วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 16 พ.ย. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 997.11 +12.14 +1.23 997.11 983.20 3,550,296 24,003.07
SET50 700.81 +7.78 +1.12 700.81 690.08 1,075,675 17,060.70
SET100 1,519.14 +17.01 +1.13 1,519.14 1,496.65 2,303,038 20,590.53
SETHD 994.49 +12.31 +1.25 994.49 980.25 208,515 4,233.20
mai 260.78 +3.33 +1.29 261.22 258.88 193,066 452.02

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 892.23 3.72 1,382.14 5.76 -489.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,367.97 22.36 4,402.73 18.34 965.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,041.19 16.84 6,495.64 27.06 -2,454.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,701.69 57.08 11,722.56 48.84 1,979.13 -

ณ วันที่ 16/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,884 9,109 -225
ต่างชาติ 1,539 1,281 +258
ในประเทศ 11,101 11,134 -33

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...