วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 01 มี.ค. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 994.48 +6.57 +0.67 994.48 985.98 3,861,110 25,925.61
SET100 1,518.60 +11.66 +0.77 1,518.60 1,503.44 2,630,066 21,929.63
SET50 696.68 +5.79 +0.84 696.68 689.18 1,360,105 19,204.48
mai 263.31 -0.25 -0.09 264.91 262.91 395,733 809.08

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,567.83 9.90 3,547.28 13.68 -979.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,701.11 14.28 2,816.83 10.87 884.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,249.79 24.11 4,997.96 19.28 1,251.83 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,406.88 51.71 14,563.55 56.17 -1,156.67 -

ณ วันที่ 01/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,791 5,845 -54
ต่างชาติ 1,416 507 +909
ในประเทศ 11,668 12,523 -855

ณ วันที่ 01/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 31 27 +4
ต่างชาติ - 1 -1
ในประเทศ 155 158 -3

ณ วันที่ 01/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11 51 -40
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 202 162 +40

+14,647

30.5450 THB 2011.03.01 12:04:00 UTC (GMT)
30.5650 THB 2011.03.02 02:54:00 UTC (GMT)
30.5351 THB 2011.03.02 08:24:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...