วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

KMC : รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 31 Oct 2011

KMC : บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 31 Oct 2011
แจ้งการขายเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท ราฟเฟิลส์ ฯ

1.    วันที่ทำรายการ คือ เดือนพฤศจิกายน 2554
2.    คู่สัญญา  คือ นายถนอม  บิณศิรวานิช  ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ กรรมการแต่อย่างใด
3.    รายละเอียดของสินทรัพย์
3.1    เงินลงทุนกลุ่ม ก. ในบริษัท แรฟเฟิลส์ วิลล่า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,235,000 หุ้น
หมายเลข  3315001 - 4550000 มีขนาดรายการ  20.62
3.2    เงินลงทุนกลุ่ม ก. ในบริษัท แรฟเฟิลส์ พร็อพเพอร์ตี้ส์  (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 608,000 หุ้น
หมายเลข 1632001-2240000  มีขนาดรายการ 10.15
3.3    เงินลงทุนกลุ่ม ก. ในบริษัท แรฟเฟิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 190 หุ้น หมายเลข 51
- 240   มีขนาดรายการ 0.00003
4.    มูลค่าที่ขายได้คือ 100,200,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านสองแสนบาทถ้วน)
5.    เงินที่ได้จากการขายใช้เป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และชำระหนี้
6.    ประโยชน์ที่เกิดแก่บริษัทจดทะเบียน คือ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ
และได้รับส่วนลดในการชำระหนี้

ข่าวดี : +1/+10 (ราคาปิดวันนี้ 0.38)
--  KMC ขายการลงทุนที่ผิดพลาดทิ้งไปได้บ้าง ดีกว่าปล่อยให้ด้อยค่าและบันทึกผลขาดทุนไปเรื่อยๆ โครงการวิลล่า 6 ดาว ที่อ่าวมุมใน จ.ภูเก็ต ผ่านมา กว่า 2 ปี ก็ยังไม่คืบหน้าใดใด การตัดจบขาดทุนไป 70.22 ล้าน แต่ได้เงินกลับมา100.20 ล้านบาท (คิดว่าจะขายสำเร็จ) ถือว่าช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยงการเพิ่มทุนในระยะสั้นไปได้


ติดตามทาง Twitter ได้ที่ http://twitter.com/pjed_com


หนังสือแจ้ง
DSC_0007

DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...