วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 ก.พ. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 987.91 +2.00 +0.20 987.91 980.61 2,860,656 25,638.53
SET100 1,506.94 +3.36 +0.22 1,506.94 1,493.87 1,693,220 21,433.95
SET50 690.89 +1.54 +0.22 690.89 684.63 1,159,141 19,647.44
mai 263.56 -0.49 -0.19 265.30 263.56 169,401 505.33

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,531.10 9.87 2,789.11 10.88 -258.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,964.09 11.56 2,587.06 10.09 377.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,856.56 26.74 7,870.20 30.70 -1,013.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,286.78 51.82 12,392.17 48.33 894.62 -


ณ วันที่ 28/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,252 9,014 -762
ต่างชาติ 1,039 183 +856
ในประเทศ 13,024 13,118 -94

ณ วันที่ 28/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2 32 -30
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 122 92 +30


30.5100 THB 2011.02.28 17:24:00 UTC (GMT)
30.6000 THB 2011.03.01 00:49:00 UTC (GMT)
30.6000 THB 2011.03.01 01:59:00 UTC (GMT)
30.6100 THB 2011.03.01 05:01:00 UTC (GMT)
30.6100 THB 2011.03.01 08:18:00 UTC (GMT)

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 ก.พ. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 985.91 +8.69 +0.89 987.74 978.54 2,707,829 26,766.19
SET100 1,503.58 +15.03 +1.01 1,506.76 1,490.69 1,513,614 22,422.66
SET50 689.35 +7.17 +1.05 690.96 683.06 836,879 20,605.18
mai 264.05 +2.96 +1.13 264.05 262.05 393,195 627.40

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,259.21 8.44 2,410.78 9.01 -151.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,545.70 13.25 3,668.88 13.71 -123.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,513.46 24.33 6,788.94 25.36 -275.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,447.83 53.98 13,897.60 51.92 550.23 -


ณ วันที่ 25/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,277 10,532 -1,255
ต่างชาติ 1,077 2,755 -1,678
ในประเทศ 21,503 18,570 +2,933

Specail Volume
RPC

30.6200 THB 2011.02.25 12:25:00 UTC (GMT)
30.63
USDTHB=X9:17PM EST30.67Up 0.03Up 0.10%

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 977.22 -13.69 -1.38 997.28 977.08 3,788,048 32,803.35
SET100 1,488.55 -22.20 -1.47 1,521.88 1,488.11 2,242,017 27,811.03
SET50 682.18 -10.11 -1.46 697.68 681.90 1,287,328 24,756.17
mai 261.09 -2.89 -1.09 266.54 261.09 186,694 181.31

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,303.24 10.07 4,130.79 12.59 -827.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,404.13 10.38 4,210.66 12.84 -806.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,420.42 22.62 6,304.87 19.22 1,115.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,675.56 56.93 18,157.03 55.35 518.53 -


ณ วันที่ 24/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,796 10,909 +887
ต่างชาติ 3,039 2,096 +943
ในประเทศ 21,542 23,372 -1,830

Special Volume
PT
TPOLY

30.6300 THB 2011.02.24 12:12:00 UTC (GMT)
30.6200 THB2011.02.25 02:46:00 UTC (GMT)
30.6250 THB 2011.02.25 08:26:00 UTC (GMT)

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...