วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 11 พ.ย. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 970.97 +2.67 +0.28 973.86 964.65 3,543,463 20,589.97
SET50 683.01 +0.98 +0.14 685.44 677.92 447,529 13,524.28
SET100 1,480.16 +3.12 +0.21 1,485.01 1,469.33 2,083,590 17,821.60
SETHD 972.01 +1.56 +0.16 976.25 965.12 122,435 4,856.24
mai 258.36 +3.26 +1.28 259.08 255.25 270,227 549.98

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 985.02 4.78 784.74 3.81 200.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,677.02 17.86 3,649.19 17.72 27.83 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,472.78 21.72 5,958.99 28.94 -1,486.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,455.16 55.63 10,197.06 49.52 1,258.10 -

ณ วันที่ 11/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,103 6,459 -356
ต่างชาติ 1,178 865 +313
ในประเทศ 10,284 10,241 +43

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...