วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,041.48 +8.22 +0.80 1,041.92 1,036.48 4,520,215 22,398.08
SET100 1,587.31 +13.60 +0.86 1,587.99 1,578.86 1,105,083 17,420.44
SET50 729.78 +6.40 +0.88 729.98 725.56 605,308 14,958.26
mai 304.27 +3.43 +1.14 305.11 300.85 349,959 628.46

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,791.86 16.93 1,822.00 8.13 1,969.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,275.40 10.16 2,511.60 11.21 -236.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,414.03 24.17 3,279.40 14.64 2,134.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,916.79 48.74 14,785.07 66.01 -3,868.28 -
ณ วันที่ 30/06/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,053 2,679 +1,374
ต่างชาติ 2,010 1,428 +582
ในประเทศ 8,263 10,219 -1,956

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2554


ข้อมูลล่าสุด 29 มิ.ย. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,033.26 +19.76 +1.95 1,035.10 1,019.85 4,297,522 27,139.42
SET100 1,573.71 +33.60 +2.18 1,577.19 1,550.97 1,409,131 22,526.36
SET50 723.38 +16.05 +2.27 725.11 712.30 886,784 20,216.43
mai 300.84 +3.90 +1.31 301.94 297.30 486,650 833.04

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,648.72 20.81 1,608.18 5.93 4,040.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,932.28 14.49 3,953.17 14.57 -20.89 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,770.14 24.95 4,622.30 17.03 2,147.84 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,788.27 39.75 16,955.76 62.48 -6,167.49 -
ณ วันที่ 29/06/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,881 5,986 +895
ต่างชาติ 3,606 698 +2,908
ในประเทศ 10,134 13,937 -3,803

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...