วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 พ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 22 พ.ย. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 977.36 +12.29 +1.27 979.20 965.23 2,524,689 18,948.02
SET50 684.07 +9.20 +1.36 685.89 674.99 525,577 13,734.83
SET100 1,483.91 +19.28 +1.32 1,487.49 1,464.69 1,300,835 16,164.38
SETHD 978.26 +7.90 +0.81 981.66 968.58 84,663 3,881.89
mai 262.92 +4.21 +1.63 262.92 259.98 365,697 1,053.06

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 พ.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 887.30 4.68 893.51 4.72 -6.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,915.54 20.66 4,196.72 22.15 -281.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,204.84 22.19 5,139.28 27.12 -934.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,940.34 52.46 8,718.50 46.01 1,221.84 -

ณ วันที่ 22/11/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,253 7,162 +1,091
ต่างชาติ 1,111 1,314 -203
ในประเทศ 10,950 11,838 -888

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...