วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,047.48 -3.19 -0.30 1,056.52 1,046.47 5,134,671 33,073.69
SET100 1,605.25 -6.02 -0.37 1,620.63 1,603.15 2,983,484 28,405.19
SET50 735.98 -3.03 -0.41 743.23 734.83 1,660,426 23,492.72
mai 279.53 +2.47 +0.89 280.49 278.33 457,010 951.63

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,645.99 8.00 4,682.06 14.16 -2,036.07 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,690.97 11.16 3,732.20 11.28 -41.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,258.32 27.99 5,188.64 15.69 4,069.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,478.42 52.85 19,470.80 58.87 -1,992.38 -


ณ วันที่ 31/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,150 15,612 -9,462
ต่างชาติ 898 552 +346
ในประเทศ 25,270 16,154 +9,116

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...