วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 30 พ.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 995.33 +7.27 +0.74 997.71 988.99 3,608,307 23,364.24
SET50 697.33 +5.54 +0.80 699.21 692.10 916,265 16,191.87
SET100 1,513.68 +11.99 +0.80 1,517.70 1,502.79 1,848,358 19,120.09
SETHD 1,000.00 +10.30 +1.04 1,000.00 990.93 167,239 5,444.80
mai 261.81 +0.64 +0.25 262.80 261.47 93,287 201.11

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,741.36 7.45 1,554.23 6.65 187.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,229.42 13.82 3,016.42 12.91 213.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,663.48 37.08 7,878.38 33.72 785.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,729.99 41.64 10,915.22 46.72 -1,185.23 -

ณ วันที่ 30/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,245 7,061 +184
ต่างชาติ 3,867 1,382 +2,485
ในประเทศ 7,380 10,049 -2,669

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...