วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 25 มี.ค. 2554 17:01:45
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,037.73 +3.34 +0.32 1,039.28 1,033.39 8,418,011 32,787.53
SET100 1,589.01 +5.47 +0.35 1,591.88 1,581.85 3,818,865 28,519.58
SET50 728.38 +2.17 +0.30 729.89 725.25 1,915,422 21,895.00
mai 272.91 -1.66 -0.60 274.29 272.91 107,598 494.14

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,950.56 9.00 3,135.87 9.56 -185.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,357.40 10.24 3,471.90 10.59 -114.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,308.30 25.34 5,504.28 16.79 2,804.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,171.27 55.42 20,675.48 63.06 -2,504.21 -


ณ วันที่ 25/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,872 11,476 -4,604
ต่างชาติ 4,332 2,003 +2,329
ในประเทศ 16,536 14,261 +2,275

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...