วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

TFEX Set50 Index Future Long/Short 26 Dec 2011

S50Z11 สัญญาณดี : +9/+10 แนะนำถือ ปิดสถานะ Short  S50Z11 เปิด สถานะ Long  S50Z11 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 90,000 บาท (1 Nov 2011 - 23 Dec 2011)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 13-12 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 23 Dec 2011 726.8

23 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 733.0
22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0 ปิด 23 Dec 2011 ที่ 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 12232011 63435 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2554 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,037.37 -5.15 -0.49 1,045.91 1,037.37 3,199,428 22,809.86
SET50 727.97 -4.76 -0.65 735.20 727.97 1,128,358 17,630.98
SET100 1,579.84 -9.67 -0.61 1,594.89 1,579.84 1,686,884 19,757.45
SETHD 1,045.23 -4.96 -0.47 1,054.02 1,045.23 129,909 3,208.73
mai 267.32 -2.82 -1.04 272.28 267.32 566,303 1,178.31

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,996.01 8.75 1,651.14 7.24 344.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,830.83 8.03 2,101.44 9.21 -270.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,170.10 44.59 2,932.78 12.86 7,237.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,812.92 38.64 16,124.50 70.69 -7,311.58 -

ณ วันที่ 23/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,391 2,243 +148
ต่างชาติ 1,632 997 +635
ในประเทศ 5,041 5,824 -783

TFEX Set50 Index Future Long/Short 23 Dec 2011

S50Z11 สัญญาณร้าย : -7/-10 แนะนำถือ ปิดสถานะ Long  S50Z11 เปิด สถานะ Short  S50Z11 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 83,300 บาท (1 Nov 2011 - 22 Dec 2011)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 12-11 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 22 Dec 2011 732.5

22 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 733.0
19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0 ปิด 22 Dec 2011 ที่ 733.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com


Fullscreen capture 12232011 14614 AM

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,042.52 -1.23 -0.12 1,047.09 1,037.19 3,048,230 18,748.01
SET50 732.73 -1.49 -0.20 736.71 728.50 1,167,786 13,921.89
SET100 1,589.51 -2.63 -0.17 1,597.56 1,580.44 1,758,618 15,856.84
SETHD 1,050.19 -0.77 -0.07 1,052.52 1,042.16 150,320 4,295.46
mai 270.14 +0.69 +0.26 271.07 269.19 1,220,213 1,495.12

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,183.09 11.64 3,108.37 16.58 -925.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,136.82 16.73 2,963.73 15.81 173.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,367.89 17.96 3,555.38 18.96 -187.49 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,060.20 53.66 9,120.52 48.65 939.68 -

ณ วันที่ 22/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,193 3,359 -166
ต่างชาติ 2,116 2,260 -144
ในประเทศ 6,187 5,877 +310


วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

TFEX Set50 Index Future Long/Short 22 Dec 2011

S50Z11 สัญญาณดี : +4/+10 แนะนำถือ ปิดสถานะ Short  S50Z11 เปิด สถานะ Long  S50Z11 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 83,000 บาท (1 Nov 2011 - 21 Dec 2011)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 11-10 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 21 Dec 2011 733.8

19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 12212011 65513 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 ธ.ค. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,043.75 +10.46 +1.01 1,049.29 1,043.75 3,322,901 22,143.74
SET50 734.22 +8.96 +1.24 738.41 733.96 905,332 14,864.12
SET100 1,592.14 +18.19 +1.16 1,601.42 1,592.14 2,000,726 17,602.71
SETHD 1,050.96 +7.23 +0.69 1,057.95 1,050.04 117,632 4,375.71
mai 269.45 +0.14 +0.05 271.81 269.45 854,743 2,031.89


การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,575.98 11.63 1,826.74 8.25 749.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,362.60 15.19 2,910.50 13.14 452.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,414.62 24.45 4,562.44 20.60 852.17 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,790.54 48.73 12,844.06 58.00 -2,053.52 -


ณ วันที่ 21/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,096 3,186 -1,090
ต่างชาติ 2,043 1,524 +519
ในประเทศ 5,755 5,184 +571


วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

TFEX Set50 Index Future Long/Short 21 Dec 2011

S50Z11 สัญญาณร้าย : -7/-10 แนะนำถือ สถานะ Short  S50Z11 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 89,600 บาท (1 Nov 2011 - 20 Dec 2011)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 11-10 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 20 Dec 2011 727.2

19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 12202011 70716 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 20 ธ.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,033.29 -0.26 -0.03 1,041.28 1,033.29 3,731,691 20,736.61
SET50 725.26 -0.28 -0.04 731.46 725.26 1,245,246 14,414.32
SET100 1,573.95 +0.35 +0.02 1,586.76 1,573.95 2,122,427 17,208.68
SETHD 1,043.73 -3.11 -0.30 1,050.78 1,043.73 132,605 4,219.65
mai 269.31 +1.51 +0.56 269.80 268.40 311,075 657.68

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,828.67 8.82 1,777.51 8.57 51.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,164.23 15.26 2,950.21 14.23 214.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,096.19 24.58 5,704.48 27.51 -608.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,647.52 51.35 10,304.41 49.69 343.11 -

ณ วันที่ 20/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,466 3,773 -307
ต่างชาติ 568 923 -355
ในประเทศ 4,513 3,851 +662

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

SENA : ความเห็น ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554

SENA : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธาราเทพฮอลล์ ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วาระสำคัญ :
- ลงมติอนุมัติซื้อบริษัท ที เทรเซอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ "สนามกอล์ฟ พัทยา คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท" ในราคา 590 ล้านบาท อีกที

ข่าวดี : +4/10 (ราคาปิดวันนี้ 2.26)
--  ประชุมคราวที่แล้วได้เสียงไม่พอ ได้เสียงเห็นชอบไปเพียง 61.13 % ซึ่งต้องการเสียง 75 % ของผู้เข้าประชุมไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย   ส่วนตัวเห็นด้วยกับการมุ่งเน้นไปที่ยังธุรกิจที่มีรายได้สม่ำเสมอมากขึ้น ดำเนินการแล้วรับรู้กำไรได้เลย
แม้จะซื้อบริษัทจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และเครือญาติ แต่ราคาพอรับได้ (IRR 10.4%) ชอบตรงจ่ายก่อนแค่ 100 ล้าน แล้วรับรู้รายได้เลย ที่เหลือจ่ายเป็นตั๋วอาวัล ไม่ต้องเพิ่มทุน(แต่เงินปันผลลดแน่ปีนี้) และ Option ซื้อที่ดินรอบรอบในราคาที่พอรับได้  แม้จะไม่เคยเรียนกับอาจารย์เลยไม่ค่อยรู้แนวคิด แต่หวังว่า อ.เกษรา คงไม่ทำให้พวกเราผิดหวังครับ


หนังสือบอกกล่างเชิญประชุม
DSC_0004 (2)
DSC_0005 (2)
DSC_0006 (2)

TFEX Set50 Index Future Long/Short 20 Dec 2011

S50Z11 สัญญาณร้าย : -8/-10 แนะนำถือ สถานะ Short  S50Z11 ครับ

กำไรก่อนหักค่าคอมสะสม 88,800 บาท (1 Nov 2011 - 19 Dec 2011)
ค่าคอมสะสม เปิด-ปิด 11-10 ครั้ง

ราคาปิดวันที่ 19 Dec 2011 728.0

19 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 725.0
16 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 718.0 ปิด 19 Dec 2011 ที่ 725.0
9 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 726.1 ปิด 16 Dec 2011 ที่ 718.0
2 Dec 2011 เปิด Long S50Z11 713.1 ปิด 9 Dec 2011 ที่ 726.1
1 Dec 2011 เปิด Short S50Z11 718.0 ปิด 2 Dec 2011 ที่ 713.1
30 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 686.0 ปิด 1 Dec 2011 ที่ 718.0
17 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 693.7 ปิด 30 Nov 2011 ที่ 686.0
15 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 689.0 ปิด 17 Nov 2011 ที่ 693.7
9 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 690.0 ปิด 15 Nov 2011 ที่ 689.0
7 Nov 2011 เปิด Long S50Z11 668.9 ปิด 9 Nov 2011 ที่ 690.0
2 Nov 2011 เปิด Short S50Z11 661.2 ปิด 7 Nov 2011 ที่ 668.9

สามารถติดตาม Update ผ่าน Twitter ได้แล้วที่

http://twitter.com/pjed_com

Fullscreen capture 12192011 65323 PM

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,033.55 -0.51 -0.05 1,039.03 1,029.15 3,273,156 20,088.86
SET50 725.54 -0.95 -0.13 730.56 722.20 807,031 14,354.49
SET100 1,573.60 -1.69 -0.11 1,583.74 1,566.48 1,407,700 16,418.62
SETHD 1,046.84 +0.14 +0.01 1,051.48 1,042.11 156,818 5,387.21
mai 267.80 +0.71 +0.27 268.49 266.67 242,188 518.56การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,423.04 7.08 2,046.80 10.19 -623.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,462.20 22.21 3,629.48 18.07 832.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,844.95 19.14 4,399.05 21.90 -554.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,358.66 51.56 10,013.53 49.85 345.14 -ณ วันที่ 19/12/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,393 5,964 -571
ต่างชาติ 676 1,260 -584
ในประเทศ 6,824 5,669 +1,155

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...