วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2554

ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 987.59 -6.89 -0.69 992.82 984.55 2,259,273 25,218.99
SET100 1,505.49 -13.11 -0.86 1,515.52 1,500.43 1,448,170 21,296.08
SET50 690.27 -6.41 -0.92 695.13 687.81 997,672 19,354.18
mai 262.73 -0.58 -0.22 263.46 261.71 200,945 343.82

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,914.15 11.56 3,520.73 13.96 -606.58 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,265.02 12.95 3,592.48 14.25 -327.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,156.22 28.38 7,248.78 28.74 -92.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,883.61 47.12 10,857.01 43.05 1,026.60 -


ณ วันที่ 02/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,992 9,734 +1,258
ต่างชาติ 2,924 714 +2,210
ในประเทศ 17,464 20,932 -3,468

ณ วันที่ 02/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9 38 -29
ต่างชาติ 2 - +2
ในประเทศ 112 85 +27

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 17 12 +5
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 142 147 -5

Special Volume
TMB
BSEC

30.5453 THB 2011.03.02 11:03:00 UTC (GMT)
30.5400 THB2011.03.03 00:14:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...