วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 17 พ.ย. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 993.38 -3.73 -0.37 999.50 992.34 3,794,674 23,622.35
SET50 697.03 -3.78 -0.54 701.77 696.18 1,024,595 17,158.39
SET100 1,512.13 -7.01 -0.46 1,522.12 1,510.09 2,062,375 20,656.22
SETHD 991.77 -2.72 -0.27 996.66 989.49 207,211 4,473.16
mai 261.30 +0.52 +0.20 262.86 261.03 172,425 431.30

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 929.55 3.94 1,120.13 4.74 -190.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,553.59 19.28 4,556.92 19.29 -3.33 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,038.50 17.10 4,929.58 20.87 -891.07 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,100.71 59.69 13,015.73 55.10 1,084.98 -

ณ วันที่ 17/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,292 8,734 -442
ต่างชาติ 924 1,231 -307
ในประเทศ 10,078 9,329 +749

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...