วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 15 ส.ค. 2554 17:01:50
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,086.32 +24.25 +2.28 1,086.94 1,074.17 4,220,909 35,692.25
SET50 756.55 +18.47 +2.50 757.05 747.41 1,077,267 26,334.64
SET100 1,649.14 +39.26 +2.44 1,650.25 1,630.02 2,194,156 30,514.80
SETHD 1,040.02 +21.97 +2.16 1,040.02 1,030.23 205,958 8,966.98
mai 307.10 +2.69 +0.88 308.52 306.28 158,023 399.92
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,525.85 12.68 2,357.56 6.61 2,168.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,289.44 12.02 4,038.84 11.32 250.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,484.52 29.37 12,529.90 35.11 -2,045.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,392.44 45.93 16,765.95 46.97 -373.52 -ณ วันที่ 15/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,457 4,985 +472
ต่างชาติ 2,342 894 +1,448
ในประเทศ 9,596 11,516 -1,920


วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ส.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 ส.ค. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,060.21 +17.67 +1.69 1,066.83 1,047.44 4,811,943 35,299.40
SET50 737.35 +12.43 +1.71 742.22 727.11 983,753 26,124.56
SET100 1,607.32 +27.09 +1.71 1,619.03 1,585.83 1,942,484 30,152.58
SETHD 1,013.56 +19.19 +1.93 1,017.83 1,000.65 255,861 9,237.40
mai 301.49 +5.69 +1.92 303.47 299.63 571,596 721.35

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,394.79 6.78 3,507.26 9.94 -1,112.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,304.95 9.36 3,643.06 10.32 -338.11 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,060.25 25.67 10,850.01 30.74 -1,789.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,539.40 58.19 17,299.07 49.01 3,240.34 -

ณ วันที่ 10/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,313 5,547 -234
ต่างชาติ 2,227 1,322 +905
ในประเทศ 14,421 15,092 -671

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ส.ค. 2554

.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,042.54 -35.65 -3.31 1,071.95 1,033.38 6,699,065 63,606.85
SET50 724.92 -25.19 -3.36 747.36 718.14 1,883,446 49,463.63
SET100 1,580.23 -56.10 -3.43 1,629.32 1,565.80 3,334,106 56,115.02
SETHD 994.37 -36.79 -3.57 1,022.80 988.37 370,974 18,413.47
mai 295.80 -11.47 -3.73 302.71 295.10 272,972 748.13

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ส.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,757.71 9.05 7,471.35 11.75 -1,713.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,706.56 15.26 8,950.28 14.07 756.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,296.69 13.04 17,291.80 27.19 -8,995.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 39,845.89 62.64 29,893.42 47.00 9,952.46 -

ณ วันที่ 09/08/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,404 8,379 -975
ต่างชาติ 1,950 4,812 -2,862
ในประเทศ 22,912 19,075 +3,837

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...