วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,047.48 -3.19 -0.30 1,056.52 1,046.47 5,134,671 33,073.69
SET100 1,605.25 -6.02 -0.37 1,620.63 1,603.15 2,983,484 28,405.19
SET50 735.98 -3.03 -0.41 743.23 734.83 1,660,426 23,492.72
mai 279.53 +2.47 +0.89 280.49 278.33 457,010 951.63

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,645.99 8.00 4,682.06 14.16 -2,036.07 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,690.97 11.16 3,732.20 11.28 -41.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,258.32 27.99 5,188.64 15.69 4,069.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,478.42 52.85 19,470.80 58.87 -1,992.38 -


ณ วันที่ 31/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,150 15,612 -9,462
ต่างชาติ 898 552 +346
ในประเทศ 25,270 16,154 +9,116

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,050.67 +14.31 +1.38 1,050.67 1,041.49 4,498,795 37,968.36
SET100 1,611.27 +25.30 +1.60 1,611.27 1,594.75 3,127,112 32,981.47
SET50 739.01 +12.11 +1.67 739.01 730.86 1,563,960 26,949.42
mai 277.06 +0.91 +0.33 278.53 276.36 350,351 962.65

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,090.63 8.14 2,735.77 7.21 354.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,482.46 11.81 4,969.22 13.09 -486.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,265.19 37.57 7,974.16 21.00 6,291.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,130.08 42.48 22,289.22 58.70 -6,159.14 -

ณ วันที่ 30/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,037 9,996 -959
ต่างชาติ 6,290 4,622 +1,668
ในประเทศ 19,893 20,602 -709

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 29 มี.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,036.36 +3.42 +0.33 1,039.16 1,032.23 4,010,114 25,604.91
SET100 1,585.97 +5.57 +0.35 1,591.01 1,579.02 2,643,773 22,011.40
SET50 726.90 +2.38 +0.33 729.54 723.79 1,160,458 17,641.48
mai 276.15 +2.10 +0.77 277.27 273.84 244,345 796.48

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,027.56 7.92 1,888.52 7.38 139.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,975.96 11.62 2,462.03 9.62 513.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,198.32 28.11 6,868.94 26.83 329.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,403.07 52.35 14,385.41 56.18 -982.34 -

ณ วันที่ 29/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,617 16,136 -6,519
ต่างชาติ 12,001 11,413 +588
ในประเทศ 18,516 12,585 +5,931

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...