วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 04 พ.ย. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 957.31 -0.25 -0.03 969.84 957.31 3,141,793 21,171.31
SET50 675.61 -1.08 -0.16 686.04 675.61 550,588 15,667.80
SET100 1,461.33 -1.51 -0.10 1,483.09 1,461.33 1,602,823 18,561.20
SETHD 953.74 +0.03 +0.00 966.63 953.74 122,838 4,863.26
mai 247.33 +5.28 +2.18 247.33 243.32 245,674 597.57


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,291.15 6.10 849.01 4.01 442.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,282.15 15.50 3,664.65 17.31 -382.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,652.23 26.70 5,012.81 23.68 639.42 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,945.78 51.70 11,644.85 55.00 -699.06 -

ณ วันที่ 04/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,301 6,495 -194
ต่างชาติ 2,282 1,120 +1,162
ในประเทศ 10,992 11,960 -968


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...