วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 967.18 -13.32 -1.36 978.24 966.20 2,721,423 14,829.03
SET50 675.60 -11.06 -1.61 684.38 674.96 439,057 9,517.54
SET100 1,466.13 -23.45 -1.57 1,485.16 1,465.15 1,410,332 11,990.24
SETHD 972.67 -10.83 -1.10 984.29 972.00 66,460 2,125.63
mai 259.18 -4.29 -1.63 263.79 258.79 133,902 310.14

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 908.46 6.13 810.69 5.47 97.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,171.44 14.64 2,973.87 20.05 -802.43 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,527.60 17.04 3,585.68 24.18 -1,058.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,221.53 62.19 7,458.79 50.30 1,762.74 -

ณ วันที่ 25/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,055 5,708 +347
ต่างชาติ 343 1,737 -1,394
ในประเทศ 11,452 10,405 +1,047

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...