วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ใครซื้อใครขาย การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (1 Jun 2015)

ช่วง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 1 มิถุนายน 2558 1 เดือนที่ผ่านมา 198 หลักทรัพย์ โปรแกรมใครซื้อใครขาย (V 0.7)

Big Name อย่าง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ขาย MBK จนหลุดผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ส่วนเสี่ยปู่ก็ขายลดพอร์ทออกไปหลายตัว
การเคลื่อนไหวของ BigName (ตารางที่ 1), กองทุน (ตารางที่ 2) ,ทั้งหมด (ตารางที่3)
* จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น / ลดลง ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผลรวมของการซื้อขายที่เกิดขึ้นในระหว่าง ครั้งก่อน* - ปรับปรุง*  (ตารางที่4)

ติดตามใกล้ชิดได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Thammadacom/292033597478530

การเคลื่อนไหว BigName
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
LHนายอนันต์ อัศวโภคิน476,527,9244,455.542,859,167,547
CPNนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-83588000*-3,615.18ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางสุจิตรา มงคลกิติ-67304800*-2,910.93ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์-60,814,500-2,630.2322,645,900
CPNนายสุทธิพร จิราธิวัฒน์-49132800*-2,124.99ต่ำกว่า 0.5%
DCONนายวิทวัส พรกุล732,618,7301,333.37835,909,700
CPNน.ส.ศันสนา จิราธิวัฒน์29191559*1,262.5329,191,559
CPNนายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี-27997400*-1,210.89ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล-26227400*-1,134.34ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์26130800*1,130.1626,130,800
CPNนางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์-26130800*-1,130.16ต่ำกว่า 0.5%
CPNนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์24610800*1,064.4224,610,800
CPNนายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์24489800*1,059.1824,489,800
CPNนายธีระเดช จิราธิวัฒน์24325800*1,052.0924,325,800
CPNนายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์24325800*1,052.0924,325,800
SAWADนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-20500000*-861.00ต่ำกว่า 0.5%
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร-29342500*-748.23ต่ำกว่า 0.5%
EARTHทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-88973500*-427.07ต่ำกว่า 0.5%
VGIนายนเรศ งามอภิชน80,000,000361.60100,000,000
SGPนางวัชณี สิงหวังชา-31000000*-350.30ต่ำกว่า 0.5%
CKนายอภิชัย เตชะอุบล-12397000*-331.62ต่ำกว่า 0.5%
GFPTด.ช.ก้องภพ ลิมทรง25065200*330.8625,065,200
GFPTนายสมเกียรติ ลิมทรง-25065200*-330.86ต่ำกว่า 0.5%
CKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-12000000*-321.00ต่ำกว่า 0.5%
CKนายวิชัย วชิรพงศ์-11741800*-314.09ต่ำกว่า 0.5%
RPCนายวิชัย ทองแตง-279255944*-312.77ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-7,100,000-298.207,900,000
SE-EDนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร49550512*297.3049,550,512
EARTHนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม60937800*292.5060,937,800
AUCTน.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา16,200,000291.6025,000,000
SGPนายสันติ สิงหวังชา-24151200*-272.91ต่ำกว่า 0.5%
AUCTนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา-15000000*-270.00ต่ำกว่า 0.5%
CKนายวรวิทย์ แก้วสว่าง10000000*267.5010,000,000
CKนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-10000000*-267.50ต่ำกว่า 0.5%
CKนายวรวิทย์ แก้วสว่าง-10000000*-267.50ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDนายทวีฉัตร จุฬางกูร42,128,000252.7782,522,300
AUCTน.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา14000000*252.0014,000,000
ITDนายวิชัย วชิรพงศ์31,579,300247.90202,000,000
CKนายวัชระ แก้วสว่าง-8800000*-235.40ต่ำกว่า 0.5%
BRRนางวราณี เสรีวิวัฒนา16900000*216.3216,900,000
SAWADนายวัชระ แก้วสว่าง-5100000*-214.20ต่ำกว่า 0.5%
LHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์22,150,000207.10132,900,000
MACOนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-165,000,000-194.7027,000,000
HOTPOTนายทวีฉัตร จุฬางกูร63761200*186.1863,761,200
AUCTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-10,200,000-183.606,600,000
MONOนายทวีฉัตร จุฬางกูร-52692900*-172.83ต่ำกว่า 0.5%
LHBANKนายสำเริง มนูญผล104000120*171.60104,000,120
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร19800000*167.3119,800,000
SNPนายชาลี วลัยเสถียร6223000*166.476,223,000
MBKนายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร-10000000*-162.00ต่ำกว่า 0.5%
TTAนายทวีฉัตร จุฬางกูร12814200*161.4612,814,200
UNIQนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-10000000*-154.00ต่ำกว่า 0.5%
LOXLEYนางจารุวรรณ วนาสิน41471300*153.4441,471,300
GRAMMYนายณัฐพล จุฬางกูร10,957,500153.4162,397,500
RICHนายวิชัย วชิรพงศ์97810415*145.7497,810,415
SKRนายประชุม มาลีนนท์2090000*145.262,090,000
TFDนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล-33,200,000-141.4311,800,000
STPIนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา8000000*137.608,000,000
MANRINน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์4,587,263135.326,939,565
EARTHนายยืนยง พันธุ์วงศ์กล่อม-27894320*-133.89ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายประเดช กิตติอิสรานนท์86,003,250133.31209,170,550
SCนายทวีฉัตร จุฬางกูร-40203800*-129.46ต่ำกว่า 0.5%
PDIนายทวีฉัตร จุฬางกูร-7,613,000-129.423,000,000
BJCHIนายวิชัย วชิรพงศ์17,663,400128.9423,551,200
SFนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-20800000*-123.76ต่ำกว่า 0.5%
RICHนายวิเศษ วชิรพงศ์81810415*121.9081,810,415
LHBANKนายวันชัย พันธุ์วิเชียร71,934,300118.69234,000,000
SVIนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-23000000*-115.00ต่ำกว่า 0.5%
GELนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล143650000*114.92143,650,000
PCSGHนายมิน เธียรวร14000000*114.1014,000,000
ANANนายณัฐชาต คำศิริตระกูล-31330000*-112.79ต่ำกว่า 0.5%
UVนายนเรศ งามอภิชน-14,472,800-112.1612,527,200
ANANนายวิชัย วชิรพงศ์30726100*110.6130,726,100
CPFนายปริญญา เธียรวร-4,500,000-110.2580,000,000
OISHIนายทวีฉัตร จุฬางกูร1,452,700107.509,122,700
SNPนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-4000000*-107.00ต่ำกว่า 0.5%
MCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-7130000*-106.95ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายดิเรก วินิชบุตร14,069,858106.93332,898,110
STPIนางวราณี เสรีวิวัฒนา-6,122,700-105.318,040,500
MACOนายนเรศ งามอภิชน-87,927,500-103.75154,072,500
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล2,459,600103.3014,859,600
CPNนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-2,379,348-102.9127,016,400
UNIQนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง-6634200*-102.17ต่ำกว่า 0.5%
SCGนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-16442200*-101.94ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-2,419,600-101.6212,440,000
SITHAIนางอรพินท์ พูนศักดิ์อุดมสิน40,122,900101.1144,581,000
PCSGHนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ-12200000*-99.43ต่ำกว่า 0.5%
SITHAIนายชาญ โสภณพนิช38000000*95.7638,000,000
STPIนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง5,527,33995.0728,937,195
GRAMMYนายทวีฉัตร จุฬางกูร6,673,30093.43132,082,123
JMARTนางวราณี เสรีวิวัฒนา-10,066,700-91.616,200,000
EARTHนางวิไล พันธุ์วงศ์กล่อม18999500*91.2018,999,500
JMARTนางโสภิศ แก้วสว่าง10000000*91.0010,000,000
AUCTนายนริศ จิระวงศ์ประภา-5000000*-90.00ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางมยุรี วงแก้วเจริญ-6500000*-83.85ต่ำกว่า 0.5%
SVIนายชาลี วลัยเสถียร16768638*83.8416,768,638
APUREนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ55,394,30083.6599,823,520
SATนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-4262800*-81.42ต่ำกว่า 0.5%
CPNนางรัตนา นรพัลลภ1,871,50080.9429,438,400
SSTนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล4687400*80.624,687,400
MPGนายณัฐพล จุฬางกูร47,631,60074.3170,484,000
PAFนายบุญชัย โชควัฒนา-22959400*-73.47ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล5624600*73.125,624,600
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-5624600*-73.12ต่ำกว่า 0.5%
TRUBBนายวันชัย พันธุ์วิเชียร-39000000*-71.37ต่ำกว่า 0.5%
SKRน.ส.อัมพร มาลีนนท์1000000*69.501,000,000
BROCKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-25,742,750-68.9961,826,900
LANNAนายทวีฉัตร จุฬางกูร5,558,00068.9248,700,000
PRINCนายสาธิต วิทยากร-18,165,600-66.12650,842,200
MCนางสุรีย์เนตร พิพัฒน์กิตติกุล-4340000*-65.10ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนางวราณี เสรีวิวัฒนา-5000000*-64.50ต่ำกว่า 0.5%
KAMARTนายณัฐพล จุฬางกูร-10388500*-63.89ต่ำกว่า 0.5%
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร7,422,60062.7227,222,600
ICCน.ส.ภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน-1555610*-59.89ต่ำกว่า 0.5%
SIMบริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด25535100*59.7525,535,100
JUBILEนายณภัทร ปัญจคุณาธร2405000*59.642,405,000
TIPด.ช.ก้องภพ ลิมทรง1561250*58.941,561,250
TIPนายสมเกียรติ ลิมทรง-1561250*-58.94ต่ำกว่า 0.5%
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-1,400,000-58.806,500,000
SGPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล5200000*58.765,200,000
NTVนายสาธิต วิทยากร1800000*58.501,800,000
VNGนายอนุชา กิจธนามงคลชัย6,854,00058.2636,314,000
SVIนายอนุรักษ์ บุญแสวง-11582400*-57.91ต่ำกว่า 0.5%
AKPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-16688600*-57.41ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2275000*-56.42ต่ำกว่า 0.5%
SEAFCOนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล5000000*55.505,000,000
BWGนายธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล27,000,00051.3036,000,000
TGROWTHนายจิระพงษ์ วินิชบุตร-4200000*-50.82ต่ำกว่า 0.5%
SFนางวราณี เสรีวิวัฒนา-8516069*-50.67ต่ำกว่า 0.5%
JMARTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-5500000*-50.05ต่ำกว่า 0.5%
ROJNAนายวัชระ แก้วสว่าง6,500,00049.4017,500,000
BJCHIนายวิชัย วชิรพงศ์-6,744,800-49.245,887,800
SKRน.ส.ปิยวดี มาลีนนท์700000*48.65700,000
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล15,420,00047.1996,000,000
TAKUNIนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ5183500*46.135,183,500
JMARTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล5000000*45.505,000,000
JMARTนายวรวิทย์ แก้วสว่าง5000000*45.505,000,000
MCSนายวิชัย มิตรสันติสุข5,280,50045.4114,280,500
TFDนายวัชระ แก้วสว่าง10600000*45.1610,600,000
JMTนายณภัทร ปัญจคุณาธร2400000*42.962,400,000
TFDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล10000000*42.6010,000,000
PEนายทวีฉัตร จุฬางกูร-32,715,700-41.88165,284,300
SCGนายสำเริง มนูญผล6,561,30040.6879,830,200
XOนายคเชนทร์ เบญจกุล7515000*39.457,515,000
SOLARนายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา2545000*39.452,545,000
TKนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล3990000*39.103,990,000
GRANDนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-29009700*-37.71ต่ำกว่า 0.5%
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี1,027,40036.9927,743,203
TPOLYนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี6107900*36.046,107,900
DCONนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล19,700,00035.8521,800,000
BKDนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-10000000*-35.40ต่ำกว่า 0.5%
JMARTนายณภัทร ปัญจคุณาธร3860000*35.133,860,000
MJDน.ส.รัตนา มาลีนนท์10000000*35.0010,000,000
CGHนายเบน เตชะอุบล26,700,00034.71129,067,777
VTEนายวิชัย วชิรพงศ์-10500000*-34.23ต่ำกว่า 0.5%
ABICOนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ-2,632,600-34.2248,367,400
CENนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-11962100*-34.21ต่ำกว่า 0.5%
TFDนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล8000000*34.088,000,000
ILINKนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,634,67032.372,979,940
MLนายวิชาญ วิทูรกิจวานิช-16250000*-32.18ต่ำกว่า 0.5%
EVERนายกำธร กิตติอิสรานนท์-20,454,925-31.7135,077,225
PMนายสาธิต วิทยากร3000000*31.503,000,000
ASนายทวีฉัตร จุฬางกูร5700000*31.075,700,000
MCSนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-3600000*-30.96ต่ำกว่า 0.5%
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล4024300*30.794,024,300
JMTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1675000*-29.98ต่ำกว่า 0.5%
ANANนายพีรนาถ โชควัฒนา8,318,50029.9530,472,900
VTEนายโสรัจ โรจนเบญจกุล8,982,68329.2835,930,734
SIMATนายนเรศ งามอภิชน-5500000*-28.60ต่ำกว่า 0.5%
TKนางวราณี เสรีวิวัฒนา-2900000*-28.42ต่ำกว่า 0.5%
SNCนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล1800000*28.261,800,000
TTAนายประทีป ตั้งมติธรรม2,151,80027.1121,851,107
PRANDAนายประทีป ตั้งมติธรรม4681700*26.694,681,700
MJDน.ส.อัมพร มาลีนนท์7500000*26.257,500,000
EARTHน.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม5,426,50026.0549,911,512
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด8,336,00025.5143,159,500
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-1,000,000-25.50102,607,000
ROJNAนางวีรวรรณ วินิชบุตร3,345,74425.4315,892,284
SISนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-5,857,200-25.0710,654,900
BJCHIนายวิชาญ วชิรพงศ์-3400000*-24.82ต่ำกว่า 0.5%
MJDนายประชุม มาลีนนท์7,000,00024.5012,400,000
CIนายสุทัศน์ ขันเจริญสุข10405800*24.1410,405,800
MACOนายณภัทร ปัญจคุณาธร-20000000*-23.60ต่ำกว่า 0.5%
SINGERนายณภัทร ปัญจคุณาธร-1800000*-23.22ต่ำกว่า 0.5%
STPIนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง1,343,10023.1073,842,232
MCSนายอนุรักษ์ บุญแสวง2620000*22.532,620,000
PREBนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ-1569600*-22.29ต่ำกว่า 0.5%
CENTELนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-587,362-21.5935,860,561
TSFนายพีรพงษ์ ศรีอินทราวานิช67000000*20.7767,000,000
CPIนายประทีป ตั้งมติธรรม-9025700*-20.76ต่ำกว่า 0.5%
PYLONนายวัชระ แก้วสว่าง-2000000*-19.80ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-2700000*-19.71ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายทวีฉัตร จุฬางกูร-15000000*-19.50ต่ำกว่า 0.5%
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ605,50019.3822,510,000
EVERน.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์12,361,25019.16103,790,550
SALEEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ-14,146,600-18.966,370,760
CIนางปริญญา ขันเจริญสุข8020200*18.618,020,200
TOGนายคเชนทร์ เบญจกุล3221900*18.533,221,900
TWFPนายสาธิต วิทยากร725000*18.13725,000
ECLนายวีระพงษ์ เหล่าวานิช-9101000*-18.11ต่ำกว่า 0.5%
TCนายประทีป ตั้งมติธรรม-4,656,900-18.074,805,800
MJDน.ส.ปิยวดี มาลีนนท์5000000*17.505,000,000
ANANทันตแพทย์ยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-4,823,200-17.3624,415,800
SISนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต4037000*17.284,037,000
GCAPนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-4400000*-16.81ต่ำกว่า 0.5%
ITนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-5762900*-16.71ต่ำกว่า 0.5%
SUSCOน.ส.อุษณา มหากิจศิริ4,900,00016.4630,085,400
SUSCOนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-4,900,000-16.46124,969,200
CPNนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-376,800-16.3026,639,600
MBKนายปริญญา เธียรวร1,000,00016.2023,000,000
SVIนายอนุชา กิจธนามงคลชัย-3,200,000-16.0023,800,000
MANRINนางมยุรี วงแก้วเจริญ540,00015.93860,000
SE-EDนายทวีฉัตร จุฬางกูร2,633,40015.8085,155,700
SNCนายอนุชา กิจธนามงคลชัย980,00015.393,160,000
SAPPEนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล481,20015.165,853,500
TRUน.ส.อัมพร มาลีนนท์3100000*15.073,100,000
TRUน.ส.อัมพร มาลีนนท์-3100000*-15.07ต่ำกว่า 0.5%
COLORนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต8,960,00015.0511,620,000
SENAนายวิทวัส พรกุล-3612000*-14.88ต่ำกว่า 0.5%
BROCKน.ส.มนัญญา โสภณวิทยากร-5450900*-14.61ต่ำกว่า 0.5%
AJPนายศักดิ์ชัย ยอดวานิช-1061000*-14.54ต่ำกว่า 0.5%
TWSนายอนุรักษ์ บุญแสวง-407,900-14.48543,100
STPIนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล-838,400-14.4220,174,000
SEAOILน.ส.วิอร ทองแตง1,445,75014.104,717,250
LITนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต3000000*13.803,000,000
CSPนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-4,531,000-13.504,400,000
NEPนายณัฐพล จุฬางกูร15,508,20013.18224,690,200
DCONน.ส.วิศรา พรกุล-7178300*-13.06ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHนายมิน เธียรวร1,600,00013.0415,600,000
SOLARนายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา840,08813.024,528,888
PREBนายพีรนาถ โชควัฒนา876,36012.445,439,475
KASETนายทวีฉัตร จุฬางกูร3789300*12.353,789,300
TRTนายชาตรี โสภณพนิช2192040*11.952,192,040
PERMน.ส.อัญชลี วชิรพงศ์-6465000*-11.38ต่ำกว่า 0.5%
BRRนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-865,500-11.083,967,600
WINNERนายธนภูมิ ภูริปัญญวานิช4100000*11.074,100,000
TNDTนายอนุรักษ์ บุญแสวง-673,200-10.231,025,800
NWRนายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง5,585,70010.2296,400,057
PGนายสำเริง มนูญผล-889,400-9.788,335,866
SCนายวิทวัส พรกุล-3,000,200-9.6618,999,800
SCนายวิทวัส พรกุล3,000,0009.6622,000,000
RICHน.ส.อัครอนงค์ อังควานิช-6400000*-9.54ต่ำกว่า 0.5%
CMRนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล40,4009.25258,800
CPALLนายปริญญา เธียรวร-200,000-9.1570,300,000
TNITYนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1200000*9.001,200,000
TFDนายอภิชัย เตชะอุบล2,100,0008.95266,433,775
LUXFน.ส.สุดา อัศวโภคิน1640000*8.771,640,000
HOTPOTนายอนุรักษ์ บุญแสวง-3000000*-8.76ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนายสาธิต วิทยากร100,0008.48600,000
SMTนางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล-800,000-8.403,200,000
PTนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์784000*7.84784,000
ICCนายสำเริง มนูญผล201,4007.755,875,150
SWCนายอนุรักษ์ บุญแสวง766700*7.44766,700
SWCนายอนุรักษ์ บุญแสวง-766700*-7.44ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-618,000-7.35867,000
TWSนายสำเริง มนูญผล-203,600-7.231,459,400
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล1676700*7.141,676,700
GFPTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย540,0007.1344,900,000
EVERน.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์4,588,7757.11106,203,725
THANIนางวารุณี ชลคดีดำรงกุล2,306,0007.0611,000,000
SGPนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-619,300-7.0024,380,700
BFITนายอนุรักษ์ บุญแสวง1241100*6.951,241,100
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ7454775*6.867,454,775
WIIKนายวัชระ แก้วสว่าง2000000*6.642,000,000
WIIKนายวัชระ แก้วสว่าง-2000000*-6.64ต่ำกว่า 0.5%
TAPACนายอนุรักษ์ บุญแสวง1632000*6.631,632,000
SVIนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-1,301,800-6.5115,600,300
BEAUTYนายณภัทร ปัญจคุณาธร1500100*6.391,500,100
PHOLนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ-1522560*-6.27ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล-252,300-6.262,538,100
CCNนายกษิดิศ เอี่ยมโอภาส-2000000*-6.24ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ1488240*6.131,488,240
SMITนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1,380,0006.104,790,000
SEAOILนางเพชรัตน์ ทองแตง615,0006.001,845,000
TCMCนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1790000*5.981,790,000
GLนางมยุรี วงแก้วเจริญ-500,000-5.957,000,000
TCJนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์-500,000-5.954,000,000
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-6,400,000-5.8910,567,400
ICCนายบุญเกียรติ โชควัฒนา149,0805.744,024,520
TSFนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์17,739,5005.5068,077,500
DCONน.ส.พัชรีพร พรกุล-3000000*-5.46ต่ำกว่า 0.5%
LUXFคุณสุดา อัศวโภคิน-1000000*-5.35ต่ำกว่า 0.5%
PREBนายพีรนาถ โชควัฒนา371,6005.285,811,075
NINEนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ1304000*5.221,304,000
JMARTนายพีรนาถ โชควัฒนา-566,480-5.158,692,338
ROJNAนายวิชัย วชิรพงศ์676,6005.1437,547,400
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล600,0004.594,624,300
ASKนายชาตรี โสภณพนิช224,2474.5311,436,607
FOCUSนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-1240200*-4.42ต่ำกว่า 0.5%
QTCนางอลิศรา เจริญวานิช-1,000,000-4.3836,696,000
TPCORPนายสำเริง มนูญผล-310,600-4.358,857,100
PICOนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1989643*4.341,989,643
TWSนายอนุรักษ์ บุญแสวง117,9004.19661,000
SSTSSนายเพชร โอสถานุเคราะห์ และ/หรือ นางนฤมล โอสถานุเคราะห์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
SSTSSนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
ASIMARนายศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์-1721300*-3.86ต่ำกว่า 0.5%
DRTนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์756,5003.786,060,200
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล147,9003.672,790,400
TWSนายสำเริง มนูญผล-99,800-3.541,359,600
TWZนายวิชัย ทองแตง-10,000,000-3.50418,791,200
VNTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย320,0003.3011,500,002
SMMนายอธิคม ฉันทวานิช-1600000*-3.15ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-400,000-3.14195,000,000
AMARINนายนิติ โอสถานุเคราะห์274,2193.133,016,414
HYDROนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์1,166,6602.992,782,660
SNPนายชาลี วลัยเสถียร-111,400-2.986,111,600
MANRINนางวราณี เสรีวิวัฒนา100,6002.97740,000
AKRนายพรชัย ทองวานิช-1,600,000-2.9613,917,987
SOLARนายนริศ จิระวงศ์ประภา180,0002.7932,380,000
TFDนายโชติวิทย์ เตชะอุบล647,0002.7635,569,559
MFECนายประเสริฐ ฝูงวานิช-360,000-2.7010,966,013
ERWนางวรรณสมร วรรณเมธี-600,000-2.64149,618,113
BRRนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา200,0002.568,200,000
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-2,606,400-2.407,961,000
ITDนายวิชาญ วชิรพงศ์-300,000-2.36135,250,000
AJนางปริญญา ขันเจริญสุข-259,200-2.134,544,944
TCJนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต170,3002.031,290,300
AKRนายพรชัย ทองวานิช1,000,0001.8514,917,987
SALEEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ1,360,0001.827,730,760
TTCLนางนิจพร จรณะจิตต์50,0001.694,897,207
VIBHAนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,130,0001.68179,130,000
SMITนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล350,0001.5518,850,000
NWRนายธีระ เศรษฐ์บุญสร้าง-815,000-1.4914,745,713
FSSนายพีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร445,0001.472,954,800
VNTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย140,0001.4411,640,002
WORKนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล40,0001.413,200,000
ICCนายสำเริง มนูญผล35,7001.375,910,850
BSMนายอนุรักษ์ บุญแสวง-1289000*-1.29ต่ำกว่า 0.5%
SAUCEนายเชิดชู โสภณพนิช-50,700-1.262,933,400
CPLนายสมเกียรติ ลิมทรง30,0001.19190,000
HYDROนางวราณี เสรีวิวัฒนา-423,500-1.087,437,900
BOLนางปริญญา ขันเจริญสุข-500,000-0.9822,330,000
CRANEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ237,9000.9725,245,307
CGHนายสำเริง มนูญผล689,5000.90129,001,511
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ25,9000.8321,904,500
VIBHAนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล530,0000.7931,880,000
BROCKนายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
BROCKน.ส.นัทยา ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
BROCKน.ส.ขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล-250,000-0.6710,000,000
TCJนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-49,700-0.59817,300
FEนายสำเริง มนูญผล-4,100-0.56865,100
MACOนายพีรนาถ โชควัฒนา-428,740-0.5135,885,380
ILINKนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-24,700-0.492,955,240
2Sนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-109,142-0.403,200,038
MOONGนายอนุรักษ์ บุญแสวง65,6000.391,028,000
JMTนางวราณี เสรีวิวัฒนา20,0000.366,661,500
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ-372,775-0.347,082,000
SAUCEนายเชิดชู โสภณพนิช-12,000-0.302,921,400
TPCORPนายสำเริง มนูญผล20,2000.288,877,300
PHOLนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ-65,700-0.271,422,540
TNDTนายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล-16,700-0.25533,300
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล-50,000-0.211,626,700
CIนางปริญญา ขันเจริญสุข91,8000.218,020,200
PREBนายณภัทร ปัญจคุณาธร14,5000.213,770,000
OCCนายสำเริง มนูญผล11,3000.199,153,240
ITนายวิชัย มิตรสันติสุข-50,000-0.154,000,000
SMITนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล30,0000.1313,780,000
SISนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล30,0000.1310,684,900
SPCนายสำเริง มนูญผล-3,000-0.1312,175,044
OCCนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา5,5000.091,362,990
OCCนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา-5,500-0.091,357,490
VIBHAนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์54,0000.0811,659,780
VIBHAนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล52,0000.0827,552,000
OCCนายสุชาติ มนูญผล3,2000.05459,300
SCGนายสำเริง มนูญผล6,0000.0479,836,200
OCCนายสุชาติ มนูญผล2,1000.04461,400
JUBILEนายพีรนาถ โชควัฒนา1,1000.03956,300
OCCนายสำเริง มนูญผล1,0000.029,154,240
OHTLนายยุทธชัย จรณะจิตต์1,000-231,350
SPIบริษัท โชควัฒนา จำกัด3,046,000-75,892,150
SPIนายบุญเกียรติ โชควัฒนา240,000-4,223,580
SPIนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-3718550*-ต่ำกว่า 0.5%
SPIนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-910,000-3,718,550
WACOALนายสำเริง มนูญผล16,500-1,103,800
WACOALนายสำเริง มนูญผล153,600-1,087,300
TNLนายสำเริง มนูญผล-600-11,141,780
TNLนายสำเริง มนูญผล12,400-11,142,380
FMTนายสมเกียรติ ลิมทรง-245500*-ต่ำกว่า 0.5%
NEWน.ส.พัลลภา วิทยากร1017000*-1,017,000
CPHนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต-330000*-ต่ำกว่า 0.5%
NCน.ส.วรวงศ์ โชควัฒนา1,000-338,000
NCนายพิเศษ โชควัฒนา400-338,000
INSUREนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์404,863-690,396
INSUREนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์-207466*-ต่ำกว่า 0.5%


กองทุน
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CPALLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-45622500*-2,087.23ต่ำกว่า 0.5%
CPALLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-16,876,400-772.1076,674,100
CPALLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-5,964,800-272.8965,600,000
CPALLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)5,700,000260.7867,703,800
CPALLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,708,763123.93379,513,076
CPALLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-2,130,100-97.4551,449,000
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38379318*1,381.6638,379,318
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,607,782-317.48246,198,117
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,851,500162.9334,009,000
DTACกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-676,600-59.5417,039,800
CPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-31906700*-1,379.96ต่ำกว่า 0.5%
CPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,781,109596.03221,162,750
CPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,366,810275.36207,381,641
CPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)1,687,90073.0031,906,700
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,031,60725.27510,206,462
GLOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,261,462112.9047,250,503
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,414,593291.07175,773,094
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -75,642,414-707.262,386,254,271
LHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล8,327,16077.8665,680,460
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 627,507246.616,425,972
BECกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท10362500*388.5910,362,500
BECกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,761,100-66.0415,743,200
BECกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว513,40019.2510,995,000
BECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -307,655-11.54118,129,283
Mบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -837,900-46.086,399,934
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว37,8002.0817,306,100
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2524,4001.3410,610,600
Mกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7000.045,689,700
CENTELกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-7456300*-274.02ต่ำกว่า 0.5%
CENTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,896,300253.4439,794,063
CKกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-9427200*-252.18ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-8515600*-227.79ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-4,725,200-126.4010,044,600
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,037,446-108.0027,780,025
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-1,362,200-36.4416,292,300
CKกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-352,500-9.439,647,500
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38,302,247-1,024.5931,817,471
CKกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว12430922*332.5312,430,922
CKกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3010000000*267.5010,000,000
CKกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์9427200*252.189,427,200
CKกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-9058165*-242.31ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8731400*233.568,731,400
CKกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล8644987*231.258,644,987
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-6,346,700-169.7717,654,500
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-3,254,800-87.0714,769,800
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-1,583,000-42.358,515,600
GJSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -29,830,600-11.931,539,648,375
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258745000*367.298,745,000
CBGกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-5264600*-221.11ต่ำกว่า 0.5%
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,061,500128.5819,874,600
CBGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,998,20083.9239,553,500
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ302,90012.726,173,900
SAWADกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด5063700*212.685,063,700
SAWADกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-3,016,100-126.685,104,600
SAWADบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,913,05380.3513,700,720
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-1,400,000-58.806,500,000
SAWADกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ927,90038.9715,876,400
SAWADกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล164,5006.9111,497,600
SAWADกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ14948500*627.8414,948,500
SAWADบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11787667*495.0811,787,667
SAWADกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล11333100*475.9911,333,100
SAWADกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว8120700*341.078,120,700
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-7,100,000-298.207,900,000
ITDกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-52743300*-414.03ต่ำกว่า 0.5%
ITDกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-9,121,700-71.6139,452,200
ITDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,616,744-12.69139,975,952
TISCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,595,513-116.8054,156,490
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-2,539,600-114.289,145,640
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท-1,161,600-52.276,590,460
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ-620,500-27.929,044,390
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-423,500-19.066,495,270
TISCOกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-405,700-18.267,523,740
CIMBTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -885,798-1.51136,631,854
KTISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -797,600-7.2228,075,009
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,409,987286.61159,794,419
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-17164321*-77.58ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,252,59155.3845,314,082
KKPกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว4249000*152.964,249,000
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,393,442-50.1650,864,754
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,5000.241,939,200
ICHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,567,899-54.9510,245,769
MBKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,404,960-136.1640,347,417
STPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -64,865,648-1,115.6931,555,232
STPIกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-20865000*-358.88ต่ำกว่า 0.5%
TTAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,206,910-15.2140,480,047
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,983,132314.88382,667,457
APบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-18726140*-131.08ต่ำกว่า 0.5%
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล-1,879,000-13.1535,392,332
LHBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,915,280-3.16212,920,564
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -721,117-8.2914,800,060
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-110,000-1.2710,198,811
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท1,389,60016.5427,903,500
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,107,10013.1724,662,300
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ898,50010.6911,748,700
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 415,8004.9526,547,520
KSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,080,144176.5082,131,202
TTCLกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ3884400*131.103,884,400
TTCLกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์-3147000*-106.21ต่ำกว่า 0.5%
TTCLกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-2989305*-100.89ต่ำกว่า 0.5%
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล514,00017.356,043,962
TTCLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -474,839-16.0350,168,620
TTCLกองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้-404,300-13.654,151,869
VIBHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 203,3000.3010,107,931
GLANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,116,700-6.9040,116,135
BCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,846,80012.9336,640,500
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,071,550-7.50140,173,655
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -150-285,850
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -100-286,000
STAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 999,60013.1945,687,973
UNIQกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9855600*151.789,855,600
UNIQกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว9710900*149.559,710,900
UNIQกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)8667300*133.488,667,300
UNIQกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล7939100*122.267,939,100
UNIQกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด7933100*122.177,933,100
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว-7411500*-114.14ต่ำกว่า 0.5%
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30-6340000*-97.64ต่ำกว่า 0.5%
UNIQกองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (8)5870800*90.415,870,800
UNIQกองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์5525200*85.095,525,200
UNIQกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว5486900*84.505,486,900
UNIQบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด3,083,40047.489,918,400
UNIQกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-2,848,900-43.877,665,500
GFPTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,461,325-243.6962,851,024
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,166,147-67.94100,234,410
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,235,60051.8877,675,720
UVกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ11272500*87.3611,272,500
UVกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด9924700*76.929,924,700
UVบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,034,3008.0228,136,739
WORKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,627,78057.389,164,380
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด1532100*54.011,532,100
WORKกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-1333000*-46.99ต่ำกว่า 0.5%
WORKบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด349,50012.322,055,600
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,343,77510.2136,588,080
EARTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,615,9007.7646,565,955
VNGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11866819*100.8711,866,819
VNGธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,794,15274.7552,764,912
MBKETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 145,1003.383,123,033
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว31,815,62699.2697,461,892
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ30,979,37096.6684,694,070
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท29,470,51091.9595,167,610
THREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -23,219,858-72.45499,150,836
THREกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ10,805,65033.7138,239,150
SNPนายชาลี วลัยเสถียร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-4000000*-107.00ต่ำกว่า 0.5%
GLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,720,700115.68112,257,087
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -472,900-2.0112,876,624
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,526,83810.7613,349,524
PCSGHบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-8003100*-65.23ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7754100*-63.20ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-9302500*-75.82ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด8003100*65.238,003,100
PCSGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7754100*63.207,754,100
PCSGHกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25955,0007.7817,807,300
VNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,1000.2313,294,532
VNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,010,870-20.7113,272,432
SMKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,800-3.51160,633
MCบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)4000500*60.014,000,500
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,315,80019.7420,773,800
MCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ8250900*123.768,250,900
MCกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล4924600*73.874,924,600
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,574,215-68.6119,458,000
MCกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-4298300*-64.47ต่ำกว่า 0.5%
MCบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-4222800*-63.34ต่ำกว่า 0.5%
MCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว996,70014.956,352,500
ANANกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล48549600*174.7848,549,600
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-31809900*-114.52ต่ำกว่า 0.5%
ANANกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล30644300*110.3230,644,300
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์-22649800*-81.54ต่ำกว่า 0.5%
ANANกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ-17291700*-62.25ต่ำกว่า 0.5%
ANANบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด12,623,00045.4440,660,400
ANANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,949,399-17.82130,098,401
ANANกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-2,849,100-10.2620,973,900
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,306,00017.0937,459,800
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,140,0006.8998,421,700
SCกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,400,0004.5125,938,600
SCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 282,1500.91114,404,871
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว20,175,70064.9796,281,700
SCกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ19376300*62.3919,376,300
SCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,703,598-37.69114,122,721
SCกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด9,536,60030.7151,418,100
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,112,50010.0232,153,800
SCกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,064,0009.8724,589,400
SCกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-1,628,500-5.2424,538,600
EFORLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,463,300-3.0883,855,560
EFORLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86318860*107.9086,318,860
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255151900*72.135,151,900
GRAMMYกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ66,5000.934,816,500
SVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 43,710,170218.55150,213,567
SVIบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม แวลู โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-14642571*-73.21ต่ำกว่า 0.5%
SVIกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว-13000300*-65.00ต่ำกว่า 0.5%
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,704,30011.4216,525,800
GOLDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,589,200-10.6582,671,323
GOLDกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน435,8002.929,541,900
ERWกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-21412300*-94.21ต่ำกว่า 0.5%
ERWกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล19881300*87.4819,881,300
ERWกองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้-15746000*-69.28ต่ำกว่า 0.5%
ERWกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด14062300*61.8714,062,300
ERWกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ-5,126,500-22.5634,848,700
ERWกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด1,569,0006.9038,950,000
ERWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 456,2672.0138,496,211
SGPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,195,376-36.1115,121,100
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว52198700*122.1452,198,700
SIMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -36096800*-84.47ต่ำกว่า 0.5%
SIMกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด25218800*59.0125,218,800
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล4,673,60010.9442,871,300
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,678,3006.2739,249,700
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ2,414,8005.6541,272,000
SIMกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน1,277,3002.9924,917,300
NYTกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-6929500*-113.64ต่ำกว่า 0.5%
NYTบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด6172400*101.236,172,400
NYTกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์3847500*63.103,847,500
NYTกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-3664200*-60.09ต่ำกว่า 0.5%
NYTกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-3621500*-59.39ต่ำกว่า 0.5%
NYTกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3105600*50.933,105,600
NYTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,414,30039.5913,481,100
MONOกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล17203100*56.4317,203,100
MONOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,999,06039.3622,259,060
UVANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -365,400-3.7610,444,030
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ7111300*92.457,111,300
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -845,981-11.0030,662,459
DEMCOกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-8190900*-106.48ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-7911300*-102.85ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,865,083-102.2531,508,440
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุน5272500*68.545,272,500
DEMCOกองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์-4321400*-56.18ต่ำกว่า 0.5%
SAPPEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1684231*-53.05ต่ำกว่า 0.5%
SAPPEกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-1555700*-49.00ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9,468,90069.1212,625,200
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล9,359,90068.3312,565,200
BJCHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,411,70061.4110,495,600
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ7,465,20054.5010,026,400
BJCHIกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล7,434,30054.279,912,400
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-3251900*-23.74ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว3156300*23.043,156,300
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ2561200*18.702,561,200
BJCHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2083900*15.212,083,900
BJCHIบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-1601700*-11.69ต่ำกว่า 0.5%
BJCHIกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล281,9002.062,478,100
AYUDธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)-24305800*-893.24ต่ำกว่า 0.5%
AYUDธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (1) โดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด21250800*780.9721,250,800
AYUDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,2902.251,368,900
MTIกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ63,3009.721,529,193
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,686,008-32.8023,894,147
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,665,723-60.6628,580,155
SFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -26,242,207-156.1435,348,509
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,668,87731.0065,992,363
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,804,910-65.9562,323,486
PSLกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-7221200*-61.02ต่ำกว่า 0.5%
PSLกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-5603600*-47.35ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน-9667850*-1,952.91ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 12155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 22155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 32155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 42155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 51045130*211.121,045,130
ALUCONกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ23,6004.77263,500
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน9667850*1,952.919,667,850
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 1-2155680*-435.45ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 2-2155680*-435.45ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 3-2155680*-435.45ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 4-2155680*-435.45ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 5-1045130*-211.12ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ239900*48.46239,900
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -326,700-9.155,893,565
SRICHAกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-2551400*-71.44ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-1,967,800-55.101,803,800
SRICHAกองทุนเปิด เค หุ้นทุน-1613400*-45.18ต่ำกว่า 0.5%
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,298,72136.366,220,265
ASPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,829,950188.26197,778,663
ASPกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม300,0001.2113,300,000
MCOTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,050,216-111.326,703,090
LOXLEYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,982,230125.73154,248,241
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,290,80031.155,780,029
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว1,022,60013.917,549,003
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-974,000-13.258,376,300
THRELกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท826,20011.247,133,513
THRELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -273,583-3.726,612,998
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-126,200-1.7215,195,200
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ-66,400-0.906,465,000
THRELกองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-26,400-0.363,086,400
SATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,384,97983.7523,483,698
PACEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,291,20084.9459,916,300
SOLARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -819,550-12.708,825,484
TRCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 191,570,710436.78252,178,580
THANIธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)262,491,900803.231,312,459,500
THANIนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด8,336,00025.5143,159,500
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 307,6003.0011,996,100
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 391,0003.8111,688,500
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-322,200-3.1416,892,300
MODERNกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-106,100-1.034,780,100
ASKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล7,773,620157.0314,829,620
ASKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ4,596,28492.8410,020,484
ASKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด3192000*64.483,192,000
ASKกองทุนเปิด วรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล2432400*49.132,432,400
ASKกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม2,377,85248.037,055,452
ASKบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด2077400*41.962,077,400
ASKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 822,47316.6114,122,673
ASKธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)506,98610.2425,856,326
ASKกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ496,84010.042,603,840
APCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,670,344-6.892,069,276
KGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,473,285-26.01183,378,410
SITHAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,688,700-11.8284,129,460
SITHAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 83,550,314210.5588,818,160
NOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,345,700122.5317,772,600
NOKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-7561400*-81.66ต่ำกว่า 0.5%
NOKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4723300*51.014,723,300
NOKธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-3,470,000-37.4821,530,000
NOKกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว3251400*35.123,251,400
LANNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 245,1503.045,213,000
AITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,957,790404.9321,263,669
AITกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-2303400*-71.98ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-2110800*-65.96ต่ำกว่า 0.5%
AITกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1144200*35.761,144,200
AITกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์609,30019.041,946,600
AITกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์-553,200-17.292,045,800
AITกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ285,7008.931,935,700
AITกองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน-135,800-4.241,131,400
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -626,900-6.5853,990,804
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,508,81489.3454,617,704
FPIบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-16612500*-84.72ต่ำกว่า 0.5%
FPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,377,000-17.226,446,600
FPIบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด16612500*84.7216,612,500
FPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9823600*50.109,823,600
BWGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 221,890,891421.59295,791,788
AJPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,486,800171.0715,934,900
NOBLEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -104,200-1.344,921,800
KBSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,424,700-23.5218,473,300
KBSกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล792,7007.695,515,600
PFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,954,300-6.9560,473,656
PFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,769,3007.7767,427,956
FORTHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10,435,000-62.096,582,600
TFDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10135746*-43.18ต่ำกว่า 0.5%
JMTบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)2077400*37.192,077,400
JMTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-1675000*-29.98ต่ำกว่า 0.5%
JMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -405,900-7.271,839,534
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,821,20017.2119,696,920
DRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9491500*-47.46ต่ำกว่า 0.5%
DRTกองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2-5824400*-29.12ต่ำกว่า 0.5%
DRTกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล200,0001.0010,616,200
ILINKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -309,200-6.124,330,518
ILINKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,957,30938.754,639,718
TIPCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,223,011-13.216,243,596
DTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 280,90016.851,504,434
METCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,900-153,450
EVERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,795,9497.4318,154,733
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,044,90027.86112,406,800
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,337,20013.36103,361,900
CHOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6038003*37.136,038,003
TKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-1,371,000-13.443,192,800
TKกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม-476,800-4.673,652,400
TKกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-378,600-3.714,490,600
SSTนายสุวิทย์ ตันติสุนทร โดย บลจ.วรรณ จำกัด-2733750*-47.02ต่ำกว่า 0.5%
SSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,465,37742.404,730,849
JMARTคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-5500000*-50.05ต่ำกว่า 0.5%
JMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,623,43032.9712,774,850
NWRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -79,179,294-144.90114,797,008
ESTARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,959,7007.4882,158,892
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล-23469665*-645.42ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 18317467*228.738,317,467
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 28317467*228.738,317,467
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 36834731*187.966,834,731
LRHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -644,200-17.7219,276,496
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล23469665*645.4223,469,665
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 1-8317467*-228.73ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 2-8317467*-228.73ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 3-6834731*-187.96ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -235,300-6.4719,920,696
CNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,628,200-66.4123,469,344
SNCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,007,254-47.213,133,200
UACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 922,1306.647,152,841
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 519,10016.6118,451,096
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,302,103169.6717,931,996
MALEEกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว-1042800*-33.37ต่ำกว่า 0.5%
GELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,495,1204.4094,765,409
GELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,756,96427.0189,270,289
GELคณะบุคคลชุนศิลปเวช .โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช-33000000*-26.40ต่ำกว่า 0.5%
UMIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6841256*-35.92ต่ำกว่า 0.5%
SMTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,921,13820.177,455,611
PREBกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-1895400*-26.91ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 235,5005.842,053,300
JUBILEคณะบุคคลแวลูอินเวสเตอร์ โดย นายณภัทร ปัญจคุณาธร-2275000*-56.42ต่ำกว่า 0.5%
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 760,30018.861,817,800
MCSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,149,500130.2936,731,800
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ110,0001.552,250,000
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวงธนคม505,7007.133,331,900
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ255,9003.612,140,000
MDXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,653,200-14.719,224,100
AQUAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 419,0200.3846,443,038
AQUAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,716,6001.5446,024,018
CSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,231,00042.6821,234,900
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -86,600-0.5316,947,150
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,675,20010.3017,033,750
PDIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 934,40015.884,261,360
PDIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 939,70015.973,326,960
MFCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3360200*-ต่ำกว่า 0.5%
MFCกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ165,000-1,519,500
DCONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,932,39941.7425,230,600
DCONกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta14,679,90026.7216,793,200
PYLONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,308,158-62.4518,508,497
SUSCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,562,000-11.9713,703,132
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,263,3257.6058,331,385
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 806,4000.7450,068,060
GENCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,272,60030.4418,587,000
CFRESHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,238,0009.667,695,000
GRANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,5000.1065,669,971
GRANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65589471*85.2765,589,471
RICHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,679,54366.5759,535,963
MACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19344080*-22.83ต่ำกว่า 0.5%
SEAOILบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 461,6154.502,670,427
PRINCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6107600*-22.23ต่ำกว่า 0.5%
SINGERบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 422,8005.453,055,110
TSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -63,300-0.8412,661,900
KCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5757829*22.465,757,829
KCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8713310*-33.98ต่ำกว่า 0.5%
CGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,147,100-14.4943,708,982
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว43,5000.0636,554,700
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เงินทุนสร้างค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ23,5000.0319,697,700
LALINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,817,40023.3926,433,700
LALINกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta3,909,30015.7215,445,700
MFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,210,30054.0813,461,715
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด3325600*24.943,325,600
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (2)2576400*19.322,576,400
MFECกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด2268800*17.022,268,800
MFECกองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์319,7002.403,634,300
EMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 559,7000.4448,392,538
AJบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -328,100-2.692,708,712
LSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 256,4001.024,383,055
LSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -228,600-0.914,126,655
SEAFCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,665,209373.6838,346,954
SEAFCOกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์2150000*23.872,150,000
SEAFCOสำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด1650000*18.321,650,000
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 462,4001.9112,417,752
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,905,4457.8511,955,352
CHOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 462,2001.779,677,400
CHOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,790,100-56.509,215,200
GYTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -27,700-59,200
AJDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,762,90068.3790,099,500
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,656,400-9.773,566,415
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5222815*30.815,222,815
KKCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5213782*-15.33ต่ำกว่า 0.5%
KKCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -705,476-2.075,213,782
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ324200*1.80324,200
SMPCกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์91,0000.51478,600
CCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,022,584-5.585,938,147
CCPคณะบุคคลชุนศิลปเวช โดยนางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช3965000*4.403,965,000
MIDAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -424,100-0.5414,062,020
MIDAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,421,680-3.0814,486,120
SCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,875,301-27.6015,400,200
KIATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,337,03037.7938,493,300
SAMCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ7,035,10033.4921,401,933
CSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -574,000-30.85695,100
CSCกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์-299900*-16.12ต่ำกว่า 0.5%
CSCกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน-39,700-2.13773,200
CSCกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องกรีนเมโทรโพลิส-31,100-1.67296,900
TWSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 226,8008.051,024,800
TWSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -120,600-4.28798,000
TOGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4081000*-23.47ต่ำกว่า 0.5%
TOGกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ3720000*21.393,720,000
TOGกองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ3090100*17.773,090,100
TOGกองทุนเปิด ธนชาต Low Beta-244,600-1.412,959,000
WGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,9005.501,362,300
KCARกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,610,80027.678,859,500
KCARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1295100*-13.73ต่ำกว่า 0.5%
SSSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -419,800-17.212,935,237
SSSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,157,033-47.443,355,037
PRINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,734,132102.15145,390,676
TGPROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,547,78213.6279,777,282
PAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,797,500-26.516,783,100
ECFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด11475600*56.2311,475,600
ECFบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด4530800*22.204,530,800
ECFบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด3705900*18.163,705,900
ECFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,004,4009.825,614,500
CRANEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,319,4005.367,750,462
AMARINกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,358,07015.485,322,770
AMARINกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท434,7614.964,782,375
AMARINกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ226,1062.582,487,171
UPOICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,000-0.153,946,630
UPOICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -267,300-2.063,965,630
HFTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,269,600-4.8029,048,600
HFTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -15,407,900-58.2430,318,200
AKRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,722,500-14.2922,567,538
AKRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30290038*56.0430,290,038
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 697,8008.653,350,200
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,016,700-12.612,652,400
SSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -17,600-0.164,416,500
SSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,360,50012.454,434,100
TWFPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,338,38133.4617,231,621
TWFPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,118,10027.9515,893,240
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,9000.012,222,581
SE-EDกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน-12841202*-77.05ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-8953389*-53.72ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-4553896*-27.32ต่ำกว่า 0.5%
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -145,053-0.872,220,681
PRANDAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,662,800-15.1850,834,000
PRANDAกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ-2140000*-12.20ต่ำกว่า 0.5%
TYCNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,728,10010.5310,484,380
MPICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3479772*-ต่ำกว่า 0.5%
PPPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2340800*17.912,340,800
PPPธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-2,297,890-17.5812,781,800
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,258,339-0.7958,761,243
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 35,567,06112.4572,752,604
THบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,883,8008.7814,088,200
NKIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 185364*12.93185,364
SORKONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,500-0.38545,340
SORKONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,600-0.73549,840
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -347,900-3.342,122,204
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,218,20411.692,470,104
UOBKHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -125,000-0.503,828,766
UOBKHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3953766*15.663,953,766
SIMATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,893,282-15.0514,877,872
SIMATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,642,85813.7417,771,154
UECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,404,000-42.428,837,100
NCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,125,4251.8211,492,758
MLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22070180*43.7022,070,180
FSSธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)19,515,12864.40129,580,453
FSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,353,18430.8712,646,960
CENบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,274,700-3.6510,500,800
CENบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,399,08815.4410,545,600
RICHYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4801800*12.004,801,800
PJWบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)-622,900-2.016,519,400
PJWกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ-100,000-0.329,323,700
PJWบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)7142300*23.007,142,300
PJWกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ1,073,7003.469,423,700
PJWกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล929,2002.9918,095,800
PJWกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ470,8001.5214,592,700
TEAMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -487,453-1.366,597,810
RCIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,775,150-21.586,404,300
TRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -491,100-2.6816,487,056
TRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,809,397-9.8616,978,156
ASบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3521200*-19.19ต่ำกว่า 0.5%
CWTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -61,290-0.276,607,080
CWTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,915,5008.504,187,080
TSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 51,569,35215.99129,032,340
CIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,441,82010.3126,512,000
CIบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด โดยบล.ทรีนีตี้ จำกัด4210200*9.774,210,200
CIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,678,20050.2933,396,200
PLEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,105,0319.0475,024,936
BOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 362,2000.7114,565,000
PLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 622,2002.144,172,800
PLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,269,600-25.013,550,600
TNDTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 527200*8.01527,200
TPCORPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,1000.271,046,500
TPCORPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 196,5002.751,027,400
SISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,8000.026,813,455
SISคณะบุคคลนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ และน.ส.รักชนก ลุมาดกพันธุ์ โดยนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-3970800*-17.00ต่ำกว่า 0.5%
SISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,992,90012.816,809,655
TVDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,909,4076.696,126,407
JCTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,100-2.10205,900
RPCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10259067*11.4910,259,067
APUREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,064,0404.6320,241,396
PTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -282,300-2.825,569,680
PTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5851980*58.525,851,980
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -836,466-2.737,020,194
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -82,534-0.277,856,660
MPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38013601*-59.30ต่ำกว่า 0.5%
THIPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,400-0.411,151,300
THIPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -39,000-6.591,153,700
BAT-3Kบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -176,800-11.85213,200
ACAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 242,0002.592,612,700
CMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -9,470,129-33.1514,559,566
QLTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -13,300-0.18711,465
TNITYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 156,1501.171,850,425
CPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 843,9041.947,463,568
CEIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,699,000-9.311,932,900
TCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -323,600-1.263,404,300
TCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 82,1000.323,727,900
MATIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,031,0007.063,589,700
TRUBBบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -168,792-0.3112,613,901
NEPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,865,500-6.6911,245,100
TPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2494200*-14.84ต่ำกว่า 0.5%
FNSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 193,5000.961,802,400
FNSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -756,800-3.741,608,900
BSBMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,014,900-11.7942,148,100
ACDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,162,40015.6910,271,956
ACDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5109556*15.535,109,556
TCMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,665,100-8.902,064,500
ASIANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,5000.156,167,724
ASIANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -618,100-2.026,122,224
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,733,7003.7677,918,600
BFITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 741,2004.154,787,800
DRACOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -529,900-21,397,100
PRECHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2869400*9.242,869,400
BSMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,342,1005.3415,505,200
BSMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,202,1006.2010,163,100
PGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 97,6001.072,543,567
PGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,265,26713.922,445,967
CPLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,9402.922,528,420
SVOAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -819,810-1.205,510,450
TVIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -174,499-1.19807,621
PEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -10096300*-12.92ต่ำกว่า 0.5%
PEธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)-5402000*-6.91ต่ำกว่า 0.5%
ITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 306,2000.892,105,548
HYDROบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3346900*-8.57ต่ำกว่า 0.5%
WIIKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1788400*-5.94ต่ำกว่า 0.5%
WIIKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -319,300-1.061,788,400
GBXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -80,100-0.07133,922,300
COLORบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,034,4986.786,546,780
PPMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,100-0.092,710,100
PPMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,030,800-6.292,724,200
UKEMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 710,1000.847,682,700
UKEMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -294,500-0.356,972,600
LITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1363069*-6.27ต่ำกว่า 0.5%
THANAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2638800*-9.29ต่ำกว่า 0.5%
JTSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -605,400-0.765,452,600
CHOTIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,900-0.8266,729
EASONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 288,5000.8918,345,800
PERMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5023900*-8.84ต่ำกว่า 0.5%
QTCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -8,023,800-35.142,575,400
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 129,4000.244,904,600
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,1000.014,775,200
OGCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -16,200-0.66145,800
HTECHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,519,5004.838,103,900
GCAPกองทุน ส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-15979675*-61.04ต่ำกว่า 0.5%
GCAPกองทุน ส่วนบุคคลธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-15979675*-61.04ต่ำกว่า 0.5%
GCAPธนาคารออมสิน(2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด10,263,14239.2113,918,600
GCAPUNITED OVERSEAS BANK โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-3655458*-13.96ต่ำกว่า 0.5%
GCAPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1339700*5.121,339,700
SPACKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,193,721-2.911,914,601
PRAKITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2000.00368,600
INETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 379,7001.107,867,200
TNPCธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,513,99655.9629,392,495
TNPCธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)9,086,31621.6311,357,895
KTPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5,234,300-16.651,508,840
MBAXบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 192,0001.021,421,400
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,1400.312,232,400
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,907,720-7.862,158,260
TAPACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -726,000-2.955,958,550
TKTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -69,100-0.193,751,700
NEWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -12,500-532,386
ASIMARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -221,169-0.502,464,951
SMMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6154566*-12.12ต่ำกว่า 0.5%
ARIPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2439200*-2.66ต่ำกว่า 0.5%
FVCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,111,7002.172,244,700
PICOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -787,025-1.721,907,558
JUTHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,6000.181,088,300
WINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -107,200-0.105,079,552
WINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,089,500-1.905,186,752
FOCUSบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด-1380000*-4.91ต่ำกว่า 0.5%
FOCUSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 522,3001.863,111,400
CMOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -215,830-0.4210,730,020
CHUOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,854,60041.244,212,100
AIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,674,200-78,325,800
AIกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์9,525,900-12,701,200
BTSGIFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,856,20019.30109,761,100
BTSGIFธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)1,023,00010.6430,045,200
CPNCGกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-15899080*-170.12ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์11074480*118.5011,074,480
CPNCGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5132000*54.915,132,000
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-33095001*-546.07ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์32264601*532.3732,264,601
CPNRFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส23545100*388.4923,545,100
CPNRFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-11968251*-197.48ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,462,400-24.1312,774,500
CPNRFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -281,000-4.6413,100,538
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,828,000-30.1633,095,001
CPNRFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -906,500-14.9613,381,538
CPNRFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์37,0000.6114,236,900
CPTGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ -5,441,900-52.2417,761,500
CPTGFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) 2,351,10022.5722,051,100
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)5,670,10055.0016,816,900
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)3,050,90029.5911,146,800
DTCPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2100000*17.012,100,000
DTCPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,199,400-9.7210,088,600
DTCPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-535,700-4.3412,590,900
DTCPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -225,100-1.824,844,500
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-9850500*-94.56ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์9433500*90.569,433,500
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) 7,165,20068.7917,181,000
ERWPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกั-2397100*-23.01ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-731,500-7.024,197,200
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-278,800-2.6812,996,400
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)3,237,70031.0810,015,800
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-484,800-4.6513,275,200
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-110,900-1.064,928,700
FUTUREPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-869,100-15.307,664,009
FUTUREPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-268,200-4.726,444,373
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14249000*128.9514,249,000
HPFกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-25908800*-234.47ต่ำกว่า 0.5%
HPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัสฟันด์-8819300*-79.81ต่ำกว่า 0.5%
INSUREบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100-893,800
KPNPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 10,052,300100.5222,199,200
LHPFกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-3538100*-29.37ต่ำกว่า 0.5%
LHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-474,900-3.949,946,156
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-16275299*-158.68ต่ำกว่า 0.5%
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี-27800179*-271.05ต่ำกว่า 0.5%
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)16275299*158.6816,275,299
M-IIนายปัญญา ควรตระกูล โดยบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)9,007,20087.8214,893,800
MJLFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -589,600-7.4910,526,700
MNITกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5871300*17.505,871,300
MNITกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)-5000000*-14.90ต่ำกว่า 0.5%
MNIT2ธนาคาร ออมสิน -10.0015,034,869
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,356,600-16.967,919,300
POPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 26,947,800336.8592,947,800
POPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-2500000*-31.25ต่ำกว่า 0.5%
QHHRกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-3295000*-27.18ต่ำกว่า 0.5%
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -1,524,600-12.5824,045,600
QHHRกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์317,8002.6210,789,000
QHPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-11213600*-104.85ต่ำกว่า 0.5%
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,245,700-11.6513,757,716
QHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-586,100-5.4827,323,900
QHPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-3,404,800-31.8311,213,600
QHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-1,295,700-12.1127,910,000
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-38,100-0.3615,003,416
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 225,700-38,818,000
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 413,500-38,592,300
SLCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 316,408,900-426,300,720
SPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-1,594,600-28.2218,906,000
SPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -630,200-11.1521,393,200
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,253,900-23,016,500
SPWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-363,000-2,082,000
SPWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ -2500000*-ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์2445000*-2,445,000
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 1,762,600-16,762,600
SSTSSห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวรา โดยบลจ.ทหารไทย จำกัด932300*8.86932,300
SSTSSกองทุนส่วนบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยวรา โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด-428700*-4.07ต่ำกว่า 0.5%
TFUNDสำนักงานประกันสังคม 2,062,50021.45118,394,373
TFUNDกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-977,300-10.1622,137,807
TFUNDกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-500,000-5.2034,635,620
TGROWTHกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-5382200*-65.12ต่ำกว่า 0.5%
TGROWTHกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-1,600,000-19.365,382,200
TIESบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,161,172-26,714,772
TIF1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-1228200*-ต่ำกว่า 0.5%
TLGFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-656,100-8.6634,471,519
TLOGISกองทุนส่วนบุคคลบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.บัวหลวง-5075160*-62.42ต่ำกว่า 0.5%
TLOGISกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-2,547,000-31.335,297,906
TLOGISกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-355,700-4.385,555,900
TLOGISกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-7,800-0.1010,785,082
TNPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฟินันซ่า ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-787445*-4.45ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-6,300,000-78.12573,600,000
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2490000*20.542,490,000
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-1,777,200-18.8418,631,732
WHAPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์312,7003.3115,410,300
WHARTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,585,50016.335,160,600
YCIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,700-481,733

ทั้งหมด
หุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนแปลง (หุ้น)มูลค่า (ล้านบาท)คงเหลือ (หุ้น)
CPALLNORBAX INC.,432536634*19,788.55432,536,634
CPALLJ.P. MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 655-285230900*-13,049.31ต่ำกว่า 0.5%
CPALLCHASE NOMINEES LIMITED249133826*11,397.87249,133,826
CPALLJ.P.MORGAN IRELAND (NOMINEES) LIMITED 578-172378600*-7,886.32ต่ำกว่า 0.5%
CPALLCHASE NOMINEES LIMITED 1-101441700*-4,640.96ต่ำกว่า 0.5%
CPALLบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด-64,696,200-2,959.852,742,354,200
CPALLLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED53617100*2,452.9853,617,100
CPALLCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED52482917*2,401.0952,482,917
CPALLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-45622500*-2,087.23ต่ำกว่า 0.5%
CPALLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED26,775,3551,224.97312,473,811
CPALLTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-25,527,828-1,167.90145,030,626
CPALLกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-16,876,400-772.1076,674,100
CPALLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD13,741,353628.67192,599,635
CPALLNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC6,962,600318.5461,552,425
CPALLTHE BANK OF NEW YORK MELLON6,761,300309.3386,560,600
CPALLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว-5,964,800-272.8965,600,000
CPALLสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)5,700,000260.7867,703,800
CPALLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,708,763123.93379,513,076
CPALLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY2,572,496117.69154,958,062
CPALLRBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.-2,373,374-108.5868,706,900
CPALLกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25-2,130,100-97.4551,449,000
CPALLนายปริญญา เธียรวร-200,000-9.1570,300,000
CPALLGIC PRIVATE LIMITED - C108,0004.9476,231,000
BAYบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-38386899*-1,381.93ต่ำกว่า 0.5%
BAYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38379318*1,381.6638,379,318
DTACLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED-23550000*-2,072.40ต่ำกว่า 0.5%
DTACCHASE NOMINEES LIMITED14590731*1,283.9814,590,731
DTACHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD13353300*1,175.0913,353,300
DTACTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT8,687,612764.5156,855,784
DTACบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,607,782-317.48246,198,117
DTACสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,851,500162.9334,009,000
DTACSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,383,967-121.7924,667,626
DTACกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-676,600-59.5417,039,800
DTACบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)380,00033.4412,247,800
CPNCHASE NOMINEES LIMITED111910581*4,840.13111,910,581
CPNกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-31906700*-1,379.96ต่ำกว่า 0.5%
CPNCHASE NOMINEES LIMITED 1-29458309*-1,274.07ต่ำกว่า 0.5%
CPNCHASE NOMINEES LIMITED 188-24533671*-1,061.08ต่ำกว่า 0.5%
CPNCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED23123985*1,000.1123,123,985
CPNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,781,109596.03221,162,750
CPNSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,086,143-133.48193,368,870
CPNHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD1,317,20056.97260,666,106
CPNSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-462,627-20.0122,850,218
CPNนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-376,800-16.3026,639,600
CPNTHE BANK OF NEW YORK MELLON226,4009.7974,051,700
CPFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-207,652,266-5,087.4843,304,055
CPFUBS AG LONDON BRANCH154946567*3,796.19154,946,567
CPFCREATIVE LIGHT INVESTMENTS LIMITED140825000*3,450.21140,825,000
CPFCHASE NOMINEES LIMITED88348159*2,164.5388,348,159
CPFWORTH ACCESS TRADING LIMITED51,413,7001,259.6496,744,900
CPFTHE BANK OF NEW YORK MELLON-41121151*-1,007.47ต่ำกว่า 0.5%
CPFCHASE NOMINEES LIMITED 1-38823100*-951.17ต่ำกว่า 0.5%
CPFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-11,628,145-284.8976,411,333
CPFน.ส.วลัยพร จิรภูมิมินทร์-11,000,000-269.5097,300,000
CPFUBS AG HONG KONG BRANCH-7,000,000-171.50199,016,000
CPFBNY MELLON NOMINEES LIMITED6,935,134169.9185,738,552
CPFนายปริญญา เธียรวร-4,500,000-110.2580,000,000
CPFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,203,861102.99117,394,619
CPFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-3,811,022-93.37124,945,848
CPFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-3,674,630-90.0340,935,269
CPFนายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ-1,500,000-36.7539,613,700
CPFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,031,60725.27510,206,462
CPFGIC PRIVATE LIMITED - C561,60013.7681,673,100
CPFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-293,900-7.2044,013,113
GLOWNORBAX INC.,11945186*1,069.0911,945,186
GLOWNORBAX INC., 179-9716200*-869.60ต่ำกว่า 0.5%
GLOWHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2,613,300-233.8940,406,459
GLOWSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED1,921,509171.9821,412,558
GLOWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,261,462112.9047,250,503
GLOWBNY MELLON NOMINEES LIMITED680,40060.9014,076,900
GLOWLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED522,30046.7578,256,200
GLOWTHE BANK OF NEW YORK MELLON25,6002.297,413,394
GLOWCHASE NOMINEES LIMITED20,5001.8332,355,991
GLOWSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-15,833-1.427,567,803
IVLCHASE NOMINEES LIMITED46016359*1,173.4246,016,359
IVLนายณัฐพล จุฬางกูร-29342500*-748.23ต่ำกว่า 0.5%
IVLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,414,593291.07175,773,094
IVLTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-3,594,200-91.6531,569,858
IVLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-3,020,884-77.0329,562,303
IVLนายทวีฉัตร จุฬางกูร-1,000,000-25.50102,607,000
IVLGIC PRIVATE LIMITED - C-240,200-6.1326,280,800
IVLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-195,524-4.9959,002,994
IVLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-122,326-3.1226,493,046
IVLNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC100,2002.5624,805,112
LHCHASE NOMINEES LIMITED720898624*6,740.40720,898,624
LHCHASE NOMINEES LIMITED 42-521141725*-4,872.68ต่ำกว่า 0.5%
LHนายอนันต์ อัศวโภคิน476,527,9244,455.542,859,167,547
LHGIC PRIVATE LIMITED - C204,784,4071,914.731,819,478,347
LHบริษัท เมย์แลนด์ จำกัด112,714,8781,053.88676,289,269
LHCHASE NOMINEES LIMITED 137-94392772*-882.57ต่ำกว่า 0.5%
LHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED84732732*792.2584,732,732
LHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -75,642,414-707.262,386,254,271
LHLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5-64438880*-602.50ต่ำกว่า 0.5%
LHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-33,851,996-316.52148,139,545
LHน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์22,150,000207.10132,900,000
LHTHE BANK OF NEW YORK MELLON16,541,400154.66144,832,519
LHนายอดิศร ธนนันท์นราพูล13,943,606130.3783,233,106
LHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY8,472,07579.21229,104,841
LHกองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล8,327,16077.8665,680,460
SCCCTHE BANK OF NEW YORK MELLON1280200*503.121,280,200
SCCCCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS-1216525*-478.09ต่ำกว่า 0.5%
SCCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 627,507246.616,425,972
SCCCCHASE NOMINEES LIMITED595,500234.031,909,917
SCCCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD405,627159.412,326,416
SCCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-366,808-144.163,716,415
SCCCCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED315,600124.031,674,800
SCCCBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG10,0003.935,324,100
BECTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT14,394,500539.79101,301,747
BECNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-12697909*-476.17ต่ำกว่า 0.5%
BECCHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED11994400*449.7911,994,400
BECกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท10362500*388.5910,362,500
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON8,353,938313.2723,274,981
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON-7,203,435-270.1316,071,546
BECSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-5,448,389-204.3141,826,291
BECกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-1,761,100-66.0415,743,200
BECLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED1,467,40055.0313,584,600
BECHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-1,246,700-46.7559,096,856
BECTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,150,50343.1416,071,546
BECGIC PRIVATE LIMITED - C-554,600-20.8017,685,300
BECกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว513,40019.2510,995,000
BECCHASE NOMINEES LIMITED358,33213.44250,289,240
BECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -307,655-11.54118,129,283
BECTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED71,6402.6915,535,004
BECSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY44,8481.6814,322,719
BECBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-18,100-0.6849,880,400
Mบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -837,900-46.086,399,934
MN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11746,40041.055,909,500
MRBC INVESTOR SERVICES TRUST412,90022.718,342,200
MCACEIS BANK LUXEMBOURG383,00021.076,200,000
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว37,8002.0817,306,100
Mกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2524,4001.3410,610,600
Mกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7000.045,689,700
CENTELกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)-7456300*-274.02ต่ำกว่า 0.5%
CENTELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,896,300253.4439,794,063
CENTELTHE BANK OF NEW YORK MELLON5,285,600194.2551,838,300
CENTELนายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์-587,362-21.5935,860,561
CENTELSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-565,337-20.788,963,925
CKนายวรวิทย์ แก้วสว่าง-10000000*-267.50ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์-9427200*-252.18ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-8515600*-227.79ต่ำกว่า 0.5%
CKกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-4,725,200-126.4010,044,600
CKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,037,446-108.0027,780,025
CKUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-2,432,600-65.0715,214,500
CKกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-1,362,200-36.4416,292,300
CKบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)500,00013.3814,045,200
CKกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-352,500-9.439,647,500
CKนายสุชน สิริวรการวณิชย์100,0002.6813,200,000
CKSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED27,3620.7326,274,215
GJSบริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด-1,312,141,586-524.865,200,000,000
GJSบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)-1,280,000,000-512.0022,224,272,087
GJSนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง-1200000000*-480.00ต่ำกว่า 0.5%
GJSนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์991,447,100396.581,771,370,400
GJSบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด910093565*364.04910,093,565
GJSบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด780,000,000312.004,125,000,000
GJSนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล670000000*268.00670,000,000
GJSนายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์559005600*223.60559,005,600
GJSนายสุรพันธ์ ตติยมณีกุล250,000,000100.001,250,000,000
GJSนายอภิรุม ปัญญาพล136,500,00054.60690,000,000
GJSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -29,830,600-11.931,539,648,375
GJSนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี10,000,0004.001,627,977,750
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/258745000*367.298,745,000
CBGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD7026000*295.097,026,000
CBGกองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-5264600*-221.11ต่ำกว่า 0.5%
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว3,061,500128.5819,874,600
CBGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,998,20083.9239,553,500
CBGTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,115,00046.838,474,900
CBGCHASE NOMINEES LIMITED811,60034.099,242,400
CBGนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-759,700-31.919,120,000
CBGกองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ302,90012.726,173,900
SAWADCHASE NOMINEES LIMITED21,436,208900.3230,031,308
SAWADCHASE NOMINEES LIMITED 1-18313700*-769.18ต่ำกว่า 0.5%
SAWADกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด5063700*212.685,063,700
SAWADSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,954,048166.0729,191,344
SAWADกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-3,016,100-126.685,104,600
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-2,419,600-101.6212,440,000
SAWADบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,913,05380.3513,700,720
SAWADนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด-1,400,000-58.806,500,000
SAWADTHE BANK OF NEW YORK MELLON1,395,89558.637,026,817
SAWADกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ927,90038.9715,876,400
SAWADนางนัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์-568,800-23.897,200,000
SAWADน.ส.วรพร กิตติคุณ298,00012.526,532,200
SAWADกองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล164,5006.9111,497,600
SAWADHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-27,748-1.178,318,552
SAWADนายวิโรจน์ เศรษฐสมภพ-10,000-0.426,120,000
SAWADนายวรภัทร เศรษฐสมภพ9,6000.4014,632,300
ITDกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด-52743300*-414.03ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ-45000000*-353.25ต่ำกว่า 0.5%
ITDCHASE NOMINEES LIMITED37125268*291.4337,125,268
ITDนายพิชิต ชินวิทยากุล-32900000*-258.27ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายวิชัย วชิรพงศ์31,579,300247.90202,000,000
ITDนายมิตรพัน สถาวรมณี-28160400*-221.06ต่ำกว่า 0.5%
ITDบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)-27198900*-213.51ต่ำกว่า 0.5%
ITDนายอภิชิต รัตนเวคินรักษ์-26720000*-209.75ต่ำกว่า 0.5%
ITDบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-15,285,800-119.9930,826,600
ITDกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-9,121,700-71.6139,452,200
ITDบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)-7,588,900-59.5732,590,000
ITDนางวลัยพร สมภักดี4,514,00035.4344,090,200
ITDSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY4,040,40031.7260,305,192
ITDบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)2,706,70021.2541,067,000
ITDSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,686,876-21.0941,500,059
ITDน.ส.ชไมมาส กรรณสูต1,950,80015.3133,594,681
ITDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,616,744-12.69139,975,952
ITDนายประวิตร พันธ์สายเชื้อ750,0005.8948,194,100
ITDนายจักรพันธุ์ วชิรพงศ์-400,000-3.14195,000,000
ITDนายวิชาญ วชิรพงศ์-300,000-2.36135,250,000
ITDนางนนธญา อภิธโนทัย93,3000.7332,296,000
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED103,654,9594,664.47109,374,959
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 42-64049457*-2,882.23ต่ำกว่า 0.5%
TISCONORBAX INC.,12135947*546.1212,135,947
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 1-10420920*-468.94ต่ำกว่า 0.5%
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 188-8486178*-381.88ต่ำกว่า 0.5%
TISCONORBAX INC.,82-5409930*-243.45ต่ำกว่า 0.5%
TISCORBC INVESTOR SERVICES TRUST-4451803*-200.33ต่ำกว่า 0.5%
TISCOCHASE NOMINEES LIMITED 180-4303400*-193.65ต่ำกว่า 0.5%
TISCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG-3,893,000-175.1934,225,690
TISCOHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,327,000149.7236,583,510
TISCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,595,513-116.8054,156,490
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว-2,539,600-114.289,145,640
TISCOTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,905,40085.747,956,600
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท-1,161,600-52.276,590,460
TISCOBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH-1,100,000-49.5012,298,600
TISCOกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ-620,500-27.929,044,390
TISCON.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11542,80024.4310,561,172
TISCOกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-423,500-19.066,495,270
TISCOกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี-405,700-18.267,523,740
TISCOTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED285,27312.844,543,403
TISCOSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED243,80010.9720,086,834
TISCOSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY153,7316.929,747,933
CIMBTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -885,798-1.51136,631,854
KTISนางวีณา ธรณนิธิกุล1,276,30011.5530,346,500
KTISนายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล-1,265,000-11.4560,245,400
KTISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -797,600-7.2228,075,009
KTISนายอาณัติ เรืองกูล245,6002.2247,314,700
KTISนายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล198,0001.79190,698,000
KTISนายภูมิฤกษ์ หวังปรีดาเลิศกุล135,3001.22114,214,200
SMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC319764136*2,206.37319,764,136
SDAMERIUS PTE. LTD.-247617536*-1,708.56ต่ำกว่า 0.5%
SGOOD PROSPER HOLDINGS LIMITED178845349*1,234.03178,845,349
SUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account-85000000*-586.50ต่ำกว่า 0.5%
VGIบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,750,320,0007,911.453,500,640,000
VGIบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)722,376,6963,265.141,299,888,392
VGISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED83,134,207375.77169,755,214
VGIนายนเรศ งามอภิชน80,000,000361.60100,000,000
VGICHASE NOMINEES LIMITED69300797*313.2469,300,797
VGIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,409,987286.61159,794,419
VGINORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC25,148,652113.6755,590,904
VGIAIA Company Limited-TIGER-21700004*-98.08ต่ำกว่า 0.5%
VGICITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIBANK LONDON RE FUND 208-19274488*-87.12ต่ำกว่า 0.5%
VGIนายคีรี กาญจนพาสน์18,594,22984.0537,188,458
VGIนายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์-18500000*-83.62ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล-17164321*-77.58ต่ำกว่า 0.5%
VGIกองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,252,59155.3845,314,082
KKPCHASE NOMINEES LIMITED62386265*2,245.9162,386,265
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 42-31332100*-1,127.96ต่ำกว่า 0.5%
KKPCHASE NOMINEES LIMITED 137-22466422*-808.79ต่ำกว่า 0.5%
KKPนายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์5,159,600185.7513,189,700
KKPน.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ์-5064507*-182.32ต่ำกว่า 0.5%
KKPNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC-4825400*-173.71ต่ำกว่า 0.5%
KKPกองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว4249000*152.964,249,000
KKPJ.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND2,167,90778.047,824,024
KKPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,393,442-50.1650,864,754
KKPนางวรรณสมร วรรณเมธี1,027,40036.9927,743,203
KKPN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11680,90024.5110,455,300
KKPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-574,600-20.6911,265,479
KKPนายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน19,7000.7115,694,371
TFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,5000.241,939,200
ICHIนายตัน ภาสกรนที270,000,0005,778.00450,000,000
ICHIน.ส.สุภาภรณ์ เจริญโสภา-80370000*-1,719.92ต่ำกว่า 0.5%
ICHIน.ส.จินดา สงรอด-50518000*-1,081.09ต่ำกว่า 0.5%
ICHIน.ส.วรรณวิมล นิลพฤกษ์-40360000*-863.70ต่ำกว่า 0.5%
ICHIน.ส.นิสากร อินทร์ด้วง-40205000*-860.39ต่ำกว่า 0.5%
ICHIน.ส.วิจิตรา เหมะธุรินทร์-40107500*-858.30ต่ำกว่า 0.5%
ICHIน.ส.อารยา พานิชายุนนท์-20926600*-447.83ต่ำกว่า 0.5%
ICHIRBC INVESTOR SERVICES TRUST4,959,600106.1417,693,500
ICHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,567,899-54.9510,245,769
ICHISTATE STREET BANK EUROPE LIMITED839,10017.9613,107,900
ICHIน.ส.สุภาณี สุขพันธุ์ถาวร40,0000.8638,940,000
ICHIMISSLAI, YI-LIN-20,000-0.437,650,200
TTAนายทวีฉัตร จุฬางกูร12814200*161.4612,814,200
TTAบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)-9315154*-117.37ต่ำกว่า 0.5%
TTAEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES9244554*116.489,244,554
TTAนายประทีป ตั้งมติธรรม2,151,80027.1121,851,107
TTAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,206,910-15.2140,480,047
TTASTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-1,014,759-12.7911,685,632
TTAEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD414,5005.2219,449,978
TTASTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY18,3000.239,356,286
APบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,983,132314.88382,667,457
APCHASE NOMINEES LIMITED25366172*177.5625,366,172
APTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT22990190*160.9322,990,190
APNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC20,576,800144.04221,487,557
APBNY MELLON NOMINEES LIMITED19560460*136.9219,560,460
APบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-18726140*-131.08ต่ำกว่า 0.5%
APEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES17385416*121.7017,385,416
APGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL15,927,800111.4943,562,070
APHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD15,158,800106.1145,228,835
APTHE BANK OF NEW YORK MELLON14,650,300102.5531,341,910
APSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY12,192,70085.3554,349,510
APRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-11,043,880-77.3117,075,050
APCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS9,430,50066.0143,402,880
APN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1-8,344,900-58.4130,155,100
APEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD5,070,90035.5033,461,930
APSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-2,802,584-19.6292,487,217
APนายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา-2,664,200-18.6568,200,000
APนายศิริศักดิ์ สนโสภณ2,229,80015.6123,529,800
APกองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล-1,879,000-13.1535,392,332
APนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข-1,859,000-13.0125,641,000
APนางศิริรัตน์ วิภวศุภกร-1,000,000-7.0056,473,213
APMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC156,4231.0919,383,613
LHBANKนายสำเริง มนูญผล104000120*171.60104,000,120
LHBANKนายวันชัย พันธุ์วิเชียร71,934,300118.69234,000,000
LHBANKนายวิน สิงห์พัฒนากุล-8,780,000-14.4970,976,160
LHBANKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,915,280-3.16212,920,564
LHBANKนายวิศิษฐ์ เจนอัครเศรษฐ์-50,000-0.0875,365,251
IFECนายโสภณ พานิชพันธ์9901600*113.879,901,600
IFECน.ส.เสาวนีย์ จิระวุฒิกุล8900000*102.358,900,000
IFECนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร6,940,00079.8174,700,000
IFECนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์-4,130,000-47.5027,856,610
IFECนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า-3,947,778-45.4010,093,799
IFECนายมานิต มัสยวาณิช-1,191,869-13.7111,920,000
IFECนายสุรพงษ์ ภูสนาคม900,00010.3514,900,000
IFECนายไกรวุฒิ คุณะเกษม815,4009.3818,295,400
IFECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -721,117-8.2914,800,060
IFECนายเสถียร ภู่ประเสริฐ-500,000-5.7510,600,000
IFECน.ส.โสพิศ ภูสนาคม351,0004.0414,631,000
IFECนายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร271,1123.1280,665,000
IFECนายอนันต์ ตันตสิรินทร์222,0002.5512,370,000
IFECนางประภาภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ200,0002.3020,600,000
IFECกองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-110,000-1.2710,198,811
EASTWNORBAX INC.,13-113958000*-1,356.10ต่ำกว่า 0.5%
EASTWNORBAX INC.,113639000*1,352.30113,639,000
EASTWBNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH-3,000,000-35.7011,752,600
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท1,389,60016.5427,903,500
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ1,107,10013.1724,662,300
EASTWกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ898,50010.6911,748,700
EASTWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 415,8004.9526,547,520
PBนายอภิชาติ ธรรมมโนมัย-3359170*-141.92ต่ำกว่า 0.5%
VIBHAนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล1,130,0001.68179,130,000
VIBHAบริษัท สินแพทย์ จำกัด667,1000.99102,027,200
VIBHAนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล530,0000.7931,880,000
VIBHAน.ส.พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์223,5000.336,769,140
VIBHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 203,3000.3010,107,931
VIBHAนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์54,0000.0811,659,780
VIBHAนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล52,0000.0827,552,000
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON133,139,575931.98155,756,875
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON-130,074,775-910.5222,697,500
BCHCHASE NOMINEES LIMITED55633925*389.4455,633,925
BCHCHASE NOMINEES LIMITED 42-38020025*-266.14ต่ำกว่า 0.5%
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON2,984,60020.89155,756,875
BCHสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)1,846,80012.9336,640,500
BCHบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)1,685,20011.8036,470,550
BCHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,071,550-7.50140,173,655
BCHAIA Company Limited-TIGER-664,800-4.6526,835,200
BCHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD280,2921.9641,091,112
BCHSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY137,6270.9612,944,340
BCHTHE BANK OF NEW YORK MELLON80,2000.5622,697,500
OHTLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -150-285,850
STAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 999,60013.1945,687,973
STAEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD111,3001.478,629,800
STAEAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT30,0000.406,873,100
STAนายสุรศักดิ์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ-20,000-0.267,938,700
CCETMR.CHERN KUAN-JAN20,418,00076.36182,805,568
CCETบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -18,166,147-67.94100,234,410
CCETนางจรัสศรี พงศ์พิโรดม6,950,00025.9951,150,000
CCETนายวิทิต พงศ์พิโรดม6,500,00024.3179,201,040
CCETSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED3,028,30011.3332,425,704
CCETEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD979,7003.6629,846,936
CCETKGI ASIA LIMITED-893,312-3.34268,218,824
DCCCHASE NOMINEES LIMITED27,256,800106.8587,675,000
DCCCHASE NOMINEES LIMITED 42-23005500*-90.18ต่ำกว่า 0.5%
DCCHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES20824900*81.6320,824,900
DCCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,235,60051.8877,675,720
DCCน.ส.สุภาณี ทองเปล่งศรี-12,700,000-49.78167,700,000
DCCSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-12,635,500-49.5348,245,210
DCCนายนครินทร์ แสงศาสตรา4,047,90015.8736,095,000
DCCN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 111,754,2006.8885,868,800
DCCนายสุวิช ปัญญาวีร์-200,000-0.7840,600,000
ROJNASMK ASIA LTD27,753,889210.93131,830,974
ROJNAบริษัท กิมฟอง จำกัด15,753,103119.7274,827,239
ROJNAนายดิเรก วินิชบุตร14,069,858106.93332,898,110
ROJNAนางสมทรง ลาภานันต์รัตน์14004888*106.4414,004,888
ROJNAบริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด12,190,49192.65159,204,252
ROJNAนางเชอรี่ จรัญวาศน์-7,937,608-60.3372,588,873
ROJNAนายวัชระ แก้วสว่าง6,500,00049.4017,500,000
ROJNAนางวีรวรรณ วินิชบุตร3,345,74425.4315,892,284
ROJNAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,343,77510.2136,588,080
ROJNAนายวิชัย วชิรพงศ์676,6005.1437,547,400
SPCน.ส.พรเพชร ศรีโรจนันท์1769230*74.311,769,230
SPCบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด-134,570-5.6513,154,680
SPCบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)13,8000.5865,794,465
SPCนายสำเริง มนูญผล-3,000-0.1312,175,044
SNPน.ส.วิสาขา ไรวา-2522500*-67.48ต่ำกว่า 0.5%
SNPนายปราการ ไรวา500,00013.383,389,090
SNPบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)366,7009.81165,937,020
SNPนายชาลี วลัยเสถียร-111,400-2.986,111,600
GLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,720,700115.68112,257,087
GLบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-3,359,667-39.9832,039,448
GLบริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด2,900,00034.51161,811,191
GLนางมยุรี วงแก้วเจริญ-500,000-5.957,000,000
GLนายประยงค์ วนิชสุวรรณ348,0004.1448,307,900
GLSIX SIS LTD100,8471.20185,846,489
GLนายสมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์-100,000-1.199,003,703
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED14018700*59.7214,018,700
BEAUTYRBC INVESTOR SERVICES TRUST9365000*39.899,365,000
BEAUTYนายสุวิน ไกรภูเบศ-9,350,000-39.8372,397,400
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED 4-8561800*-36.47ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYCHASE NOMINEES LIMITED 42-5258000*-22.40ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYนายคมสันต์ ทรงวุฒิวิชัย-1831300*-7.80ต่ำกว่า 0.5%
BEAUTYนายณภัทร ปัญจคุณาธร1500100*6.391,500,100
BEAUTYSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED950,2004.0524,133,135
BEAUTYนายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล-640,000-2.734,200,000
BEAUTYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -472,900-2.0112,876,624
BEAUTYTHE BANK OF NEW YORK MELLON-409,200-1.747,413,700
BEAUTYHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-343,000-1.461,671,000
BEAUTYSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-318,500-1.362,961,700
BEAUTYนายสุนทร คูห์รัตนพิศาล215,0000.925,424,000
BEAUTYนางทุเรียน ศรียงค์-172,700-0.741,643,200
BEAUTYนายคเชนทร์ เบญจกุล-50,000-0.211,626,700
BEAUTYนายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย-6000.002,641,300
PCSGHบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)20000000*163.0020,000,000
PCSGHRBC INVESTOR SERVICES TRUST-16,127,500-131.4421,061,700
PCSGHHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9835900*80.169,835,900
PCSGHบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด-8003100*-65.23ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7754100*-63.20ต่ำกว่า 0.5%
PCSGHนายมิน เธียรวร1,600,00013.0415,600,000
SPIนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-3718550*-ต่ำกว่า 0.5%
SPIบริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด2741400*-2,741,400
SPIบริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด1,123,000-19,825,660
SPIบริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด825,000-8,568,300
SPIบริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด390,000-8,864,750
SPIบริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด175,000-13,520,310
VNTนายอนุชา กิจธนามงคลชัย140,0001.4411,640,002
VNTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,1000.2313,294,532
VNTนายเชวง อพาธา-20,000-0.2113,930,000
MCCHASE NOMINEES LIMITED4941200*74.124,941,200
MCนายเจษฎา เลิศนันทปัญญา-4024700*-60.37ต่ำกว่า 0.5%
MCบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)4000500*60.014,000,500
MCRBC INVESTOR SERVICES TRUST1,665,40024.9822,894,700
MCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,315,80019.7420,773,800
MCHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD959,00014.396,915,600
MCSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY-468,600-7.034,452,300
MCน.ส.สุณี เสรีภาณุ300,0004.50358,561,500
MCนายศิริศักดิ์ สนโสภณ-186,900-2.804,913,100
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,306,00017.0937,459,800
SCนายวิทวัส พรกุล-3,000,200-9.6618,999,800
SCกองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว2,140,0006.8998,421,700
SCEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,796,4005.7829,709,025
SCกองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,400,0004.5125,938,600
SCนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์1,300,5004.1949,782,237
SCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 282,1500.91114,404,871
EFORLนายจักรพงษ์ โลหะเจริญทรัพย์410132200*512.67410,132,200
EFORLนายชาครีย์ โลหะเจริญทรัพย์-400970000*-501.21ต่ำกว่า 0.5%
EFORLนายไว จามรมาน-65,000,000-81.25185,000,000
EFORLนางราณี เอื้อทวีกุล-50161200*-62.70ต่ำกว่า 0.5%
EFORLนางวิมลวรรณ สิทธิโรจนวรรณ40,380,00050.4886,610,000
EFORLนายชูชัย จึงเจริญสุขยิ่ง23,500,00029.3892,329,600
EFORLนางพิชชุดา ชาน-18,682,600-23.35461,446,800
EFORLน.ส.ณัฐกานต์ ฮึกหาญวิทย์-8,000,000-10.0090,133,000
EFORLนางสุพัตรา มีนชัยนันท์-5,000,000-6.2561,610,000
EFORLUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED-3,050,000-3.81120,000,000
EFORLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,463,300-3.0883,855,560
EFORLนายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์537,0000.67401,537,000
EFORLนายเสกสรร ชุโนทัยสวัสดิ์-500,000-0.6359,327,400
ICCบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด250,4009.6427,710,410
ICCนายสำเริง มนูญผล35,7001.375,910,850
DEMCOกองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ7111300*92.457,111,300
DEMCOนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล-5624600*-73.12ต่ำกว่า 0.5%
DEMCOนายวรุณ สนโสภณ5509000*71.625,509,000
DEMCOนายวสันต์ สนโสภณ5500000*71.505,500,000
DEMCOนายศิริศักดิ์ สนโสภณ1,738,50022.6054,930,000
DEMCOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -845,981-11.0030,662,459
DEMCOนายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ-700,500-9.1112,690,000
DEMCOนายวิรัตน์ ทวีกิติกุล470,0006.114,450,000
DEMCOนายธีระชัย วรัญญูรัตนะ330,0004.295,230,000
DEMCOน.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ303,2003.9412,500,000
DEMCOน.ส.อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา150,0001.957,500,000
DEMCOบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-44,700-0.584,430,300
DEMCOนายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์40,0000.5231,913,188
SAPPEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1684231*-53.05ต่ำกว่า 0.5%
SAPPEกองทุนเปิด เค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร-1555700*-49.00ต่ำกว่า 0.5%
SAPPEนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล481,20015.165,853,500
SAPPEนายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์-10,000-0.323,840,000
BJCHIMR.SEUNGWOO LEE270,000,0001,971.00360,000,000
BJCHIMR.YOUNG JUN LEE270,000,0001,971.00360,000,000
BJCHIMR.KYUYOUNG LEE161,505,6001,178.99215,337,200
BJCHIนายวิชัย วชิรพงศ์17,663,400128.9423,551,200
BJCHIน.ส.สุรีย์รัตน์ เตชะกมลสุข10,100,00073.7313,200,000
BJCHIกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว9,468,90069.1212,625,200
BJCHIMRS.JUM JA YANG9,450,00068.9912,600,000
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล9,359,90068.3312,565,200
BJCHIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,411,70061.4110,495,600
BJCHIกองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ7,465,20054.5010,026,400
BJCHIกองทุนเปิด เค หุ้นปันผล7,434,30054.279,912,400
BJCHIนายคงศักดิ์ มหาวรมากร6686400*48.816,686,400
BJCHIนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย6,005,60043.848,000,000
SAUCEนายเชิดชู โสภณพนิช-12,000-0.302,921,400
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED46688580*326.8246,688,580
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED 4-28853840*-201.98ต่ำกว่า 0.5%
DSGTCHASE NOMINEES LIMITED 42-10918780*-76.43ต่ำกว่า 0.5%
DSGTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,686,008-32.8023,894,147
DSGTN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,597,70032.1814,361,900
DSGTTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-359,100-2.51104,270,230
DSGTSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-317,800-2.2210,920,680
DSGTนางสุวรรณา อนุวงศ์นุเคราะห์-299,700-2.1022,460,000
DSGTนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์30,0000.219,887,430
PSLBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE-35,523,594-300.1757,771,756
PSLNORBAX INC.,9685411*81.849,685,411
PSLNORBAX INC., 179-9349818*-79.01ต่ำกว่า 0.5%
PSLนายณัฐพล จุฬางกูร7,422,60062.7227,222,600
PSLHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD5,771,06048.7725,419,960
PSLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,668,87731.0065,992,363
PSLSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,268,43610.7221,227,654
PSLSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED854,1857.2214,336,145
PSLMR.SALIL SEVANTILAL SHAH-445,000-3.766,656,600
PSLEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD229,8001.948,829,100
PSLBANQUE PICTET & CIE SA-25,000-0.219,769,800
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน-9667850*-1,952.91ต่ำกว่า 0.5%
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 12155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 22155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 32155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 42155680*435.452,155,680
ALUCONบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.อลูคอน 51045130*211.121,045,130
ALUCONกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ23,6004.77263,500
BRRนางวราณี เสรีวิวัฒนา16900000*216.3216,900,000
BRRนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-4198900*-53.75ต่ำกว่า 0.5%
BRRนายณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์1,476,20018.905,584,700
BRRนายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม-865,500-11.083,967,600
BRRนายอำนาจ แกล้วกล้า-380,000-4.863,600,000
BRRนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา200,0002.568,200,000
SRICHAบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)1606400*44.981,606,400
SRICHAUBS (LUXEMBOURG) S.A.-1542900*-43.20ต่ำกว่า 0.5%
SRICHACHASE NOMINEES LIMITED-841,200-23.552,603,800
SRICHAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -326,700-9.155,893,565
SRICHAHSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS THAI EQUITY-219,900-6.161,657,100
SRICHAนายกำธร ยังคง145,0004.062,677,500
SRICHAบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)77,7002.182,250,000
SRICHAนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์20,0000.565,750,000
SRICHAนายอนวัช สุริยวนากุล20,0000.561,604,000
SRICHAนายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์-14,600-0.417,787,000
PACEนายสรพจน์ เตชะไกรศรี239,690,027695.101,247,812,977
PACEนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล198162600*574.67198,162,600
PACEUBS AG SINGAPORE BRANCH105222500*305.15105,222,500
PACEIBC THAILAND LTD60000000*174.0060,000,000
PACEน.ส.จันศรี แสงสี42500000*123.2542,500,000
PACEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,291,20084.9459,916,300
PACEนายสุเมธ เตชะไกรศรี-28,700,000-83.2373,300,000
PACEROSALIND DEVELOPMENT LTD.28,000,00081.2073,900,000
PACEน.ส.สุภารัตน์ สง่าเมือง-27,700,000-80.3330,000,000
PACEนายธำรง เอี่ยมผ่องใส20000000*58.0020,000,000
PACEนายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล-16718000*-48.48ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ15000000*43.5015,000,000
PACEน.ส.ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล-14318600*-41.52ต่ำกว่า 0.5%
PACEนายเพียรไกร อัศวโภคา-10625400*-30.81ต่ำกว่า 0.5%
PACEDBS BANK LTD-3,699,800-10.7315,300,000
PACEนายเศกสรร เศรษฐสกล1,595,0004.6360,778,400
PACEนายณฤทธิ์ เจียอาภา189,9000.5540,650,000
PACEนางธัญญพัทธ์ เกษมฐิติพันธุ์-15,000-0.0415,605,700
SOLARนายสันติ สังวาลย์มานนท์5297700*82.115,297,700
SOLARนายบดินทร์ เสรีโยธิน3600000*55.803,600,000
SOLARนางประไพ ยืนนาน-2744300*-42.54ต่ำกว่า 0.5%
SOLARนายชาญเดช ตียานุกูลมงคล2560000*39.682,560,000
SOLARนายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา2545000*39.452,545,000
SOLARน.ส.พรพรรณ เทพตระการพร-1,210,200-18.764,296,600
SOLARนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ-1,000,000-15.509,100,000
SOLARนายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา840,08813.024,528,888
SOLARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -819,550-12.708,825,484
SOLARนายนิพนธ์ สังวาลย์มานนท์380,0005.8911,380,000
SOLARนายนำชัย สุขสันติสกุลชัย-291,000-4.5110,000,999
SOLARนายนริศ จิระวงศ์ประภา180,0002.7932,380,000
SOLARนายพิชัย โอทยากุล-150,000-2.334,250,000
SOLARนายสิทธิชัย มาธนชัย98,5001.533,109,100
SOLARนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล80,0001.247,615,100
SOLARนายธีรวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล75,0001.164,590,000
SOLARCLEARSTREAM NOMINEES LTD-26,900-0.423,751,449
TRCบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด629,936,4481,436.26839,915,264
TRCSAMLEE CORPORATION297,299,997677.84396,399,996
TRCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 191,570,710436.78252,178,580
TRCCITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS83,533,680190.46111,378,240
TRCนายอานนท์ชัย วีระประวัติ75,000,000171.00100,000,000
TRCนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล50,889,600116.0367,852,800
TRCน.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต48,105,500109.6860,707,000
TRCTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH26,741,80860.9735,655,744
TRCนางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา20,817,20047.4627,545,600
TRCนายก่อกิจ ชีวพันธุศรี19000000*43.3219,000,000
TRCนายศรัญ ประกายรุ้งทอง18,500,00042.1824,560,000
TRCน.ส.พรชื่น หัสธรรม17,168,82039.1422,902,960
TRCนายสมัย ลี้สกุล17,063,52038.9022,651,360
TRCนายสมภพ ติงธนาธิกุล14,700,00033.5219,200,000
TRCนายธีระศักดิ์ วาสประเสริฐสุข14,620,00033.3319,020,000
TRCนายอยุทธ์ พจน์อนันต์13,276,59030.2717,557,120
TRCนายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์-6250000*-14.25ต่ำกว่า 0.5%
TRCนายศิรประเสริฐ จีระพรประภา-6069600*-13.84ต่ำกว่า 0.5%
TRCนายกิรินทร์ นฤหล้า-5400000*-12.31ต่ำกว่า 0.5%
MODERNนายเจริญ อุษณาจิตต์-4,000,000-39.009,542,000
MODERNNORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT-1,238,600-12.0819,249,300
MODERNน.ส.เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง-400,000-3.906,620,000
MODERNบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 307,6003.0011,996,100
MODERNนายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์100,0000.985,400,000
PRบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด200,0009.7049,037,000
PRนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์8,9000.43849,900
PRHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD2,6000.131,281,900
PRTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1,0000.051,366,700
SITHAIนายชัยรัตน์ โกวิทมงคล-21723000*-54.74ต่ำกว่า 0.5%
SITHAIนายตุลณัทธ สพานแก้ว20800000*52.4220,800,000
SITHAIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,688,700-11.8284,129,460
SITHAIนายไพศาล ชาติพิทักษ์4,138,70010.4351,900,000
SITHAIEAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD1,779,8004.4921,358,000
SITHAIEAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES896,4002.2615,840,300
SITHAIน.ส.อรวรรณ ศรีเรืองสุข-800,000-2.0232,883,000
SITHAIนายไพวรรณ ชาติพิทักษ์700,0001.7663,300,000
SITHAIRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED608,0001.5314,311,000
SITHAIนางสมพร กนกกุล200,0000.5020,832,000
SITHAIนายประเสริฐ บุญมีโชติ200,0000.5034,700,000
SITHAIนายพิทยา มหิทธิวาณิชชา100,0000.2531,900,000
SITHAIนายสมยศ เลิศสุมิตรกุล100,0000.25103,100,000
SITHAIนายสุรชัย เอกปัญญาสกุล80,0000.2016,600,000
SITHAIนายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล75,7000.1979,689,700
SITHAIนายสมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล50,0000.1317,450,000
PMRBC INVESTOR SERVICES TRUST8,237,00086.4915,960,500
PMTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-5,918,000-62.143,915,300
PMCHASE NOMINEES LIMITED5635229*59.175,635,229
PMCHASE NOMINEES LIMITED 1-3687029*-38.71ต่ำกว่า 0.5%
PMHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD3,099,60032.5541,973,900
PMนายสาธิต วิทยากร3000000*31.503,000,000
PMMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-2,102,000-22.074,734,000
PMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -626,900-6.5853,990,804
PMนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์-450,000-4.736,610,000
PMSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-90,500-0.9510,806,200
FPIบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.โซลาริส จำกัด-16612500*-84.72ต่ำกว่า 0.5%
FPIน.ส.วิภาดา เอื้อสุขเจริญชัย8469500*43.198,469,500
FPIนายแสงชัย ธนาดำรงค์ศักดิ์8179000*41.718,179,000
FPIนายกิตติวุฒิ จงสุวณิชย์7609600*38.817,609,600
FPIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -3,377,000-17.226,446,600
FPIน.ส.พัฐสุดา ว่องเวศน์1,561,1007.9613,473,700
FPIนายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล1,150,0005.8720,600,000
FPIนายวีระ วงศ์แจ่มเจริญ1,050,0005.367,920,000
WACOALนายสำเริง มนูญผล16,500-1,103,800
BWGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 221,890,891421.59295,791,788
BWGนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ122,100,000231.99162,800,000
BWGนายธนพล วิระเทพสุภรณ์119,000,000226.10133,000,000
BWGนายกำพล วิระเทพสุภรณ์118,500,000225.15158,000,000
BWGนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร112,500,000213.75150,000,000
BWGSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY55,503,300105.4674,004,400
BWGนายวิรัช พันธ์สุขุมธนา54,743,700104.0172,991,600
BWGนายธนดล รักษาบุญ52,494,70099.7470,445,300
BWGนายธีระชัย รัตนกมลพร48,000,00091.2064,000,000
BWGน.ส.พรเพ็ญ กรรณิกากร45,122,30085.7359,051,200
BWGน.ส.เอมิกา อังคณาสิริกุล42,089,90079.9755,453,200
BWGนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม32,589,00061.9242,604,000
BWGนางสิริมา เนตรจารุ29,177,40055.4438,903,200
BWGนายอธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร28,889,70054.8938,519,600
BWGน.ส.มณีรัตน์ สดับ28,184,40053.5537,579,200
BWGนายสุชาติ เมฆทรัพย์27,190,80051.6636,254,400
BWGนายธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล27,000,00051.3036,000,000
BWGนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์27,000,00051.3036,000,000
BWGนายธงชัย อัศวุตมางกุร21,600,00041.0428,800,000
BWGนายสุวิทย์ กิจสัมนางกูร19,800,00037.6226,400,000
BWGนางสุจารี วิทยาศัย18,750,00035.6325,000,000
BWGนายสรรพวรรธ วิทยาศัย18,750,00035.6325,000,000
BWGนายวิรัตน์ พลภาณุมาศ16391000*31.1416,391,000
BWGน.ส.ชมวิว ยะสารวรรณ16,334,10031.0321,778,800
BWGน.ส.ลัดดา ศรีภาวินทร์15,623,52229.6820,804,696
BWGนายดิลก ธนภัทร15,120,90028.7321,689,900
BWGนายเจริญชัย แสงทองอร่าม13,770,00026.1617,860,000
BWGนายวรดิศ ธนภัทร13,500,00025.6518,000,000
BWGนายชัยพร เอี่ยมวสันต์12,954,10424.6118,205,472
BWGน.ส.สุนันทา เสือทรงศิล12,828,00024.3717,104,000
BWGMR.TADASHI KUNIMOTO12,000,00022.8016,000,000
BWGนางมณฑิณี ว่องพยาบาล12,000,00022.8016,000,000
BWGนายมานพ อ่วมทับ11,896,00022.6019,546,800
BWGนายสิทธิชัย มาธนชัย11,501,40021.8516,555,200
BWGน.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง-10000000*-19.00ต่ำกว่า 0.5%
BWGนายเมธา รังสิยาวรานนท์-6311200*-11.99ต่ำกว่า 0.5%
SCGนายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน-16442200*-101.94ต่ำกว่า 0.5%
SCGบริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด13185700*81.7513,185,700
SCGนายสำเริง มนูญผล6,0000.0479,836,200
NOBLEนายวรุตม์ สมะลาภา23,245,000299.8630,298,942
NOBLEนายสมเกียรติ จินาเกตุ-14,754,800-190.345,443,581
NOBLEนายปิยะ ธนากิจอำนวย-8,100,000-104.498,236,960
NOBLEนายสุชาย วัฒนตฤณากุล-2351000*-30.33ต่ำกว่า 0.5%
NOBLEนายวิเชียร จิระกรานนท์1,271,00016.403,576,000
NOBLEนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์939,80012.1212,201,800
NOBLEนายสุพล วัธนเวคิน-500,000-6.456,267,900
NOBLEน.ส.จันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ189,9002.457,716,661
NOBLEนายปิพณ พึ่งบุญพระ-153,300-1.984,018,400
NOBLEน.ส.ภาวิลาส พงศ์ไพโรจน์-120,000-1.553,727,300
NOBLEน.ส.รัฐวรรณ ลิ่มถาวรานันต์-118,500-1.539,739,500
NOBLEนางวราภรณ์ สุริยะทนานนท์-110,500-1.4332,268,199
NOBLEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -104,200-1.344,921,800
NMGบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)96607100*170.9996,607,100
NMGบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)-92368700*-163.49ต่ำกว่า 0.5%
NMGนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์4,774,2008.4552,674,200
NMGนายบุญชัย เอื้อพันธุ์พงศ์-317,800-0.5621,582,200
NMGนายวิลักษณ์ โหลทอง222,7000.3925,299,700
PFนายสุชาย วัฒนตฤณากุล-35717000*-35.72ต่ำกว่า 0.5%
PFJ.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUSTOMER REG. ACCOUNT32200000*32.2032,200,000
PFนายเอกชัย กาญจนาคาร-31750000*-31.75ต่ำกว่า 0.5%
PFนายวิเชียร จิระกรานนท์-25,570,200-25.5733,110,000
PFน.ส.วิภา สุทธิยุทธ์-22,000,020-22.0042,666,000
PFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -6,954,300-6.9560,473,656
CSSนายสกล สัณหฉวี26740940*163.1226,740,940
CSSนายเกรียง ศรีอัษฎาพร18100000*110.4118,100,000
CSSนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์18,000,000109.80171,654,188
CSSนายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน16877443*102.9516,877,443
CSSนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์-14675900*-89.52ต่ำกว่า 0.5%
CSSนายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์11,900,00072.5949,991,712
CSSHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD9640000*58.809,640,000
CSSนางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล7,045,40042.9820,297,400
CSSนางเกษร เศวตวรรณรัตน์5,172,73031.5519,094,555
CSSนายกุลทีป พิชิตสิงห์5000000*30.505,000,000
CSSนายปรีชา อรุณยิ่งมงคล4,031,80024.597,792,700
CSSนายเศรษฐา ยุวธานนท์-4000000*-24.40ต่ำกว่า 0.5%
CSSนายกิตติรัตน์ เมฆมณี3,800,00023.1841,134,888
CSSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,821,20017.2119,696,920
CSSนายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี1,543,4009.416,785,000
CSSนายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์-1,523,800-9.308,581,138
CSSนายเมธา เตมีศรีสุข1,400,0008.548,098,462
CSSนายบรรยเวกษก์ ธารทอง-1,235,316-7.546,861,146
CSSนายยั่งยืน รัถการโกวิท-1,210,600-7.385,649,400
CSSนายวิเชียร อิทธิแสง984,0006.0012,838,275
CSSนายมนตรี กังสวิวัฒน์772,5004.7126,363,515
CSSนายธนพล ทองประเสริฐ100,0000.6115,548,800
ILINKนางพรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล2640000*52.272,640,000
ILINKแพทย์หญิงพรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล-2617700*-51.83ต่ำกว่า 0.5%
ILINKTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT1377000*27.261,377,000
ILINKบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)720,00014.264,829,100
ILINKนายพัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล640,00012.672,740,000
ILINKนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล620,00012.2821,100,000
ILINKนายรัตนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล430,0008.512,620,000
ILINKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -309,200-6.124,330,518
ILINKนายชินรัตน์ ชินบุรี300,0005.941,700,000
ILINKน.ส.เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล212,0004.202,220,000
ILINKนายอนันตชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล190,0003.762,190,000
ILINKนางเบญจมาศ ฉัตรนุเคราะห์160,0003.172,160,000
ILINKนายวรพงษ์ รวิรัฐ100,0001.983,395,000
ILINKนายสุเทพ พัฒนสิน100,0001.985,200,000
ILINKน.ส.ทิพภาวรรณ์ เหลียวสุนทร77,5001.531,516,000
ILINKนายวิบูลย์ วัชรสุรังค์-24,700-0.492,955,240
ILINKนายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา5,0000.102,005,000
ILINKน.ส.ขวัญตา มีสมพร6010.012,475,601
ILINKนายณัฐนัย อนันตรัมพร5980.011,834,398
SYNTECนายจิรโมท พหูสูตร22,024,30067.83156,434,060
SYNTECนายศิริชัย สู่บัณฑิต-17295877*-53.27ต่ำกว่า 0.5%
SYNTECNORBAX INC.,9050700*27.889,050,700
SYNTECบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,044,90027.86112,406,800
SYNTECนายสมพงษ์ เอื้อเสถียร-8015000*-24.69ต่ำกว่า 0.5%
SYNTECนายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ4,859,50014.9775,300,000
SYNTECนายเศกสรร เศรษฐสกล-3,992,500-12.308,500,000
SYNTECน.ส.สุชีรา เตชาพลาเลิศ2,443,2007.5319,240,600
SYNTECนายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์2,200,0006.7872,900,000
SYNTECนายชัชชัย กีรติวรสกุล1,500,0004.6215,700,000
SYNTECRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED1,000,0003.0825,426,200
SYNTECNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC938,7002.8912,436,000
SYNTECนายพิชัย เหล่าเศรษฐานันท์458,0001.4118,208,500
SYNTECบริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด-393,947-1.218,044,109
SYNTECนายสุรินทร์ เตชาพลาเลิศ291,7000.909,906,800
ESTARน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-32900000*-30.93ต่ำกว่า 0.5%
ESTARบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,959,7007.4882,158,892
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล-23469665*-645.42ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 18317467*228.738,317,467
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 28317467*228.738,317,467
LRHบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด โดยลงทุนในหุ้นของบมจ.ลากูน่า รีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล 36834731*187.966,834,731
LRHนายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร-1071269*-29.46ต่ำกว่า 0.5%
LRHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -644,200-17.7219,276,496
LRHนายวชิระ ทยานาราพร77,0002.121,500,000
MALEEบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)-2021100*-64.68ต่ำกว่า 0.5%
MALEEน.ส.วิชฎา จงวิไลเกษม1295600*41.461,295,600
MALEEน.ส.นฤมลพัชร์ ปรีชาพีชคุปต์727,00023.261,458,500
MALEEนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ605,50019.3822,510,000
MALEEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 519,10016.6118,451,096
MALEEนายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ-146,400-4.681,653,600
GELนายสุวัฒน์ กฤษณวิภาคพร-31000000*-24.80ต่ำกว่า 0.5%
GELนายเรืองวุฒิ กิจธารทอง30000000*24.0030,000,000
GELนายทวี กุลเลิศประเสริฐ-26,654,500-21.3287,988,210
GELบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,495,1204.4094,765,409
GELน.ส.ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์2,400,0001.9252,400,093
GELนายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย1,000,0000.80269,000,000
GELนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์200,0000.16116,573,100
GELนายสันติ เชาวนันทกุล-130,000-0.10226,852,300
GELนายวิชา พลไพศาล100,9000.0829,190,904
PREBน.พ.สมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล-6249800*-88.75ต่ำกว่า 0.5%
PREBนายสมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล-5980770*-84.93ต่ำกว่า 0.5%
PREBน.ส.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล5418270*76.945,418,270
PREBนางนงนุช ภัทรากุลพิเชฐ-2899106*-41.17ต่ำกว่า 0.5%
PREBนายภาพัญ ภัทรากุลพิเชฐ2000000*28.402,000,000
PREBนายวิษุวัฒน์ ปลอดประดิษฐ์-1719900*-24.42ต่ำกว่า 0.5%
PREBนางฉัตรสมร ติรกานันท์1666400*23.661,666,400
PREBนายพีรนาถ โชควัฒนา371,6005.285,811,075
PREBนายยุตินัย ติรกานันท์-355,200-5.047,133,071
PREBนายสมศักดิ์ ติรกานันท์274,8003.907,512,189
PREBนางกมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข146,4002.083,128,400
PREBน.ส.สุนทรี ตั้งสัมพันธ์-138,100-1.969,337,986
PREBน.ส.เลิศลักษณ์ ธีรชาติรังสฤษดิ์110,0001.562,109,656
PREBบริษัท หลานปู่ จำกัด80,0001.141,715,066
PREBนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา63,8000.9110,834,040
PREBนายชัยณรงค์ เกรียงโกมล-40,000-0.571,828,000
PREBน.ส.ภานุรัตน์ จตุรานนท์31,1330.442,980,833
PREBนางอรวรา โตมีชัย30,0000.431,750,000
PREBนางละไมพรรณ กฤตสวนนท์-10,000-0.147,533,173
PREBนายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ2,6000.042,615,533
PREBน.ส.ชนัดดา ชำนาญเวชกิจ-2,000-0.033,713,333
JUBILEนายวิโรจน์ พรประกฤต-8,800,000-218.2463,541,400
JUBILEN.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 115200000*128.965,200,000
JUBILECHASE NOMINEES LIMITED3600000*89.283,600,000
JUBILEบริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด-714,500-17.721,183,900
JUBILEนายคเชนทร์ เบญจกุล-252,300-6.262,538,100
JUBILEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 235,5005.842,053,300
JUBILEHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD231,5005.742,071,000
JUBILEนายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี102,1002.531,160,000
JUBILEนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-75,000-1.86875,100
JUBILEนายคฤห์สิทธิ์ อุปัติศฤงค์25,0000.62900,000
JUBILEนายทินสิทธิ์ อุปัติศฤงค์25,0000.62900,000
JUBILEนายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล-10,000-0.25890,000
JUBILEนายธนเสฏฐ์ สุวรรณวรดิษฐ์1,0000.021,440,400
SYMCนายเจริญชัย หวังธีระประเสริฐ1800000*25.381,800,000
SYMCนายมาโนช อยู่บรรยงค์-375,000-5.298,962,719
SYMCกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ110,0001.552,250,000
SYMCนายวีรชัย วงศ์จีระศักดิ์42,5000.604,310,960
AQUAนายกำพล วิระเทพสุภรณ์248,000,000223.20700,000,000
AQUAนายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์-215000000*-193.50ต่ำกว่า 0.5%
AQUAน.ส.จิราพัชร ไชยวรรณา-200918600*-180.83ต่ำกว่า 0.5%
AQUAนางอรอร อัครเศรณี-100000000*-90.00ต่ำกว่า 0.5%
AQUAนายธีระชัย รัตนกมลพร89762000*80.7989,762,000
AQUAนายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง35683400*32.1235,683,400
AQUAนายเฮ้าคิน แสงทองอร่าม25000000*22.5025,000,000
AQUAนายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม23,798,70021.42108,000,000
AQUAนายวิรัตน์ พลภาณุมาศ23313000*20.9823,313,000
AQUAนายเจริญชัย แสงทองอร่าม19,000,00017.1051,000,000
AQUAน.ส.สุรีพร อุทัยวิวัฒน์กุล-15,000,000-13.5030,000,000
AQUAนายทวีป เรืองหร่าย-10,500,000-9.45104,200,000
AQUAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 419,0200.3846,443,038
AQUAน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-300,000-0.27109,391,836
AQUAนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ300,0000.27225,494,418
AQUAน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล150,0000.1454,700,060
AQUAนางสุมาลี อ่องจริต-22,600-0.02318,477,400
KAMARTน.ส.มาลี กิตติชูโชติ5450000*33.525,450,000
KAMARTนายวิทิต พงศ์พิโรดม-1,025,000-6.3016,000,001
KAMARTนายสมศักดิ์ คุณารัตนอังกูร500,0003.084,400,000
KAMARTนางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา103,5010.643,603,500
KAMARTนายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ100,0000.6219,100,000
KAMARTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -86,600-0.5316,947,150
KAMARTนางวนิดา แซ่จิว-70,000-0.4325,314,000
KAMARTนายวิชญ เมฆาอภิรักษ์50,0000.3110,788,100
KAMARTนางอรกัญญา มงคลรัตนธร4000.004,000,500
PDIBALI VENTURES LIMITED-16,765,300-285.0122,622,600
PDIบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)11300000*192.1011,300,000
PDIนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน1500000*25.501,500,000
PDIนายณัฐพล ทรงสายชลชัย1221200*20.761,221,200
PDIนายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์1200000*20.401,200,000
PDIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 934,40015.884,261,360
PDIนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ461,7007.852,346,800
PDIนายพิชัย กัญจนาภรณ์280,0004.761,660,000
PDIนายสมเจตน์ ชำนาญท่องไพวัลห์260,0004.421,660,000
PDIนายศุภชัย วีรบวรพงศ์25,0000.433,963,500
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-132,828,720-122.2043,206,807
BROOKMAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.-43,206,807-39.75132,828,720
BROOKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,263,3257.6058,331,385
BROOKนางพิมลศรี หาญพัฒนพานิชย์5864200*5.405,864,200
BROOKนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล3,336,5003.0726,781,000
BROOKนายวงศ์วริศ เผอิญโชค2,667,5502.457,633,850
BROOKนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ-2,606,400-2.407,961,000
BROOKนายสุคเณศ จันทรุจานนท์963,5000.8910,460,000
BROOKDEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM500,0000.467,000,000
BROOKน.ส.อุษณา มหากิจศิริ-372,775-0.347,082,000
BROOKนายอมรินทร์ นฤหล้า134,5000.129,372,500
BROOKนายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์-120,300-0.115,999,900
BROOKนายธนิต อ่อนละเอียด100,0000.097,412,500
BROOKนายนรินทร์ นฤหล้า-27,100-0.025,875,100
BROOKนายนนทพงษ์ สิงหละชาติ23,1000.0210,369,188
BROOKMR.MARK MITCHELL GREENWOOD-5,700-0.0110,674,049
GRANDRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED-20138312*-26.18ต่ำกว่า 0.5%
GRANDน.ส.ขวัญเรือน กัญจา-14500000*-18.85ต่ำกว่า 0.5%
GRANDนายทวี อนันตรัตนา805,0001.0549,793,800
GRANDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,5000.1065,669,971
TAKUNIนายยศทัศน์ สมหวังทรัพย์-17785000*-158.29ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIน.ส.เมริกา ตรรกวาทการ17685000*157.4017,685,000
TAKUNIนายจเร เจียรธนะกานนท์6655900*59.246,655,900
TAKUNIนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ5183500*46.135,183,500
TAKUNIนายชัยธวัฒน์ เจริญพุทธิพร-5,000,000-44.509,100,000
TAKUNIนายณัฐภัทร ปัญญาธนคุณ4002000*35.624,002,000
TAKUNIนายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล-2951700*-26.27ต่ำกว่า 0.5%
TAKUNIน.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง-2,887,800-25.704,324,100
TAKUNIนายกระทรวง จารุศิระ-936,001-8.334,779,999
TAKUNIนายวิจอม ตันชีวะวงศ์-641,400-5.714,562,300
TAKUNIนายชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์35,0000.312,260,000
KCบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-22388210*-87.31ต่ำกว่า 0.5%
KCน.ส.ดารารัศม์ อำนวยวิวัฒน์-5819000*-22.69ต่ำกว่า 0.5%
KCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5757829*22.465,757,829
KCนายปรเมศฐ์ พุ่มม่วง-5413500*-21.11ต่ำกว่า 0.5%
KCนายณัฐพล ทรงสายชลชัย-1,214,700-4.7412,799,200
KCนายไชยพงศ์ พงศ์เกษมหิรัญ449,2001.756,706,490
KCดร.ฮงค์ฑัย แซ่ตัน10,0000.045,999,400
KCนายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์10,0000.0412,765,000
AGEนายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์2,061,0004.4531,210,275
AGEนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล-2,000,000-4.3218,000,000
AGEนายกิติชัย เดชไพบูลย์ยศ1,650,0003.5617,569,096
AGEน.ส.ปาณิสรา ปราญชลีสกุล1,379,4002.9813,080,550
AGEนางขันทอง อุดมมหันติสุข900,0001.9417,600,000
AGEน.ส.ปณิตา ควรสถาพร804,4401.74191,778,999
AGEนายพนม ควรสถาพร804,4401.74203,245,563
AGEนายวิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ-500,000-1.0824,168,618
AGEนายวิชัย เดชไพบูลย์ยศ309,4000.6710,458,220
AGEน.ส.พิมญาดา ควรสถาพร-50,000-0.1182,547,630
AGEนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร25,0000.0511,025,000
CGHนายเบน เตชะอุบล26,700,00034.71129,067,777
CGHABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-22,024,900-28.63124,826,700
CGHUOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account20,000,00026.00150,000,000
CGHพญ.พนิดา ดุสิตานนท์-17720200*-23.04ต่ำกว่า 0.5%
CGHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -11,147,100-14.4943,708,982
CGHSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED-10,035,400-13.0565,041,900
CGHMR.JASDEEP SINGH BHULLAR-1,330,000-1.7330,338,800
CGHนายสำเริง มนูญผล689,5000.90129,001,511
CGHTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-500,000-0.6532,669,000
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว43,5000.0636,554,700
CGHกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เงินทุนสร้างค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ23,5000.0319,697,700
LSTนางสุภา ยั่งยืนสุนทร4297800*17.024,297,800
LSTนางสุภาภรณ์ สมิทธินันท์-2,212,800-8.7610,153,900
LSTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 256,4001.024,383,055
LSTนายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา8,7000.0328,098,056
SENAนางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา-29830000*-122.90ต่ำกว่า 0.5%
SENAนางสุธิดา อุปถัมภ์16534600*68.1216,534,600
SENAนายเมธา รังสิยาวรานนท์7659100*31.567,659,100
SENAนายชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม6665100*27.466,665,100
SENAพล.ต.ต.อุทิศ พงษ์พานิช5000032*20.605,000,032
SENAนายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์-4000000*-16.48ต่ำกว่า 0.5%
SENAนายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา-1,508,200-6.215,597,701
SENAนายกมล จำเริญทวีทรัพย์-1,000,000-4.124,200,000
SENAนางจินดาชญา เด่นไพศาล-714,000-2.9437,122,133
SENAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 462,4001.9112,417,752
SENAนายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์-206,800-0.8510,640,000
SENAน.ส.ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์-200,000-0.8213,786,343
SENAนางฉวี เจียรสุวรรณ54,2000.2218,459,044
CHOนายพิทยา ว่าพัฒนวงศ์5458200*20.855,458,200
CHOนายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์5,368,35020.5123,977,250
CHOนายพอพล อินทรวิชัย4280000*16.354,280,000
CHOนายกิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์820,0003.135,349,800
CHOบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 462,2001.779,677,400
CHOนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี-95,000-0.366,600,000
ABICOนายอานนท์ ทองหยาด-5100000*-66.30ต่ำกว่า 0.5%
ABICOนางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ-2,632,600-34.2248,367,400
ABICOนายปิยะ อุตมฉันท์1650000*21.451,650,000
IHLนายวริทธิ์ ดำรงสกุลวงษ์1,088,0007.8313,007,100
IHLนายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-12,000-0.093,048,000
ABCบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-43454100*-49.54ต่ำกว่า 0.5%
ABCMR.shinji tanaka42,738,50048.72122,738,500
ABCน.ส.วินพา อุ่นจิตร-17546400*-20.00ต่ำกว่า 0.5%
ABCนางชนุชญา สิริโยธิน14319400*16.3214,319,400
ABCนางศิริรัตน์ ต สุวรรณ-13342200*-15.21ต่ำกว่า 0.5%
ABCน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง-3,083,500-3.5254,083,700
ABCน.ส.นันท์นภัส อัจจมาลย์วรา2,962,9003.3838,139,230
ABCนายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์2,484,5002.831,924,215,399
ABCนายชัยยุทธ สุขวณิชนันท์829,2000.9518,968,000
ABCนายอัครณัฐ คชพงษ์สิทธิโชค-540,000-0.6214,060,000
TNLนายสำเริง มนูญผล-600-11,141,780
TPOLYนายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม-8839900*-52.16ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายทศวรรษ ทองสุข-7351200*-43.37ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายอาคม กิจวนิชประเสริฐ3,400,00020.0656,100,000
TPOLYนายแชน พูนดี2712600*16.002,712,600
TPOLYนายชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ2677000*15.792,677,000
TPOLYนายสมคเน ด่านวิบูลย์2633900*15.542,633,900
TPOLYน.ส.สุภัทร์ดา ลิ้มประเสริฐวงศ์-2610400*-15.40ต่ำกว่า 0.5%
TPOLYนายพรชัย รัตนนนทชัยสุข2,116,80012.496,118,100
TPOLYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,656,400-9.773,566,415
TPOLYนายณัฐพล ทรงสายชลชัย1,191,2007.036,705,500
TPOLYนายสุเมธ ฉายเมธากุล150,3000.893,250,300
KKCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -5213782*-15.33ต่ำกว่า 0.5%
KKCน.ส.ศศิ อิงคนันท์-1,748,900-5.1442,242,648
KKCน.ส.พจนีย์ เข็มอำนาจ-1,100,000-3.2340,723,352
MIDAนายปราโมทย์ อัครเอกจิตต์11420000*14.5011,420,000
MIDAนายวิรัญ ใจยินดี4,503,3005.7291,141,144
MIDAนายทวีป เรืองหร่าย2,181,8002.7760,871,880
MIDAนายโกวิทย์ รุ่งเรืองธัญญา1,500,0001.9136,500,000
MIDAนางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ-1,462,600-1.8681,016,700
MIDAน.ส.วรางคณา เตไชยา-1,000,000-1.2712,000,000
MIDAนายวิเชียร เจียกเจิม787,0001.0014,587,000
MIDAบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -424,100-0.5414,062,020
MIDAน.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล350,0000.4490,294,848
MIDAน.ส.ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล338,4000.43164,051,920
MIDAน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล-300,000-0.38128,863,241
MIDAนายชาญชัย พาณิชยารมณ์270,7000.3433,766,700
MIDAนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ-13,900-0.0291,786,763
TRUMR.YUE KWOK-LEUNG4297300*20.884,297,300
TRUน.ส.อัมพร มาลีนนท์-3100000*-15.07ต่ำกว่า 0.5%
TRUน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-950,500-4.623,405,000
TRUนายธีระพงษ์ นามโท-192,000-0.937,997,100
TRUนายปรเมษฐ์ พฤกษานานนท์-38,000-0.186,170,720
TWSนายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร-700,323-24.86866,377
TWSMR.HO KWONCJAN322,07011.431,076,120
TWSMR.HO KWONCJAN-276,450-9.81754,050
TWSน.ส.ธีรดา บุญพจนสุนทร233,4418.29866,041
TWSน.ส.พัดชา บุญพจนสุนทร233,4418.29876,041
TWSนางอัธยา ปีตะวนิก233,4418.29866,041
TWSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 226,8008.051,024,800
TWSนายอนุรักษ์ บุญแสวง117,9004.19661,000
TWSนายสำเริง มนูญผล-99,800-3.541,359,600
TWSMR.HO KWONCJAN45,6201.621,076,120
TWSMR.TEE HWEE LIANG-35,620-1.26593,960
TWSนายสมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร31,3001.11546,300
TWSนายไพฑูรย์ เบญจฤทธิ์20,1000.71892,235
TWSนายพินัย เกียรติเทพวรรณ-5,000-0.18685,860
TSRนายอธิภัทร วิชระอนนท์-1722000*-13.43ต่ำกว่า 0.5%
TSRน.ส.ดรุณีย์ ลีศิริกุล1,363,90010.646,049,200
TSRนายมนต์ชัย ลีศิริกุล198,0001.5413,200,000
TSRนายเพิ่มศักดิ์ ผาติพิพัฒน์-40,000-0.312,380,000
TSRน.ส.รัตนาวดี อังกาทิพย์-32,700-0.262,201,400
TSRนายสุรพล สุดหอม-30,000-0.235,132,700
TSRนายวิทูร ชื่นวชิรศิริ10,5000.083,031,500
TSRนายสุนิพนธ์ พัชรครุกานนท์-5000.002,478,000
SSSCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -419,800-17.212,935,237
SSSCนายสมศักดิ์ สงวนสิน3000.01390,700
CRANEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,319,4005.367,750,462
CRANEน.ส.นทีพร ดวงสวัสดิ์516,5002.1012,093,708
CRANEนางศิริรัตน์ จารุสมบัติ401,3001.6314,855,450
CRANEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ237,9000.9725,245,307
CRANEนายนราทร เอื้อเฟื้อ65,4000.273,604,500
CRANEนายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์10,0000.047,866,075
UPOICนายธรรมนูญ สหดิษฐดำรงค์-48,100-0.373,781,900
UPOICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -19,000-0.153,946,630
HFTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,269,600-4.8029,048,600
HFTนายสมพล ธรรมมี240,0000.916,240,000
HFTนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์200,0000.7624,500,000
HFTนายสมสิทธิ์ วิตนากร-50,000-0.193,650,000
HFTนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-25,600-0.1018,950,000
AKRนายทศพล แววมณีวรรณ-67100000*-124.14ต่ำกว่า 0.5%
AKRนายภูมิพัฒน์ นำไพศาล19,500,00036.0834,500,000
AKRนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-15300000*-28.31ต่ำกว่า 0.5%
AKRน.ส.ธีรยา กนกพฤกษ์12,500,00023.13128,700,000
AKRบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -7,722,500-14.2922,567,538
AKRนายจีรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา7300000*13.517,300,000
AKRน.ส.คุณีรัตน์ แววมณีวรรณ-4,715,500-8.7250,184,500
AKRนางภารดี เจียมจรรยา2,000,0003.7011,000,000
AKRนายพรชัย ทองวานิช1,000,0001.8514,917,987
AKRนายสิทธิโชค นพชินบุตร210,0000.398,210,000
AKRนายก้องไกล กนกพฤกษ์65,0000.1215,088,000
ARROWนายกฤช พนารัตน์2400000*29.762,400,000
ARROWนายจงกิจ งามเลิศชัย1009800*12.521,009,800
ARROWบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 697,8008.653,350,200
ARROWนายชาย มโนภาส600,0007.442,880,000
ARROWน.ส.จงกล งามเลิศชัย394,7004.892,152,000
ARROWนายสกล งามเลิศชัย135,4001.681,700,000
ARROWน.ส.นุชนี พิชญานนท์-80,000-0.991,579,000
ARROWนายสุธี อริยชาติผดุงกิจ-70,000-0.871,280,000
ARROWนายชนะ จึงโสภณวิทวัส40,0000.501,162,500
ARROWนายควงไพบูลย์ เจนสมบูรณ์17,2000.211,134,400
ARROWนางบัวแก้ว จึงโสภณวิทวัส-16,000-0.201,218,000
ARROWนายมงคล สิริสิทธิโชติ-15,000-0.191,190,000
SSFนางขนิษฐ์ ศิริพงษ์2444200*22.362,444,200
SSFนางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์-2410100*-22.05ต่ำกว่า 0.5%
SSFนายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล82,0000.7513,640,400
SSFบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -17,600-0.164,416,500
TWFPMR.D DANFUNG DENNIS7171000*179.287,171,000
TWFPMRS.HO LIENFUNG-7171000*-179.28ต่ำกว่า 0.5%
TWFPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,338,38133.4617,231,621
TWFPนายเอนก ฉัตรเสถียร-1043000*-26.08ต่ำกว่า 0.5%
TWFPนายพิทักษ์ บุญพจนสุนทร-488500*-12.21ต่ำกว่า 0.5%
TWFPบริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน)-255,000-6.384,517,000
TWFPDEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND166,4194.161,913,619
TWFPSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED100,0002.507,445,800
TWFPนายกำชัย จรุงกิจกุล81,5002.04650,500
SE-EDนายทวีฉัตร จุฬางกูร2,633,40015.8085,155,700
SE-EDนางวรรณวิมล สิฏฐกุล1,314,0007.883,277,500
SE-EDบริษัท เผชิญโชค เทรดดิ้ง จำกัด324,8001.952,977,800
SE-EDนางโศภนา อุดมวนิช14,3320.094,257,499
SE-EDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,9000.012,222,581
SMITน.ส.ปรางทิพย์ ศิวรักษ์34,0000.1517,370,000
SMITนายชยกร ลิมป์ศิริพันธ์10,0000.045,450,000
SMITน.ส.ปิยะนุช แต้มศิริชัย1,0000.0015,337,000
PPPนายอลงกรณ์ ใจอิ่มสิน2500000*19.132,500,000
PPPนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล2397700*18.342,397,700
PPPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2340800*17.912,340,800
PPPธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)-2,297,890-17.5812,781,800
PPPน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี-2,270,900-17.372,269,100
PPPนายธีระพันธ์ แสงไพบูลย์2243600*17.162,243,600
PPPนายเง็กกวง แซ่เลี้ยว1500700*11.481,500,700
PPPนายคเชนทร์ เบญจกุล600,0004.594,624,300
PPPนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา480,0003.674,500,000
PPPนายประธาน เปล่งวิทยา-60,000-0.461,910,000
TWZนายจักรชัย ฉันทโรจน์49273000*17.2549,273,000
TWZนายธนสิทธิ์ จารุพาณิชกุล31600000*11.0631,600,000
TWZบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,258,339-0.7958,761,243
TWZนายณัฎฐสิทธิ์ เทพไพฑูรย์1,500,0000.5340,703,361
TWZนางสุรางค์ ประภากรรุจิวงศ์227,8000.0869,420,000
TWZนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์80,4000.0356,660,400
SORKONน.ส.สายชล สิมะกุลธร200000*16.95200,000
SORKONนายสุชน สิมะกุลธร-200000*-16.95ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนางศันสนีย์ สุธีวงศ์-131166*-11.12ต่ำกว่า 0.5%
SORKONนายเรืองกิตติ์ กนกปรีชาวุฒิ-106,600-9.03204,139
SORKONKBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.47,1003.99989,600
SORKONบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -4,500-0.38545,340
IRCPนายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย3000000*28.803,000,000
IRCPน.ส.โสพิศ ภูสนาคม2000000*19.202,000,000
IRCPนายสุรพงษ์ ภูสนาคม2000000*19.202,000,000
IRCPนายณัฐพล ทรงสายชลชัย1625649*15.611,625,649
IRCPนางแจ๋ว ภูสนาคม1500000*14.401,500,000
IRCPนายทรงศักดิ์ เกษมทรัพย์-1470000*-14.11ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายกฤช พนารัตน์-1400000*-13.44ต่ำกว่า 0.5%
IRCPนายสกน ธีระกุล1250000*12.001,250,000
IRCPนางนิภา เดชชาญชัยยุทธ1200000*11.521,200,000
IRCPนายสุริยา เดชชาญชัยยุทธ-1,200,000-11.524,300,049
IRCPนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม1059975*10.181,059,975
IRCPนายธนกร กิจยโภค-848,200-8.142,599,400
IRCPนายอุดม คงคาเพชร450,0004.321,950,000
IRCPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -347,900-3.342,122,204
IRCPนายนเรศ โต๊ะสงวนพันธ์242,0002.321,800,049
IRCPบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)-240,000-2.301,261,800
IRCPน.ส.วนิดา กิจยโภค-100,000-0.962,911,500
IRCPนายประเสริฐ รวมภักดีกุล100,0000.963,850,000
IRCPนายพิสิษฐ์ อาชามงคล94,8000.912,170,000
IRCPน.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส-60,000-0.581,200,000
IRCPนายณรงค์ ฐานุธรรมกุล-8,226-0.086,200,000
IRCPน.ส.จารวี โลกวิทวัส4,1000.041,119,000
IRCPน.ส.ดวงกมล ลิมานันท์3,4500.033,520,000
IRCPนายรวิชญ์ ธรรมสุจริต1,0000.011,695,624
IRCPนายประชา เหตระกูล5000.008,390,000
IRCPนายกังวาล กุศลธรรมรัตน์70.0011,985,000
UOBKHนายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์203,6000.8122,034,048
UOBKHนายวชิระ ทยานาราพร200,0000.797,200,000
UOBKHบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -125,000-0.503,828,766
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD-32,637,291-169.7119,631,041
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD30,637,291159.3152,268,332
SIMATนายพะเนียง พงษธา6000100*31.206,000,100
SIMATนายนเรศ งามอภิชน-5500000*-28.60ต่ำกว่า 0.5%
SIMATนายสุริยา สิงหกุล-3,063,500-15.932,253,229
SIMATบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,893,282-15.0514,877,872
SIMATนายอัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา2290100*11.912,290,100
SIMATน.ส.วาสนา คลอวุฒิเสถียร-2215246*-11.52ต่ำกว่า 0.5%
SIMATนายณัฐพล ทรงสายชลชัย2150300*11.182,150,300
SIMATGRAND-FLO SOLUTION BERHAD-2,000,000-10.4019,631,041
SIMATนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์-1,995,300-10.3815,204,700
SIMATนายปวีณ นพคุณทอง1,450,0007.543,450,000
SIMATน.ส.ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์642,8003.3411,360,763
SIMATนายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา-320,000-1.662,902,000
SIMATนายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์-220,000-1.142,280,000
SIMATนายชาคริต สุวรรณโชติ70,0000.365,002,286
NBCน.ส.วารุณี ตันตสุรฤกษ์-4440600*-15.19ต่ำกว่า 0.5%
NBCนายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา20,0000.073,670,000
NBCนายสมชาย ปัดภัย-12,000-0.046,418,000
NBCนายชวลิต วิสราญกุล10,0000.034,010,002
CENBANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE3608000*10.323,608,000
CENนายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์-3,500,000-10.013,500,000
CENบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1,274,700-3.6510,500,800
CENน.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ-1,270,000-3.638,910,000
CENนายชนะชัย ลีนะบรรจง1,000,0002.86155,954,100
CENนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์-884,500-2.538,055,200
CENนายนพพร เหลืองธนะอนันต์200,0000.573,800,000
CENนางอำไพ หาญไกรวิไลย์100,0000.294,400,000
CENนายณัฐพัฒน์ รังสรรค์90,0000.265,100,000
RICHYบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4801800*12.004,801,800
RICHYน.ส.พิชญา ตันโสด400,0001.0031,606,900
RICHYน.ส.วรัญญา ปิ่นสำอางค์300,0000.759,244,500
RICHYบริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จำกัด-104,500-0.2658,395,600
RICHYน.ส.จาริณี ครองยั่งยืน-50,000-0.134,758,900
RICHYนางนิอร มุนีพีระกุล-19,800-0.056,890,200
PJWนายสุชาย วัฒนตฤณากุล-3244600*-10.45ต่ำกว่า 0.5%
PJWนายวิเชียร จิระกรานนท์2,450,7007.895,581,400
PJWนายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์-1,558,900-5.024,547,000
PJWนายชวาล เหมมณฑารพ-850,000-2.743,380,100
PJWบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)-622,900-2.016,519,400
PJWกองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ-100,000-0.329,323,700
TRTนายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์2,330,00012.703,956,400
TRTน.ส.ชวนนท์ สันติโชตินันท์1597467*8.711,597,467
TRTนายนวชน สันติโชตินันท์1597467*8.711,597,467
TRTนายอวยชัย ศิริวจนา-1,000,000-5.453,692,814
TRTนายสุชน สิริวรการวณิชย์560,0003.052,510,000
TRTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -491,100-2.6816,487,056
TRTนายวิบูล วงศ์สืบชาติ300,0001.644,317,100
TRTนายชัยยุทธ ชินสุขีพร154,4000.843,646,400
TRTนายสมชาย สุขจิตต์นิตยกาล95,3000.524,537,940
CWTนายพลเสฏฐ์ เตือนกุล-200,000-0.892,208,300
CWTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -61,290-0.276,607,080
CWTนายสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์40,0000.183,671,700
CWTน.ส.สุธีรา ศิลลา-4,200-0.024,916,500
CIบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)-413400000*-959.09ต่ำกว่า 0.5%
CIนายสงกรานต์ อิสสระ211201680*489.99211,201,680
CIบริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด80331600*186.3780,331,600
CIน.ส.จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล-35701128*-82.83ต่ำกว่า 0.5%
CIนายทวีป เรืองหร่าย-34029900*-78.95ต่ำกว่า 0.5%
CIน.ส.กรัชเพชร อิสสระ26512500*61.5126,512,500
CIนางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ-24058370*-55.82ต่ำกว่า 0.5%
CIนายเจษฎา เลิศนันทปัญญา17920100*41.5717,920,100
CIนายดิฐวัฒน์ อิสสระ15825822*36.7215,825,822
CIนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ12000000*27.8412,000,000
CIบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11256000*26.1111,256,000
CIนายธเนศ ดิลกศักยวิทูร-10640039*-24.68ต่ำกว่า 0.5%
CIนายสุทัศน์ ขันเจริญสุข10405800*24.1410,405,800
CIนายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ-10398724*-24.13ต่ำกว่า 0.5%
CIนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-10000000*-23.20ต่ำกว่า 0.5%
CIนายวรพงษ์ ลาดเสนา9734800*22.589,734,800
CIนายวัลลภ สร้างเกียรติ8316000*19.298,316,000
CIน.ส.ภาวิณี เอี้ยวศิวิกูล-8100000*-18.79ต่ำกว่า 0.5%
CIนางปริญญา ขันเจริญสุข8020200*18.618,020,200
CIนายอดิศักดิ์ อัศวโกวิท7936000*18.417,936,000
CIนายวสันต์ บุญสิริสกุล-7500000*-17.40ต่ำกว่า 0.5%
CIนายสิทธานต์ พิเศษสิทธิ์7000000*16.247,000,000
CIนางอรพรรณ อรุณรังสิกุล6973494*16.186,973,494
CIMR.KULDIP SINGH --6669650*-15.47ต่ำกว่า 0.5%
CIนายสาธิต สร้างเกียรติ6655700*15.446,655,700
CIนายพิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์6030000*13.996,030,000
CIนางวาสนา มโนมัยพิบูลย์5860200*13.605,860,200
CIนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-5110000*-11.86ต่ำกว่า 0.5%
CIนางปนัดดา พัฒนพิฑูรย์-5000000*-11.60ต่ำกว่า 0.5%
CIนายอรรถวุฒิ สุจริต-5000000*-11.60ต่ำกว่า 0.5%
CIนายปภินวิชช์ เชิงชวโน-4800000*-11.14ต่ำกว่า 0.5%
CIนายวิสูตร เอี้ยวศิวิกูล-4624140*-10.73ต่ำกว่า 0.5%
CIนายฐากร ทรงอัครภัทรา4559400*10.584,559,400
CIนายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี-4500000*-10.44ต่ำกว่า 0.5%
CIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,441,82010.3126,512,000
CIMARIZON CAPITAL LIMITED-4419140*-10.25ต่ำกว่า 0.5%
CIบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด โดยบล.ทรีนีตี้ จำกัด4210200*9.774,210,200
CIนายกร ตระการเถลิงศักดิ์4153940*9.644,153,940
CIนายวรสิทธิ์ อิสสระ4127604*9.584,127,604
CIนายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม3850000*8.933,850,000
CIนายวันชัย เลิศคัมภีร์ศีล3845000*8.923,845,000
CIนายสินโชค พิริโยทัยสกุล3739600*8.683,739,600
PLนายบรรยงค์ ล่ำซำ-10800000*-37.15ต่ำกว่า 0.5%
PLนายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล10800000*37.1510,800,000
PLนางอรวรรณ ศิริภักดี-5,995,005-20.626,120,000
PLนายวีรยุทธ์ ศุภพิพัฒน์5833400*20.075,833,400
PLน.ส.ศศิว์วิมล ตั้งศรีเจริญพร-3020000*-10.39ต่ำกว่า 0.5%
PLนางจิตติมา ตั้งศรีเจริญพร2505600*8.622,505,600
PLน.ส.จิราภรณ์ ตั้งศรีเจริญพร2504700*8.622,504,700
PLนายกัณฑ์ เรืองสินภิญญา2384100*8.202,384,100
PLน.ส.กลอยกมล ศิริภักดี-776,500-2.677,964,500
PLนายเกรียงไกร วรวัฒน์พิบูลย์-629,000-2.163,141,000
PLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 622,2002.144,172,800
PLนายอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์254,9000.886,190,200
PLนายวรพจน์ ดีจริยา130,0000.452,880,000
PLนายสิทธิพร พีตกานนท์-100,000-0.342,350,000
PLนายจักรพงษ์ พีระพล19,6000.073,027,000
PLนายสมชาติ โสตธิมัย2,5000.012,304,000
TPCORPนายสำเริง มนูญผล20,2000.288,877,300
TPCORPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,1000.271,046,500
TPCORPน.ส.ประเทือง ปิ่นประเสริฐ-1,000-0.01951,820
SISนายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต4037000*17.284,037,000
SISนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-2540000*-10.87ต่ำกว่า 0.5%
SISนายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล30,0000.1310,684,900
SISบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,8000.026,813,455
SWCนายธวัช อึ้งสุประเสริฐ-2,734,700-26.5321,489,000
SWCนายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร-1,740,000-16.882,673,200
SWCนางจงจิต ชินกนกรัตน์-1,084,000-10.513,050,000
SWCน.ส.สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ1000000*9.701,000,000
SWCนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค1000000*9.701,000,000
SWCนายมาณพ สุพักตร์มนตรี1000000*9.701,000,000
SWCน.ส.อัญชนา พินิจกุศลจิต-850000*-8.25ต่ำกว่า 0.5%
SWCน.ส.เมทนี สุคนธรักษ์-782600*-7.59ต่ำกว่า 0.5%
SWCนายอนุรักษ์ บุญแสวง-766700*-7.44ต่ำกว่า 0.5%
SWCนายพัฒนา สุคนธรักษ์-253,900-2.46900,000
SWCนายณภัทร ตันติเจริญเกียรติ-183,400-1.781,016,600
SWCน.ส.ไหม ชินกนกรัตน์117,7001.143,180,000
SWCบริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-100,000-0.971,500,000
PTนายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-1425000*-14.25ต่ำกว่า 0.5%
PTนายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา-1015000*-10.15ต่ำกว่า 0.5%
PTน.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย837000*8.37837,000
PTนายปิยะ อุตมฉันท์830000*8.30830,000
PTนายพลเทพ ตัณธวัชชารมน์800000*8.00800,000
PTบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -282,300-2.825,569,680
PTนายธนธรณ์ เกื้อกูลศรี62,6000.632,120,000
AKPนายบุญส่ง เจียรไพศาลเจริญ2500000*8.602,500,000
AKPนายทศพล แววมณีวรรณ1,830,0006.3017,830,000
AKPนางสุภา ยั่งยืนสุนทร206,6000.713,296,400
AKPนายเจริญ เลาหทัย-183,200-0.635,479,500
AKPน.ส.ระวีวรรณ จารุนิธิ164,0000.5610,679,000
VTEนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ14800000*48.2514,800,000
VTEว่าที่ ร.ต.วิสาร วิวรรธนไกร9700000*31.629,700,000
VTEนายกุลทีป พิชิตสิงห์-8200000*-26.73ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายสุพจน์ วรรณโรจน์6,397,90020.8616,804,159
VTEนายณรุจ วิวรรธนไกร5185400*16.905,185,400
VTEนายภวดล เกลียวอรรคเดช5000000*16.305,000,000
VTEนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์4000000*13.044,000,000
VTEนายมานัส กำเหนิดงาม-3500000*-11.41ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล-3,494,200-11.394,200,000
VTEนายทิพย์ ดาลาล3300000*10.763,300,000
VTEน.ส.พิชัญญา กัญจนาภรณ์3000000*9.783,000,000
VTEนายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย-3000000*-9.78ต่ำกว่า 0.5%
VTEน.ส.จิตสุภา บุญทราพงษ์2900000*9.452,900,000
VTEนายวีรชัย เครือหงษ์2749433*8.962,749,433
VTEนายพรพินิจ พรประภา2725000*8.882,725,000
VTEน.ส.นุชรา เชื้อประสาท-2696578*-8.79ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายพิรัตน์ เขาแก้ว-2606334*-8.50ต่ำกว่า 0.5%
VTEนายณัช หวังมหาพร2545000*8.302,545,000
VTEนายพีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์-2521500*-8.22ต่ำกว่า 0.5%
VTEนางนิสากร ฉายแก้วโปร่ง2500000*8.152,500,000
VTEนางเกษมศรี วรรณโรจน์2,400,0007.8216,500,000
VTEนางสาวิณี สินธู2370000*7.732,370,000
VTEนายประโยชน์ สุขศรีการ2300000*7.502,300,000
VTEนายกมลชัย วงศ์มหเจริญ2285000*7.452,285,000
VTEนายโสตถิชนม์ ตันนาภัย2240000*7.302,240,000
VTEนายสมชาย จงวัฒน์ผล-2,040,000-6.653,700,025
VTEน.ส.จิตตกานต์ จันทนโรจน์960,0003.135,000,000
VTEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -836,466-2.737,020,194
VTEนายขวัญชัย เกิดแก้วฟ้า650,0002.123,150,000
VTEนายกฤตสัมพันธ์ พัฒนพิโดร-455,000-1.482,200,000
VTEนายสมชาย สิริสถาวร450,0001.477,614,600
VTEนายวสันต์ เต็มแสวงเลิศ-338,300-1.108,482,100
VTEน.ส.บุศรินทร์ เพื่อนพึ่งได้-186,300-0.6113,543,200
VTEนายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์-135,000-0.444,486,774
VTEนายธนทรัพย์ ดวงแสงทอง-100,000-0.335,607,300
MPGนายณัฐพล จุฬางกูร47,631,60074.3170,484,000
MPGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -38013601*-59.30ต่ำกว่า 0.5%
MPGนายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร-10,475,000-16.344,500,000
MPGนายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล-5000000*-7.80ต่ำกว่า 0.5%
MPGน.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส-4512800*-7.04ต่ำกว่า 0.5%
MPGนายอานนท์ชัย วีระประวัติ-3,000,000-4.6832,000,000
MPGนายวิสิฐ ตันติสุนทร740,0001.1522,105,900
MPGนายเกษมทัต ไพจิตรสมบัติ-301,000-0.476,395,000
THIPนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์41400*7.0041,400
THIPนางนิภา อภิรติกุล-5,000-0.8545,200
THIPบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,400-0.411,151,300
THIPนายธีระวุฒิ นวลแสง-600-0.1084,100
NCLน.ส.เสาวนีย์ สิทธิวรวัฒน์100,0000.313,578,700
TCนายสุรชัย ฟองอมรกุล-10320000*-40.04ต่ำกว่า 0.5%
TCนางจันทรา เชื้อธนะภิญโญ-6285700*-24.39ต่ำกว่า 0.5%
TCน.ส.นฤมล วัฒนบุรานนท์5500000*21.345,500,000
TCนายสุเมธ เสริญสุขสกุล5000000*19.405,000,000
TCนางอัมภิณี เชื้อธนะภิญโญ3295000*12.783,295,000
TCนายสุริยา กุลตังวัฒนา3040000*11.803,040,000
TCนายโสภณ วิรเศรณี-1750000*-6.79ต่ำกว่า 0.5%
TCนางสรัตนา ลือชัยประสิทธิ์1,495,0005.805,895,000
TCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -323,600-1.263,404,300
TCนางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ300,0001.1615,800,000
TCนายอุยจง แซ่เบ้231,0000.9013,671,000
TCนางอำนวย ลือชัยประสิทธิ์100,0000.392,743,300
TCนายวัฒนะกุล ลือชัยประสิทธิ์42,8000.175,063,300
MATIนายพีรวิช กาญจนาพงศ์กุล-1266200*-8.67ต่ำกว่า 0.5%
MATIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,031,0007.063,589,700
MATIนางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์959800*6.57959,800
MATIนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร13,6000.096,444,999
MATCHMR.KULDIP SINGH --5581964*-13.17ต่ำกว่า 0.5%
MATCHMR.KULDIP SINGH5576964*13.165,576,964
MATCHนางวิภา คล่องประกิจ3260600*7.703,260,600
MATCHนายพรชัย อริยรัชโตภาส3044000*7.183,044,000
MATCHน.ส.รริศา คล่องประกิจ2,500,0005.907,026,000
MATCHน.ส.ริศรา คล่องประกิจ-2,218,100-5.235,577,000
MATCHนายวินัย คล่องประกิจ-2,024,500-4.7812,154,100
MATCHนายวีระ ศุภราทิตย์150,0000.356,500,000
TPACบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)4,000,00023.80100,000,000
TPACนายถาวร เพชรโลหะกุล-1537000*-9.15ต่ำกว่า 0.5%
TPACนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล-1419400*-8.45ต่ำกว่า 0.5%
TPACนายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์200,0001.1921,552,000
TPACนายวีรชัย เดชอมรธัญ168,4001.001,737,800
TPACนายธีรวิทย์ บุษยโภคะ140,0000.8316,280,000
FNSนายกอบคุณ เธียรปรีชา2,115,00010.4515,215,000
FNSนายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ-1766000*-8.72ต่ำกว่า 0.5%
FNSน.ส.มนัญญา พรจินดารักษ์1312200*6.481,312,200
FNSนางวีณา ติระตระกูลวิชยา1,100,0005.433,000,000
FNSUBS AG SINGAPORE BRANCH700,0003.4623,917,390
FNSนายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล-500,000-2.472,500,000
FNSMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC463,0002.2930,652,555
FNSนายวิทวัส สุขสันติสุวรรณ-460,000-2.271,340,000
FNSนายสมชาย ปัดภัย300,0001.484,850,000
FNSน.ส.ริศรา คล่องประกิจ202,6001.001,839,000
FNSบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 193,5000.961,802,400
FNSนายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์33,7000.172,445,200
FNSนายวีรวัฒน์ อภิธนวิทย์-20,600-0.101,278,500
FNSนายวินัย คล่องประกิจ-13,600-0.071,534,757
CSRน.ส.ปริม คุณะเกษม-288,700-270,000
CSRนายสุขุมา ชยานนท์279,600-424,100
CSRนายชยา ชยานนท์9,100-121,600
ACDนางวาริณี อ่อนโชติ-15420150*-46.88ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายสนั่น ศิริพนิชสุธา9,200,00027.9734,200,000
ACDน.ส.นวรัตน์ วิชชาผลิผล5997900*18.235,997,900
ACDบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,162,40015.6910,271,956
ACDนายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม-5000000*-15.20ต่ำกว่า 0.5%
ACDน.ส.รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์-4116900*-12.52ต่ำกว่า 0.5%
ACDUOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED3610400*10.983,610,400
ACDนายฤาเดช คุณยศยิ่ง2800000*8.512,800,000
ACDนายเอกวรวุฒิ อ่อนโชติ-2580000*-7.84ต่ำกว่า 0.5%
ACDนายอานนท์ ทองหยาด2,560,0007.786,000,000
ACDน.ส.พลอยพรรณ วิเศษสินธพ2547600*7.742,547,600
ACDน.ส.พรทิพย์ วงศ์ศรีสุชน645,0001.965,720,028
ACDนางอิงสาริศา กันตาคม-139,000-0.422,700,000
ACDนายชุน เฉิน30,0000.092,610,000
ACDนางฉัฏฐทิพย์ รังสีธรรม-20,000-0.062,100,083
ACDน.ส.นวพร ทองคำ10,0000.032,900,000
TCMCนายพิมล ศรีวิกรม์6,500,00021.7132,740,224
TCMCน.ส.พีรญา เชี่ยวสกุล2,721,4009.095,651,400
TCMCนางอรุณี พันธุมโกมล2673600*8.932,673,600
TCMCบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2,665,100-8.902,064,500
TCMCนายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์-2600000*-8.68ต่ำกว่า 0.5%
TCMCนายณรงค์ พันธ์โนราช2013000*6.722,013,000
TCMCนายชายชาญ หลูไพบูลย์1800000*6.011,800,000
TCMCนายวีรชัย จันทรนิภาพงศ์-1800000*-6.01ต่ำกว่า 0.5%
TCMCนายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล1790000*5.981,790,000
TCMCนายเลิศ นิตย์ธีรานนท์1,678,5005.618,166,500
TCMCนายสุชาต เชี่ยวสกุล1,270,0004.244,170,000
TCMCนายวิกร ศรีวิกรม์1,150,0003.8418,773,000
ASIANนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ1,011,1003.306,315,000
ASIANนายชาญ อมเรศ-750,300-2.4511,879,410
ASIANน.ส.พรชนก ตันติเฉลิมสิน365,2001.1911,464,384
ASIANบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,5000.156,167,724
PAEน.ส.กิตติพร ตั้งจารุ15092700*6.4915,092,700
PAEบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,733,7003.7677,918,600
PAEนางจินตนา กาวีวงศ์-4,000,000-1.7253,482,750
PAEน.ส.พิจิตรา ตั้งภาธร-3,766,900-1.6214,646,100
PAEนายอัชดา เกษรศุกร์983,0000.4237,383,000
FIREนายธนา รัตนอุบลชัย-5000000*-16.50ต่ำกว่า 0.5%
FIREนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์-856,300-2.835,253,700
FIREนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร770,0002.544,926,580
FIREน.ส.ชลธี แปลกประจิตต508,9001.683,888,900
FIREนายวิโรจน์ สุขชัย-341,900-1.131,758,100
FIREนายอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล190,0000.633,969,700
FIREนางลีนา รจิตรัตนายิ่ง150,0000.502,410,200
FIREนายประมวล ชูติกมลธรรม55,0000.184,220,000
PCAนางรังสิมา วิเศษสุทธิชัย-2000000*-8.64ต่ำกว่า 0.5%
PCAนายไชยฉัตร วณิชย์พรรค-1600000*-6.91ต่ำกว่า 0.5%
PCAน.ส.สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ-1500000*-6.48ต่ำกว่า 0.5%
PCAนายสมชาย สกุลวิจิตร์สินธุ1400000*6.051,400,000
PCAนางรัตนา สุวรรณ-20,000-0.095,130,000
FMTนายกอบคุณ เธียรปรีชา6,400-1,014,600
KWCนายวีรวัฒน์ อังศุชาติวงศ์50000*-50,000
KWCนายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ400-84,860
BSMนางนวพร สบฤกษ์12,200,00012.2057,198,000
BSMนายสมนึก เคร่งธรรมคุณ6,000,0006.0012,288,000
BSMนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์-6,000,000-6.00124,000,000
BSMMISSLI CAO5419500*5.425,419,500
BSMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,342,1005.3415,505,200
BSMน.ส.พัณณินอร ศิริสุวัฒน์1,500,0001.508,279,600
BSMนายปราการ ภัทรวงศ์โยธิน1,250,0001.256,750,000
BSMน.ส.ณิชกมล เกตุพันธุ์1,071,5001.0710,200,000
BSMนายวิชาญ ตรีสุทธาชีพ160,0000.1623,654,400
PGบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 97,6001.072,543,567
FEนายสำเริง มนูญผล-4,100-0.56865,100
OCCบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด-300,000-5.102,625,000
OCCนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา-5,500-0.091,357,490
OCCนางรสศรี สกนธวัฒน์-4,990-0.08902,420
OCCนายสุชาติ มนูญผล2,1000.04461,400
OCCนายสำเริง มนูญผล1,0000.029,154,240
TCJน.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี1,425,00016.962,811,000
TCJน.ส.หล้า มะโนจิตร-602400*-7.17ต่ำกว่า 0.5%
TCJนายไพรัช อิ่มโชคชัย220,0002.622,320,000
TCJน.ส.ณัฐนี พรมงคลสุข-51,000-0.61760,000
TCJนางนวพร รัตนชัยกานนท์50,0000.60505,000
TCJนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ-49,700-0.59817,300
TCJนายชนะชัย ลีนะบรรจง-10,600-0.131,336,800
WIIKบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด-50000000*-166.00ต่ำกว่า 0.5%
WIIKน.ส.พรพิมล ปฐมศักดิ์12500000*41.5012,500,000
WIIKนายชาญชัย ตั้งสัจจะพจน์12500000*41.5012,500,000
WIIKนายธวัชชัย ตั้งอุทัยศักดิ์12500000*41.5012,500,000
WIIKนายวีระเดช เตชะไพบูลย์11500000*38.1811,500,000
WIIKนายชัย ชีวมงคล-5,000,000-16.6045,000,000
WIIKนายธีระพงษ์ นามโท2460700*8.172,460,700
WIIKนายศุภวุฒิ มณีรินทร์-2250000*-7.47ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนายวัชระ แก้วสว่าง-2000000*-6.64ต่ำกว่า 0.5%
WIIKบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -1788400*-5.94ต่ำกว่า 0.5%
WIIKนายชำนาญ อจละนันท์-1725000*-5.73ต่ำกว่า 0.5%
WIIKน.ส.สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์909,0003.023,728,400
WIIKนายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ-882,300-2.9311,579,600
WIIKนางสุมาลี อ่องจริต-189,100-0.6367,739,700
PPMบริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)140,0000.856,123,500
PPMนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม-23,500-0.144,488,500
PPMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -14,100-0.092,710,100
UKEMนายวิเชียร จิระกรานนท์6400000*7.556,400,000
UKEMบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 710,1000.847,682,700
KCMนายเมธา รังสิยาวรานนท์-14,294,800-20.307,779,900
KCMน.ส.วันดี ทับทองหลาง4800000*6.824,800,000
KCMนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์4000000*5.684,000,000
KCMนายชาญชัย โชติวรรณ์3765000*5.353,765,000
CPRนายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร-3333999*-15.34ต่ำกว่า 0.5%
CPRนางงามมาศ เกษมเศรษฐ์1238100*5.701,238,100
CPRนายสมใจ อาภรศรี1200000*5.521,200,000
CPRนายปุนภพ ปุณณกิติเกษม-1101800*-5.07ต่ำกว่า 0.5%
CPRนางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์-1057800*-4.87ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายวินิจ หงนิพนธ์-1040000*-4.78ต่ำกว่า 0.5%
CPRนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล-1000000*-4.60ต่ำกว่า 0.5%
CPRนายพรชัย อริยะเมธิน1000000*4.601,000,000
CPRนายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี-790,000-3.631,870,000
EICน.ส.ธนภร สุนทเรกานนท์-9000500*-16.47ต่ำกว่า 0.5%
EICนายวิทิต พงศ์พิโรดม-3500000*-6.41ต่ำกว่า 0.5%
EICนางจันทิรา ลือสกุล3350500*6.133,350,500
EICน.ส.ปฏิญญา วงค์กุศลเลิศ-600,000-1.108,050,000
EICนายชาคริต นักสอน249,3000.463,460,800
EICบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 129,4000.244,904,600
EICนายณรงค์ หวังเจริญวงศ์-100,000-0.185,996,800
EICนางยุพดี ตปนียวรวงศ์30,0000.052,500,000
PRAKITนายวิชัย จิรเจริญกิจกุล5,8000.08810,800
PRAKITบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -2000.00368,600
TMIน.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์-200,000-0.335,032,000
TMIนายพิชัย กิติสุวรรณกุล-150,000-0.244,262,300
MOONGนายธณัฐ เตชะเลิศ-1470000*-8.82ต่ำกว่า 0.5%
MOONGนายศิริชัย เทนอุทัย614500*3.69614,500
MOONGนายฐาปนา ถนัดสร้าง-602100*-3.61ต่ำกว่า 0.5%
MOONGนายพรชัย งามมณีวัฒน์260,0001.561,020,000
MOONGนายพรชัย ตนุภัทรชัย150,0000.901,530,000
MOONGนายอนุรักษ์ บุญแสวง65,6000.391,028,000
MOONGน.ส.จันทรวรรณ จรูญธรรม45,0000.271,410,000
MOONGนายธีนพัฒน์ จิรสุวินัย-36,700-0.22876,900
MOONGนายอิทธิกร แซ่เล้า-9,300-0.06711,000
CCNนายดลปวรรธก์ เทพไตรรัตน์9421000*29.399,421,000
CCNนายดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์-4,450,000-13.8831,178,541
CCNนายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์-2,771,000-8.6534,299,000
CCNนายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ-2,680,000-8.3647,082,100
CCNนางสิตานัน เพ่งพันธ์พัฒน์2300000*7.182,300,000
CCNนายกษิดิศ เอี่ยมโอภาส-2000000*-6.24ต่ำกว่า 0.5%
CCNนายระบิล กลั่นสกุล-1,970,000-6.1534,638,100
CCNนายพงศ์อิทธิ์ มโนมัยอุดม1530800*4.781,530,800
CCNน.ส.สุพรรณ ปิยเจษฎากุล-1475800*-4.60ต่ำกว่า 0.5%
CCNนายวิชิต บัวศรี-1290000*-4.02ต่ำกว่า 0.5%
CCNนายประเสริฐ วัฒนาสุนทรารักษ์1200000*3.741,200,000
TNPCธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,513,99655.9629,392,495
TNPCนายสมสกุล อัศวเจริญถาวร20,375,00048.4925,452,000
TNPCนางสิริวรรณ ศรีพหล11,692,67227.8314,615,840
TNPCน.ส.น้อย แซ่ตั้ง10,838,66825.8013,548,335
TNPCนายกฤตศร มังกรกาญจน์10,102,46424.0412,628,080
TNPCนายไพศาล สำราญกิจดำรงค์9,304,54422.1411,540,230
TNPCน.ส.ปิยธิดา มังกรกาญจน์9,203,58021.9011,504,475
TNPCน.ส.อุมาภรณ์ สว่างวรรณ์9,122,65621.7111,403,320
TNPCนายก้อง มังกรกาญจน์9,101,16821.6611,376,460
TNPCธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)9,086,31621.6311,357,895
TNPCนายมกร สุวรรณอาภา8,917,60421.2211,147,005
TNPCน.ส.อารีรัตน์ โชคล้ำบุญ7,161,00017.048,950,000
TNPCนางศิริพร มังกรกาญจน์6,476,28415.418,095,355
TNPCน.ส.ทวีพร กีรติอดิศัย5,297,71612.616,595,645
TNPCนายเกียรติ มังกรกาญจน์5,095,92412.136,369,905
TNPCน.ส.จันทร์แรม ภาสบุตร4,885,20811.636,106,510
TNPCบริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด4,873,22011.606,091,525
TNPCน.ส.พัชรี นราสัตยวงศ์4,214,67610.035,268,345
TNPCนางสุมาลี สิทธิชัยวิเศษ3,120,0007.434,000,000
TNPCนายบุญยืน ทองทับ3,107,2807.403,884,100
TNPCนางสุวรรณี สิทธิชัยวิเศษ2,224,4205.292,780,525
TNPCน.พ.ชวลิต วิวิทยาสิน2223815*5.292,223,815
TNPCบริษัท เต็ก ฮก (ประเทศไทย) จำกัด1,948,1004.642,435,125
TNPCนายสมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ1,926,2004.582,430,000
TNPCน.ส.พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร1890000*4.501,890,000
TNPCนางสมพักตร์ ธนสารสมบัติ1,863,4164.432,329,270
TNPCน.ส.วลัยพรรณ พงศ์ธำรงค์1,713,3604.082,141,700
TNPCนายดวงพหล ลิ้มธรรมมหิศร1,640,0003.902,050,000
TNPCนายจิตต์ปรีดี สังข์ศิริ1,474,4003.511,843,000
TNPCนายวิจิตร ก่ออมรทรัพย์1,458,6803.471,823,350
TNPCนางเฮดดี้ เจน1,313,5523.131,641,940
TNPCนางวัลลีย์ สังข์ศิริ1,104,8002.631,768,850
TNPCนายชวลิต วิวิทยาสิน-455763*-1.08ต่ำกว่า 0.5%
TNPCน.ส.ชุติมา มังกรกาญจน์-314290*-0.75ต่ำกว่า 0.5%
TPAนายสราวุธ ลิ้มไชยาวัฒน์-93,200-0.531,115,800
TPAนายจงกิจ งามเลิศชัย-3,200-0.021,235,900
NINEนายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล3700000*14.803,700,000
NINEบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-3,680,000-14.72130,983,587
NINEนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม-1695000*-6.78ต่ำกว่า 0.5%
NINEน.ส.พรเพ็ญ นิธิเกษม-1462700*-5.85ต่ำกว่า 0.5%
NINEนายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ1304000*5.221,304,000
NINEนายเอกวิชญ์ กมลเทพา-1255400*-5.02ต่ำกว่า 0.5%
NINEนายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ-995800*-3.98ต่ำกว่า 0.5%
NINEน.ส.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม-970000*-3.88ต่ำกว่า 0.5%
NINEนายภาณุรักษ์ แสงอร่าม-330,800-1.322,000,000
PHOLนายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์-1455000*-5.99ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนายกฤช พนารัตน์1000000*4.121,000,000
PHOLน.ส.ศิริวรรณ ยิ่งวิวัฒน์910000*3.75910,000
PHOLนายสาธิต ทองโชคชัย-876000*-3.61ต่ำกว่า 0.5%
PHOLนายสุรชัย ฟองอมรกุล-780,000-3.21830,000
PHOLบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,1400.312,232,400
PHOLนางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ-65,700-0.271,422,540
PHOLนางเอื้อจิต สุกใส4,0000.021,024,000
NEWน.ส.สุนิศา ชุตินธร4,200-126,400
NEWนางวัลลีย์ สังข์ศิริ200-497,100
SMMนางเตือนใจ จีระกุล-1500000*-2.96ต่ำกว่า 0.5%
SMMนายสมชาย วงค์กุศลเลิศ1447100*2.851,447,100
SMMนางพัทยา พิเชฐพงศา290,0000.5710,308,733
SMMน.ส.นัจนันท์ ทองลอย260,0000.512,345,066
SMMนายโกศล นิรันตราย150,0000.305,388,812
SMMนายอนันต์ พิเชฐพงศา100,0000.202,268,333
SMMนางจามรี ยสินทร61,9000.121,595,000
SMMนายอภินันทน์ ฮ้อแสงชัย-7,900-0.0224,160,000
SMMนายสมบูรณ์ สิทธิชัยวิเศษ5,0000.011,490,000
PPSนายธัช ธงภักดิ์3,9090.015,648,163
PPSนายธีรธร ธาราไชย3,9090.0150,048,163
PPSนายพงศ์ธร ธาราไชย3,9090.0155,103,463
PPSนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ3,9090.015,585,063
SALEEบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-3550000*-4.76ต่ำกว่า 0.5%
SALEEนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ1,360,0001.827,730,760
SALEEนายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์-550,000-0.744,328,102
SALEEนายสูตร นราธิปกร-400,000-0.545,834,233
SALEEนายสิรภัทร ตัตวธร125,0000.174,405,700
SALEEนายวิเชียร เจียกเจิม-120,000-0.162,626,000
SALEEนายสาทิส ตัตวธร60,0000.0810,495,863
SALEEนายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์-20,000-0.034,521,632
SALEEนายปรีชา สกุลดีเลิศ16,1000.022,828,700
UREKAนายศิริชัย ชูดวง-1,350,000-1.5518,024,826
UREKAนางพรรณี ปัญจะเทวคุปต์217,4000.253,907,425
UREKAนางกาญจนา เลาหะวรนันท์198,1000.232,814,500
UREKAนายจิระโชติ สุขะจูฑะ72,5000.085,072,500
WINนางปริมปภัสร์ เศรษฐ์ศุภเลิศ450,0000.4110,349,960
WINนายพิชัย ปัญญาเสวนมิตร418,0000.3824,191,300
WINนายชิตวร บุญล้อม311,3000.2826,513,600
WINน.ส.กมลทิพย์ นามนวน301,1000.2723,219,900
WINนายจักร จามิกรณ์174,1000.1649,016,999
WINนางนภา จามิกรณ์120,0000.1175,883,001
WINบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด -107,200-0.105,079,552
WINนายทนงเดช ฉัตรานุกูล40,0000.042,743,000
TSIบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด-1014149*-1.16ต่ำกว่า 0.5%
TSIดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม-499900*-0.57ต่ำกว่า 0.5%
TSIนายขจรยศ ดุลยโกเมศ-355,900-0.411,200,000
TSIนายชาญชัย พาณิชยารมณ์-329400*-0.38ต่ำกว่า 0.5%
TSIนายชาติชาย ถูกนึก260200*0.30260,200
TSIบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)257000*0.29257,000
TSIนายธิติ ธรณิศร-240300*-0.27ต่ำกว่า 0.5%
TSIนายพิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล240000*0.27240,000
TSIนายรณกิจ ศรีพัชราวุธ240000*0.27240,000
TSIABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-200,000-0.232,100,000
TSIน.ส.นฤมล แมงทับ-152,500-0.171,047,500
TSIนายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์145,0000.17595,000
TSIนายดนุช บุนนาค-119,600-0.141,520,000
TSIนายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย47,0000.051,322,000
TSIนายสมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล46,0000.05513,200
AIนายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์319,408,335-425,877,780
AIนายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์138,105,630-184,140,840
AIนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์103,294,320-137,725,760
AIนางนวลจันทร์ จึงสำราญพงศ์66,503,700-88,671,600
AIนางโสภา ธารีรัตนาวิบูลย์60,628,455-80,837,940
AIบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,674,200-78,325,800
AIนางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์51,000,285-68,000,380
AIนายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์31,500,000-42,000,000
AIนายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์27,014,700-36,347,200
AIนายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์27,000,000-36,000,000
AIนางผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์25,878,000-34,504,000
AIนางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์23,362,245-31,149,660
AIนายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์15,000,003-20,000,004
AIนายรณชิต เศวตโกมลนันท์12,923,311-17,377,748
AIนายณพล กรินทรากุล12,000,000-16,000,000
AIนายสุรชัย ขยันงาน11,490,099-15,320,132
AIกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกัส อิควิตี้ ฟันด์9,525,900-12,701,200
AIนายสิริชัย กรินทรากุล9,000,000-12,000,000
CPNCGกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-15899080*-170.12ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์11074480*118.5011,074,480
CPNCGHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD -6,134,800-65.649,923,662
CPNCGบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5824900*62.335,824,900
CPNCGกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5132000*54.915,132,000
CPNCGนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-4000000*-42.80ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-3770000*-40.34ต่ำกว่า 0.5%
CPNCGบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)1,500,00016.0516,682,000
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 3 -36489800*-602.08ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-33095001*-546.07ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์32264601*532.3732,264,601
CPNRFLITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 26916500*444.1226,916,500
CPNRFกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส23545100*388.4923,545,100
CPNRFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-11968251*-197.48ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFCHANSE NOMINEES LIMITED 96 -11223801*-185.19ต่ำกว่า 0.5%
CPNRFTHE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-3,218,983-53.1129,564,303
CPNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,702,10044.5831,200,020
CPNRFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,598,00042.8728,222,552
CPNRFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.-2,095,535-34.5846,428,010
CPNRFMRS.ARUNEE CHAN1,950,00032.1874,030,200
CPNRFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,462,400-24.1312,774,500
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - C -500,000-8.2535,920,670
CPNRFGIC PRIVATE LIMITED - H -317,746-5.2414,091,567
CPNRFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ -281,000-4.6413,100,538
CRYSTALสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)5,670,10055.0016,816,900
CRYSTALบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 261,0002.5327,262,100
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์-9850500*-94.56ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์9433500*90.569,433,500
ERWPFสำนักงานประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน) 7,165,20068.7917,181,000
ERWPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกั-2397100*-23.01ต่ำกว่า 0.5%
ERWPFนายประกิต ประทีปะเสน2100000*20.162,100,000
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-731,500-7.024,197,200
ERWPFกองทุนเปิดวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-278,800-2.6812,996,400
ERWPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 170,0001.634,580,000
HPFกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14249000*128.9514,249,000
HPFบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)10000000*90.5010,000,000
HPFบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-10000000*-90.50ต่ำกว่า 0.5%
HPFนายทวี ปิยะพัฒนา-9120000*-82.54ต่ำกว่า 0.5%
HPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)802,7007.269,969,200
JASIFMorgan Stanley & Co. International Plc.-1831850000*-18,135.32ต่ำกว่า 0.5%
JASIFSTATE STREET BANK AND TRUST COMPANY366055400*3,623.95366,055,400
JASIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT171465800*1,697.51171,465,800
JASIFNORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC161822200*1,602.04161,822,200
JASIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED114327500*1,131.84114,327,500
JASIFMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC107546300*1,064.71107,546,300
JASIFบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)-102,000,000-1,009.80135,488,000
JASIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD95830415*948.7295,830,415
JASIFSTATE STREET BANK EUROPE LIMITED93981253*930.4193,981,253
JASIFNT ASIAN DISCOVERY MASTER FUND-90000000*-891.00ต่ำกว่า 0.5%
JASIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS55000000*544.5055,000,000
JASIFAIA COMPANY LIMITED-50000000*-495.00ต่ำกว่า 0.5%
JASIFCHASE NOMINEES LIMITED43199600*427.6843,199,600
JASIFบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)42000000*415.8042,000,000
JASIFCREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED41221200*408.0941,221,200
JASIFDeutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c The Navis Asia Navigator Master Fund39815400*394.1739,815,400
JASIFนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล37773350*373.9637,773,350
JASIFBNY MELLON NOMINEES LIMITED35569800*352.1435,569,800
JASIFMERRILL LYNCH INTERNATIONAL-GEF ACCOUNT CLIENT GENERAL THB35000000*346.5035,000,000
JASIFนายไพศาล ชาติพิทักษ์30500000*301.9530,500,000
JASIFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC30318400*300.1530,318,400
JASIFบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)30000000*297.0030,000,000
JASIFบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)30000000*297.0030,000,000
M-IIกองทุนส่วนบุคคล บมจ.ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)-16275299*-158.68ต่ำกว่า 0.5%
M-IIนางลักษณีย์ สารสาส6000000*58.506,000,000
M-IIนายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ4418299*43.084,418,299
M-IIนายสมพล แต้เกษม-2396000*-23.36ต่ำกว่า 0.5%
M-IIนางสีดา เศรษฐีสุวรรณ-500,000-4.884,500,000
MNITกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว5871300*17.505,871,300
MNITกองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)-5000000*-14.90ต่ำกว่า 0.5%
MNITนายทวี ปิยะพัฒนา749,9752.237,105,047
MNIT2น.ส.ศิริพรรณ คำธรรมศาสตร์-3,000,000-23.552,000,000
MNIT2ดร.ปราณี เผอิญโชค2000000*15.702,000,000
MNIT2ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -1704100*-13.38ต่ำกว่า 0.5%
MNIT2บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด -53,800-0.4217,918,493
MNRFนายสมศักดิ์ บูรณะบุญวงศ์1103500*-1,103,500
MNRFน.ส.ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์-1000000*-ต่ำกว่า 0.5%
MNRFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,000-3,267,470
MNRFนายนพพร หงษ์แก้ว4,700-1,328,000
POPFบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,949,90061.8718,049,100
POPFกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-1,356,600-16.967,919,300
POPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,203,50015.0420,745,570
PPFนายอนันต์ ระวีแสงสูรย์1691800*18.781,691,800
PPFบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 140,0001.5510,816,800
PPFนายสาธิต กุมาร59,5000.662,292,000
QHPFกองทุนเปิด ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์-11213600*-104.85ต่ำกว่า 0.5%
QHPFบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)10726000*100.2910,726,000
QHPFกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์-1,245,700-11.6513,757,716
QHPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์-586,100-5.4827,323,900
QHPFBANK J.SAFRA SARASIN LTD, SINGAPORE BRANCH120,0001.1216,330,000
SIRIPสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 225,700-38,818,000
SIRIPนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์106,000-16,756,000
SPWPFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 6,253,900-23,016,500
SPWPFนายอนันต์ อนันตกูล-1100000*-ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFนางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์-1000000*-ต่ำกว่า 0.5%
SPWPFกองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์-363,000-2,082,000
STHAIบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก-266556874*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIMR.HSUN-MIN YANG151687239*-151,687,239
STHAIนางวิไล สมอ125000000*-125,000,000
STHAIMISSCHUN-CHING TENG114,819,537-403,361,859
STHAIน.ส.โชติรส อัฑฒกรวโรดม106,000,000-379,825,420
STHAIน.ส.จารุณี ชูตระกูล-74,000,000-49,400,000
STHAIน.ส.จิตติมา ชูตระกูล-57,000,000-38,462,148
STHAIน.ส.พลอยพรรณ วิจักขณา-49,000,000-33,270,000
STHAIนายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์-49,000,000-33,270,000
STHAIน.ส.วรรณภา บราวน์-48000000*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนายสาทร ชวนะเวสน์47,277,500-113,092,500
STHAIนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์-37,020,000-24,680,000
STHAIนายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล-32907000*-ต่ำกว่า 0.5%
STHAIนางพิชามญชุ์ กิตติพงศ์ธณัฐ32,000,000-54,655,768
STHAIนายยุวสันติ์ วงศ์วาสนา-32,000,000-21,586,000
STHAIนางวาศินี วัฒนสุวรรณ-29,000,000-20,360,000
STHAIน.ส.สุภี พงศ์สุทธินันท์25000000*-25,000,000
STHAIนายวัลลภ แจ่มวุฒิปรีชา25000000*-25,000,000
STHAIนายชลิต สถิตย์ทอง-21,600,000-26,400,000
STHAIน.ส.ปิติรัตน์ แซ่หงอ21400000*-21,400,000
STHAIนายไวกูณฐ์ แซ่หงอ-14,000,000-58,000,000
STHAIนายยงยุทธ จิรพิชิตชัย13,608,992-42,293,940
STHAIนายธราพงษ์ วิทิตศานต์9,000,000-29,000,000
STHAIนางสุกัญญา วรพงศ์พาณิชย์-6,200,000-31,800,000
STHAIน.ส.เนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ-2,800,000-56,693,000
STHAIนายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม-1,700,000-21,779,112
TGROWTHบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 10059500*121.7210,059,500
TGROWTHบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน)-7,000,000-84.70140,434,100
TGROWTHกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-5382200*-65.12ต่ำกว่า 0.5%
TGROWTHบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)3,700,00044.778,350,000
TGROWTHบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)2,125,90025.7210,185,900
TIF1นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์2430000*-2,430,000
TIF1นายวัฒน์สุมา ศรีสะอาด-890000*-ต่ำกว่า 0.5%
TIF1นายสุชาติ โชคพิพัฒน์กุล71,000-996,000
TIF1นายสุนทร รักศานติวงศ์-16,700-1,570,200
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED 1-72886900*-903.80ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFCHASE NOMINEES LIMITED57,922,900718.24203,620,300
TRUEIFNORTRUST NOMINEES LTD-CL AC-45920000*-569.41ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-40900000*-507.16ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFRAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED34585100*428.8634,585,100
TRUEIFนางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล-29275950*-363.02ต่ำกว่า 0.5%
TRUEIFTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT-6,914,100-85.73161,613,800
TRUEIFธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)-6,300,000-78.12573,600,000
TRUEIFAIA Company Limited- AIA D-PLUS2,927,20036.3092,700,200
TRUEIFHSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD-2,470,700-30.64294,346,392
TRUEIFRBC INVESTOR SERVICES TRUST557,5006.9162,733,500
UNIPFน.ส.อมรรัตน์ ฐายิกากุล1218200*11.391,218,200
UNIPFนางสิริเกศ จิรกิติ-1000000*-9.35ต่ำกว่า 0.5%
UNIPFบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)6000.011,259,700
UOB8TFสำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)2490000*20.542,490,000
UOB8TFนายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ-2000000*-16.50ต่ำกว่า 0.5%
WHARTกองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส1,585,50016.335,160,600
WHARTบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)757,0007.807,537,000
WHARTบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)568,7005.8616,512,700
WHARTบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)452,5004.664,652,300

บันทึกแบบเต็มหน้าจอ 462558 05025

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...