วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 965.07 -19.09 -1.94 983.58 965.07 2,870,733 20,829.37
SET50 674.87 -13.93 -2.02 688.26 674.87 842,159 15,326.94
SET100 1,464.63 -30.05 -2.01 1,493.78 1,464.63 1,620,746 17,970.39
SETHD 970.36 -13.25 -1.35 985.26 969.35 89,815 3,688.43
mai 258.71 -2.09 -0.80 264.17 258.64 310,960 876.60

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 733.55 3.52 678.93 3.26 54.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,521.06 16.90 5,008.57 24.05 -1,487.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,688.23 17.71 5,287.76 25.39 -1,599.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,886.53 61.87 9,854.10 47.31 3,032.43 -

ณ วันที่ 21/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,862 6,672 +1,190
ต่างชาติ 849 3,057 -2,208
ในประเทศ 12,474 11,456 +1,018

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...