วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 09 พ.ย. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 967.84 -15.60 -1.59 985.37 967.84 4,262,125 33,272.43
SET50 682.23 -13.53 -1.94 696.28 682.23 920,651 25,534.26
SET100 1,476.92 -27.33 -1.82 1,506.48 1,476.92 2,957,980 30,514.50
SETHD 966.24 -17.05 -1.73 985.58 966.24 172,462 9,088.50
mai 255.12 +2.40 +0.95 257.42 253.43 286,974 550.84

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,836.41 5.52 1,322.58 3.98 513.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,300.31 18.94 6,091.22 18.31 209.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,893.77 23.72 9,028.58 27.14 -1,134.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,241.94 51.82 16,830.05 50.58 411.89 -

ณ วันที่ 09/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,208 10,469 -1,261
ต่างชาติ 2,434 1,428 +1,006
ในประเทศ 17,292 17,037 +255

DELTA Q3/54 มีกำไรสุทธิ 752 ล้านบาท ลดจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 1,634 ล้านบาท
BECL ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่ 9-20 พ.ย.54
BECL Q3/54 มีกำไรสุทธิ 444 ล้านบาท ลดลงจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 531 ล้านบาท
BBL Q3/54 มีกำไรสุทธิ 7,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก Q3/53 ที่มีกำไรสุทธิ 6,173 ล้านบาท
LVT ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ CG Cement Global Pte. Ltd. 38 ล้านหุ้น ที่ราคาขายหุ้นละ 1.84 บาท จองซื้อ 9-15 พ.ย. 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...