242.780.020.010.04-0.010.00-0.020.000.020.020.010.020.020.01
14-Aug-14KBS11.7017.711.72-65.58%-50.78%1.030.574.790.170.48-0.300.310.340.560.040.280.440.560.050.200.77
8-Aug-14PE0.96281.831.56n/an/a2.602.610.15-0.010.000.010.000.010.020.010.010.020.020.010.010.02
8-Aug-14BKD3.3064.353.98281.91%96.46%0.270.274.870.060.02-0.040.010.030.020.060.070.010.09-0.010.000.00
14-Aug-14TGPRO0.63n/a3.76238.71%-77.95%0.790.23-0.250.000.000.000.000.010.010.000.000.010.010.000.000.12
14-Aug-14HOTPOT3.1284.463.14n/a-92.09%1.390.961.560.00-0.01-0.010.060.050.01-0.020.010.050.030.000.010.00
13-Aug-14TCC1.3347.331.88-21.92%n/a0.153.753.460.010.010.010.01-0.03-0.030.010.01-0.030.020.040.010.01
13-Aug-14CGD1.34n/a12.49n/an/a2.260.73-3.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14-Aug-14DTCI16.3028.760.56n/a-55.07%0.1327.941.720.35-0.210.420.010.790.010.150.060.700.380.400.061.38
14-Aug-14PF1.20116.890.80n/an/a2.4311.090.200.000.01-0.010.010.000.010.000.010.020.010.000.030.03
5-Aug-14FMT18.5016.200.74-50.40%21.97%1.510.871.820.340.680.63-0.510.280.31-0.020.120.35-0.74-1.01-0.090.72
8-Aug-14GRAND1.518.281.50-86.28%n/a1.538.217.180.020.170.01-0.02-0.040.00-0.07-0.03-0.02-0.03-0.050.27-0.04
6-Aug-14NINE3.68256.991.23n/an/a0.4037.880.34-0.030.010.020.020.020.060.030.020.060.050.010.020.02
13-Aug-14AF14.7025.711.64n/an/a4.2213.381.22-0.270.110.430.300.460.430.420.280.230.170.290.470.26
8-Aug-14LST4.2616.901.481013.42%96.76%0.874.304.670.230.02-0.120.120.120.190.090.050.050.140.120.010.10
13-Aug-14ERW4.60n/a2.26n/an/a1.583.02-0.17-0.030.000.030.000.300.060.02-0.020.000.04-0.04-0.030.24
14-Aug-14NWR2.28n/a1.60203.38%-40.90%2.084.84-0.080.010.00-0.030.000.020.030.150.060.020.030.010.08-0.03
13-Aug-14TRT5.2017.251.37n/an/a1.1439.373.72-0.060.010.37-0.020.100.12-0.020.070.18-0.120.140.270.15
8-Aug-14MAX0.67n/a107.14n/an/a0.290.63-13.860.000.000.000.000.000.00-0.01-0.010.000.000.000.000.00
14-Aug-14RASA6.90n/a5.33n/an/a0.670.49-2.20-0.02-0.04-0.010.020.020.01-0.010.040.010.040.060.160.03
15-Aug-14NUSA1.03n/a1.05-37.28%699.67%1.150.24-0.180.010.01-0.01-0.010.000.000.000.020.000.000.010.010.00
14-Aug-14TIPCO7.70177.171.61n/an/a1.211.120.41-0.090.12-0.040.05-0.070.290.200.090.100.070.400.090.11
8-Aug-14NOK16.6038.222.26n/an/a0.405.794.22-0.260.070.230.390.420.670.280.340.180.010.080.000.00
7-Aug-14THANA2.1249.591.30n/a-62.83%2.371.790.780.03-0.030.020.020.080.020.03-0.030.01-0.07-0.07-0.030.07
8-Aug-14WIN1.11n/a3.35n/an/a1.350.14-2.210.000.00-0.01-0.010.000.000.050.000.000.010.00-0.01-0.01
13-Aug-14CCET2.9649.810.79-46.77%-55.30%2.6926.440.430.020.04-0.060.050.050.060.040.100.090.06-0.040.060.05
14-Aug-14LIVE0.31130.972.56n/an/a0.1416.391.720.000.000.000.000.000.000.010.000.000.000.00-0.01-0.01
14-Aug-14POST7.25380.264.65n/an/a1.483.020.49-0.07-0.050.070.080.060.060.140.070.030.01-0.080.080.06
14-Aug-14PERM1.264.900.73219.54%n/a1.6911.585.550.090.030.080.06-0.170.040.060.020.000.01-0.010.010.02
8-Aug-14TIW110.00842.910.65n/an/a0.0528.320.072.04-0.93-1.090.12-0.531.58-0.382.1814.943.730.20-0.485.80
8-Aug-14EUREKA3.0836.762.28n/an/a0.317.734.74-0.050.000.050.080.070.090.04-0.010.010.080.010.000.00
13-Aug-14BROOK2.5834.952.27-0.21%n/a0.074.636.050.080.08-0.03-0.06-0.090.440.050.140.080.070.01-0.03-0.04
6-Aug-14TFD6.1572.645.86n/an/a5.1612.091.31-0.03-0.050.19-0.03-0.030.000.410.020.020.030.030.100.01
14-Aug-14AQ0.38166.900.60n/an/a0.124.520.320.000.000.000.000.000.02-0.010.000.00-0.010.05-0.01-0.02
6-Aug-14BROCK1.51n/a1.26n/an/a0.032.09-0.380.010.00-0.020.000.000.000.020.010.000.000.000.000.01
14-Aug-14TH2.98n/a3.83n/an/a0.370.26-3.50-0.010.00-0.030.000.000.000.000.000.010.000.000.000.00
13-Aug-14KC1.28124.750.82n/a181.34%0.893.170.350.01-0.020.010.010.00-0.010.000.050.00-0.01-0.030.01-0.02
5-Aug-14ARIP1.1364.712.47n/an/a0.299.002.95-0.020.000.020.010.020.020.020.000.010.03-0.020.020.01
14-Aug-14TMI1.77n/a3.61n/an/a0.861.35-2.59-0.01-0.010.000.000.010.020.010.010.020.040.010.010.01
14-Aug-14BMCL1.67n/a3.98n/an/a1.326.34-2.430.000.00-0.01-0.01-0.01-0.010.00-0.02-0.01-0.01-0.02-0.01-0.01
14-Aug-14PLE1.9336.770.88n/an/a3.3010.920.56-0.040.09-0.040.040.04-0.020.040.20-0.06-0.22-0.26-0.110.03
13-Aug-14SSC99.00n/a3.18n/an/a0.581.13-4.04-0.56-0.45-0.66-0.320.02-0.27-0.52-0.451.871.36-1.010.390.38
14-Aug-14ADAM5.35n/a220.10-22.36%n/a8.050.14-2.760.000.00-0.020.01-0.02-0.03-0.110.01-0.04-0.04-0.03-0.030.01
14-Aug-14SIMAT4.82n/a2.87n/an/a0.783.79-2.41-0.04-0.040.000.010.010.080.110.040.040.040.110.04-0.03
14-Aug-14N-PARK0.07n/a2.86n/an/a0.285.08-4.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15-Aug-14ROJNA8.0024.171.76n/an/a2.382.812.160.04-0.050.43-0.08-0.190.240.070.230.490.24-0.870.000.12
14-Aug-14DTC58.50n/a1.18n/an/a0.7415.50-0.18-0.810.760.37-0.48-0.511.681.88-0.39-0.781.05-0.75-0.16-0.59
6-Aug-14GOLD9.55250.152.06409.07%n/a0.861.610.440.170.03-0.12-0.04-0.05-0.05-0.19-0.08-0.02-0.09-0.080.00-0.01
14-Aug-14AMARIN12.9025.871.38n/an/a1.627.942.03-0.290.020.510.260.310.210.710.370.320.190.440.260.23
6-Aug-14CPI2.5616.630.88268.21%n/a0.973.852.700.070.020.050.02-0.02-0.03-0.15-0.050.100.150.020.080.12
13-Aug-14INOX1.43n/a1.32-48.71%n/a0.462.40-0.270.010.01-0.01-0.02-0.030.020.000.000.03-0.03-0.03-0.050.00
14-Aug-14SAWANG18.00n/a0.82n/an/a0.1415.99-0.77-0.22-0.190.150.07-0.10-0.140.120.240.090.010.250.300.30
13-Aug-14IEC0.0425.633.8261.25%n/a0.675.678.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14-Aug-14VTE2.80n/a1.09n/an/a0.391.71-2.35-0.01-0.02-0.03-0.02-0.020.000.010.020.000.010.000.020.01
13-Aug-14SPPT2.48n/a1.07n/an/a0.3611.11-0.76-0.04-0.020.010.020.010.030.020.550.540.37-0.950.050.01
8-Aug-14ROH27.75n/a2.98n/an/a0.251.60-3.90-0.370.010.07-0.16-0.260.200.12-0.25-0.43-0.02-0.81-0.50-0.61
14-Aug-14GENCO1.03n/a0.84n/an/a0.0723.16-0.510.01-0.02-0.010.020.000.010.010.000.000.020.010.010.00
6-Aug-14IT3.18n/a1.09n/an/a0.5422.00-1.10-0.03-0.02-0.010.010.03-0.060.000.060.090.100.070.210.19
13-Aug-14KDH96.00n/a3.41n/an/a0.2211.58-8.81-0.80-0.11-1.12-1.01-0.88-0.100.520.22-0.060.001.940.22-0.06
14-Aug-14DNA1.46n/a2.11n/an/a0.754.38-1.58-0.01-0.020.000.010.030.020.010.010.020.020.000.010.00
8-Aug-14LRH33.2529.640.51n/an/a0.586.191.09-0.400.631.63-0.74-0.620.400.99-0.76-0.340.35-3.36-0.991.19
8-Aug-14WIIK2.1234.761.49n/a335.52%1.339.511.840.06-0.040.05-0.010.01-0.06-0.01-0.010.02-0.03-0.04-0.07-0.04
14-Aug-14SST21.10n/a12.69n/an/a6.211.27-3.23-0.08-0.08-0.01-0.21-0.08-0.08-0.450.04-0.04-0.200.760.040.60
14-Aug-14MJD3.04394.401.08-56.84%n/a5.1112.940.040.030.07-0.03-0.06-0.08-0.02-0.020.02-0.06-0.060.02-0.010.02
7-Aug-14FANCY2.068.180.71n/an/a0.052.738.28-0.070.17-0.010.17-0.03-0.07-0.04-0.090.01-0.02-0.020.020.00
13-Aug-14SMM1.79n/a1.13n/a-55.42%1.311.16-1.030.02-0.03-0.030.010.040.030.02-0.020.060.060.000.010.00
14-Aug-14CFRESH8.95n/a3.28-42.81%n/a1.631.29-0.540.130.23-0.18-0.23-0.25-0.050.250.490.280.120.270.180.03
13-Aug-14ACAP18.20n/a3.16n/an/a0.0721.60-6.350.14-0.15-0.28-0.10-0.29-0.19-0.03-0.18-0.18-0.122.170.30-0.24
8-Aug-14FNS3.7015.350.65n/an/a0.2415.743.410.06-0.100.270.01-0.120.130.130.04-0.15-0.15-0.22-0.01-0.21
14-Aug-14KKC2.9633.401.19n/an/a2.718.870.960.09-0.020.03-0.02-0.170.160.060.060.030.07-0.06-0.090.05
14-Aug-14TTA21.1039.731.2139.36%n/a0.5731.531.940.200.140.190.00-0.21-0.20-0.11-1.16-1.82-0.16-0.43-0.140.23
14-Aug-14WAVE69.0023.874.85n/a1535.67%0.092.5218.623.79-0.051.68-2.530.230.86-0.30-0.430.62-0.03-0.09-0.270.19
8-Aug-14YUASA7.05n/a2.20n/an/a1.685.05-0.78-0.13-0.080.050.090.04-0.04-0.140.160.230.250.550.030.06
8-Aug-14PRECHA1.31n/a0.72n/an/a0.3711.27-1.73-0.02-0.02-0.010.000.010.010.03-0.01-0.010.010.180.02-0.01
13-Aug-14AJ10.30n/a1.22n/an/a1.270.06-1.130.03-0.05-0.260.06-0.130.090.150.29-0.060.100.080.240.75
15-Aug-14TTI25.0024.440.75n/an/a1.446.331.260.15-0.610.940.55-0.24-0.72-0.55-0.41-0.54-0.38-1.87-0.251.40
13-Aug-14COLOR1.30n/a2.53n/an/a2.861.67-1.77-0.010.00-0.030.00-0.010.00-0.010.000.000.010.000.010.01
13-Aug-14HYDRO2.94n/a4.35n/an/a1.523.32-4.84-0.060.00-0.030.01-0.020.010.030.050.030.030.030.020.03
13-Aug-14MTI154.0014.342.30-35.33%17.84%3.351.483.693.164.882.700.002.684.99-14.60-0.010.95-11.64-4.160.911.57
14-Aug-14CI2.025.151.11n/an/a1.7230.307.93-0.04-0.03-0.060.52-0.050.000.030.040.060.030.07-0.03-0.05
13-Aug-14METCO215.0011.200.8859.46%1335.94%0.5215.645.175.743.609.850.000.40-20.84-7.36-8.18-1.61-1.70-5.430.340.51
13-Aug-14UT12.4039.820.69n/a6.12%0.312.061.320.240.000.030.040.230.06-0.95-0.91-1.241.05-2.980.681.81
13-Aug-14BGT0.98n/a0.85n/a-72.25%0.6110.73-0.380.00-0.030.010.010.010.020.040.010.020.030.070.040.04
13-Aug-14F&D47.00n/a1.29n/a-74.74%0.361.16-1.820.29-0.49-1.540.831.170.350.131.230.950.750.700.56-0.33
14-Aug-14TRUE10.10n/a-55.87n/an/a-73.406.20-1.39-0.120.27-0.04-0.29-0.22-0.08-0.20-0.13-0.15-0.030.02-0.10-0.09
13-Aug-14PTL10.90n/a1.02n/an/a1.2711.23-1.190.16-0.01-0.36-0.08-0.150.060.060.160.210.180.330.310.88
14-Aug-14MATI6.9032.890.77n/an/a0.3111.621.78-0.02-0.270.330.170.18-0.090.150.040.200.180.100.100.18
7-Aug-14DRACO3.94n/a0.73n/an/a0.3014.36-1.54-0.040.00-0.05-0.030.21-0.020.60-0.19-0.35-0.18-0.040.060.11
13-Aug-14TFI1.46n/a2.38n/an/a1.490.41-5.48-0.02-0.02-0.03-0.01-0.02-0.03-0.03-0.01-0.010.02-0.02-0.010.03
15-Aug-14SMT6.80n/a1.48n/an/a0.941.69-2.67-0.110.06-0.230.04-0.190.720.031.32-0.250.66-4.130.050.15
13-Aug-14TMC3.42n/a1.55n/an/a0.8525.12-5.49-0.08-0.08-0.04-0.020.030.060.090.170.190.020.00-0.010.01
14-Aug-14APCS2.68n/a1.03n/an/a0.595.43-3.80-0.06-0.06-0.030.00-0.030.010.070.080.080.08-0.020.090.08
13-Aug-14CHOTI209.00142.981.23n/an/a0.571.640.55-8.682.805.501.84-8.534.062.4610.614.8210.5511.978.9410.06
8-Aug-14SANKO1.31n/a2.10n/an/a1.353.45-6.31-0.02-0.01-0.02-0.04-0.010.000.000.030.030.030.010.000.00
13-Aug-14NNCL2.02n/a1.14n/an/a0.691.65-3.49-0.01-0.01-0.07-0.010.250.020.080.040.05-0.030.050.000.00
14-Aug-14RPC1.13n/a0.93n/an/a1.112.35-1.84-0.03-0.020.000.00-0.02-0.02-0.02-0.04-0.03-0.010.03-0.040.03
13-Aug-14MLINK2.56n/a8.97n/a-95.24%6.386.06-3.570.00-0.11-0.040.080.030.040.800.051.28-3.53-0.43-0.12-0.58
14-Aug-14INSURE60.00n/a3.98n/an/a8.2241.69-3.19-1.89-0.38-1.28-0.88-0.852.60-1.02-2.02-0.34-2.95-6.60-0.261.41
13-Aug-14E1.07n/a1.36n/an/a0.3311.23-8.28-0.03-0.03-0.01-0.01-0.030.000.030.02-0.01-0.020.00-0.010.01
14-Aug-14CWT1.78n/a0.92n/an/a1.020.27-3.46-0.06-0.02-0.050.00-0.040.030.000.150.050.04-0.030.050.03
15-Aug-14SPACK2.50n/a1.20n/an/a1.461.25-3.50-0.05-0.05-0.05-0.03-0.090.01-0.110.030.070.120.040.050.07
13-Aug-14CEN3.36n/a0.97n/a-39.30%0.498.66-2.360.08-0.01-0.190.000.130.160.070.010.03-0.020.02-0.02-0.02
14-Aug-14VARO10.00n/a0.93n/an/a0.863.28-3.78-0.06-0.03-0.30-0.35-0.490.18-0.09-0.21-0.15-0.230.170.050.14
13-Aug-14JUTHA4.28n/a0.97n/an/a2.193.04-2.26-0.03-0.13-0.09-0.070.17-0.230.010.17-0.290.09-0.21-0.10-0.13
14-Aug-14NEP1.06n/a1.77n/an/a0.190.36-15.51-0.03-0.02-0.04-0.020.04-0.020.000.180.07-0.01-0.010.010.01
14-Aug-14MILL1.60n/a0.75n/an/a2.739.66-2.08-0.06-0.03-0.04-0.040.000.01-0.03-0.010.030.06-0.03-0.050.06
14-Aug-14TTL154.50n/a1.36n/an/a0.031.96-8.79-7.74-1.43-1.110.003.861.131.3037.2615.43-3.47-17.991.241.38
14-Aug-14WAT0.06n/a1.02n/an/a0.3227.02-6.050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14-Aug-14NIPPON1.68n/a1.20n/an/a0.222.59-11.46-0.04-0.06-0.06-0.03-0.020.01-0.050.060.000.520.040.000.01
14-Aug-14SPORT2.16n/a1.14n/an/a2.807.31-2.02-0.05-0.080.09-0.110.030.030.000.030.08-0.020.040.010.03
13-Aug-14AS5.15n/a1.75n/an/a0.5815.42-8.46-0.310.04-0.170.050.120.170.240.220.290.240.240.220.27
13-Aug-14STAR1.92n/a0.95n/an/a1.230.40-3.72-0.100.00-0.080.000.000.00-0.08-0.05-0.07-0.04-0.08-0.040.00
13-Aug-14GBX0.91n/a0.73n/a-72.61%0.6353.77-3.120.01-0.02-0.060.010.030.060.010.010.000.000.010.000.02
14-Aug-14BTNC18.00n/a0.54n/an/a1.011.32-0.490.39-1.221.25-0.75-0.34-0.170.610.640.04-0.640.340.69-0.08
14-Aug-14MANRIN23.80n/a1.30n/an/a1.401.32-7.51-1.12-0.63-0.77-0.77-0.500.33-0.21-0.03-0.17-0.40-0.06-0.24-0.61
14-Aug-14OGC31.00n/a0.45n/an/a1.148.36-1.80-1.54-1.260.68-0.56-1.46-0.64-1.150.62-2.940.030.860.270.70
14-Aug-14BUI21.408.560.76-47.81%n/a1.8819.053.080.591.13-0.671.45-0.140.90-4.260.17-0.591.10-0.96-0.440.51
7-Aug-14UWC2.46n/a1.52n/a113.06%0.817.05-5.690.04-0.02-0.200.010.020.010.010.030.020.000.020.010.04
13-Aug-14ASIAN2.96n/a0.55n/an/a2.223.81-0.47-0.030.070.11-0.23-0.30-0.14-0.050.050.030.050.000.220.25
13-Aug-14KASET2.34n/a2.24n/an/a1.982.51-9.16-0.10-0.06-0.09-0.04-0.04-0.05-0.14-0.19-0.17-0.08-0.01-0.01-0.02
14-Aug-14PAF1.082.8514.31n/an/a12.6517.6836.81-0.010.030.48-0.120.000.000.00-0.14-0.13-1.11-0.34-0.210.24
14-Aug-14EIC2.76n/a1.93n/an/a0.053.11-17.28-0.21-0.01-0.02-0.020.02-0.010.000.000.01-0.030.000.010.01
14-Aug-14CMO2.00n/a1.11n/an/a1.8711.47-1.41-0.06-0.150.15-0.010.010.030.10-0.010.010.35-0.08-0.14-0.02
13-Aug-14FOCUS2.64n/a2.07n/an/a3.0716.74-5.72-0.05-0.02-0.230.010.020.030.040.150.200.130.090.030.02
8-Aug-14PDI16.30n/a1.10-56.88%n/a0.6726.54-2.430.420.97-1.83-0.16-0.470.15-1.15-0.70-0.56-0.21-0.70-0.10-0.12
13-Aug-14CHUO12.30192.592.09n/an/a4.0289.760.22-1.01-0.081.49-0.330.85-1.180.77-0.79-0.33-0.62-0.470.310.12
14-Aug-14CYBER0.94n/a2.21n/an/a0.154.66-23.92-0.08-0.01-0.02-0.01-0.01-0.01-0.03-0.02-0.02-0.02-0.08-0.04-0.03
13-Aug-14ROCK26.25n/a1.37n/an/a0.964.28-5.67-0.33-0.66-2.421.281.07-0.340.81-0.110.033.72-3.03-0.400.53
13-Aug-14SIS4.669.271.1639.90%-8.58%2.336.083.750.160.120.090.130.180.14-1.38-0.56-0.250.08-0.370.230.29
14-Aug-14TR34.00n/a0.36n/an/a0.256.76-4.80-1.93-2.24-1.900.39-1.04-0.95-1.351.540.651.35-0.07-0.506.00
14-Aug-14MIDA0.8720.730.56350.53%71.00%0.723.421.580.010.000.020.010.010.07-0.220.020.010.020.000.010.01
14-Aug-14PACE3.08n/a3.10n/an/a5.2311.22-6.25-0.04-0.03-0.01-0.31-0.04-0.03-0.030.000.000.03-0.010.000.00
8-Aug-14ESSO6.00n/a0.95n/an/a2.244.48-2.12-0.18-0.20-0.530.48-0.260.21-0.490.71-1.440.72-0.62-0.200.18
13-Aug-14AMANAH0.88n/a0.70n/an/a1.566.08-5.36-0.03-0.07-0.07-0.010.020.000.010.020.01-0.02-0.010.010.00
18-Jul-14JTS1.46n/a0.86n/an/a0.6140.89-2.42-0.01-0.06-0.010.010.010.01-0.270.020.02-0.020.030.04-0.09
14-Aug-14TSF0.60n/a2.67n/an/a0.2320.43-49.44-0.03-0.04-0.03-0.04-0.030.00-0.010.000.00-0.010.000.000.00
13-Aug-14TRUBB1.87n/a0.89n/an/a3.5815.46-2.12-0.160.09-0.01-0.12-0.150.06-0.15-0.18-0.04-0.04-0.08-0.130.02
15-Aug-14TPOLY3.48n/a3.91n/an/a3.4214.91-9.31-0.410.010.000.030.020.01-0.21-0.19-0.010.030.000.020.03
13-Aug-14RCL10.60n/a0.97n/an/a1.0610.84-5.480.36-0.19-1.13-0.27-0.16-0.43-1.48-0.260.01-0.60-0.470.97-0.58
14-Aug-14GRAMMY15.00n/a4.31n/an/a2.918.03-29.39-1.43-1.24-0.87-0.45-0.34-0.35-0.870.010.080.230.040.290.40
14-Aug-14TSI8.0542.002.60n/an/a40.3013.060.15-0.07-0.030.100.190.710.361.03-2.66-1.38-0.74-4.03-0.020.23
13-Aug-14TYCN3.66n/a0.39n/an/a0.638.09-4.00-0.010.09-0.54-0.15-0.300.03-0.11-0.06-0.45-0.05-0.120.050.20
14-Aug-14PAE0.87n/a266.26n/an/a186.240.79-31.03-0.01-0.03-0.04-0.12-0.100.01-0.03-0.12-0.010.000.000.000.01
13-Aug-14UMS6.05n/a3.50n/an/a5.2819.56-5.19-0.04-0.26-0.260.00-1.69-0.150.02-0.96-0.55-0.34-0.04-0.100.06
6-Aug-14MPIC1.87n/a-17.26n/an/a-15.573.45-22.64-0.040.00-0.09-0.23-0.070.00-0.41-0.05-0.040.020.020.010.03
13-Aug-14CPH6.40n/a0.33n/an/a0.8011.27-3.88-0.50-0.760.51-0.63-0.80-0.68-0.680.08-0.06-0.47-0.170.14-0.12
14-Aug-14ACD1.19n/a1.33n/an/a0.0426.39-20.64-0.07-0.05-0.05-0.03-0.15-0.02-0.38-0.03-0.02-0.03-0.04-0.04-0.02
13-Aug-14KTP1.80n/a1.58n/an/a8.697.15-5.60-0.07-0.13-0.31-0.12-0.14-0.07-0.10-0.13-0.11-0.11-0.09-0.06-0.16
31-Jul-14TSTH0.8544.641.28-31.20%n/a1.2415.921.280.000.000.000.01-0.01-0.42-0.06-0.04-0.02-0.08-0.11-0.050.00
22-Jul-14THRE3.44n/a4.41-20.68%127.01%6.551.87-13.430.040.060.03-0.920.020.070.04-0.03-0.77-0.48-0.590.020.03
14-Aug-14RICH0.61n/a2.39n/an/a6.891.28-13.01-0.05-0.05-0.06-0.11-0.10-0.08-0.10-0.10-0.06-0.10-0.23-0.05-0.08
14-Aug-14BTC0.8018.205.97n/an/a3.261.557.71-0.02-0.020.11-0.03-0.42-0.01-0.01-0.01-0.010.22-0.16-0.07-0.07
14-Aug-14SLC0.21n/a1.22n/an/a0.6616.93-29.68-0.04-0.02-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01
14-Aug-14THAI15.70n/a0.63n/an/a4.6528.57-7.25-3.51-1.21-2.61-2.84-3.873.791.080.80-0.701.67-2.471.12-3.61
14-Aug-14SSI0.35n/a1.36n/an/a7.891.51-11.69-0.04-0.04-0.09-0.09-0.01-0.02-0.10-0.15-0.16-0.090.09-0.09-0.03
14-Aug-14EMC0.83n/a8.291017.33%n/a14.802.89-36.160.000.00-0.07-0.50-0.010.010.000.010.010.01-0.010.000.00
15-Aug-14TIES0.79n/a6.04n/an/a24.400.70-40.28-0.97-0.32-0.050.01-0.070.010.010.020.020.020.010.000.00


Fullscreen capture 22-Jul-14 111627 PM

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...