วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 974.75 +1.57 +0.16 981.83 969.85 2,453,767 18,754.71
SET50 691.97 -0.02 -0.00 698.67 688.56 602,150 14,558.14
SET100 1,493.52 +0.52 +0.03 1,507.28 1,486.05 1,395,617 16,714.76
SETHD 970.19 -0.71 -0.07 979.00 966.26 91,354 4,075.13
mai 242.44 -0.35 -0.14 245.12 242.44 64,929 144.99

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 974.47 5.20 1,721.23 9.18 -746.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,060.65 10.99 2,681.44 14.30 -620.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,973.34 31.85 4,847.32 25.85 1,126.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,746.25 51.97 9,504.73 50.68 241.53 -


ณ วันที่ 31/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,677 6,235 +442
ต่างชาติ 2,709 1,665 +1,044
ในประเทศ 12,138 13,624 -1,486

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 979.46 +19.29 +2.01 985.70 970.86 2,843,645 23,383.91
SET50 696.86 +15.42 +2.26 702.08 689.81 931,867 19,684.51
SET100 1,503.61 +32.46 +2.21 1,514.61 1,489.27 1,712,280 21,546.42
SETHD 979.40 +14.39 +1.49 987.45 974.73 111,045 5,335.37
mai 243.16 +3.38 +1.41 244.31 241.01 99,433 209.99

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,929.18 15.08 1,685.67 5.16 3,243.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,295.05 10.08 4,314.99 13.20 -1,019.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,331.66 28.56 5,673.02 17.36 3,658.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,123.23 46.28 21,005.46 64.28 -5,882.22 -

ณ วันที่ 28/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,417 5,847 +570
ต่างชาติ 2,970 1,028 +1,942
ในประเทศ 12,084 14,596 -2,512

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 960.17 +21.49 +2.29 963.57 949.92 3,529,205 30,469.66
SET50 681.44 +16.51 +2.48 684.18 674.13 1,142,542 24,773.06
SET100 1,471.15 +35.97 +2.51 1,476.66 1,454.39 2,292,247 27,920.25
SETHD 965.01 +22.09 +2.34 966.87 952.52 188,470 8,422.36
mai 239.78 +4.20 +1.78 239.78 236.53 92,509 168.16

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,156.81 7.08 1,681.87 5.52 474.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,177.79 16.99 3,867.13 12.69 1,310.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,484.64 27.85 7,285.10 23.91 1,199.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,650.42 48.08 17,635.55 57.88 -2,985.14 -

ณ วันที่ 27/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,037 6,069 -1,032
ต่างชาติ 1,461 607 +854
ในประเทศ 11,580 11,402 +178

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 938.68 -3.87 -0.41 945.94 930.30 2,401,540 19,224.35
SET50 664.93 -2.82 -0.42 670.80 657.65 556,824 15,490.62
SET100 1,435.18 -5.88 -0.41 1,447.46 1,420.07 1,279,084 17,308.98
SETHD 942.92 -0.42 -0.04 950.20 931.01 111,721 5,733.00
mai 235.58 -1.97 -0.83 237.87 235.31 99,189 153.48

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 599.95 3.12 741.12 3.86 -141.16 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,717.62 19.34 4,052.01 21.08 -334.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,966.94 25.84 3,913.07 20.35 1,053.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,939.84 51.70 10,518.16 54.71 -578.32 -

ณ วันที่ 26/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,724 7,785 -61
ต่างชาติ 825 963 -138
ในประเทศ 13,322 13,123 +19

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ต.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 ต.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 942.55 +26.21 +2.86 943.89 923.98 2,421,341 28,774.59
SET50 667.75 +22.95 +3.56 669.09 651.90 794,391 24,803.33
SET100 1,441.06 +46.47 +3.33 1,443.87 1,408.51 1,368,171 26,567.76
SETHD 943.34 +25.75 +2.81 945.49 921.04 154,134 9,129.30
mai 237.55 +1.79 +0.76 238.09 235.38 162,942 197.84

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,489.71 5.18 1,668.40 5.80 -178.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,251.90 14.78 4,132.16 14.36 119.75 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,037.77 45.31 7,056.17 24.52 5,981.61 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,995.20 34.74 15,917.87 55.32 -5,922.67 -

ณ วันที่ 25/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,776 8,519 +257
ต่างชาติ 2,246 1,739 +507
ในประเทศ 12,165 12,929 -764

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ต.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 916.34 +7.24 +0.80 921.61 905.70 1,864,756 16,862.09
SET50 644.80 +6.27 +0.98 649.69 636.18 519,470 13,606.13
SET100 1,394.59 +13.17 +0.95 1,404.32 1,376.17 1,234,006 15,132.73
SETHD 917.59 +6.74 +0.74 920.10 904.53 90,931 4,206.61
mai 235.76 +1.08 +0.46 235.94 233.71 71,722 157.21

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ต.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 822.99 4.88 1,129.60 6.70 -306.61 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,764.12 16.39 2,990.16 17.73 -226.04 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,015.89 35.68 4,865.05 28.85 1,150.84 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,259.09 43.05 7,877.28 46.72 -618.19 -

ณ วันที่ 21/10/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,658 6,622 +36
ต่างชาติ 1,513 1,469 +44
ในประเทศ 13,081 13,161 -80

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...