วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 14 พ.ย. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 984.28 +13.31 +1.37 991.61 982.29 3,555,610 27,806.90
SET50 693.30 +10.29 +1.51 699.67 692.12 970,609 21,472.04
SET100 1,502.01 +21.85 +1.48 1,515.15 1,499.56 2,347,397 25,329.38
SETHD 982.03 +10.02 +1.03 988.51 982.03 239,008 6,792.09
mai 259.03 +0.67 +0.26 261.57 259.03 200,832 425.89

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,368.10 12.11 1,452.82 5.22 1,915.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,237.32 18.83 4,931.30 17.73 306.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,104.26 21.95 4,526.12 16.28 1,578.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,097.21 47.10 16,896.66 60.76 -3,799.44 -

ณ วันที่ 14/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,601 7,948 -347
ต่างชาติ 1,857 826 +1,031
ในประเทศ 10,635 11,319 -684

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...