วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 23 มี.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,027.54 +8.40 +0.82 1,028.00 1,020.65 3,026,322 24,454.61
SET100 1,572.34 +14.03 +0.90 1,573.39 1,560.76 1,970,320 21,095.65
SET50 721.51 +6.53 +0.91 722.06 716.08 918,093 17,304.12
mai 271.80 +0.97 +0.36 273.57 270.43 71,292 194.6

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,135.36 8.73 1,659.42 6.79 475.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,392.81 9.78 2,448.76 10.01 -55.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,166.33 25.22 5,466.51 22.35 699.82 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,760.12 56.27 14,879.93 60.85 -1,119.81 -

ณ วันที่ 23/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,550 5,630 +920
ต่างชาติ 846 553 +293
ในประเทศ 9,881 11,094 -1,213

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...