วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 22 มี.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,019.14 -0.79 -0.08 1,025.48 1,019.14 3,288,602 30,625.98
SET100 1,558.31 -1.82 -0.12 1,569.15 1,558.31 2,412,508 26,329.68
SET50 714.98 -1.10 -0.15 720.23 714.98 1,427,784 22,482.86
mai 270.83 -2.14 -0.78 273.45 270.83 137,998 262.75

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,036.52 9.91 2,909.83 9.50 126.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,564.94 11.64 3,626.65 11.84 -61.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,983.74 26.07 5,931.96 19.37 2,051.78 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,040.79 52.38 18,157.55 59.29 -2,116.76 -

ณ วันที่ 22/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,902 8,126 +776
ต่างชาติ 1,602 1,226 +376
ในประเทศ 14,558 15,710 -1,152

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...