วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 15 พ.ย. 2554 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 984.97 +0.69 +0.07 994.35 982.97 3,522,925 25,018.34
SET50 693.03 -0.27 -0.04 700.82 691.47 757,829 16,089.75
SET100 1,502.13 +0.12 +0.01 1,518.27 1,498.75 2,052,116 20,212.46
SETHD 982.18 +0.15 +0.02 991.91 980.88 205,082 4,081.60
mai 257.45 -1.58 -0.61 259.83 256.90 174,124 346.69

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,124.02 4.49 1,039.97 4.16 84.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,587.44 14.34 4,771.36 19.07 -1,183.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,681.20 26.71 4,998.09 19.98 1,683.11 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,625.67 54.46 14,208.92 56.79 -583.26 -

ณ วันที่ 15/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,480 9,725 +755
ต่างชาติ 610 773 -163
ในประเทศ 11,432 12,024 -592

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...