วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข่าวหุ้นที่ให้นัยสำคัญ 17 NOV 2011

APX เพิ่มทุน 1,071,794,872 หุ้น ให้ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 1 : 1 ราคาจองซื้อ 0.187 บาทต่อหุ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...