วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 980.50 +3.63 +0.37 982.44 975.72 2,846,468 16,104.87
SET50 686.66 +3.35 +0.49 687.81 682.08 494,971 9,969.24
SET100 1,489.58 +7.27 +0.49 1,491.75 1,479.98 1,435,677 12,832.92
SETHD 983.50 +3.49 +0.36 984.87 978.96 75,415 2,693.46
mai 263.47 +0.33 +0.13 264.92 261.84 164,623 416.10

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 671.57 4.17 741.32 4.60 -69.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,156.77 19.60 2,767.68 17.19 389.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,464.07 21.51 3,890.98 24.16 -426.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,812.46 54.72 8,704.89 54.05 107.57 -

ณ วันที่ 24/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,446 5,646 -200
ต่างชาติ 803 712 +91
ในประเทศ 8,527 8,418 +109

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...