วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 02 พ.ย. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 965.80 +9.21 +0.96 968.86 948.24 2,659,322 27,555.35
SET50 683.61 +6.87 +1.02 686.51 670.11 784,302 22,795.50
SET100 1,476.93 +14.76 +1.01 1,482.76 1,447.66 1,677,606 25,486.27
SETHD 961.98 +8.82 +0.93 966.44 946.51 134,423 7,165.95
mai 244.27 +3.21 +1.33 244.27 239.72 83,673 139.50

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,454.34 5.28 3,416.17 12.40 -1,961.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,173.26 26.03 5,049.60 18.33 2,123.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,066.37 18.39 7,315.85 26.55 -2,249.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,861.38 50.30 11,773.73 42.73 2,087.65 -

ณ วันที่ 02/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,619 9,633 -2,014
ต่างชาติ 1,629 1,473 +156
ในประเทศ 18,036 16,178 +1,858

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...