วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 04 มี.ค. 2554 17:01:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 995.91 +5.83 +0.59 1,000.53 994.94 2,841,407 25,471.87
SET100 1,518.21 +9.09 +0.60 1,526.24 1,517.34 1,765,406 21,372.22
SET50 695.46 +4.19 +0.61 699.49 695.20 1,283,484 18,802.90
mai 266.61 +1.76 +0.66 267.56 265.94 233,832 579.28

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,862.28 15.16 1,851.29 7.27 2,010.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,017.73 11.85 2,617.36 10.28 400.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,247.89 28.45 7,448.93 29.24 -201.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,343.98 44.54 13,554.29 53.21 -2,210.31 -


ณ วันที่ 04/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,261 8,154 +1,107
ต่างชาติ 1,252 1,065 +187
ในประเทศ 16,299 17,593 -1,294

ณ วันที่ 04/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 15 27 -12
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 125 113 +12

ณ วันที่ 04/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 13 73 -60
ต่างชาติ 3 - +3
ในประเทศ 172 115 +57

30.4600 THB 2011.03.05 03:34:00 UTC (GMT)
30.4608 THB 2011.03.07 01:54:00 UTC (GMT)
30.4543 THB 2011.03.07 08:17:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...