วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 29 มี.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,036.36 +3.42 +0.33 1,039.16 1,032.23 4,010,114 25,604.91
SET100 1,585.97 +5.57 +0.35 1,591.01 1,579.02 2,643,773 22,011.40
SET50 726.90 +2.38 +0.33 729.54 723.79 1,160,458 17,641.48
mai 276.15 +2.10 +0.77 277.27 273.84 244,345 796.48

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 29 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,027.56 7.92 1,888.52 7.38 139.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,975.96 11.62 2,462.03 9.62 513.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,198.32 28.11 6,868.94 26.83 329.39 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,403.07 52.35 14,385.41 56.18 -982.34 -

ณ วันที่ 29/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,617 16,136 -6,519
ต่างชาติ 12,001 11,413 +588
ในประเทศ 18,516 12,585 +5,931

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...