วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 18 พ.ย. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 984.16 -9.22 -0.93 990.12 983.16 2,748,145 21,467.19
SET50 688.80 -8.23 -1.18 693.92 688.12 718,323 15,189.08
SET100 1,494.68 -17.45 -1.15 1,505.55 1,493.44 1,563,878 18,015.38
SETHD 983.61 -8.16 -0.82 990.93 982.68 132,606 4,238.20
mai 260.80 -0.50 -0.19 263.25 260.70 196,049 549.79

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,014.90 4.73 1,309.11 6.10 -294.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,782.49 17.62 4,231.54 19.71 -449.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,611.80 21.48 6,481.37 30.19 -1,869.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,058.00 56.17 9,445.16 44.00 2,612.84 -

ณ วันที่ 18/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,048 5,776 +272
ต่างชาติ 429 1,663 -1,234
ในประเทศ 8,053 7,091 +962

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...