วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 984.18 +17.00 +1.76 984.49 974.77 2,412,465 18,964.64
SET50 689.41 +13.81 +2.04 689.54 681.85 524,892 14,316.94
SET100 1,495.69 +29.56 +2.02 1,496.13 1,479.69 1,317,997 16,520.84
SETHD 988.52 +15.85 +1.63 990.82 980.75 167,614 5,901.78
mai 261.95 +2.77 +1.07 262.32 260.43 111,291 274.39

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,192.69 6.29 806.28 4.25 386.41 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,858.52 20.35 3,567.74 18.81 290.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,148.00 21.87 4,917.24 25.93 -769.24 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,765.42 51.49 9,673.38 51.01 92.04 -

ณ วันที่ 28/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,055 5,769 +286
ต่างชาติ 1,084 2,251 -1,167
ในประเทศ 9,826 8,945 +881

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...