วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 08 พ.ย. 2554 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 983.44 +27.42 +2.87 983.44 960.91 2,392,045 24,974.31
SET50 695.76 +22.08 +3.28 695.76 676.72 642,570 19,678.88
SET100 1,504.25 +46.39 +3.18 1,504.25 1,465.08 1,284,140 21,985.31
SETHD 983.29 +27.97 +2.93 983.29 959.09 144,538 6,307.45
mai 252.72 +5.67 +2.30 252.72 247.54 231,474 561.74

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,297.63 5.20 762.06 3.05 535.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,816.97 27.30 3,971.59 15.90 2,845.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,572.71 18.31 5,902.62 23.63 -1,329.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,287.00 49.20 14,338.04 57.41 -2,051.04 -

ณ วันที่ 08/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,250 11,577 -2,327
ต่างชาติ 1,729 1,352 +377
ในประเทศ 19,342 17,392 +1,950

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...