วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 พ.ย. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 968.30 +0.46 +0.05 968.30 951.98 3,191,297 25,443.47
SET50 682.03 -0.20 -0.03 682.03 669.41 635,496 19,720.91
SET100 1,477.04 +0.12 +0.01 1,477.04 1,449.61 1,961,207 23,023.82
SETHD 970.45 +4.21 +0.44 970.45 950.94 120,122 6,215.74
mai 255.10 -0.02 -0.01 255.28 253.41 261,838 346.07

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 885.08 3.48 1,143.44 4.49 -258.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,970.58 19.54 5,447.64 21.41 -477.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,623.14 22.10 6,970.99 27.40 -1,347.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,964.68 54.89 11,881.40 46.70 2,083.28 -

ณ วันที่ 10/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,157 9,165 +992
ต่างชาติ 1,267 2,195 -928
ในประเทศ 17,212 17,276 -64

SENA Q3/54 มีกำไรสุทธิ 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 20 ล้านบาท
SENA ขอ EGM อีกครั้งเพื่อขออนุมัติซื้อหุ้นบจก.ที.เทรเชอรี่ โฮลดิ้ง 100% ในราคา 590 ล้านบาท โดย EGM เมื่อ 29 ก.ค. 54 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
KAMARTลด Par จาก 1 บาทเป็น 0.60 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม
MAKRO Q3/54 มีกำไรสุทธิ 669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 503 ล้านบาท
BEC Q3/54 มีกำไรสุทธิ 984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 897 ล้านบาท
THAI Q3/54 มีกำไรสุทธิ 2,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/53 ที่มีขาดทุนสุทธิ 15 ล้านบาท
IVL Q3/54 มีกำไรสุทธิ 3,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 2,898 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...