วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Jul 2015)

ช่วง วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 1 กรกฎาคม 2558 1 เดือนที่ผ่านมา 39 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

นายชัย โสภณพณิช โอนหุ้น BKI เข้ามูลนิธิ กองทุน Aberdeen กสิกร บัวหลวง MFC ซื้อหุ้น BKI แต่ ประกันสังคมขาย

การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ เปลี่ยนแปลง (หุ้น) มูลค่า (ล้านบาท) คงเหลือ (หุ้น)
BKI นายชัย โสภณพนิช -1,000,000 -369.00 2,807,280
AIRA นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 120,489,300 310.86 207,549,580
JMT นายนเรศ งามอภิชน 18000000* 277.20 18,000,000
BKI นางนุชนารถ โสภณพนิช 665746* 245.66 665,746
BKI มูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช 553605* 204.28 553,605
JMT น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 5000000* 77.00 5,000,000
AIRA นายทวีฉัตร จุฬางกูร 29,657,300 76.52 321,761,300
JMT นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 2400000* 36.96 2,400,000
JMT นายณภัทร ปัญจคุณาธร 1,728,000 26.61 4,500,000
AIRA นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ -8,223,900 -21.22 41,361,710
AIRA นายณัฐพล จุฬางกูร 7,956,200 20.53 185,204,500
BLA นายเชิดชู โสภณพนิช 280,000 14.21 45,854,014
JMT นางวราณี เสรีวิวัฒนา 698,125 10.75 7,359,625
TIW นายอนุรักษ์ บุญแสวง 52000* 7.38 52,000
TSC นายทวีฉัตร จุฬางกูร 122,700 1.53 20,103,200
STANLY นายวิชัย มิตรสันติสุข -100,000 - 630,000
PRO นายสันติ สิงหวังชา 2,600,000 - 15,600,000
PRO นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 6,200,000 - 31,200,000
PRO น.ส.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี 60,038,695 - 360,232,174

การเคลื่อนไหวกองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,400,4261,334.00905,352,768
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล16,615,000166.1593,692,100
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล13,618,000136.1879,256,400
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว10,376,500103.7771,911,700
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-23,259,200-232.5987,469,500
BTSกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-63959984*-639.60ต่ำกว่า 0.5%
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,480,20275.1224,972,985
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว376,20019.0950,168,160
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ250,00012.6919,125,900
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ74,3003.779,903,200
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท47,80017.641,366,613
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ32,40011.961,169,000
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว28,20010.411,083,780
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ12,4004.58600,100
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว36668300*346.5236,668,300
EPGกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ19470300*183.9919,470,300
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์19349400*182.8519,349,400
EPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16911200*159.8116,911,200
EPGสำนักงานประกันสังคม-10298800*-97.32ต่ำกว่า 0.5%
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว159,300-1,424,400
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ172,200-657,700
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท450,600-1,550,100
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ481,500-1,499,100
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -661,370-1,914,910
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,584,100-4.0946,184,101
BWGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,969,1008.55300,760,888
RMLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,008,818-33.67345,249,924
TRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,083,00026.752,922,701
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,587,80339.854,670,037
JMTบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)157,6912.432,049,991
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,336,800-13.4414,610,350
TSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2000.0012,661,700
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -890,600-4.452,675,815
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,0000.2314,188,200
TMWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 108,4003.20330,700
WIIKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10021899*32.2710,021,899
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 88,00012.50267,320
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,718,8002.116,623,400
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) 2,424,80024.2524,475,900
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 700,0007.0059,800,000
CPTGFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-13507400*-135.07ต่ำกว่า 0.5%
FUTUREPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-135,300-2.466,309,073
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-372,500-6.787,291,509
IMPACTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส14,550,200158.6030,123,400
IMPACTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2,147,60023.4143,488,100
IMPACTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์356,2003.8813,035,600
IMPACTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-1,193,300-13.0110,926,300
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 903,100-23,102,300
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)1771000*-1,771,000
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -111,800-1.4610,414,900
MJLFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-176,800-2.324,643,100
PROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,054,000-39,130,799
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -449,300-8.1320,943,900
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,069,400-19.3617,836,600
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 2,834,30029.48121,228,673
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-464,900-4.8321,672,907
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,773,600-18.4531,637,977
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-116,700-1.475,439,200
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-2,735,700-34.478,049,382
TLOGISกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-5297906*-66.75ต่ำกว่า 0.5%
TREITกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส403,1004.193,860,100
WHAPFธนาคารออมสิน 70,0000.7620,407,000
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-391,300-4.2718,240,432
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-1,530,700-16.6813,879,600
WHARTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส200,0002.085,360,600

การเคลื่อนไหวทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
BTSนายกวิน กาญจนพาสน์602459295*6,024.59602,459,295
BTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,400,4261,334.00905,352,768
BTSCHASE NOMINEES LIMITED92656258*926.5692,656,258
BTSUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED61008503*610.0961,008,503
BTSกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล16,615,000166.1593,692,100
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล13,618,000136.1879,256,400
BTSกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว10,376,500103.7771,911,700
BTSUBS AG HONG KONG BRANCH-1,151,700-11.52350,843,000
BTSSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,099,516-21.0097,090,272
BTSกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-23,259,200-232.5987,469,500
BTSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-24,597,400-245.97157,657,974
BTSกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-63959984*-639.60ต่ำกว่า 0.5%
BTSนายคีรี กาญจนพาสน์-600,000,000-6,000.003,281,164,652
BLAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,480,20275.1224,972,985
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว376,20019.0950,168,160
BLAนายเชิดชู โสภณพนิช280,00014.2145,854,014
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ250,00012.6919,125,900
BLAกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ74,3003.779,903,200
BKIนางนุชนารถ โสภณพนิช665746*245.66665,746
BKIมูลนิธิ ชัย-นุชนารถ โสภณพนิช553605*204.28553,605
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท47,80017.641,366,613
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ32,40011.961,169,000
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว28,20010.411,083,780
BKIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ12,4004.58600,100
BKIบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)-7,200-2.661,230,041
BKIBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-50,000-18.45646,580
BKIนายชัย โสภณพนิช-1,000,000-369.002,807,280
EPGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว36668300*346.5236,668,300
EPGกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ19470300*183.9919,470,300
EPGกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์19349400*182.8519,349,400
EPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16911200*159.8116,911,200
EPGน.ส.เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์14700000*138.9214,700,000
EPGน.ส.รุ่งระวี วิทูรปกรณ์14700000*138.9214,700,000
EPGสำนักงานประกันสังคม-10298800*-97.32ต่ำกว่า 0.5%
EPGนางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์-14700000*-138.92ต่ำกว่า 0.5%
EPGนางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์-14700000*-138.92ต่ำกว่า 0.5%
STANLYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY6,900-1,007,834
STANLYนายวิชัย มิตรสันติสุข-100,000-630,000
STANLYJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND-113,300-420,000
STANLYBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-137,000-626,400
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว159,300-1,424,400
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ172,200-657,700
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท450,600-1,550,100
STANLYSTANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.452750*-452,750
STANLYกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ481,500-1,499,100
STANLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -661,370-1,914,910
STANLYDBS BANK A/C SG0900110824-894100*-ต่ำกว่า 0.5%
STANLYDBS BANK LTD1009400*-1,009,400
STANLYนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2162670*-2,162,670
STANLYนางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา-2170670*-ต่ำกว่า 0.5%
AIRAนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ120,489,300310.86207,549,580
AIRAนายทวีฉัตร จุฬางกูร29,657,30076.52321,761,300
AIRAนายณัฐพล จุฬางกูร7,956,20020.53185,204,500
AIRAนายฐิติ ชนะภัย503,0001.3023,187,000
AIRAนายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี-90,000-0.2340,472,000
AIRAน.ส.นิดา แซ่ลี้-463,700-1.20117,600,000
AIRAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,584,100-4.0946,184,101
AIRAนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-8,223,900-21.2241,361,710
AIRAนายปรัชญา เกียรติกิตติกุล-20011100*-51.63ต่ำกว่า 0.5%
AIRAนายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์-120257600*-310.26ต่ำกว่า 0.5%
BWGนายพงษ์ศักดิ์ อัตถนันท์40351100*69.4040,351,100
BWGนางอุมาพร ว่องวัฒนะสิน17650000*30.3617,650,000
BWGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,969,1008.55300,760,888
BWGนายดิลก ธนภัทร2,310,1003.9724,000,000
BWGนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม500,0000.8643,104,000
BWGนายวิรัช พันธ์สุขุมธนา-4000.0072,991,200
BWGน.ส.ชมวิว ยะสารวรรณ-2,8000.0021,776,000
BWGนายเจริญชัย แสงทองอร่าม-1,500,000-2.5816,360,000
BWGนายธงชัย อัศวุตมางกุร-2,000,000-3.4426,800,000
BWGนายธนพล วิระเทพสุภรณ์-5,000,000-8.60128,000,000
BWGน.ส.พรเพ็ญ กรรณิกากร-5,019,600-8.6354,031,600
BWGนายธนดล รักษาบุญ-18,238,500-31.3752,206,800
BWGนายมานพ อ่วมทับ-19546800*-33.62ต่ำกว่า 0.5%
BWGนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร-68,000,000-116.9682,000,000
RMLนายจิรวุฒิ คุวานันท์10,382,90015.89121,616,400
RMLEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES4,128,6006.3227,202,300
RMLนายชิณณ์ กิตติภานุวัฒน์1,500,0002.3052,000,000
RMLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,337,8002.0533,531,300
RMLนายเพิ่มศักดิ์ มีกุศล360,0000.5556,866,400
RMLนายจักรพันธุ์ ปาจารย์200,0000.3122,700,000
RMLนายณรัตน์ สุขถิ่นไทย-2,150,000-3.2950,200,000
RMLRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-20717219*-31.70ต่ำกว่า 0.5%
RMLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -22,008,818-33.67345,249,924
TRน.ส.ศนิตา คาจิจิ2,429,38560.014,901,385
TRนางศิลิกา มัสกาตี2,429,38560.014,901,385
TRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,083,00026.752,922,701
TRนางโยตี อนันต์1048095*25.891,048,095
TRนายอาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์1048085*25.891,048,085
TRนายนิรินธน์ สัชเดว์43,8201.081,344,950
TRนายประทีป สัจจตระกูล-410,999-10.151,279,451
TRนางรัชนี คาจิจิ-4858770*-120.01ต่ำกว่า 0.5%
JMTนายนเรศ งามอภิชน18000000*277.2018,000,000
JMTบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)18000000*277.2018,000,000
JMTน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา5000000*77.005,000,000
JMTนายชัยเดช หงศ์ลดารมภ์4504600*69.374,504,600
JMTนายชาญ เมฆเกรียงไกร3578500*55.113,578,500
JMTนายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม3562300*54.863,562,300
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,587,80339.854,670,037
JMTนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา2400000*36.962,400,000
JMTนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล2,357,85936.316,593,459
JMTนายอภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์2283800*35.172,283,800
JMTนายวรภัทร เศรษฐสมภพ2000000*30.802,000,000
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร1,728,00026.614,500,000
JMTนายสมศักดิ์ ติรกานันท์1,054,25116.243,423,243
JMTนายธวัช เพชรโลหะกุล830,39412.793,980,194
JMTนางวราณี เสรีวิวัฒนา698,12510.757,359,625
JMTนายสุวัฒน์ นิยมเสถียร173,0002.662,249,000
JMTบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)157,6912.432,049,991
JMTนายสมบูรณ์ ฐิติสกุล126,6661.952,126,666
JMTน.พ.สมชาย คุปต์นิรัติศัยกุล-1,456,867-22.442,089,533
JMTน.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์-1644000*-25.32ต่ำกว่า 0.5%
JMTนางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล-3030000*-46.66ต่ำกว่า 0.5%
JMTบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)-18,250,017-281.05206,749,783
KAMARTนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2,700,00015.5313,314,000
KAMARTนายสมศักดิ์ คุณารัตนอังกูร180,3001.044,580,300
KAMARTน.ส.มาลี กิตติชูโชติ-650,000-3.744,800,000
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,336,800-13.4414,610,350
KAMARTนางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา-3603500*-20.72ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายวิทิต พงศ์พิโรดม-9,535,800-54.836,464,201
TSCนายทวีฉัตร จุฬางกูร122,7001.5320,103,200
TSCน.ส.ดวงพร วีระวัฒกานนท์7,5000.091,665,500
TSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2000.0012,661,700
TPOLYน.ส.ฐิติพร เพชรโลหะกุล3054200*15.273,054,200
TPOLYนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า3000000*15.003,000,000
TPOLYนายนิธิภัทร์ นกทอง400,0002.003,200,000
TPOLYนายแชน พูนดี269,4001.352,982,000
TPOLYนายชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ3,0000.022,680,000
TPOLYนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข2000.006,118,300
TPOLYนายสุเมธ ฉายเมธากุล-50,300-0.253,200,000
TPOLYนายอาคม กิจวนิชประเสริฐ-100,000-0.5056,000,000
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -890,600-4.452,675,815
TPOLYนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-6705500*-33.53ต่ำกว่า 0.5%
THนายสมนึก กยาวัฒนกิจ14,782,40034.59235,376,500
THนายปภินวิชช์ เชิงชวโน5100000*11.935,100,000
THนายปิยะ ฐิติไชโย3,100,0007.259,700,000
THนายปัณณกุนท์ วัฒนาอุดม180,0000.429,180,000
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,0000.2314,188,200
THนายณัฐพล เวชากร-500,000-1.1741,500,000
THนายถนอมศักดิ์ สัมมาวุฒิชัย-1,186,400-2.7810,000,000
THน.ส.สุนทรีย์ ปิติ-1,949,200-4.5617,201,707
THนายจตุพร วงศ์ทองสรรค์-2,000,000-4.6821,000,000
THนายบวรพัฒน์ พลายงาม-5000000*-11.70ต่ำกว่า 0.5%
THนางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ-12612000*-29.51ต่ำกว่า 0.5%
LHKนายเรืองเกียรติ จันทรวารีรัตน์4042000*13.104,042,000
LHKนายยุทธนา ลิขิตกำจร2600000*8.422,600,000
LHKนางจามิญช์ญา วิรังสีธนกวิน2000000*6.482,000,000
LHKนายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล2000000*6.482,000,000
LHKนายเกษม อัครพงศ์พิศักดิ์800,0002.59100,587,780
LHKนายประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์162,5000.5352,893,200
LHKนายธีระธรรม วิรังสีธนกวิน67,5000.222,480,500
LHKนายแมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล-200,000-0.655,700,000
LHKนายพิสิฐ วงษ์กอบศิลป์-2000000*-6.48ต่ำกว่า 0.5%
LHKนายนาถ ลิ่วเจริญ-2054300*-6.66ต่ำกว่า 0.5%
LHKนายณรงค์ชัย สิมะโรจน์-2160000*-7.00ต่ำกว่า 0.5%
LHKนายพงศ์เทพ อัครพงศ์พิศักดิ์-2,898,000-9.3910,102,000
LHKนายวิทวัส อัครพงศ์พิศักดิ์-3,115,100-10.0922,536,500
TMWนายแพทย์ชุมพล ลิ้มชูวงศ์856200*25.26856,200
TMWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 108,4003.20330,700
TMWนายหาญเจต ลิขิตสินโสภณ-199900*-5.90ต่ำกว่า 0.5%
TMWนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค-200000*-5.90ต่ำกว่า 0.5%
TMWนางรัชฎาพร ไชยพฤกษ์-322300*-9.51ต่ำกว่า 0.5%
WIIKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10021899*32.2710,021,899
WIIKนายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล2850000*9.182,850,000
WIIKน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง2160000*6.962,160,000
WIIKนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ2,044,5006.5813,624,100
WIIKนายมงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์2000000*6.442,000,000
WIIKนายธีระพงษ์ นามโท133,0000.432,593,700
WIIKนายธวัชชัย ตั้งอุทัยศักดิ์18,6000.0612,518,600
WIIKนายชัย ชีวมงคล-45000000*-144.90ต่ำกว่า 0.5%
TIWดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย3749830*532.483,749,830
TIWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 88,00012.50267,320
TIWนายอนุรักษ์ บุญแสวง52000*7.3852,000
TIWนายไพฑูรย์ วงศ์วัชรมงคล45900*6.5245,900
TIWน.ส.ทิพยรัศมิ์ เวชรังษี33000*4.6933,000
TIWน.ส.วรรณณี โรจนวณิชยากร31709*4.5031,709
TIWนายเดิมชัย จรัสโพธิรัตนกุล5,7000.8140,100
TIWนายวิชัย โชคภัทรมนตรี-31601*-4.49ต่ำกว่า 0.5%
TIWนายจงกิจ งามเลิศชัย-34200*-4.86ต่ำกว่า 0.5%
TIWMITSUI & CO.(THAILAND) LTD.-114880*-16.31ต่ำกว่า 0.5%
TIWMITSIAM INTERNATIONAL LTD.-1,197,030-169.98300,000
TIWMITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.-2435120*-345.79ต่ำกว่า 0.5%
EICนายธนวัฒน์ ชัยสิริพร2920000*3.592,920,000
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,718,8002.116,623,400
EICน.ส.สกาวรัตน์ เผ่าบุญ1,400,0001.724,190,000
EICน.ส.กนกวรรณ นิยมพันธ์1,000,0001.234,800,000
EICนางยุพดี ตปนียวรวงศ์300,0000.372,800,000
EICนางจันทิรา ลือสกุล-123,400-0.153,227,100
EICน.ส.ปฏิญญา วงค์กุศลเลิศ-900,000-1.117,150,000
SANKOนางอภิราดี อมาตยกุล5800000*10.275,800,000
SANKOนายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์5611800*9.935,611,800
SANKOนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์3731800*6.613,731,800
SANKOนายสมบัติ บูรณะธีรกิจ2700000*4.782,700,000
SANKOนายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์2000000*3.542,000,000
SANKOนางดวงสุดา นิมมลรัตน์1705600*3.021,705,600
SANKOนายเกษมสันต์ บุญเจริญ1,421,1002.524,458,300
SANKOนายพร้อมพงษ์ งามดำรงค์1300000*2.301,300,000
SANKOนายสุธี ลัคนสุทิน1300000*2.301,300,000
SANKOนายพิสิฏฐ์ ภิสสาสุนทร1220000*2.161,220,000
SANKOนางขันทอง อุดมมหันติสุข500,0000.892,500,000
SANKOนายธีรธร คูหารุ่งโรจน์220,0000.391,770,000
SANKOน.ส.อรนุช เมธาวิภาส200,0000.351,350,000
SANKOนายพงษ์ชัย ตัถยาธิคม-240,000-0.421,170,000
SANKOนางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์-300,000-0.531,400,000
SANKOนายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ-1200000*-2.12ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล-1206700*-2.14ต่ำกว่า 0.5%
SANKOบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-1479200*-2.62ต่ำกว่า 0.5%
SANKOน.ส.เจริญสุข ไกรวงศ์-1491700*-2.64ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนางสมศรี ดวงประทีป-2000000*-3.54ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายธนพล ฟูศรีเจริญ-2100000*-3.72ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์-3053800*-5.41ต่ำกว่า 0.5%
SANKOนายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักข์-5,819,000-10.303,975,200
BTSGIFCHASE NOMINEES LIMITED48,550,024495.21277,712,824
BTSGIFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)22,317,900227.64220,330,500
BTSGIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT8,074,10082.36147,508,300
BTSGIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD5,357,60054.65204,582,118
BTSGIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC-1,166,800-11.9031,706,200
BTSGIFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-5,397,300-55.0582,264,169
BTSGIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-18,015,400-183.76184,144,462
BTSGIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-30259667*-308.65ต่ำกว่า 0.5%
CPTGFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 13625400*136.2513,625,400
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) 2,424,80024.2524,475,900
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 700,0007.0059,800,000
CPTGFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกษียณมั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-13507400*-135.07ต่ำกว่า 0.5%
CTARAFนายวัชระ ไชยแก้ว-11,400-0.051,885,400
FUTUREPFGIC PRIVATE LIMITED4270295*77.724,270,295
FUTUREPFบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)2,443,60044.475,341,863
FUTUREPFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)416,6007.5818,419,000
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)316,8005.777,615,400
FUTUREPFนางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี126,6002.304,696,322
FUTUREPFบริษัท พีรกิจ จำกัด126,6002.304,166,600
FUTUREPFนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ85,3001.554,477,707
FUTUREPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)54,5000.996,506,385
FUTUREPFนายสุกิจ หวั่งหลี37,2000.683,173,900
FUTUREPFมูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี18,0000.3317,863,700
FUTUREPFนางฐาวรา หวั่งหลี16,4000.304,342,437
FUTUREPFนายณัฐชัย หวั่งหลี16,4000.304,048,969
FUTUREPFบริษัท สาธรธานี จำกัด-100,000-1.824,426,155
FUTUREPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-135,300-2.466,309,073
FUTUREPFบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)-324,200-5.905,107,000
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-372,500-6.787,291,509
FUTUREPFบริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด-388,100-7.068,154,857
FUTUREPFบริษัท ธนนนทรี จำกัด-547,200-9.9613,131,968
FUTUREPFGIC PRIVATE LIMITED - C-4670295*-85.00ต่ำกว่า 0.5%
IMPACTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส14,550,200158.6030,123,400
IMPACTนายธวัชชัย สัจจาภรณ์รัตน์8000000*87.208,000,000
IMPACTนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์7600000*82.847,600,000
IMPACTสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2,147,60023.4143,488,100
IMPACTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,000,00010.9018,000,000
IMPACTกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์356,2003.8813,035,600
IMPACTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-1,193,300-13.0110,926,300
IMPACTบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-1,796,600-19.587,701,400
KPNPFนายกฤษณ์ ณรงค์เดช42,300-27,608,700
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 903,100-23,102,300
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)1771000*-1,771,000
MJLFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 212,6002.794,815,200
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -111,800-1.4610,414,900
MJLFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-176,800-2.324,643,100
PROนายสิทธิบูรณ์ อภินรเศรษฐ์800,000-12,900,000
PROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,054,000-39,130,799
PROน.ส.ศมจรรย์ จรุงวัฒน์1,520,000-11,520,000
PROนายวสันต์ ก่อสินเจริญ1,590,000-13,540,000
PROนางสมรัก เมธีปรีชากุล1,776,768-10,660,611
PROน.ส.สุขศิริ ปลอดทอง1,800,000-11,800,000
PROน.ส.ธนีศา ภานุมาตรัศมี2,000,000-12,000,000
PROนายเจริญ ศรีสุวัฒน์2,000,000-12,000,000
PROนายธนากร เล็กวิจิตรธาดา2,000,000-12,000,000
PROนายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล2,000,000-12,000,000
PROนายสุชาติ เอี่ยมวิถีวนิช2,000,000-12,000,000
PROนายพงศ์ธร พานิชสาส์น2,260,000-13,760,000
PROนายสันติ สิงหวังชา2,600,000-15,600,000
PROนายกำแหง เลี่ยวบุ้นกิม2,800,000-16,800,000
PROนางนัศรา ไตรสุวรรณ3,000,000-18,000,000
PROนายพงษ์ศักดิ์ เวสสะเลิศ4,000,000-24,000,000
PROนายอนันต์ ธนังตานุรักษ์4,000,000-24,000,000
PROนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา4,700,000-28,200,000
PROนายกิตติพส จีระกุล6,110,000-34,060,000
PROนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล6,200,000-31,200,000
PROนายวิโรจน์ ก่อสินเจริญ6,640,000-39,840,000
PROนางวิจิตรา ชวาลากุล8,000,000-48,000,000
PROนายเบน ณ นคร-9000000*-ต่ำกว่า 0.5%
PROนายวิชัย มงคลจินดา9,012,800-54,076,800
PROนายบุญมาก สุพรรณ9,280,000-27,130,000
PROนายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย9,767,720-58,606,320
PROน.ส.ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์-10000000*-ต่ำกว่า 0.5%
PROนายมนต์ชัย จาตุรันต์ภิญโญ-10000000*-ต่ำกว่า 0.5%
PROTHAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR-18075684*-ต่ำกว่า 0.5%
PROน.ส.สมพิศ ภูผิวเงิน18204105*-18,204,105
PROนายแดน เหตระกูล21,372,442-41,205,775
PROนายกฤช พนารัตน์35090000*-35,090,000
PROน.ส.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี60,038,695-360,232,174
SPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD4,476,60081.0323,231,900
SPFบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)952,40017.24238,452,400
SPFมูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 200,0003.6212,310,000
SPFนายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์-96,600-1.7512,675,600
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -449,300-8.1320,943,900
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,069,400-19.3617,836,600
SPFGIC PRIVATE LIMITED -2,000,000-36.2019,955,601
TCIFBANK OF SINGAPORE LIMITED 254035081*-254,035,081
TCIFPHILLIP SECURITIES PLE LTD. -254035081*-ต่ำกว่า 0.5%
TCIFบริษัทฐานถาวร (2012) จำกัด -420308264*-ต่ำกว่า 0.5%
TCIFบริษัท ฐานถาวร (2012) จำกัด 420350364*-420,350,364
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 2,834,30029.48121,228,673
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-464,900-4.8321,672,907
TFUNDกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,773,600-18.4531,637,977
THIFบริษัท แอสเสท เวิรด์ ลีเฌอร์ จำกัด 865000000*10,380.00865,000,000
THIFบริษัท นามนิยม จำกัด 56460800*677.5356,460,800
THIFบริษัท ปณชัย พาณิชยการ จำกัด 55,565,900666.79460,464,700
THIFบริษัท สุริวงศ์คอมเพล็กซ์ จำกัด -95000000*-1,140.00ต่ำกว่า 0.5%
THIFบริษัท รัตนสินรุ่งเรือง จำกัด -97000000*-1,164.00ต่ำกว่า 0.5%
THIFบริษัท พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด-100000000*-1,200.00ต่ำกว่า 0.5%
THIFบริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น จำกัด -160000000*-1,920.00ต่ำกว่า 0.5%
THIFบริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด-330000000*-3,960.00ต่ำกว่า 0.5%
TLOGISบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)9450000*119.079,450,000
TLOGISบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)8438100*106.328,438,100
TLOGISบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,469,50081.5224,823,700
TLOGISมหาวิทยาลัยมหิดล 4417300*55.664,417,300
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-116,700-1.475,439,200
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-2,735,700-34.478,049,382
TLOGISบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)-3,203,700-40.3779,716,712
TLOGISกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-5297906*-66.75ต่ำกว่า 0.5%
TLOGISบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)-5567700*-70.15ต่ำกว่า 0.5%
TLOGISบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-8236400*-103.78ต่ำกว่า 0.5%
TREITกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส403,1004.193,860,100
TREITนายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล5000.013,100,500
TREITบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)-100,000-1.042,900,000
TRIFบริษัท ยอดยิ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด 12,600-310,461,400
TRIFบริษัท ไลฟ์สไตส์ ฟู้ดคอร์ทส จำกัด -484656497*-ต่ำกว่า 0.5%
TRIFบริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด 484656497*-484,656,497
URBNPFนายบัณฑิต บัณฑุชัย-30,100-1,000,000
URBNPFนายธีระพล หวังมนตรี755,400-6,423,400
WHAPFบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)369,8004.0324,177,900
WHAPFธนาคารออมสิน 70,0000.7620,407,000
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-391,300-4.2718,240,432
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-1,530,700-16.6813,879,600
WHARTบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,000,00020.806,652,300
WHARTบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)633,0006.5817,145,700
WHARTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส200,0002.085,360,600
WHARTนายกัมปนาท น้อยพานิช-2000000*-20.80ต่ำกว่า 0.5%

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 272558 125838

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...