วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 31 ม.ค. 2554 16:59:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 964.10 -17.73 -1.81 970.61 962.95 2,512,170 21,292.24
SET100 1,461.67 -29.11 -1.95 1,472.54 1,459.90 1,346,634 18,342.47
SET50 668.58 -12.87 -1.89 673.39 667.63 866,494 16,444.56
mai 265.12 -3.10 -1.16 267.24 265.11 90,813 187.15
ดัชนีสูงสุดและต่ำสุดจะไม่ถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการของตลท.

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,036.61 4.87 2,222.09 10.44 -1,185.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,220.17 10.43 2,747.30 12.90 -527.14 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,284.50 24.82 6,168.14 28.97 -883.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,750.96 59.89 10,154.70 47.69 2,596.26 -

ณ วันที่ 31/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,893 11,382 -489
ต่างชาติ 2,915 2,564 +351
ในประเทศ 16,751 16,613 +138

USDTHB=X11:51AM EST30.88Down 0.2000Down 0.64%
USDTHB=X8:22PM EST30.91Up 0.01Up 0.03%
USDTHB=X3:40AM EST30.90 0.00 0.00%

Volume พิเศษ
SUSCO

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2554 16:59:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 981.83 -4.88 -0.49 982.60 973.27 4,339,329 27,301.21
SET100 1,490.78 -8.97 -0.60 1,492.34 1,477.04 3,223,713 23,840.40
SET50 681.45 -4.48 -0.65 682.06 674.87 2,576,195 20,844.20
mai 268.22 -2.68 -0.99 270.87 267.76 108,356 273.52

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,873.95 6.86 1,626.18 5.96 247.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,535.25 9.29 2,759.04 10.11 -223.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,205.67 22.73 6,932.81 25.39 -727.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,686.35 61.12 15,983.18 58.54 703.17 -

ณ วันที่ 28/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,184 7,942 -758
ต่างชาติ 1,878 2,158 -280
ในประเทศ 15,277 14,239 +1,038

USDTHB=X8:47AM EST31.01Up 0.17Up 0.55%
USDTHB=X8:49PM EST31.18Up 0.10Up 0.34%

Special Volume
JTS
MLINK
CEN
SAMART
IFEC
SUSCO

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2554 16:59:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 986.71 +8.64 +0.88 987.85 980.67 2,982,664 29,093.23
SET100 1,499.75 +14.53 +0.98 1,501.46 1,489.41 1,687,286 25,876.80
SET50 685.93 +7.17 +1.06 686.34 680.79 1,117,926 23,003.65
mai 270.90 +4.31 +1.62 270.90 267.13 187,585 414.88

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,015.27 13.80 1,635.38 5.62 2,379.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,111.56 10.70 3,613.09 12.42 -501.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,217.06 24.81 5,950.13 20.45 1,266.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,749.34 50.70 17,894.62 61.51 -3,145.28 -

ณ วันที่ 27/01/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,818 7,338 +480
ต่างชาติ 2,884 1,200 +1,684
ในประเทศ 9,988 12,152 -2,164

USDTHB=X8:53AM EST30.81Up 0.01Up 0.03%
USDTHB=X8:38PM EST30.98Up 0.14Up 0.45%
USDTHB=X4:01AM EST31.08Up 0.24Up 0.78%

Special List
BFIT
CEN
MLINK

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...