วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 64 = 3.41% ต่อปี

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 64 เริ่มขาย 7 กุมภาพันธ์ 2557

งวดใหม่ ลดอัตราผลตอบแทนคาดหวังลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ 2.25 % ต่อปี

โดยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง สำหรับการถือครบ 3 ปี โดยคิดอย่างง่ายไม่นำเงินรางวัลที่ได้แต่ละงวดมาลงทุนทบต้นได้ผลตอบแทนคาดหวังสูงถึง 3.41 % ต่อปี แบ่งเป็น


ถือครบ 3 ปี รางวัล โอกาสถูก ครั้งต่อปี %
ดอกเบี้ย


1.80071
รางวัลที่ 1 10000000 0.000000000302419 12 0.072581
อันดับพิเศษ 1000000 0.000000000100806 12 0.002419
รางวัลที่ 2 100000 0.0000001 12 0.24
รางวัลที่ 3 20000 0.0000002 12 0.096
รางวัลที่ 4 10000 0.0000005 12 0.12
รางวัลที่ 5 5000 0.000001 12 0.12
เลขตรงรางวัลที่1 10000 0.0000003 12 0.072
เลขท้าย 6 ตัว 400 0.000002 12 0.0192
เลขท้าย 5 ตัว 300 0.00002 12 0.144
เลขท้าย 4 ตัว 150 0.0002 12 0.72
3.40691


และครั้งนี้ดอกเบี้ยสำหรับการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด(ไม่รวมรางวัล) ค่อนข้างน้อย คือประมาณ 1 % ต่อปีซึ่งถ้าถือ 1 ปี และรวมรางวัลจะให้รับผลตอบแทนคาดหวังเพียง 2.61 % ต่อปี


CameraZOOM-20140207174713954
CameraZOOM-20140207174753386
 รายละเอียดของสลากออมสินรุ่นใหม่ (7 กพ 2557) เป็นดังนี้

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 64 หน่วยละ 50 บาท อายุ 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัล ทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัล รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 52.75 บาท

ดอกเบี้ยครบอายุ
ระยะเวลาฝาก     ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย)     ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี     ไม่ได้ดอกเบี้ย     50
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี     0.50     50.50
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี     1.125     51.125
ฝากครบ 3 ปี     2.75     52.75


เงินรางวัล
รางวัล     จำนวนครั้งที่ออกรางวัล     เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1     3     10,000,000 บาท
รางวัลพิเศษ     1     1,000,000 บาท
รางวัลที่ 2     1     100,000 บาท
รางวัลที่ 3     2     20,000 บาท
รางวัลที่ 4     5     10,000 บาท
รางวัลที่ 5     10     5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
แต่ต่างงวดและหมวดอักษรรางวัลละ           10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว     2     400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว     2     300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว     2     150 บาท

โดยยิ่งซื้อจำนวนมาก ผลตอบแทนขึ้นต่ำจะยิ่งเข้าใกล้ ผลตอบแทนคาดหวังที่ 3.41% ขึ้นเรื่อยๆครับ

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2556

สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2556 และอัตราการเสียภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีคืนของผู้ถือหุ้นหรือตั้งใจจะมาถือหุ้นครับ

อัตราการจ่ายภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทในการปันผลแต่ละครั้ง เรามองได้ว่า
  •  เงินปันผลนั้นมาจากกำไรส่วนใดของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เลยไปถึงโครงสร้างรายได้ เช่น  บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทไหนมีโครงสร้างกำไรที่ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากนโยบาย สร้างบ้านและคอนโดราคาไม่แพงเพื่อผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
  • บริษัทเอากำไรเก่าค้างหลายปีมาจ่ายปันผลไหม ซึ่งมีส่วนสื่อถึงความสม่ำเสมอของการปันผล
  • บริษัทอยู่ในธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของรัฐหรือไม่
  • ความเอาใจใส่ต่อนักลุงทุนรายย่อย เช่น หลายบริษัทปันผลน้อย มีกำไรสะสมปีเก่าๆ เพียบๆ ที่เสียภาษีนิติบุคคล 30% แต่ปีนี้กำไร จะเสียภาษีนิติบุคคล 23% แทนที่จะปันผลจากกำไรสะสม แต่กลับปันผลจากกำไรปีปัจจุบัน แล้วปล่อยให้กำไรสะสมส่วนนั้นเกิน 5 ปี ไปซึ่งปันผลส่วนนี้จะเสียสิทธิเครดิตภาษีไป เป็นต้น
เนื่องจากใกล้ฤดูกาลปันผลเข้าไปทุกที เรามาดูย้อนหลังกันว่าในปี 2556 ซึ่งมีการปันผล 613 ครั้ง จาก 424 หลักทรัพย์ มีโครงสร้างการเสียภาษีนิติบุคคลและพวกเราจะไปเครดิตภาษีได้ในอัตราใดกัน บ้างตามตารางด้านล่างครับ

*สำหรับนักลุงทุนหุ้นมือใหม่
ปันผล เป็นผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งของผู้ถือหุ้น บางครั้งเราดูดัชนีตลาดหุ้น หรือราคาหุ้น เปลี่ยนแปลงไป บางปีเพิ่มบางปีติดลบ แต่ปกติแล้วทุกปีนักลงทุนผู้ถือหุ้นหรือกองทุน จะได้ผลตอนแทนในรูปการปันผล จากหุ้นที่เราถือด้วย

นอกจากนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่รายได้ไม่สูงมาก การได้รับปันผล และ นำมายื่นภาษีบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี ขอคืนส่วนที่บริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เสียภาษีนิติบุคคลไปแล้ว เพิ่มได้อีกด้วย

แต่การปันผลในอัตราสูง (High Divedend) ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงไปด้วย
วิธีที่บริษัทจดทะเบียนนิยมใช้กัน เพื่อให้ดูว่าหุ้นให้ผลตอบแทนจากปันผลสูงๆก็เช่น

  • ปันผลเป็นหุ้น วิธีนี้แทบจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ในความเป็นจริง เมื่อเราได้รับหุ้นปันผล เราจะไม่ได้เงินจริงๆ กำไรสะสมของบริษัทจะลดลง  เรามีจำนวนหุ้นเพิ่มแต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเท่าเดิม ราคาหุ้นมักลดลงตามสัดส่วน และข้อสำคัญที่สุด พวกเราผู้ถือหุ้นต้องจ่ายภาษีหัก ณที่จ่ายจากการปันผลอีกตะหาก
  •  ปันผลจากส่วนของทุน หรือ ปันผลจากกำไรสะสมของปีเก่าๆ วิธีแบบนี้ทำให้ ปันผลเพิ่มขึ้นเป็นครั้งๆ เป็นพิเศษ ซึ่งจะไม่ได้มีบ่อยๆ ต่อเนื่อง และราคาหุ้นก็มักลดลงตามการปันผลด้วย
0%* เงินกำไรส่วนที่ได้ยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
0%** เงินกำไรส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้กรณีอื่น(เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ปกติ)

ปีก่อน สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2555 : http://i.thammada.com/2012/01/2555_19.html


ชื่อหุ้น จ่ายวันที่ วันที่ XD ปันผล 30% 25% 23% 20% 15% 11.5% 10.0% 0%* 0%**
SAM3-Jan-1321-Dec-120.080.060.02
WHA1-Feb-1322-Jan-130.100.10
BTS6-Feb-1329-Jan-130.160.163
AOT7-Feb-1324-Dec-121.801.80
SCBLIF7-Feb-1325-Jan-1345.1145.11
1DIV19-Feb-136-Feb-130.060.06
TDEX19-Feb-136-Feb-130.130.13
VAYU119-Feb-136-Feb-130.300.30
TTL20-Feb-138-Jan-132.752.75
CPI22-Feb-1331-Jan-131.001.00
IRC22-Feb-1312-Dec-120.210.2051
METCO22-Feb-138-Feb-133.000.482.52
TSC22-Feb-138-Feb-130.500.50
ILINK5-Mar-1322-Feb-130.110.060.05
FUTUREPF15-Mar-1331-Dec-120.100.10
PICO15-Mar-1330-Jan-130.280.150.13
TAPAC15-Mar-135-Feb-130.180.100.08
LHPF20-Mar-1314-Feb-130.350.3519
QHHR20-Mar-1314-Feb-130.330.3336
KSL28-Mar-138-Mar-130.500.50
TNPF29-Mar-1315-Feb-130.190.19
TTW29-Mar-1314-Feb-130.300.240.010.05
BOL9-Apr-137-Mar-130.050.05
DELTA9-Apr-131-Mar-132.402.40
PTTEP9-Apr-1315-Feb-133.000.752.25
MBKET10-Apr-1322-Feb-130.900.90
TMT10-Apr-136-Mar-130.800.80
GL11-Apr-1329-Mar-131.001.00
LPN11-Apr-135-Mar-130.530.53
PSL11-Apr-1320-Feb-130.100.10
RATCH11-Apr-137-Mar-131.171.17
TVD11-Apr-1315-Mar-130.100.10
DTAC12-Apr-1327-Feb-131.661.66
TCP12-Apr-131-Apr-130.700.370.33
ARIP18-Apr-1313-Mar-130.020.020.004
TBSP18-Apr-131-Apr-136.506.50
MSC19-Apr-1314-Mar-130.350.35
Q-CON19-Apr-132-Apr-130.320.32
SVOA19-Apr-1315-Mar-130.020.019
TGCI19-Apr-133-Apr-130.140.14
TGCI19-Apr-133-Mar-130.140.14
TUF22-Apr-1319-Mar-131.000.550.45
ADVANC23-Apr-134-Apr-135.000.214.79
CSL23-Apr-135-Apr-130.300.30
SF23-Apr-135-Apr-130.140.050.040.05
BCP24-Apr-137-Mar-130.900.300.150.45
NWR24-Apr-139-Apr-130.120.12
THCOM24-Apr-135-Apr-130.400.40
TPC24-Apr-135-Apr-131.500.250.700.55
INTUCH25-Apr-139-Apr-131.880.0751.750.055
MCS25-Apr-1313-Mar-130.180.100.08
PTTGC25-Apr-136-Mar-132.450.941.51
SCC25-Apr-135-Apr-136.506.50
UP25-Apr-134-Apr-133.653.65
BANPU26-Apr-1311-Apr-139.009.00
CSP26-Apr-1311-Apr-130.150.15
EASON26-Apr-1313-Mar-130.220.22
JCT26-Apr-1312-Mar-134.002.571.43
MALEE26-Apr-1312-Mar-132.001.250.75
SNC26-Apr-1321-Feb-130.600.140.46
SUC26-Apr-135-Apr-131.501.50
TCCC26-Apr-1318-Mar-131.401.40
KBANK29-Apr-1317-Apr-132.502.50
THANI29-Apr-138-Mar-130.230.23
TKT29-Apr-138-Mar-130.180.090.09
TOP29-Apr-134-Mar-132.200.920.221.06
ASK30-Apr-1314-Mar-131.001.00
BROCK30-Apr-138-Mar-130.030.028
CCET30-Apr-1319-Mar-130.080.08
CIMBI30-Apr-1317-Apr-130.030.010.02
ECL30-Apr-1321-Mar-130.040.04
GC30-Apr-1319-Apr-130.190.19
HMPRO30-Apr-1319-Apr-130.190.1853
MINT30-Apr-1318-Apr-130.300.30
PTT30-Apr-1311-Mar-138.001.505.501.00
SSF30-Apr-1318-Apr-130.520.120.40
TCAP30-Apr-1318-Apr-130.900.90
TOG30-Apr-1312-Apr-130.150.020.13
ASIMAR2-May-1314-Mar-130.110.11112
AYUD2-May-1318-Mar-130.380.130.120.13
CNT2-May-1319-Apr-131.221.22
FPI2-May-1318-Apr-130.080.08
KTB2-May-1319-Apr-130.440.44
MAJOR2-May-135-Mar-130.480.48
MODERN2-May-1323-Apr-130.300.020.100.18
NIPPON2-May-1325-Apr-130.140.14
NPK2-May-1318-Apr-130.300.30
VIH2-May-138-Mar-130.030.03
WHA2-May-1326-Apr-130.220.070.15
AIT3-May-1323-Apr-132.752.75
BGH3-May-1327-Mar-131.800.920.790.09
BKI3-May-1318-Mar-133.753.75
DCC3-May-135-Apr-130.730.73
DNA3-May-1322-Apr-130.040.03525
EGCO3-May-1322-Mar-133.251.370.211.67
EPCO3-May-1329-Apr-130.050.045
FORTH3-May-1329-Apr-130.120.12
GLOBAL3-May-1312-Mar-130.190.18519
HYDRO3-May-1319-Apr-130.560.56
ILINK3-May-1321-Mar-130.440.44
IRPC3-May-136-Mar-130.080.010.07
JMART3-May-1322-Apr-130.340.34
JMT3-May-1322-Apr-130.150.15
MBK3-May-1315-Mar-132.752.75
OFM3-May-1318-Mar-130.250.140.070.04
PJW3-May-133-Mar-130.150.15
SAMCO3-May-1319-Apr-130.040.04
SCB3-May-1322-Apr-133.503.50
SVH3-May-1315-Mar-132.252.25
TTCL3-May-1315-Mar-130.440.44
TVI3-May-1318-Apr-130.430.43
UAC3-May-134-Apr-130.110.11112
UIC3-May-1311-Mar-130.450.080.37
UNIQ3-May-1322-Mar-130.060.06
BAY7-May-1323-Apr-130.400.40
EUREKA7-May-133-Apr-130.030.010.02
SAMTEL7-May-1322-Mar-130.450.45
SIM7-May-1322-Mar-130.030.025
SPALI7-May-1314-Mar-130.350.340.01
AF8-May-1323-Apr-131.001.00
BBL8-May-1324-Apr-134.504.50
BFIT8-May-1322-Apr-130.300.30
DCON8-May-135-Mar-130.430.43
KAMART8-May-1330-Apr-130.060.06
MCOT8-May-1319-Mar-131.301.30
PATO8-May-1322-Mar-130.600.60
RS8-May-1313-Mar-130.150.15
TPP8-May-1318-Mar-130.300.30
YUASA8-May-136-Mar-130.050.05
AI9-May-1326-Apr-130.350.35
BEC9-May-1329-Mar-131.251.25
BIGC9-May-1323-Apr-132.212.21
GUNKUL9-May-1323-Apr-130.560.56
KC9-May-1324-Apr-130.020.02
PAP9-May-1315-Mar-130.250.25
PL9-May-138-Mar-130.400.40
QLT9-May-1324-Apr-130.500.50
RASA9-May-1312-Mar-130.110.0290.082
SABINA9-May-1325-Apr-130.050.05
SEAFCO9-May-1325-Apr-130.280.27778
SGP9-May-1315-Mar-130.250.25
SMK9-May-1329-Mar-1311.0011.00
SRICHA9-May-1323-Apr-131.500.031.47
TK9-May-1314-Mar-130.430.100.33
TMB9-May-1324-Apr-130.030.033
AMARIN10-May-1330-Apr-131.201.20
BAT-3K10-May-1322-Mar-132.002.00
CIMBT10-May-1325-Apr-130.010.005
CM10-May-1314-Mar-130.280.140.14
CNS10-May-139-Apr-131.601.60
KGI10-May-1325-Apr-130.230.020.200.01
KIAT10-May-1326-Mar-130.250.25
KTC10-May-137-Mar-130.400.190.21
MFC10-May-1323-Apr-131.701.70
SAMART10-May-1322-Mar-130.400.200.100.060.04
SPPT10-May-1310-Apr-130.100.10
STEC10-May-1315-Mar-130.320.3175
THAI10-May-1318-Mar-130.500.50
TIP10-May-1318-Mar-130.500.50
TLUXE10-May-136-Mar-130.150.140.01
TMD10-May-133-Apr-139.009.00
UEC10-May-1313-Mar-130.180.18
BAFS13-May-1326-Apr-130.510.160.35
DTC13-May-1319-Mar-131.001.00
PRANDA13-May-1327-Mar-130.500.50
QH13-May-1329-Apr-130.120.12
SYNEX14-May-135-Apr-130.320.32
TFD14-May-137-May-130.300.30
VNG14-May-1322-Mar-130.090.09
ASP15-May-1322-Mar-130.160.0050.0050.15
CFRESH15-May-1315-Mar-130.070.07
CTW15-May-1311-Apr-130.600.60
HANA15-May-1314-Mar-131.000.500.50
IFS15-May-138-Mar-130.120.12
JUBILE15-May-133-May-130.300.30
KCE15-May-134-Apr-130.350.35
QTC15-May-133-May-130.310.31
SAT15-May-1329-Apr-130.670.67
SFP15-May-138-Mar-138.001.506.50
SNP15-May-1319-Mar-134.504.50
SPG15-May-1321-Mar-139.006.003.00
STPI15-May-1321-Mar-131.001.00
SYMC15-May-1330-Apr-130.430.43
TEAM15-May-1312-Mar-130.050.05
TYM15-May-1313-Mar-130.050.05
WORK15-May-1321-Mar-130.600.60
ARROW16-May-1329-Apr-130.250.200.05
DSGT16-May-133-May-130.140.135
LHBANK16-May-1330-Apr-130.030.010.02
NC16-May-133-May-130.750.75
NEW16-May-139-May-130.200.20
NKI16-May-138-Mar-131.000.140.210.65
PPS16-May-1326-Apr-130.030.03
PRG16-May-1315-Mar-132.252.25
TCB16-May-133-Apr-130.440.44
ALUCON17-May-133-May-137.006.780.22
AMC17-May-1325-Mar-130.180.18
BTS17-May-138-May-130.180.18
CSC17-May-1313-Mar-131.501.50
DRT17-May-1324-Apr-130.200.20
EA17-May-1319-Mar-130.010.01
GFM17-May-1310-May-130.700.70
HEMRAJ17-May-131-Apr-130.070.030.04
HTECH17-May-133-May-130.050.05
LALIN17-May-1310-May-130.120.12
LST17-May-138-May-130.200.20
MACO17-May-1322-Mar-130.870.87
MATCH17-May-1328-Mar-130.060.020.04
MBAX17-May-132-May-130.120.12
MOONG17-May-133-May-130.200.20
PS17-May-1315-Mar-130.500.360.14
PYLON17-May-1322-Mar-130.280.28
SALEE17-May-1330-Apr-130.220.22
SC17-May-138-May-130.160.1574
SIRI17-May-1318-Mar-130.170.160.01
SPORT17-May-1330-Apr-130.030.03
SWC17-May-1325-Mar-130.220.22
TCMC17-May-1310-Apr-130.300.30
TICON17-May-1329-Apr-131.001.00
TKS17-May-132-Apr-130.450.45
TMC17-May-1330-Apr-130.120.100.02
TMI17-May-132-Apr-130.040.04
TNITY17-May-1318-Mar-130.450.030.42
TNL17-May-133-May-131.200.820.38
TPCORP17-May-138-May-130.550.55
UPOIC17-May-138-May-130.300.30
UV17-May-1314-Mar-130.020.022
WACOAL17-May-138-May-132.402.40
WG17-May-1329-Apr-135.005.00
BECL20-May-137-May-130.880.88
BGT20-May-138-May-130.020.02
BROOK20-May-137-Mar-130.080.08
CGS20-May-133-May-130.120.030.10
CK20-May-1310-May-130.350.35
CPALL20-May-138-May-130.900.90
CPL20-May-1314-Mar-131.751.75
CWT20-May-139-May-130.110.11
EARTH20-May-1315-Mar-130.100.090.01
LOXLEY20-May-1325-Mar-130.150.15
MFEC20-May-137-May-130.330.100.23
NBC20-May-1315-Mar-130.060.06
NCH20-May-1315-Mar-130.040.035
NINE20-May-1315-Mar-130.150.15
OCC20-May-138-May-130.800.80
PM20-May-139-May-130.250.25
PT20-May-1310-May-130.150.15
SPI20-May-133-May-130.230.23
SST20-May-132-May-130.280.28
THIP20-May-1310-May-133.503.50
TIC20-May-1328-Mar-130.400.40
TMILL20-May-132-Apr-130.150.15
TNDT20-May-1312-Mar-130.210.21
TPA20-May-138-May-135.005.00
TRU20-May-133-May-130.600.60
UBIS20-May-1310-May-130.320.32
UKEM20-May-139-May-130.070.065
AMATA21-May-133-May-130.300.200.10
APCO21-May-138-May-130.270.27
BEAUTY21-May-139-May-130.350.35
BTNC21-May-133-May-130.500.50
CHUO21-May-1311-Mar-130.300.30
CPI21-May-133-May-130.030.03
CPN21-May-139-May-130.480.475
DCC21-May-1310-May-131.011.01
ENGY21-May-1315-Mar-130.070.07
FSS21-May-137-Mar-130.150.15
HFT21-May-139-May-130.080.08
HTC21-May-1321-Mar-130.300.30
ICC21-May-133-May-131.251.25
IRCP21-May-135-Apr-130.100.10
KWC21-May-138-May-135.005.00
LANNA21-May-1330-Apr-131.001.00
PG21-May-138-May-130.600.080.52
S & J21-May-133-May-130.800.80
SAUCE21-May-133-May-131.331.33
SCG21-May-133-May-130.180.18
SMM21-May-1310-May-130.070.074
SPC21-May-133-May-131.001.00
TF21-May-133-May-131.470.471.00
TRT21-May-138-May-130.110.11
KCAR22-May-1327-Mar-130.390.39
LEE22-May-131-Apr-130.210.060.15
LH22-May-132-May-130.150.15
MATI22-May-138-May-130.350.35
NOBLE22-May-139-May-130.300.30
PB22-May-137-May-130.520.180.34
P-FCB22-May-137-May-131.001.00
PREB22-May-1310-May-130.370.37
PRECHA22-May-139-May-130.050.020.03
SAWANG22-May-135-Apr-130.250.25
SE-ED22-May-138-May-130.210.21
SENA22-May-138-May-130.080.060.02
SHANG22-May-138-May-130.750.75
SUSCO22-May-1319-Mar-130.070.07
SVI22-May-137-May-130.140.1429
TNPC22-May-139-May-130.600.60
TPAC22-May-1310-May-131.111.11
VIBHA22-May-1310-May-130.250.25
ZMICO22-May-1313-Mar-130.060.0030.0020.05
2S23-May-138-May-130.220.22
A23-May-138-May-130.040.04
AH23-May-1319-Mar-130.450.45
AJ23-May-137-May-130.150.15
AKP23-May-139-May-130.050.05
AMANAH23-May-1329-Mar-130.020.02
AP23-May-1310-May-130.250.25
APCS23-May-1310-May-130.150.15
AS23-May-1310-May-130.310.31
BCH23-May-1310-May-130.280.030.110.14
BJC23-May-1310-May-130.520.52
BLA23-May-1316-May-130.360.36
CENTEL23-May-138-May-130.300.200.10
CHARAN23-May-139-Apr-133.003.00
CI23-May-138-May-130.150.15
CMO23-May-138-May-130.100.10
CMR23-May-133-Apr-132.502.50
CPF23-May-139-May-130.500.410.09
CPR23-May-137-May-130.090.093
CSR23-May-137-May-132.002.00
DEMCO23-May-1310-May-130.180.18
DRACO23-May-1318-Mar-130.100.10
DTAC23-May-139-May-131.121.12
DTCI23-May-139-Apr-130.500.50
EASTW23-May-1313-May-130.240.24
ERW23-May-1315-Mar-130.020.0189
ESSO23-May-138-Mar-130.050.05
FE23-May-1310-May-138.008.00
GL23-May-139-May-130.100.102
GLOW23-May-138-May-131.300.600.70
IFEC23-May-134-Mar-130.070.07
IHL23-May-139-May-130.220.22
IVL23-May-1315-May-130.180.18
JTS23-May-1321-Mar-130.050.05
KBS23-May-1313-Mar-130.470.47
KK23-May-138-May-131.401.100.30
KKC23-May-138-Mar-130.200.120.08
L&E23-May-138-May-130.700.70
LRH23-May-138-May-130.130.125
MAKRO23-May-1319-Mar-137.257.25
MK23-May-135-Apr-130.100.10
NNCL23-May-1328-Mar-130.080.08
NSI23-May-1310-Apr-131.00
NTV23-May-1326-Mar-130.930.93
OHTL23-May-137-May-1310.0010.00
PERM23-May-1329-Mar-130.050.05
PF23-May-1315-May-130.030.030.00
PHOL23-May-1310-May-130.130.13
PLE23-May-1329-Mar-130.080.075
POST23-May-139-May-130.100.10
PPM23-May-1310-May-130.110.11
PR23-May-1310-May-130.980.250.250.48
PRIN23-May-1314-Mar-130.100.10
RAM23-May-131-Apr-136.006.00
ROBINS23-May-1322-Mar-130.900.270.63
ROH23-May-135-Apr-130.600.60
SCCC23-May-138-May-136.000.185.050.430.34
SIMAT23-May-1310-May-130.370.110.26
SINGER23-May-1319-Mar-130.300.30
SITHAI23-May-1313-May-131.100.800.280.02
SKR23-May-134-Mar-130.750.75
SMIT23-May-139-May-130.180.150.03
SOLAR23-May-139-May-130.050.05
SSC23-May-1310-May-132.501.141.36
STA23-May-139-May-130.500.270.23
TC23-May-138-May-130.100.10
TCJ23-May-1310-May-130.250.25
TISCO23-May-137-May-132.400.900.540.96
TPIPL23-May-1320-Mar-130.100.10
TRC23-May-1310-May-130.130.13
TSTE23-May-132-Apr-130.340.34
TTI23-May-132-Apr-130.500.50
TTTM23-May-1329-Mar-134.504.50
TWFP23-May-139-May-137.501.515.99
UTP23-May-1315-Mar-130.400.40
UVAN23-May-1318-Mar-135.003.801.20
VTE23-May-1320-Mar-130.040.035
F&D27-May-1315-May-131.050.640.41
GYT27-May-1311-Mar-1320.0020.00
OISHI27-May-139-Apr-130.600.60
VNT27-May-1310-May-130.860.856
CHOTI28-May-1310-May-1320.0015.904.10
CRANE28-May-1313-May-130.160.15873
ROCK28-May-137-May-130.500.50
SORKON28-May-1310-May-132.432.43
SSSC28-May-1310-May-133.603.60
TCOAT28-May-1310-Apr-130.500.50
TOPP28-May-1310-May-134.202.032.17
TVO28-May-1315-Mar-131.000.300.70
UMI28-May-1310-May-130.870.87
UOBKH28-May-137-Mar-130.070.07
AHC29-May-138-May-130.800.80
ASIA29-May-1314-May-130.550.55
BH29-May-138-Mar-131.201.20
BWG29-May-1313-May-130.040.04
CEN29-May-1310-May-130.050.05
JAS29-May-1321-Mar-130.090.09
LTX29-May-1310-Apr-131.251.25
PSL29-May-1316-May-130.100.10
SAM29-May-1310-May-130.110.10110.0089
SCP29-May-1315-Mar-131.101.10
AKR30-May-1316-May-130.060.056
AF31-May-1320-May-130.300.30
ECF7-Jun-1331-May-130.060.020.04
NBC7-Jun-1328-May-130.080.08
TSC7-Jun-1328-May-130.300.30
AS10-Jun-1329-May-130.150.020.13
BKI11-Jun-1328-May-132.752.75
TMD12-Jun-1330-May-130.600.60
TNPF12-Jun-1329-May-130.190.19
KAMART13-Jun-1330-May-130.060.06
SANKO13-Jun-1329-May-130.040.0150.025
CNT14-Jun-1331-May-130.050.05
FUTUREPF14-Jun-1331-May-130.290.29
AEONTS27-Jun-1315-May-131.851.85
EBANK28-Jun-1317-Jun-130.070.07
TMW12-Jul-1314-Jun-132.002.00
VGI17-Jul-1331-May-131.501.210.29
STANLY31-Jul-1316-Jul-136.756.75
BTS9-Aug-1319-Jun-130.050.045
LHK9-Aug-1312-Jun-130.120.12
TCB9-Aug-1325-Jun-130.110.11
BLAND14-Aug-1312-Jul-130.030.03
DTAC16-Aug-132-Aug-131.281.28
TR16-Aug-1311-Jun-131.171.17
DCC22-Aug-139-Aug-130.820.82
PTL22-Aug-136-Aug-130.140.14
TNPF22-Aug-138-Aug-130.190.19
KYE23-Aug-137-Aug-1319.5519.55
PTTEP23-Aug-139-Aug-133.003.00
TIW23-Aug-137-Aug-139.239.23
TTW23-Aug-1313-Aug-130.250.25
PSL28-Aug-1316-Aug-130.100.10
TPC28-Aug-1315-Aug-130.600.100.50
VAYU128-Aug-1315-Aug-130.250.25
SCC29-Aug-1315-Aug-135.505.50
SYMC29-Aug-1320-Aug-130.150.15
SCCC30-Aug-1319-Aug-138.008.00
SNC30-Aug-1319-Aug-130.600.270.080.100.15
BAFS3-Sep-1323-Aug-130.300.30
PM3-Sep-1326-Aug-130.190.19
PT3-Sep-1323-Aug-130.150.15
UTP3-Sep-1323-Aug-130.080.08
ADVANC4-Sep-1321-Aug-136.400.106.30
BEC4-Sep-1323-Aug-131.200.060.900.24
BOL4-Sep-1329-Aug-130.040.04
LHPF4-Sep-1314-Aug-130.350.3471
LPN4-Sep-1323-Aug-130.260.26
QHHR4-Sep-1314-Aug-130.370.367
BH5-Sep-1329-Aug-130.700.70
CSL5-Sep-1323-Aug-130.350.150.20
GC5-Sep-1323-Aug-130.180.18
GLOW5-Sep-1320-Aug-130.850.250.450.15
IVL5-Sep-1326-Aug-130.140.14
SGP5-Sep-1330-Aug-130.100.10
SHANG5-Sep-1321-Aug-130.150.15
TOG5-Sep-1323-Aug-130.080.070.01
UPOIC5-Sep-1323-Aug-130.200.20
AIT6-Sep-1327-Aug-131.751.75
ARROW6-Sep-1326-Aug-130.150.15
BSBM6-Sep-1326-Aug-130.030.0050.025
BTS6-Sep-1327-Aug-130.190.19
CNT6-Sep-1326-Aug-130.050.05
CPF6-Sep-1326-Aug-130.250.25
EPCO6-Sep-1322-Aug-130.070.074
FORTH6-Sep-1323-Aug-130.120.12
IHL6-Sep-1328-Aug-130.150.020.13
JMART6-Sep-1328-Aug-130.310.31
JMT6-Sep-1328-Aug-130.120.12
JUBILE6-Sep-1328-Aug-130.150.15
KAMART6-Sep-1329-Aug-130.060.06
KCAR6-Sep-1327-Aug-130.370.37
KCE6-Sep-1323-Aug-130.250.25
KIAT6-Sep-1327-Aug-130.250.25
MAJOR6-Sep-1328-Aug-130.500.50
MONO6-Sep-1326-Aug-130.120.050.07
PHOL6-Sep-1326-Aug-130.130.13
QLT6-Sep-1328-Aug-130.250.25
RS6-Sep-1323-Aug-130.150.15
SAT6-Sep-1326-Aug-130.250.25
SMIT6-Sep-1326-Aug-130.100.090.01
SUSCO6-Sep-1323-Aug-130.060.06
SWC6-Sep-1326-Aug-130.210.21
TNDT6-Sep-1328-Aug-130.100.10
UEC6-Sep-1323-Aug-130.100.10
AYUD9-Sep-1329-Aug-130.700.010.020.67
BLA9-Sep-1327-Aug-130.400.40
DSGT9-Sep-1327-Aug-130.080.075
HOTPOT9-Sep-1328-Aug-130.040.04
HTECH9-Sep-1329-Aug-130.040.04
SAMTEL9-Sep-1329-Aug-130.300.230.07
SIM9-Sep-1329-Aug-130.050.0050.045
TLUXE9-Sep-1329-Aug-130.030.025
TUF9-Sep-1328-Aug-130.600.60
ECL10-Sep-1329-Aug-130.030.03
INTUCH10-Sep-1327-Aug-132.370.042.33
SPALI10-Sep-1328-Aug-130.300.290.01
TNITY10-Sep-1327-Aug-130.300.030.27
AS11-Sep-1330-Aug-130.200.010.19
BCH11-Sep-1329-Aug-130.080.08
DEMCO11-Sep-1329-Aug-130.050.020.03
KBS11-Sep-1330-Aug-130.200.20
MALEE11-Sep-1328-Aug-130.500.50
OISHI11-Sep-1328-Aug-130.300.30
SENA11-Sep-1330-Aug-130.050.040.01
TRT11-Sep-1329-Aug-130.110.11
UBIS11-Sep-1330-Aug-130.100.10
AH12-Sep-1330-Aug-130.350.35
BEAUTY12-Sep-1329-Aug-130.300.30
BJC12-Sep-1330-Aug-130.440.44
BKI12-Sep-1329-Aug-132.751.731.02
CHG12-Sep-1328-Aug-130.090.09
LH12-Sep-1329-Aug-130.250.0050.090.155
MK12-Sep-1328-Aug-130.100.10
PTTGC12-Sep-133-Sep-131.620.350.700.57
SABINA12-Sep-1330-Aug-130.070.0150.05
SAMART12-Sep-1329-Aug-130.350.100.110.110.03
SEAFCO12-Sep-1330-Aug-130.100.10
SPACK12-Sep-1329-Aug-130.020.024
SRICHA12-Sep-1329-Aug-131.150.410.74
TASCO12-Sep-1330-Aug-131.001.00
TVO12-Sep-1329-Aug-130.300.30
UVAN12-Sep-1328-Aug-130.200.130.07
CCET13-Sep-132-Sep-130.080.08
FUTUREPF13-Sep-1330-Aug-130.300.30
LALIN13-Sep-1330-Aug-130.120.12
MACO13-Sep-1329-Aug-130.200.20
MBKET13-Sep-1330-Aug-130.350.35
MC13-Sep-133-Sep-130.130.080.05
SNP13-Sep-1330-Aug-131.251.25
TKS13-Sep-1330-Aug-130.100.10
TTCL13-Sep-1328-Aug-130.300.30
SPORT16-Sep-1330-Aug-130.050.05
ASP17-Sep-135-Sep-130.200.20
BTSGIF17-Sep-133-Sep-130.120.117
QH17-Sep-135-Sep-130.070.07
RATCH18-Sep-134-Sep-131.100.510.140.45
WHA18-Sep-135-Sep-130.560.56
DRT19-Sep-139-Sep-130.200.20
PB19-Sep-135-Sep-130.450.140.31
BBL20-Sep-136-Sep-132.002.00
EGCO20-Sep-1310-Sep-132.750.260.132.36
SCB20-Sep-1311-Sep-131.501.50
BCP24-Sep-1312-Sep-130.600.140.100.080.28
BECL24-Sep-1312-Sep-130.700.70
CCP25-Sep-1318-Sep-130.140.14
GL25-Sep-1317-Sep-130.110.11
BANPU26-Sep-1313-Sep-135.005.00
BAY26-Sep-1312-Sep-130.400.40
KBANK26-Sep-1313-Sep-130.500.50
EASTW27-Sep-1316-Sep-130.200.160.04
KKP27-Sep-1313-Sep-131.000.270.230.50
TOP30-Sep-1317-Sep-130.800.320.280.080.12
TAPAC2-Oct-1321-Aug-130.110.11
CK3-Oct-1319-Sep-130.200.20
PICO4-Oct-1324-Sep-130.100.10
PTT4-Oct-1323-Sep-135.001.004.00
AUCT8-Oct-1326-Sep-130.030.010.02
ENGY8-Oct-1330-Sep-130.050.05
NOK10-Oct-1330-Sep-130.540.54
BROOK11-Oct-1326-Aug-130.180.020.16
PR16-Oct-133-Oct-130.600.150.100.35
TF16-Oct-134-Oct-131.990.791.20
MCOT21-Oct-139-Oct-131.001.00
TCAP21-Oct-138-Oct-130.600.60
MODERN22-Oct-1314-Oct-130.250.100.15
TVD22-Oct-1310-Oct-130.070.07
AEONTS24-Oct-1311-Oct-131.601.60
CI24-Oct-138-Oct-130.230.23
LTX24-Oct-1310-Oct-131.251.25
TTTM24-Oct-1311-Oct-131.501.50
ACAP29-Oct-1316-Oct-131.001.00
HEMRAJ30-Oct-1316-Oct-130.060.050.01
MBK30-Oct-1317-Oct-132.752.75
PRG30-Oct-1316-Oct-132.252.25
RAM7-Nov-1324-Oct-136.006.00
VAYU113-Nov-1331-Oct-130.050.05
UOBAPF14-Nov-1324-Oct-133.503.50
HMPRO15-Nov-1331-Oct-130.190.030.16
LANNA20-Nov-135-Nov-130.350.35
DCC21-Nov-138-Nov-130.720.72
DTAC28-Nov-1313-Nov-131.321.32
OHTL28-Nov-1313-Nov-138.008.00
PSL28-Nov-1318-Nov-130.100.10
SCC28-Nov-1314-Nov-133.003.00
CHOW4-Dec-1325-Nov-130.100.10
MAKRO4-Dec-1321-Nov-130.500.50
MONO4-Dec-1325-Nov-130.070.010.06
NBC6-Dec-1326-Nov-130.030.03
POST6-Dec-1326-Nov-130.100.060.04
ARIP9-Dec-1326-Nov-130.350.35
AS9-Dec-1327-Nov-130.100.080.02
BKI9-Dec-1326-Nov-132.752.75
CSS9-Dec-1329-Nov-130.060.0170.043
KAMART9-Dec-1329-Nov-130.060.06
SPG9-Dec-1327-Nov-130.400.40
VAYU19-Dec-1329-Nov-1311.0811.08
AMATA11-Dec-1328-Nov-130.250.150.10
CHG11-Dec-1327-Nov-130.090.09
DSGT11-Dec-1329-Nov-130.060.06
FPI11-Dec-1327-Nov-130.200.20
HANA11-Dec-1329-Nov-130.500.50
THREL11-Dec-1327-Nov-130.200.110.070.02
LHK12-Dec-1328-Nov-130.120.12
MC12-Dec-132-Dec-130.150.080.040.03
TNPF12-Dec-1328-Nov-130.190.19
BTSGIF13-Dec-1329-Nov-130.160.158
CNT13-Dec-1329-Nov-130.050.05
FUTUREPF13-Dec-1329-Nov-130.300.30
TNH18-Dec-133-Dec-130.600.60
UIC26-Dec-1318-Dec-130.190.1852
CITY27-Dec-1313-Dec-130.160.16
PTG27-Dec-1318-Dec-130.060.06
VGI27-Dec-1318-Dec-130.180.1590.025

Fullscreen capture 272014 114632 PM

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...