วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2555

สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2555
และอัตราการเสียภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีคืนของผู้ถือหุ้นหรือตั้งใจจะมาถือหุ้นครับ

ในปี 2555 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มีการจ่ายปันผลรวม 568 ครั้ง การจ่ายปันผล ในปีนี้ก็นับว่า ผู้ได้รับเงินปันผลเพื่อจะทำเครดิตภาษี มีหลายอัตราที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาครับ

0%* เงินกำไรส่วนที่ได้ยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
0%** เงินกำไรส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้กรณีอื่น(เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ปกติ)


ชื่อหุ้น จ่ายวันที่ วันที่ XD ปันผล 30% 25% 23% 20% 15% 12.5% 11.5% 10% 3% 0%* 0%**
1DIV19-Jul-1220-Jun-120.410.41
2S24-May-1211-May-120.120.12
A25-May-128-May-120.030.03
ADVANC23-Apr-125-Apr-124.264.26
ADVANC6-Sep-1224-Aug-125.905.90
AEONTS28-Jun-1211-May-121.051.05
AEONTS22-Oct-1210-Oct-121.151.15
AF9-May-1227-Apr-121.000.370.63
AGE23-May-1210-May-120.070.07
AH12-Sep-1230-Aug-120.490.040.020.43
AHC8-May-1226-Apr-123.503.50
AI2-May-1220-Apr-120.150.15
AI7-Sep-1228-Aug-120.100.10
AIT4-May-1224-Apr-123.503.50
AIT7-Sep-1227-Aug-121.251.25
AJ21-May-122-May-120.100.1
ALUCON25-May-128-May-126.006.00
AMATA13-Jan-125-Jan-120.070.070.08
AMATA18-May-124-May-120.250.25
AMATA11-Dec-1228-Nov-120.250.25
AMC8-May-1227-Mar-120.080.08
AOT9-Feb-1230-Dec-110.800.80
AP24-May-1210-May-120.180.18
APCO18-May-129-May-120.250.25
APCS18-May-123-May-120.250.25
APRINT10-May-1230-Apr-120.900.90
ARIP5-Sep-1223-Aug-120.040.04
AS21-May-129-May-120.340.34
AS8-Jun-1229-May-120.120.12
AS5-Sep-1224-Aug-120.340.34
AS11-Dec-1228-Nov-120.230.23
ASIA10-Oct-121-Oct-120.850.85
ASIAN17-May-124-May-120.150.15
ASIMAR20-Apr-1219-Mar-120.130.13
ASK14-May-1210-Apr-121.001.00
ASP4-May-1216-Mar-120.120.110.01
ASP21-Sep-127-Sep-120.080.08
AYUD8-May-122-Apr-120.500.400.10
BAFS23-May-1210-May-120.400.40
BAFS4-Sep-1224-Aug-120.270.27
BANPU10-Feb-123-Feb-123.003.00
BANPU30-Apr-1219-Apr-129.009.00
BANPU26-Sep-1214-Sep-129.009.00
BAT-3K11-May-1223-Mar-124.004.00
BAY22-May-124-May-120.350.35
BAY20-Sep-126-Sep-120.400.40
BBL8-May-1224-Apr-124.004.00
BBL21-Sep-1210-Sep-122.002.00
BCH6-Sep-1229-Aug-120.150.15
BCP19-Apr-121-Mar-121.001.00
BCP21-Sep-1212-Sep-120.350.35
BEC24-May-125-Apr-121.001.00
BEC 6-Sep-1223-Aug-121.000.750.150.10
BECL18-May-128-May-120.700.70
BECL28-Sep-1220-Sep-120.620.62
BFIT8-May-1223-Mar-120.400.40
BGH4-May-1229-Mar-121.101.10
BGT15-May-124-May-120.080.08
BH24-May-1215-Mar-120.650.65
BH7-Sep-1229-Aug-120.600.60
BIGC30-May-1217-Apr-121.961.96
BJC24-May-1211-May-120.450.45
BJC7-Sep-1227-Aug-120.320.32
BKI25-Apr-1212-Mar-123.753.75
BKI11-Jun-1229-May-122.752.510.24
BKI7-Sep-1227-Aug-122.752.75
BKI11-Dec-1227-Nov-122.752.75
BLA24-May-1214-May-120.340.34
BLA14-Sep-1229-Aug-120.360.36
BLAND14-Aug-126-Jul-120.020.02
BOL5-Apr-126-Mar-120.0500.0260.024
BOL3-Sep-1224-Aug-120.040.04
BROCK24-Apr-1212-Mar-120.010.01
BROOK7-Sep-1224-Aug-120.060.06
BSBM10-May-1223-Mar-120.020.02
BTNC23-May-124-May-120.500.50
BTS10-Feb-1231-Jan-120.023930.02393
BTS9-Aug-1229-Jun-120.02410.0241
BWG25-May-1211-May-120.050.05
CCET9-May-1216-Mar-120.080.08
CCET7-Sep-1230-Aug-120.080.08
CENTEL22-May-123-May-120.150.15
CFRESH17-May-1216-Mar-120.460.46
CGS27-Apr-1218-Apr-120.0880.088
CHOTI25-May-1211-May-1233.9010.4010.9012.60
CHOW3-May-1219-Apr-120.100.10
CHUO21-May-126-Mar-120.300.30
CI24-May-129-May-120.060.06
CITY28-Dec-1213-Dec-120.160.16
CK22-May-124-May-120.250.25
CM11-May-1214-Mar-120.140.070.07
CMO15-Nov-125-Nov-120.27780.2778
CMR25-May-1230-Mar-121.901.90
CNS10-Jul-1229-May-120.500.50
CNT8-May-1223-Apr-120.300.30
CNT15-Jun-1231-May-120.100.10
CNT10-Sep-1227-Aug-120.100.10
CNT12-Dec-1229-Nov-120.100.10
COLOR23-May-1214-May-120.100.10
CPALL21-May-129-May-122.252.25
CPF24-May-1215-May-120.600.300.200.10
CPF7-Sep-1227-Aug-120.600.460.14
CPI22-May-125-Apr-120.240.24
CPL15-May-128-Mar-122.002.00
CPN23-May-1211-May-120.370.37
CPR25-May-124-May-120.080.08
CRANE25-May-129-May-120.140.14
CSC11-May-1215-Mar-121.001.00
CSL24-Apr-1210-Apr-120.270.27
CSL6-Sep-1227-Aug-120.300.050.25
CSP27-Apr-1212-Apr-120.120.070.05
CSR25-May-128-May-121.401.40
CTW14-May-1228-Mar-120.500.50
CWT11-May-1227-Mar-120.250.25
DCC4-May-125-Apr-120.620.62
DCC23-May-1211-May-120.910.91
DCC23-Aug-1210-Aug-120.790.79
DCC28-Nov-1216-Nov-120.650.65
DCON10-May-1213-Mar-120.250.25
DELTA10-Apr-121-Mar-121.201.20
DEMCO22-May-129-May-120.080.08
DEMCO7-Sep-1227-Aug-120.170.17
DRACO18-May-1216-Mar-120.100.10
DRT18-May-1214-Apr-120.200.20
DRT25-Sep-1212-Sep-120.200.20
DSGT25-May-1211-May-120.080.08
DSGT12-Oct-1228-Sep-120.600.60
DSGT11-Dec-1228-Nov-120.050.05
DTAC12-Jan-125-Jan-1216.465.4311.03
DTAC27-Apr-1211-Apr-121.381.210.17
DTAC22-Aug-127-Aug-122.272.27
DTAC16-Nov-125-Nov-121.131.13
DTC11-May-1230-Mar-120.500.50
DTCI23-May-125-Apr-120.500.50
EASON10-Apr-1214-Mar-120.150.15
EASTW24-Apr-1211-Apr-120.300.30
EASTW21-Sep-126-Sep-120.200.20
ECL30-Apr-1221-Mar-120.050.040.01
ECL10-Sep-1229-Aug-120.040.04
EGCO4-May-1216-Mar-122.751.441.31
EGCO21-Sep-1211-Sep-122.750.120.851.78
EIC24-May-1216-Mar-120.0150.015
ENGY2-May-1226-Apr-120.070.07
ENGY5-Oct-1213-Sep-120.070.07
EPCO26-Apr-1217-Apr-120.060.040.02
EPCO4-Sep-1223-Aug-120.0450.045
ERW23-May-1215-Mar-120.080.08
ESSO25-May-1210-May-120.050.05
F&D25-May-1211-May-120.530.260.27
FE24-May-1211-May-129.009.00
FMT18-May-1211-May-120.250.25
FORTH27-Apr-1212-Apr-120.170.090.08
FPI6-Dec-1226-Nov-120.120.12
FSS18-May-123-May-120.060.06
FUTUREPF14-Mar-1229-Feb-120.160.16
FUTUREPF14-Jun-1228-May-120.390.39
FUTUREPF14-Sep-1229-Aug-120.310.31
FUTUREPF11-Dec-1230-Nov-120.510.51
GBX20-Apr-128-Mar-120.040.04
GC30-Apr-1219-Apr-120.160.16
GC6-Sep-1224-Aug-120.170.17
GENCO22-May-1222-Mar-120.010.01
GFM18-May-129-May-121.001.00
GFPT15-May-125-Apr-120.330.100.23
GL9-Mar-1229-Feb-120.640.64
GL20-Sep-1210-Sep-121.451.010.44
GLAND24-May-122-Apr-120.030.03
GLOBAL11-May-1226-Mar-120.220.22
GLOW25-May-129-May-121.240.231.01
GLOW13-Sep-1229-Aug-120.810.500.31
GUNKUL9-May-1223-Apr-120.200.20
GYT7-Dec-1228-Nov-1243.0043.00
HANA14-May-1221-Mar-121.001.00
HANA7-Dec-1226-Nov-120.500.50
HEMRAJ18-May-1216-Mar-120.030.010.010.01
HEMRAJ7-Sep-1227-Aug-120.040.030.01
HFT24-May-129-May-120.060.06
HMPRO27-Apr-1220-Apr-120.150.15
HMPRO30-Oct-1217-Oct-120.220.050.17
HOTPOT30-Oct-1216-Oct-120.040.04
HTC23-May-1210-May-120.120.12
HTECH2-May-1219-Apr-120.070.07
HTECH3-Sep-1223-Aug-120.120.12
HYDRO4-May-1219-Apr-120.260.26
ICC22-May-124-May-121.101.10
IFEC25-May-1229-Mar-120.180.120.06
IFEC8-Jun-1224-May-120.100.10
IFEC7-Sep-1224-Aug-120.030.03
IFEC30-Nov-1220-Nov-120.050.05
IFS11-May-129-Mar-120.100.10
IHL24-May-129-May-120.190.19
IHL10-Sep-1229-Aug-120.150.15
ILINK27-Apr-1215-Mar-120.340.130.21
INTUCH23-Jan-1210-Jan-122.342.34
INTUCH26-Apr-1211-Apr-121.581.58
INTUCH12-Sep-1230-Aug-122.202.20
IRC22-Feb-1229-Dec-110.500.50
IRCP21-May-125-Apr-120.100.1
IRPC4-May-121-Mar-120.040.020.02
IT12-Apr-129-Mar-120.070.07
IT31-May-1224-May-120.100.10
IT30-Aug-1223-Aug-120.070.07
IT6-Dec-1227-Nov-120.040.04
IVL24-May-1211-May-120.500.50
IVL6-Sep-1230-Aug-120.180.18
JAS25-May-128-Mar-120.0250.025
JCT24-Apr-1216-Mar-121.851.85
JMART27-Apr-1215-Mar-120.240.24
JMART7-Sep-1227-Aug-120.220.22
JTS4-Dec-1221-Nov-120.100.10
JUBILE15-May-1223-Apr-120.290.29
JUBILE6-Sep-1228-Aug-120.300.30
KAMART22-Mar-1212-Mar-120.050.05
KAMART5-Sep-1227-Aug-120.050.05
KAMART7-Dec-1227-Nov-120.050.05
KBANK27-Apr-1217-Apr-122.002.00
KBANK20-Sep-127-Sep-120.500.50
KBS24-Feb-129-Dec-110.420.42
KBS18-May-1214-Mar-120.030.03
KBS7-Sep-1230-Aug-120.200.20
KCAR22-May-1227-Mar-120.360.36
KCAR7-Sep-1229-Aug-120.430.43
KCE10-May-124-Apr-120.100.10
KCE7-Sep-1221-Aug-120.200.20
KDH25-May-1210-May-122.002.00
KGI27-Apr-1212-Mar-120.250.240.01
KH25-May-1211-May-120.100.10
KIAT4-May-1230-Mar-120.350.35
KIAT7-Sep-1224-Aug-120.250.25
KK25-May-129-May-121.401.40
KK5-Oct-1224-Sep-121.001.00
KSL28-Mar-129-Mar-120.500.50
KTB9-May-1224-Apr-120.620.62
KTB3-Oct-1231-Aug-120.360.36
KWC17-May-123-May-120.420.42
KYE23-Aug-127-Aug-1215.8215.82
L&E25-May-129-May-120.570.300.27
LALIN18-May-129-May-120.100.10
LALIN7-Sep-1231-Aug-120.060.06
LANNA2-May-1219-Mar-121.001.00
LANNA14-Nov-1230-Oct-120.500.50
LEE24-May-1221-Mar-120.210.090.12
LH18-May-128-May-120.230.2050.0050.02
LH12-Sep-1229-Aug-120.200.120.08
LH12-Dec-1228-Nov-120.100.10
LHBANK17-May-122-May-120.0370.037
LHK10-Aug-1216-Jun-120.140.14
LHK13-Dec-1229-Nov-120.100.10
LHPF12-Sep-1229-Aug-120.19320.1932
LOXLEY30-May-1215-Mar-120.080.08
LPN11-Apr-126-Mar-120.440.44
LPN4-Sep-1224-Aug-120.230.23
LST25-May-1214-May-120.080.08
LTX25-May-1211-Apr-122.252.25
LTX24-Oct-1210-Oct-121.251.25
MACO22-May-1223-Mar-120.670.520.15
MACO7-Sep-1228-Aug-120.200.20
MAJOR2-May-125-Mar-120.390.39
MAJOR11-Sep-1229-Aug-120.390.39
MAKRO25-May-1213-Mar-125.505.50
MAKRO7-Sep-1224-Aug-123.503.50
MAKRO4-Dec-1221-Nov-121.751.75
MALEE7-Dec-1226-Nov-121.000.640.010.35
MATCH21-May-1214-May-120.040.04
MATI25-May-1210-May-120.250.25
MBAX28-Sep-1220-Sep-120.100.10
MBK30-Apr-1216-Mar-122.502.50
MBK1-Nov-1218-Oct-122.752.75
MBKET12-Apr-1227-Feb-120.820.82
MBKET5-Sep-1224-Aug-120.350.35
MCOT17-May-1219-Mar-121.001.00
MCOT19-Oct-1211-Oct-121.001.00
MCS23-Apr-128-Mar-120.200.090.11
METCO24-Feb-1210-Feb-128.001.286.72
MFC11-May-1227-Apr-122.001.600.40
MFEC21-May-129-May-120.330.160.17
MINT30-Apr-1212-Apr-120.250.25
MK24-May-124-Apr-120.080.08
MK12-Sep-1229-Aug-120.100.10
MODERN21-May-129-May-120.250.25
MODERN22-Oct-1212-Oct-120.200.2
MOONG17-May-124-May-120.200.20
MPIC17-May-1229-Feb-120.050.05
MSC24-Apr-1216-Mar-120.250.25
MTI11-May-1212-Mar-120.750.620.010.010.11
NBC7-Jun-1228-May-120.060.06
NBC6-Sep-1227-Aug-120.060.06
NC18-May-124-May-120.750.750
NCH18-May-1216-Mar-120.070.070
NINE22-May-128-May-120.150.15
NIPPON27-Jul-1210-Jul-120.560.56
NOBLE23-May-1210-May-120.300.30
NSI24-May-1211-Apr-121.001.00
NTV25-May-1230-Mar-126.116.11
OCC21-May-129-May-120.700.7
OFM11-May-1212-Mar-120.130.13
OFM7-Sep-1224-Aug-120.200.20
OGC25-May-124-Apr-121.351.35
OHTL25-May-128-May-123.003.00
OHTL23-Nov-129-Nov-126.006.00
OISHI23-May-124-Apr-120.700.040.66
OISHI7-Sep-1224-Aug-121.600.061.54
PAP11-May-1214-Mar-120.270.27
PATO8-May-1213-Mar-121.081.08
PB23-May-124-May-120.540.160.38
PB24-Oct-1210-Oct-120.430.170.26
PDI23-May-1210-May-120.500.270.23
PERM25-May-1230-Mar-120.040.04
PF25-May-1211-May-120.040.04
P-FCB22-May-124-May-120.750.75
PG18-May-124-May-120.600.2700.33
PHATRA24-May-129-May-121.281.28
PHOL18-May-123-May-120.100.100
PHOL7-Sep-1227-Aug-120.110.11
PICO9-Mar-1225-Jan-120.560.56
PICO6-Jul-1226-Jun-120.100.030.068
PJW21-May-1211-May-120.100.030.07
PL11-May-1228-Feb-120.350.35
PLE25-May-1211-May-120.040.04
PM22-May-1211-May-120.140.14
PM10-Sep-1228-Aug-120.120.12
POST23-May-128-May-120.100.10
POST7-Dec-1227-Nov-120.060.06
PPM21-May-122-May-120.100.1
PR24-May-129-May-121.020.230.260.53
PR24-Oct-1211-Oct-120.880.240.280.36
PRANDA11-May-1216-Mar-120.500.020.48
PRANDA13-Dec-1230-Nov-120.100.10
PREB23-May-1211-May-120.200.20
PRECHA23-May-129-May-120.050.05
PRG11-May-129-Mar-122.252.25
PRG25-Oct-1212-Oct-122.002.00
PRIN24-May-1212-Mar-120.050.05
PS17-May-1228-Mar-120.400.050.35
PSL5-Apr-1221-Feb-120.150.15
PSL12-Jun-1230-May-120.100.10
PSL3-Sep-1222-Aug-120.100.10
PSL3-Dec-1222-Nov-120.100.10
PT22-May-1211-May-120.100.10
PTL23-Aug-128-Aug-120.170.17
PTT30-Apr-129-Mar-127.005.751.25
PTT21-Sep-1210-Sep-125.005.00
PTTEP10-Apr-1216-Feb-120.280.282.51
PTTEP22-Aug-127-Aug-122.802.8
PTTGC20-Apr-125-Mar-121.300.400.90
PTTGC17-Sep-123-Sep-120.950.230.72
PYLON17-May-1213-Mar-120.200.100.10
Q-CON20-Apr-123-Apr-120.080.08
QH18-May-1214-May-120.09260.0926
QLT10-May-128-Mar-120.350.030.32
QLT6-Sep-1229-Aug-120.200.20
QTC11-May-1213-Mar-120.190.110.08
RAM25-May-1227-Mar-126.006.00
RAM16-Nov-122-Nov-126.006.00
RASA9-May-1222-Mar-120.280.030.25
RATCH11-Apr-121-Mar-121.151.15
RATCH14-Sep-125-Sep-121.101.10
ROBINS22-May-1223-Mar-120.650.500.15
RPC27-Apr-126-Mar-120.050.05
RPC15-Jun-1228-May-120.940.480.210.25
RS4-May-129-Mar-120.050.05
RS5-Sep-1224-Aug-120.100.10
S&J18-May-124-May-121.001.00
S&P15-May-1216-Mar-122.752.75
S&P7-Sep-1230-Aug-121.501.50
SABINA9-May-1226-Apr-120.150.15
SABINA6-Sep-1227-Aug-120.0660.066
SALEE4-Sep-1222-Aug-120.110.11
SAMART11-May-123-Apr-120.300.210.020.07
SAMART12-Sep-1229-Aug-120.200.110.050.04
SAMCO4-May-1219-Apr-120.020.02
SAMTEL9-May-122-Apr-120.360.36
SAMTEL10-Sep-1230-Aug-120.250.25
SAT14-May-1214-Mar-120.100.10
SAT6-Sep-1224-Aug-120.300.30
SAUCE18-May-128-May-121.221.22
SAWANG22-May-125-Apr-120.500.50
SCB4-May-1220-Apr-122.502.50
SCB17-May-123-May-120.650.65
SCB21-Sep-1212-Sep-121.001.00
SCBLIF22-May-128-May-1230.0030.00
SCC26-Apr-1211-Apr-127.007.00
SCC23-Aug-129-Aug-124.504.50
SCCC23-May-128-May-126.006.00
SCCC31-Aug-1217-Aug-127.005.491.51
SCG21-May-123-May-120.150.15
SCP28-May-1212-Mar-120.400.4
SE-ED24-May-129-May-120.210.21
SE-ED8-Jun-1230-May-120.100.10
SE-ED6-Sep-1224-Aug-120.100.10
SE-ED6-Dec-1223-Nov-120.100.10
SENA8-May-1222-Mar-120.120.100.02
SENA7-Sep-1229-Aug-120.080.050.03
SF20-Apr-123-Apr-120.140.14
SFP8-May-128-Mar-124.004.00
SGP8-May-1230-Mar-120.300.30
SGP10-Sep-1231-Aug-120.150.15
SHANG23-May-1211-May-120.750.75
SIAM23-Nov-129-Nov-120.190.19
SIM10-May-123-Apr-120.010.00040.00110.0085
SIMAT24-May-1211-May-120.110.11
SINGER30-May-1227-Mar-120.200.20
SIRI16-May-1219-Mar-120.140.14
SIS18-May-123-May-120.250.25
SITHAI24-May-1211-May-120.750.740.01
SKR24-May-1229-Mar-120.600.60
SMIT25-May-1211-May-120.120.100.02
SMIT6-Sep-1224-Aug-120.140.130.01
SMK9-May-1230-Mar-129.009.00
SMM23-May-129-May-120.020.02
SNC27-Apr-1219-Mar-120.600.090.51
SNC27-Aug-1214-Aug-121.000.250.75
SORKON30-Apr-1218-Apr-123.001.651.35
SPACK26-Apr-1213-Mar-120.090.09
SPACK12-Sep-1230-Aug-120.170.17
SPALI23-May-1211-May-120.300.30
SPALI10-Sep-1229-Aug-120.300.290.01
SPC22-May-124-May-120.900.90
SPG21-May-1222-Mar-125.005.00
SPI18-May-124-May-120.230.23
SPORT4-May-1223-Apr-120.040.04
SPORT14-Sep-1230-Aug-120.070.07
SPPT10-May-125-Apr-120.100.10
SPPT11-Dec-1229-Nov-120.120.12
SRICHA6-Sep-1223-Aug-121.000.550.45
SSC28-Jun-1211-May-121.051.05
SSC11-May-1230-Apr-120.750.75
SSF30-Apr-1218-Apr-120.570.57
SSSC25-May-1210-May-122.602.60
SST28-May-1211-May-120.220.22
STA25-May-1210-May-120.500.440.06
STANLY24-Jul-124-Jul-123.002.450.55
STEC18-May-1219-Mar-120.550.55
STPI14-May-1221-Mar-120.320.32
SUC27-Apr-125-Apr-121.501.50
SUSCO10-May-1213-Mar-120.050.05
SUSCO27-Jul-1217-Jul-120.050.05
SVH3-May-1216-Mar-122.502.50
SVH18-Dec-124-Dec-122.002.00
SVOA12-Apr-1214-Mar-120.0530.053
SWC25-May-1226-Mar-120.190.19
SWC7-Sep-1227-Aug-120.200.20
SYMC18-May-129-May-120.380.38
SYMC5-Sep-1224-Aug-120.150.15
SYNEX14-May-1216-Mar-120.220.120.10
SYNTEC25-May-1210-May-120.020.00970.0103
TAPAC19-Mar-126-Feb-120.030.030.15
TAPAC27-Jul-1217-Jul-120.090.050.04
TASCO16-May-1221-Mar-121.251.25
TBSP19-Apr-122-Apr-126.006.00
TC25-May-129-May-120.070.07
TCAP30-Apr-1220-Apr-120.700.70
TCAP22-Oct-129-Oct-120.500.5
TCB27-Apr-1215-Mar-120.800.80
TCCC27-Apr-1216-Mar-121.001.00
TCOAT28-May-1210-Apr-120.500.5
TCP12-Apr-122-Apr-120.600.60
TDEX17-Jul-122-Jul-120.200.2
TEAM15-May-129-Mar-120.2050.205
TF22-May-124-May-121.470.870.60
TF19-Oct-1212-Oct-121.690.691.00
TFD25-May-1210-May-120.090.09
TGCI20-Apr-124-Apr-120.100.10
THANI27-Apr-1214-Mar-120.080.08
THIP21-May-129-May-122.502.5
TIC18-May-1228-Mar-120.250.25
TICON17-May-128-May-120.200.050.15
TIP4-May-1219-Mar-120.250.25
TIPCO25-Apr-1212-Mar-120.120.010.11
TISCO25-May-128-May-122.351.830.52
TIW24-Aug-128-Aug-124.634.63
TK10-May-129-Mar-120.580.250.33
TK6-Sep-1224-Aug-120.370.37
TKS17-May-1216-Mar-120.320.160.16
TKS13-Sep-1231-Aug-120.100.10
TKT27-Apr-1212-Mar-120.050.05
TLUXE23-May-1212-Mar-120.160.100.06
TLUXE10-Sep-1230-Aug-120.110.070.04
TMB9-May-1223-Apr-120.030.03
TMC11-Dec-1229-Nov-120.090.09
TMD8-May-124-Mar-126.006.00
TMI18-May-129-May-120.050.05
TMT10-Apr-129-Mar-120.150.15
TMW9-Aug-1230-Jul-121.001.00
TNDT18-May-1213-Mar-120.210.21
TNDT7-Sep-1228-Aug-120.100.10
TNH14-Dec-1230-Nov-120.500.50
TNITY22-May-1212-Mar-120.250.25
TNITY7-Sep-1227-Aug-120.120.12
TNL18-May-124-May-120.640.490.15
TNPC25-May-1211-May-120.100.10
TNPF14-Sep-1229-Aug-120.190.19
TNPF21-Dec-124-Dec-120.100.10
TNPF21-Dec-124-Dec-120.08950.0895
TOG5-Sep-1224-Aug-120.100.010.09
TONHUA24-May-122-Apr-120.020.02
TOP30-Apr-1228-Feb-122.001.680.32
TOP21-Sep-1210-Sep-120.500.420.08
TOPP25-May-1210-May-123.801.142.66
TPA24-May-1211-May-124.504.50
TPA7-Sep-1227-Aug-122.002.00
TPAC21-May-1211-May-120.400.20.2
TPC18-May-129-May-120.700.500.20
TPC22-Aug-129-Aug-120.750.75
TPCORP18-May-124-May-120.400.100.30
TPIPL25-May-1215-Mar-120.150.15
TPOLY24-May-129-May-120.080.050.032
TR10-Jan-128-Dec-112.502.50
TR14-Aug-1220-Jun-120.370.37
TRC24-May-129-May-120.120.12
TRT17-May-124-May-120.250.25
TRU24-May-1216-Mar-120.250.25
TRUBB23-May-1211-May-120.280.28
TSC25-May-124-Apr-120.500.50
TSTE25-May-123-Apr-120.240.24
TTA23-Feb-129-Feb-120.240.24
TTCL30-Apr-1212-Mar-120.250.180.07
TTCL7-Sep-1228-Aug-120.200.20
TTI25-May-123-Apr-120.500.50
TTL13-Feb-125-Jan-122.752.75
TTTM25-May-1229-Mar-121.501.50
TTTM19-Oct-129-Oct-121.501.50
TTW28-Mar-1214-Feb-120.250.25
TTW23-Aug-1210-Aug-120.220.22
TUF5-Apr-129-Mar-120.650.65
TUF31-Aug-1223-Aug-121.100.300.80
TVD22-Oct-1210-Oct-120.050.05
TVI4-May-1220-Apr-120.150.15
TVO11-May-1216-Mar-120.300.30
TVO7-Sep-1228-Aug-120.800.400.40
TWFP25-May-1210-May-127.001.515.49
TWZ18-May-1226-Mar-120.0050.005
TYM23-May-1212-Mar-120.010.01
UAC18-May-1211-May-120.2500.050.200
UBIS8-May-1227-Apr-120.180.18
UBIS7-Sep-1230-Aug-120.090.09
UEC18-May-1213-Mar-120.1300.050.08
UEC8-Jun-1225-May-120.040.04
UEC7-Sep-1224-Aug-120.060.06
UIC17-May-1215-Mar-120.110.11
UKEM18-May-129-May-120.0900.09
UMI22-May-122-Apr-120.130.13
UMS20-Feb-125-Jan-120.020.02
UOBKH22-May-123-May-120.060.06
UP26-Apr-125-Apr-122.202.20
UPF26-Apr-125-Apr-124.004.00
UPOIC25-May-1214-May-120.500.50
UPOIC5-Sep-1224-Aug-120.300.30
UPOIC6-Dec-1223-Nov-120.300.30
UT25-Apr-124-Apr-120.200.20
UTP25-May-1213-Mar-120.150.15
UTP7-Sep-1224-Aug-120.200.20
UV24-May-129-Mar-120.060.06
UVAN25-May-1215-Mar-125.004.001.00
UVAN10-Sep-1227-Aug-122.001.500.50
VARO25-May-129-May-120.330.33
VAYU115-Feb-122-Feb-120.050.05
VAYU116-Aug-121-Aug-120.300.30
VGI27-Dec-1217-Dec-121.200.760.44
VIBHA23-May-1211-May-120.190.150.04
VNG16-May-1220-Mar-120.150.010.14
VNT25-May-1210-May-121.001.00
VTE23-Nov-1213-Nov-120.020.02
WACOAL18-May-124-May-122.102.10
WG17-May-1229-Mar-124.504.50
WORK14-May-1229-Mar-120.400.40
WORK7-Sep-1230-Aug-120.800.80
ZMICO14-May-1215-Mar-120.450.030.040.38

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...