วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข่าวหุ้นที่ให้นัยสำคัญ NOV 2011

15 Nov 2011

BIGC แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคา 77 บาท/หุ้น

ZMICO จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 200 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

BLS แจ้งการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ BLS โดย BBL พร้อมขอเพิกถอนหุ้น BLS ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน กำหนดราคาเสนอซื้อ 22 บาทต่อหุ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...