วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2558

สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2558 และอัตราการเสียภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทเพื่อประโยชน์ในการเครดิตภาษีคืนของผู้ถือหุ้นหรือตั้งใจจะมาถือหุ้นครับ

ในปี 2558 ไม่มีบริษัทใดในตลาดหลักทรัพย์ที่ปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตรา 30 % แล้ว สูงสุดคือ 25 % หลายบริษัทปันผลหลายครั้งขึ้นใน 1 ปี การทำเครดิตภาษีก็จะได้กำไรสัดส่วนน้อยลงกว่าปีก่อนๆ

อัตราการจ่ายภาษีนิติบุคคลของแต่ละบริษัทในการปันผลแต่ละครั้ง เรามองได้ว่า
  •  เงินปันผลนั้นมาจากกำไรส่วนใดของรายได้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เลยไปถึงโครงสร้างรายได้ เช่น  บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทไหนมีโครงสร้างกำไรที่ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากนโยบาย สร้างบ้านและคอนโดราคาไม่แพงเพื่อผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
  • บริษัทเอากำไรเก่าค้างหลายปีมาจ่ายปันผลไหม ซึ่งมีส่วนสื่อถึงความสม่ำเสมอของการปันผล
  • บริษัทอยู่ในธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆของรัฐหรือไม่
  • ความเอาใจใส่ต่อนักลุงทุนรายย่อย เช่น หลายบริษัทปันผลน้อย มีกำไรสะสมปีเก่าๆ เพียบๆ ที่เสียภาษีนิติบุคคล 25% แต่ปีนี้กำไร จะเสียภาษีนิติบุคคล 20% แทนที่จะปันผลจากกำไรสะสม แต่กลับปันผลจากกำไรปีปัจจุบัน แล้วปล่อยให้กำไรสะสมส่วนนั้นเกิน 5 ปี ไปซึ่งปันผลส่วนนี้จะเสียสิทธิเครดิตภาษีไป เป็นต้น
*สำหรับนักลุงทุนหุ้นมือใหม่ 
ปันผล เป็นผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งของผู้ถือหุ้น บางครั้งเราดูดัชนีตลาดหุ้น หรือราคาหุ้น เปลี่ยนแปลงไป บางปีเพิ่มบางปีติดลบ แต่ปกติแล้วทุกปีนักลงทุนผู้ถือหุ้นหรือกองทุน จะได้ผลตอนแทนในรูปการปันผล จากหุ้นที่เราถือด้วย

นอกจากนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่รายได้ไม่สูงมาก การได้รับปันผล และ นำมายื่นภาษีบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษี ขอคืนส่วนที่บริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เสียภาษีนิติบุคคลไปแล้ว เพิ่มได้อีกด้วย

แต่การปันผลในอัตราสูง (High Dividend) ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงไปด้วย
วิธีที่บริษัทจดทะเบียนนิยมใช้กัน เพื่อให้ดูว่าหุ้นให้ผลตอบแทนจากปันผลสูงๆก็เช่น

  • ปันผลเป็นหุ้น วิธีนี้แทบจะเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ในความเป็นจริง เมื่อเราได้รับหุ้นปันผล เราจะไม่ได้เงินจริงๆ กำไรสะสมของบริษัทจะลดลง  เรามีจำนวนหุ้นเพิ่มแต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเท่าเดิม ราคาหุ้นมักลดลงตามสัดส่วน และข้อสำคัญที่สุด พวกเราผู้ถือหุ้นต้องจ่ายภาษีหัก ณที่จ่ายจากการปันผลอีกตะหาก
  •  ปันผลจากส่วนของทุน หรือ ปันผลจากกำไรสะสมของปีเก่าๆ วิธีแบบนี้ทำให้ ปันผลเพิ่มขึ้นเป็นครั้งๆ เป็นพิเศษ ซึ่งจะไม่ได้มีบ่อยๆ ต่อเนื่องและราคาหุ้นก็มักลดลงตามการปันผลที่ลดลงในอนาคตด้วย
เนื่องจากใกล้ฤดูกาลปันผลเข้าไปทุกที เรามาดูย้อนหลังกันว่าในปี 2558 ซึ่งมีการปันผล 664 ครั้ง จาก 445 หลักทรัพย์ มีโครงสร้างการเสียภาษีนิติบุคคลและพวกเราจะไปเครดิตภาษีได้ในอัตราใดกัน บ้างตามตารางด้านล่างครับ

0%* เงินกำไรส่วนที่ได้ยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน(ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
0%** เงินกำไรส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีได้กรณีอื่น(เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ปกติ)

ปีก่อน สรุปการจ่ายปันผลบริษัทจดทะเบียนปี 2557 : http://i.thammada.com/2015/01/2557.html


ชื่อหุ้น วันที่จ่ายปันผล 25% 23% 20% 15% 12.50% 3% 0% 0%** รวม
KKC16-01-25580.50.5
VGI30-01-25580.1050.0350.14
AOT05-02-25583.43.4
BTS05-02-25580.0670.2280.0050.3
TNPF10-02-25580.140.14
PICO13-02-25580.160.040.2
TTL16-02-255825.783.848.3838
IRC19-02-25580.130.50.63
METCO20-02-255899
TRUEIF20-02-25580.220.22
1DIV23-02-25580.2330.23297
TDEX23-02-25580.310.31
TTA23-02-25580.250.25
TSC26-02-25580.50.5
BTSGIF13-03-25580.160.16
FUTUREPF13-03-25580.310.31
IMPACT13-03-25580.230.23
JAS18-03-25581.51.5
LHPF20-03-25580.350.35
QHHR20-03-25580.370.37
TAPAC25-03-25580.050.030.08
KSL27-03-25580.180.18
ABPIF31-03-25580.30.3
ABPIF31-03-25580.330.33
JSP31-03-25580.10.1
VGI31-03-25580.0480.0630.111
AUCT08-04-25580.190.19
BECL09-04-25581.090.611.7
DELTA09-04-255833
PTTEP09-04-25581.51.5
BOL10-04-25580.050.05
DTAC10-04-25582.342.34
LPN10-04-25580.540.54
SPVI10-04-25580.020.02
TCP10-04-25580.140.760.9
TMT10-04-25580.650.65
TTW10-04-25580.050.030.270.35
MBKET17-04-25580.90.9
Q-CON17-04-25580.140.14
TBSP17-04-25588.060.448.5
TGCI17-04-25580.080.08
EASON20-04-25580.120.12
TUF21-04-25580.10.150.25
ADVANC22-04-25585.965.96
CSL22-04-25580.160.16
TPC22-04-25580.250.10.35
APCO23-04-25580.0430.043
BCP23-04-25580.150.250.4
NDR23-04-25580.080.08
SCC23-04-255877
THCOM23-04-25580.650.65
UBIS23-04-25580.250.110.36
UP23-04-25581.871.87
UPF23-04-25583.353.35
INTUCH24-04-25582.140.092.23
LIT24-04-25580.120.12
PTT24-04-255855
PTTGC24-04-255811
SNC24-04-25580.360.36
SUC24-04-25581.730.021.75
SVOA24-04-25580.0130.013
TCCC24-04-25582.32.3
TOG24-04-25580.130.10.23
CKP27-04-25580.10.1
MBK27-04-25580.20.10.3
MINT27-04-25580.350.35
COL28-04-25580.550.55
GFPT28-04-25580.40.4
MEGA28-04-25580.10.150.25
PRG28-04-25580.250.25
SEAOIL28-04-25580.160.16
BANPU29-04-25580.70.7
CSP29-04-25580.160.16
FPI29-04-25580.070.07
MSC29-04-25580.30.3
SMPC29-04-25580.2750.275
TASCO29-04-255811
THANI29-04-25580.230.23
TOP29-04-25580.270.220.080.030.6
ASIMAR30-04-25580.120.12
ASK30-04-25581.31.3
BA30-04-25580.20.2
BKD30-04-25580.110.11
BKI30-04-25583.753.75
CCP30-04-25580.0230.0225
DCC30-04-25580.0690.069
EGCO30-04-25580.520.082.653.25
FSMART30-04-25580.20.2
GC30-04-25580.080.08
IRPC30-04-25580.0250.0550.08
JCT30-04-255855
KBANK30-04-25583.53.5
MAJOR30-04-25580.550.55
MCS30-04-25580.180.020.2
ML30-04-25580.060.06
RATCH30-04-25580.640.531.17
SAMCO30-04-25580.150.15
SCB30-04-25584.54.5
SMK30-04-255817.0317.03
SPA30-04-25580.030.03
SUTHA30-04-25580.150.15
TCAP30-04-255811
UAC30-04-25580.020.050.07
UNIQ30-04-25580.190.19
AYUD06-05-25581.51.5
BDMS06-05-25580.010.190.030.23
JMART06-05-25580.250.25
JMT06-05-25580.190.19
SCCC06-05-255877
SPALI06-05-25580.650.65
WORK06-05-25580.440.44
BIGC07-05-25582.260.362.62
FANCY07-05-25580.050.05
KGI07-05-25580.010.340.020.37
QLT07-05-25580.50.5
ROBINS07-05-25580.90.9
TMB07-05-25580.060.06
TVI07-05-25580.80.311.11
2S08-05-25580.10.1
AIT08-05-25580.081.021.1
ANAN08-05-25580.070.07
BAT-3K08-05-255833
BBL08-05-25584.54.5
CIMBT08-05-25580.0080.00833
DCON08-05-25580.1540.154
FORTH08-05-25580.150.15
GLOBAL08-05-25580.160.16
GUNKUL08-05-25580.280.28
HMPRO08-05-25580.140.14
HTECH08-05-25580.0650.065
KIAT08-05-25580.020.02
KTB08-05-25580.90.9
MFC08-05-25581.71.7
PATO08-05-25580.920.92
PRANDA08-05-25580.150.15
RS08-05-25580.180.18
SVH08-05-255888
TIP08-05-25581.751.75
TKT08-05-25580.10.1
TPP08-05-25580.40.4
TTCL08-05-25580.30.3
AMARIN11-05-25580.70.7
MTI11-05-25580.040.015.310.020.425.8
MTLS11-05-25580.130.13
NCH11-05-25580.040.04
TMD11-05-255811
AH12-05-25580.10.1
ASP12-05-25580.20.2
BFIT12-05-25580.350.35
DTC12-05-255811
ECF12-05-25580.060.010.07
HANA12-05-25580.50.51
STEC12-05-25580.40.4
TK12-05-25580.180.18
WINNER12-05-25580.090.09
AF13-05-25580.50.5
CNS13-05-25580.180.18
EPCO13-05-25580.010.170.18
OTO13-05-25580.050.05
S1113-05-25580.170.17
STPI13-05-25580.5250.525
TEAM13-05-25580.050.05
BAFS14-05-25580.650.170.82
BH14-05-25581.251.25
CM14-05-25580.030.070.1
KTC14-05-25582.752.75
NYT14-05-25580.60.6
PAP14-05-25580.160.16
PTG14-05-25580.150.15
SGP14-05-25580.20.2
SPG14-05-25580.2750.4250.7
TMI14-05-25580.0470.0465
ALUCON15-05-25581010
BJC15-05-25580.0830.08333
BJC15-05-25580.750.75
CSC15-05-25581.751.75
CTW15-05-25580.350.35
JUBILE15-05-25580.560.56
KCE15-05-25580.270.430.7
LALIN15-05-25580.140.14
LANNA15-05-25580.090.310.4
MACO15-05-25580.0140.014
MFEC15-05-25580.260.240.5
NCL15-05-25580.020.02
PS15-05-255811
PSTC15-05-25580.0050.005
QH15-05-25580.1850.185
QTC15-05-25580.180.18
SAMTEL15-05-25580.030.370.4
SAT15-05-25580.380.38
SIM15-05-25580.030.03
SNP15-05-25580.70.7
SPCG15-05-25580.450.45
SYNEX15-05-25580.130.13
TIC15-05-25580.80.8
TNITY15-05-25580.70.7
UEC15-05-25580.250.25
UTP15-05-25580.10.1
WG15-05-25585.55.5
AHC18-05-25580.650.65
IFS18-05-25580.1450.145
KTIS18-05-25580.180.18
LEE18-05-25580.030.070.070.17
LST18-05-25580.10.10.2
NKI18-05-25580.350.060.131.180.021.583.32
PCSGH18-05-25580.20.2
PJW18-05-25580.020.02
SF18-05-25580.040.180.22
UPOIC18-05-25580.150.15
VNG18-05-25580.250.25
ASIA19-05-25581.251.25
KCAR19-05-25580.220.22
MODERN19-05-25580.30.3
NEW19-05-25580.350.35
PF19-05-25580.0450.045
PPS19-05-25580.030.03
SAMART19-05-25580.020.160.250.43
SAUCE19-05-25580.111.1
SIRI19-05-25580.030.040.050.12
SSF19-05-25580.270.27
TICON19-05-25580.4450.0150.040.5
TMILL19-05-25580.080.08
TOPP19-05-25582.592.014.6
UREKA19-05-25580.0050.0150.02
VPO19-05-25580.050.05
AI20-05-25580.0080.0180.0130.0150.0080.050.11
AMATA20-05-25580.50.5
AQUA20-05-25580.0170.0174
BRR20-05-25580.160.040.2
CCN20-05-25580.040.04
CPALL20-05-25580.80.8
CPI20-05-25580.060.06
CPL20-05-25582.52.5
CPN20-05-25580.450.20.65
EARTH20-05-25580.050.05
GRAND20-05-25580.0550.055
HTC20-05-25580.30.3
KWC20-05-25580.051.383.540.535.5
MBAX20-05-25580.030.170.2
MONO20-05-25580.010.010.02
OCEAN20-05-25580.0280.0278
OGC20-05-25581.11.1
PG20-05-25580.370.37
SC20-05-25580.2060.206
SEAFCO20-05-25580.20.2
SIS20-05-25580.20.2
TAE20-05-25580.050.05
THREL20-05-25580.230.020.25
TKS20-05-25580.50.5
UKEM20-05-25580.0250.025
UOBKH20-05-25580.110.11
AKP21-05-25580.060.06
CCET21-05-25580.050.05
CHUO21-05-25580.60.6
CPF21-05-25580.10.350.45
EFORL21-05-25580.010.01
GCAP21-05-25580.10.1
GLAND21-05-25580.070.07
IHL21-05-25580.120.070.060.25
LHBANK21-05-25580.0370.03667
M21-05-255811
MAKRO21-05-25580.420.42
MATCH21-05-25580.0550.055
MC21-05-25580.40.4
MCOT21-05-25580.240.24
PLAT21-05-25580.0630.06333
PM21-05-25580.380.38
PPP21-05-25580.160.16
PT21-05-25580.280.28
SE-ED21-05-25580.180.18
SHANG21-05-25580.750.75
SKR21-05-25580.850.85
SRICHA21-05-25581.551.55
SST21-05-25580.370.37
SYMC21-05-25580.280.28
TPA21-05-25580.070.130.2
TPIPL21-05-25580.020.02
TWZ21-05-25580.0060.0057
AGE22-05-25580.020.02
AKR22-05-25580.070.07
ARROW22-05-25580.130.140.27
BAY22-05-25580.40.4
BEAUTY22-05-25580.640.64
BSM22-05-25580.0080.020.028
BUI22-05-25580.40.4
CBG22-05-25580.60.6
CENTEL22-05-25580.210.190.4
CGS22-05-25580.920.091.01
CHARAN22-05-2558102.512.5
CHG22-05-25580.10.1
DEMCO22-05-25580.140.14
DRACO22-05-25580.10.1
DRT22-05-25580.120.12
DTAC22-05-25580.890.89
DTCI22-05-25580.20.2
EA22-05-25580.020.02
ENGY22-05-25580.040.04
ESTAR22-05-25580.030.03
FIRE22-05-25580.150.15
FMT22-05-255811
FSS22-05-25580.170.17
GEL22-05-25580.010.01
GLOW22-05-25580.440.130.80.842.21
HFT22-05-25580.30.3
IVL22-05-25580.190.19
KBS22-05-25580.150.15
KKP22-05-25580.021.331.35
L&E22-05-25580.0450.0770.0580.18
LH22-05-25580.0150.3850.4
MALEE22-05-25580.610.61
NC22-05-25580.40.4
NOBLE22-05-25580.10.1
NSI22-05-255866
OHTL22-05-255899
PB22-05-25580.280.380.66
PDG22-05-25580.10.1
PDI22-05-25580.230.170.4
PHOL22-05-25580.120.12
PL22-05-25580.170.17
PLE22-05-25580.0450.045
PPM22-05-25580.060.06
PRAKIT22-05-25580.80.8
PRIN22-05-25580.050.05
PYLON22-05-25580.50.5
RCL22-05-25580.020.080.1
ROJNA22-05-25580.20.2
SABINA22-05-25580.0250.0750.1
SAPPE22-05-25580.310.31
SAWAD22-05-25580.020.02
SENA22-05-25587.741.319.05
SENA22-05-25580.00200.00281
SINGER22-05-25580.530.53
SPACK22-05-25580.010.01
SUSCO22-05-25580.050.05
TISCO22-05-25580.661.342
TNL22-05-25580.850.85
TNPC22-05-25580.0790.079
TPCORP22-05-25580.550.55
TRT22-05-25580.10.1
TSR22-05-25580.190.19
TSTE22-05-25580.50.5
TTA22-05-25580.030.03
VIH22-05-25580.020.02
BLA25-05-25580.460.46
BROOK25-05-25580.040.04
CMR25-05-25583.63.6
CPR25-05-25580.080.08
FNS25-05-25580.10.1
ICHI25-05-25580.50.5
KCM25-05-25580.030.03
MATI25-05-25580.250.25
MOONG25-05-25580.30.3
NPK25-05-25580.150.15
OCC25-05-25580.480.270.75
SOLAR25-05-25580.030.03
SPI25-05-25580.230.23
TNDT25-05-25580.270.27
TRU25-05-25580.150.15
TRUEIF25-05-25580.240.24
WACOAL25-05-25582.42.4
AP26-05-25580.260.26
BCH26-05-25580.070.07
BJCHI26-05-25580.3130.3125
CI26-05-25580.070.07
DSGT26-05-25580.060.06
EASTW26-05-25580.240.24
FE26-05-25580.571.083.355
FVC26-05-25580.040.04
GL26-05-25580.0630.06273
ICC26-05-25581.051.05
ILINK26-05-25580.280.28
IRCP26-05-25580.40.4
LRH26-05-25580.130.13
OISHI26-05-25581.051.05
PREB26-05-25580.60.6
S & J26-05-25580.340.510.85
SALEE26-05-25580.350.35
SCG26-05-25580.180.18
SORKON26-05-25582.752.75
SPC26-05-255811
TCJ26-05-25580.30.3
THIP26-05-25585.255.25
TPAC26-05-25580.30.3
TTTM26-05-255811
TVO26-05-25580.40.450.85
TWFP26-05-25580.190.760.95
TWS26-05-25580.980.910.112
BTNC27-05-25580.50.5
CHO27-05-25580.060.06
CRANE27-05-25580.1230.12333
CSS27-05-25580.1110.1112
ERW27-05-25580.0280.0130.04
GYT27-05-25582020
IFEC27-05-25580.060.06
JAS27-05-25580.1050.0450.15
JASIF27-05-25580.110.11
KAMART27-05-25580.060.06
KC27-05-25580.020.02
LTX27-05-25581.251.25
NBC27-05-25580.020.02
NINE27-05-25580.070.07
NMG27-05-25580.030.03
PCA27-05-25580.120.12
RAM27-05-255866
SCBLIF27-05-255821.9321.93
SITHAI27-05-25580.050.030.020.1
SMIT27-05-25580.110.010.12
STA27-05-25580.40.4
SYNTEC27-05-25580.050.05
TAKUNI27-05-25580.060.06
TC27-05-25580.150.15
TCOAT27-05-25580.30.3
TF27-05-25580.481.21.68
TTI27-05-25580.560.441
UV27-05-25580.080.08
VIBHA27-05-25580.30.3
BEC28-05-255811
CEN28-05-25580.050.05
LOXLEY28-05-25580.10.1
MK28-05-25580.250.25
NTV28-05-25580.380.621
PHATRA28-05-25582.370.032.4
PR28-05-25580.310.330.431.07
SSSC28-05-25582.62.6
SWC28-05-25580.190.19
TRC28-05-25580.0350.035
TWP28-05-255811
UMI28-05-25580.110.11
BWG29-05-25580.030.03
CK29-05-25580.350.35
CSR29-05-25582.092.09
PERM29-05-25580.050.05
RICHY29-05-25580.140.14
SCP29-05-25580.250.25
UVAN29-05-25580.290.010.3
VNT29-05-25580.10.1
ZMICO29-05-25580.050.05
MIDA09-06-255800.0550.05555
BKI12-06-25582.752.75
DCC12-06-25580.0940.094
FUTUREPF12-06-25580.320.32
KAMART12-06-25580.060.06
TREIT12-06-25580.220.22
TSC12-06-25580.20.2
AOT18-06-25581.541.54
BTSGIF19-06-25580.140.14
BTSGIF19-06-25580.050.05
IMPACT19-06-25580.190.19
AEONTS25-06-25581.851.85
CHINA14-07-25581.51.5
STANLY29-07-25584.84.8
TMW29-07-255811
VGI29-07-25580.0220.0030.025
HEMRAJ31-07-25580.080.360.44
TAPAC07-08-25580.030.010.04
LHK11-08-25580.10.1
BLAND14-08-25580.050.05
BTS17-08-25580.0030.0790.2180.3
DTAC18-08-25580.80.8
TPC19-08-25580.40.4
TR19-08-25580.050.05
KYE20-08-255821.0721.07
PTL20-08-25580.10.1
DCC21-08-25580.0560.05625
PTTEP21-08-255811
TIW21-08-255822
TRUEIF21-08-25580.240.24
CGS26-08-25580.0280.1320.16
TTTM26-08-25580.50.5
EPG27-08-25580.080.08
JASIF27-08-25580.20.2
SCC27-08-25587.57.5
SCCC27-08-255888
TCB27-08-25580.60.6
LTX28-08-25580.630.63
SNC28-08-25580.50.5
ADVANC01-09-25586.56.5
BEC02-09-25580.70.7
FSMART02-09-25580.130.13
MACO02-09-25580.0180.018
AIT03-09-25580.550.55
BAFS03-09-25580.040.210.25
LPN03-09-25580.30.3
PM03-09-25580.280.28
SAT03-09-25580.20.2
SGP03-09-25580.20.2
BTSGIF04-09-25580.170.17
CBG04-09-25580.350.35
CSL04-09-25580.240.24
GC04-09-25580.150.15
IVL04-09-25580.240.24
LHPF04-09-25580.350.35
LHSC04-09-25580.380.38
MAJOR04-09-25580.550.55
MAKRO04-09-25580.40.4
PDG04-09-25580.080.08
PPP04-09-25580.080.08
QHHR04-09-25580.370.37
SMPC04-09-25580.120.12
SPG04-09-25580.350.35
SWC04-09-25580.250.25
TREIT04-09-25580.190.19
UEC04-09-25580.060.06
AYUD07-09-255811
CSS07-09-25580.10.1
PHOL07-09-25580.080.08
QLT07-09-25580.250.25
TNDT07-09-25580.10.1
ARROW08-09-25580.030.120.15
ASP08-09-25580.120.12
AUCT08-09-25580.170.17
BECL08-09-25580.120.680.8
GLAND08-09-25580.050.05
JSP08-09-25580.080.08
M08-09-25580.90.9
PCSGH08-09-25580.20.2
SPALI08-09-25580.50.5
TTW08-09-25580.030.270.3
ASIA09-09-25582.252.25
BCP09-09-25580.220.160.080.180.361
BH09-09-25580.90.9
BROOK09-09-25580.030.03
EPCO09-09-25580.060.080.14
GPSC09-09-25580.350.35
HTECH09-09-25580.0450.045
JUBILE09-09-25580.210.21
MBKET09-09-255811
OISHI09-09-25580.550.55
OTO09-09-25580.070.07
PT09-09-25580.120.12
SAMTEL09-09-25580.010.10.060.080.25
SEAFCO09-09-25580.10.1
SIM09-09-25580.0150.015
SUTHA09-09-25580.150.15
SYMC09-09-25580.110.11
SYNEX09-09-25580.080.08
TNITY09-09-25580.250.25
TOG09-09-25580.080.08
TUF09-09-25580.280.040.32
TVO09-09-25580.550.451
WHART09-09-25580.190.19
WINNER09-09-25580.050.030.08
ANAN10-09-25580.030.03
CCET10-09-25580.070.07
CHG10-09-25580.0120.012
CPF10-09-25580.030.270.3
DEMCO10-09-25580.070.060.13
DSGT10-09-25580.030.03
FORTH10-09-25580.070.080.15
FPI10-09-25580.040.04
GLOW10-09-25580.540.851.39
IMPACT10-09-25580.180.18
INTUCH10-09-25582.42.4
KAMART10-09-25580.060.06
KIAT10-09-25580.010.01
LH10-09-25580.0350.2150.25
MCS10-09-25580.080.170.25
TASCO10-09-25580.30.3
VNG10-09-25580.180.18
BCH11-09-25580.050.05
BEAUTY11-09-25580.050.05
BJC11-09-25580.350.35
BKI11-09-25582.752.75
BLA11-09-25580.320.32
FUTUREPF11-09-25580.310.31
GCAP11-09-25580.050.05
ICHI11-09-25580.250.25
IHL11-09-25580.150.15
KBS11-09-25580.050.05
KCAR11-09-25580.210.21
KCE11-09-25580.240.260.5
LALIN11-09-25580.090.09
MALEE11-09-25580.50.5
MC11-09-25580.350.35
MEGA11-09-25580.160.16
SABINA11-09-25580.030.050.08
SAMART11-09-25580.220.080.3
SENA11-09-25580.0340.0170.05058
SMIT11-09-25580.110.010.12
SNP11-09-25580.20.2
SPACK11-09-25580.010.010.02
SRICHA11-09-255811
TKS11-09-25580.10.1
TSR11-09-25580.10.1
TTCL11-09-25580.230.23
WORK11-09-25580.190.19
AH14-09-25580.10.1
ROJNA14-09-25580.20.2
SYNTEC14-09-25580.030.03
UVAN14-09-25580.130.040.17
RATCH16-09-25581.11.1
EASTW17-09-25580.10.120.22
PB17-09-25580.250.370.62
EGCO18-09-25581.860.081.063
SCB18-09-25581.51.5
TAE18-09-25580.10.1
THREL18-09-25580.20.2
HMPRO22-09-25580.10.1
PTTGC22-09-25581.51.5
QH22-09-25580.050.05
CK23-09-25580.250.25
BAY24-09-25580.40.4
MBAX24-09-25580.170.17
SUSCO24-09-25580.030.03
ZMICO24-09-25580.040.04
BANPU25-09-25580.50.5
BBL25-09-255822
DRT25-09-25580.120.12
KBANK25-09-25580.50.5
KKP25-09-255811
PTT25-09-255866
TOP25-09-25580.450.450.9
ABPIF28-09-25580.340.34
ABPIF28-09-25580.270.27
AAV29-09-25580.10.1
TIP29-09-25580.50.5
ENGY09-10-25580.050.05
MODERN14-10-25580.250.25
TCAP16-10-25580.70.7
MCOT20-10-25580.060.06
AEONTS21-10-25581.61.6
BA21-10-25580.250.25
PS21-10-25580.50.5
TF21-10-25580.771.32.07
PR22-10-25580.280.160.410.85
PRG26-10-25580.250.25
FNS27-10-25580.20.2
MBK04-11-25580.30.3
RAM06-11-255866
DTAC17-11-25580.720.72
LANNA18-11-25580.080.270.35
DCC20-11-25580.0420.04188
SVH20-11-255855
DIF23-11-25580.240.24
JAS27-11-25580.0910.0080.0010.1
OHTL27-11-255855
JASIF30-11-25580.210.21
TREIT30-11-25580.170.17
TREIT30-11-25580.10.1
GOLD03-12-25580.050.05
BTSGIF04-12-25580.180.18
SPCG04-12-25580.440.44
AMATAR08-12-25580.220.22
MODERN08-12-25580.50.5
AIRA09-12-25580.010.01
AMATA09-12-25580.220.22
CHG09-12-25580.0120.012
EARTH09-12-25580.050.05
EPG09-12-25580.080.08
TASCO09-12-25580.20.2
BKI11-12-25582.752.75
HANA11-12-25580.50.51
IRCP11-12-25580.10.1
KAMART11-12-25580.060.06
PG11-12-25580.70.7
FUTUREPF14-12-25580.3020.302
IMPACT14-12-25580.180.18
LHK15-12-25580.10.1
EGATIF16-12-25580.110.11
TNH18-12-25580.620.62
WHART18-12-25580.180.18
WHART18-12-25580.070.07
SPA25-12-25580.050.05
CITY29-12-25580.120.12

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...