วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 29 พ.ย. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 988.06 +3.88 +0.39 994.18 981.49 3,537,089 20,587.38
SET50 691.79 +2.38 +0.35 697.15 686.72 671,530 14,394.39
SET100 1,501.69 +6.00 +0.40 1,512.72 1,490.65 1,506,974 16,715.72
SETHD 989.70 +1.18 +0.12 998.97 986.35 147,822 4,982.90
mai 261.17 -0.78 -0.30 262.71 260.88 143,906 295.30

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,506.07 12.17 1,207.70 5.87 1,298.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,410.93 16.57 3,381.23 16.42 29.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,993.93 24.26 4,465.37 21.69 528.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,676.44 47.00 11,533.08 56.02 -1,856.63 -

ณ วันที่ 29/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,793 6,566 +227
ต่างชาติ 3,495 956 +2,539
ในประเทศ 9,002 11,768 -2,766

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...